Тя глобата е фиксирана. Но сметнете и колко е с невнесеното ддс на фактурираната комисионна от Етси и лихвите върху него.
Това което сте цитирали се отнася за анулирането на протоколи.
Зависи за какво е фактурата. Информацията не е достатъчна за коректен отговор.
Разхода ви би се класифицирал като социален, ако имате само този служител получил подаръка или всички служители ползват този подарък си мисля аз.
След 6м на детето само на таткото може да прехвърлите майчинството.
При мен Д6 беше само за ДОД на изплатения личен труд... за 4 дни бях изпуснала опцията да коригирам по електронен път намаление на данъка заради непредставен болничен...
Декларация 1 се коригира без проблем до 30.04, но за Д6 трябва на място в НАП. Аз имах подобен случай, но с по-малко закъснение (само 2 месеца). За Д1 подадох коригираща с електонния подпис, а за Д6 писах на НАП, като им приложих вярна Д6 за данъка и те ми я коригираха до няколко дни.
Ако се опитвате да подадете ОКД5, тя не се подава от фирмата, която евентуално Ви е упълномощила, а от физическото лице. А ако става въпрос за друга декларация, може да уточните какво се опитвате да подадете, за да получите адекватен отговор.
 Не сте попълнили нито едно приложение прегледайте и попълнете. Това е.

Това е въпросното предупреждение, за което писаха по-горе. Ако стигнете до края на екрана ще си видите и бутона за подписване,
Има разлика между счетоводна и данъчна загуба/печалба.
За съжаление много от създателите на СУПТО доста често заявяват: "Нашата програма е одобрена от НАП, значи всичко е съгласно закона." Ама това, че не са разработили всички възможни ситуации и нямат решение на реални ненарушаващи закона ситуации не ги интересува.
Ако не ги "връщат в касата" аз бих ги посочила като скрито разпределение на печалба в ГДД.
 По пътя на логиката за мен 01.03 не трябва да се включва в периода за отглеждане на дете до 2 години, защото това е първият му ден от третата годинка  :smile1:
Урежда го КСО:
Обезщетение при отглеждане на дете до 2-годишна възраст (Загл. изм. - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)

Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) След изтичане срока на обезщетението за бременност и раждане, през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст, на майката се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Обезщетението се изплаща и на осиновителката, ако след изтичане срока на обезщетението при осиновяване на дете, то не е навършило 2-годишна възраст.
Периода за отглеждане на дете до 2 години приключва в деня в който детето навършва 2 години включително (ако това питате).
"сумата от ПОС терминалите през 81(НАСЕЛЕНИЕ) ли трябва да мине ?" - Не е сигурно. Нищо не пречи и фактура да е платена с карта.
А вие все пак свързахте ли се с разработчиците на въпросното супто? Това е реална ситуация, която може би са предвидили и си има ред как да стане през супто-то.
Защо ли си мисля, че това предписание трябва да е от Инспекция по труда.
Нещо бъркате договора за личен труд и гражданския договор. При личен труд на съдружник в ООД няма НПР.
Опитайте се да му обясните, че няма да ги внесе, а не че някой ще му ги възстановява.