Да, а ако е на ниския процент ДОО, но с личен труд, подава декл. образец 1 с код 90 и данъка.
Подкрепям КРЕАТОР :good:
Мониторът, ако не ме лъже паметта, е периферно устройство като клавиатурата и мишката.
Самият компютър е под 700 лв. - значи може директно на разход.

Ако е закупен само монитор над прага може ли да се заведе в 4 категория: компютърна техника, с 50%годишна  амортизационна норма?
В договор за покупко-продажба на изплащане по чл.335 от ТЗ имаме фиксирани 12 равни месечни вноски с и без ДДС, но няма лихви по план. При предаване на машината продавачът издава фактура за цялата стойност на машината, но собствеността върху стоката прехвърля от продавача на купувача след изплащане на изцяизплащане изцяло на дължимата сума.
Това е операционен лизинг и може ли да няма уговорени лихви?
Има ли срок 2 год. или 5 години., за да се закрие с-дото в  с-ка 402?
Малка част от аванса е усвоена , има издадена фактура, приспаднала съм я, но какво се случва с друрата част идея си нямаме, по всяка вероятност не е възстановен, за да дам дт 501/ кт 402 и не зная кога и как е редно да го закрия?
Да, платено е, имаме КБ и съм го осчетоводила дт 401 / кт 501 100лв., не зная какво е погасено, беше на нисък тарифен план и не разбира много от интернет и мобилно банкиране, може би затова е приел тази опция. Малко след връщането му от чужбина премина към друг мобиен оператор и отказва да има вземане даване с предишния. Ние по телефон също нищо не можахме да получим като инфо или докумант, а вече и след повече от година, май няма как.
Колеги са споделяли, че при ф-ри на мобилни оператори закриват плащанията, дори като нямат КБ, или плащане по сметка, презумцията е, че ако неплати повече от месец, ще му спрат мобилния телефон и за да не висят салда в с-ка 401, закриват и от НАП не са правили проблеми при проверки. но тук казусът е по-различен и не зная...
Кога и как е редно да закрия това салдо в с-ка 402?
Имаме надплатена сума по фактура на мобилен оператор Х, заради предстояща командировка в чужбина на шефа са предложили да плати 100лв в повече, за да няма проблем с телефоните разговори. След връщането си бе безкрайно недоволен, разправя се около месец- два със съответния мобилен оператор и премина на друг мобилен оператор.В основание за плащането по тази фактура  на Х е записано- предоставен аванс, осчетоводила съм я : Д-Т 402: 100лв./  К-Т 401: 100лв. В 2020г. шефът смени оператора и нямаме документи, дали тази сума е възстановена, или използвана. Какво да правя с това салдо по с-ка 402? Кога и как е редно да го закрия?
В ГДД по чл.50, незавършеното производство, авансовата приходна фактура,  го включвам в част 3-та ред 1, шифър 2-3001 и го изключвам от ред 2, шифър 3-0011, дали  е правилно?
Авансовата фактура не я пиша никъде, незавършеното производство го записвам на посочения ред и шифър, правилно ли е?
Благодаря Ви,  delphine, важното е да е коректен финансовият резултат, но понякога лесното е по-трудно :blush:
В ГДД по чл.50, незавършеното производство, авансовата приходна фактура,  го включвам в част 3-та ред 1, шифър 2-3001 и го изключвам от ред 2, шифър 3-0011, дали  е правилно?
Аз мислех да си създам колонка в книгата за разходи: Разходи за бъдещи периоди  и тази колонка да не влиза в общия сбор на разходите. Когато имаме авансова фактура за приход, окончателното плащане е през 2021г.,  и разходите по тази фактура също ли не трябва да се включват в книгите за приходи и разходи? В ОПР  за 2020г. съм ги посочила и в разходната, и в приходната част, съответно в намаление и увеличение на запасите от продукция и незавършено производство?   
В едностранното счетоводство имаме ли разходи за бъдещи периоди, как да отразя фактури за абонамент: ел. подпис или абонамент по  договор за касовия апарат, които са с валидност една година, а са платени септември и октомври 2020г.?
Предполагам това и това сте го видели.

Намерих и някакви Разяснения във връзка с подаването на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ, не зная дали са актуални.

Както и това.Последното не бях, благодаря Ви! :smile1:
Да, нова фирма е, стартирала през 2020г. и понеже е ЕООД и няма назначени лица по трудов догвор, колебая се дали полагането на личен труд от управителя към 31.12.2020г., а и през тази продължава ни задължава да я подадем?
 :blush: Фирмата е ЕООД, няма назначени по трудов договор, само управителят полага личен труд през 2020г. и  към 31.12.20г., а и тази година продължава, пак ли трябва да се подава декларация по чл.15 ЗЗБУТ?
Дали срокът и за нея е удължен  или остава 30.04.2021г.,не мога да се ориентирам в сайта?
Как може да се направи консултация в НОИ сега в период на пандемия, относно несъответствие на периоди стаж в книжка , трудова, осигурителна и данните в регистъра с ПИК на НОИ? Онлайн ли да се отправи запитване или може и на място среща с дежурен инспектор?
в основание записах че офисът няма да работи за периода на пандемията а работата не може да се върши дистанционно
Никой ли не е имал такъв случай?в договорът пише едномесечо предизвестие, сега 30 или 31 дни да смятам, освободена е от 09.02.2021г>?