§ 17. Лице, което към датата на влизането в сила на този закон извършва еднородна дейност по чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност и отговаря на условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 от същия закон, е длъжно да подаде заявление за регистрация в 14-дневен срок от влизането в сила на този закон.

Това ме притеснява и мен ... ако се спре от дейност едната фирма, считано от  01,01,2020, то само с един филтър на адрес НАП може да изровят всички фирми в заварено положение и тогава ще стане неприятно .. или просто "на страха очите са големи"  :)
БГ фирма купува от немска фирма / с регистрация по ЗДДС там/ в държава членка и препродава в държава членка. Стоката се транспортира директно до  последния получател.
1. за ВОПа / закупуването на стоката от бълг. фирма/  е приложим чл.62 ал. 2 "(2) Независимо от ал. 1, мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване е на територията на страната, когато лицето, което придобива стоките, е регистрирано по този закон и е осъществило придобиването им под идентификационен номер, издаден в страната."
обаче чл. 62,ал.4 "(4) Ако вътреобщностното придобиване е обложено съгласно ал. 2 и впоследствие лицето докаже, че това вътреобщностно придобиване е обложено и в държавата членка, където стоките пристигат или завършва превозът им, лицето коригира резултата от прилагането на ал. 2."
Това вече не го разбирам - как трябва да бъде доставката до последния купувач  ?
Аз имам случай, в който БГ фирмата е посредник  -  с  един транспорт  в рамките на ЕС има две доставки. БГ фирма купува от държава членка и препродава в държава членка. Стоката се транспортира директно в последния получател. Кое е ВОД според вас - когато ние купуваме или когато продаваме на крайния купувач?
Намерих  статия на Кондарев за това коя доставка се приема за ВОД, но там не е идентична ситуацията точно в частта, че последния получател няма регистрация в държавата на крайното местонахождение на стоката - Румъния.
Моля да се включи някой с опит.
Купуваме стока / БГ дружество, регистрирано по ЗДДС/ от фирма А /немски VAT/ и продаваме на фирма Б /отново с немски VAT/, но транспорта на стоката ще бъде от Германия до Румъния.
Твърде много ми прилича на тристранна операция, но не отговаря на изискванията. Покупката си е стандартен ВОП, но продажбата вече става сложна .... притесняваме и че е немски ВАТ, а крайното местонахождение на стоката - Румъния

Някой имал ли е подобна ситуация?
Използвам темата за моя казус: когато е назначен външен управител по ДУК без фиксирано възнаграждение, следва ли да се осигурява ?
 :blush:
Дохода от дейността на ЕТ участва ли при годишното изравняване, т.е Таблица 1 и 2 ?И ако да в к.5 ли ?
В ООД единият съдружник, който е в майчинство иска да напусне дружеството. Ще запази ли правото си на обезщетение за отглеждане на дете до 2г ако я прекратя като СОЛ и я назнача по трудов договор?
И ако има право след назначаването по ТД трябва ли да има отработен ден, за да излезе отново в майчински?
Излишен смут според мен ..  и множество подвеждащи статии навред  :)
Тази обаче ми хареса, т.е написана е разбираемо и я поствам:

https://advokattrifonov.com/%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8/
СОЛ се е пенсионирал от 02/2017 и има вноска по ДОО само за 01/2017, след това е внасял само ЗО. Как би следвало да попълня Таблица 1? Да разделя 460/12 и да го разнеса ?
Здравейте!
При мен имаше подобен казус и го разреших така: 1 фиш, но на отделно перо начислявате сумата по проекта. Пускате отделна рекапитулация за лицето за частта по перото проект и всички плащания, отнасящи се към перото на раб. заплата и осигуровки, изплащате от сметката обслужваща проекта.
Здравейте!
При мен имаше подобен казус и го разреших така: 1 фиш, но на отделно перо начислявате сумата по проекта. Пускате отделна рекапитулация за лицето за частта по перото проект и всички плащания на раб. заплата и осигуровки изплащате от сметката обслужваща проекта.
СОЛ в дружество е продал през годината непреработена селскостоп. продукция. Не мога да разбера изречението от указанието: "...получили доходи от продажбата на произведени и преработени продукти от земеделската им дейност..", т.е включва ли се и произведените и преработените като две отделни опции или се включват само от произведените и преработени  продукции.И така този доход като осигурителен ли е или не?
Моля за мнение за тълкуването на изключването на декларираните доходи по чл.55 от Справката по чл.73.
Малко ми е хикс дали е правилно сумата без ДДС да се посочва за изплатения доход на лица, упражняващи своб. професия - нали сме изплатили реално и размера на ДДСто, нищо, че то не се явява част от облагаемия доход. Това всяка година го премислям ...
 :(
Другото, което недоумявам, е че в изключенията за доходи, които не се включват в справка чл.73 е упоменато  и декларираните в Декларация чл.55 - това ще рече ли, че като платец на доход от наем съм декларирала удържания данък в Декларация чл.55 и изплатените суми не влизат в обхвата на Справката по чл.73?
напълно излишни нови обърквации, но.... и това ще се изтрае ;D
Да си призная, не бях го видяла това указание. До сега винаги ли е било така? Виждам, че в предни години така е попълвана справката.
Трявба да впиша платени лихви по дългоср. банков кредит  - нанасям ги в клетка 5220 и ведтага цъфва предупреждение "сигурни ли сте, че имате платени лихви към нерезистентни банки". Къде трябва да ги впиша?
Здравейте! При мен ситуацията е идентична с вашата. Смятям, че е правилно, но ще се радвам да видя и др. отговор