Еее, не е много редно да намаляте отпуска със задна дата, а какво би се случило ако служител вече е ползвал договорения в началото на годината размер от 25 дни?!
Аз го тълкувам 1/2 от целия размер на неизползвания отпуск, т.е в случай че има неизползвани дни от 2019г например и те влизат при определянето на 1/2.
И по пощата/куриер с обратна разписка става.
Разсъждавам си на глас - дали е издържано юридически да изпиша личните данни на управителя и да ги раздам на 300 бр. служители ?!?
Лично моето мнение е, че е излишно да се лутаме в крайности - безспорно е, че налагането на извънаредно положение  е форсмажорно обстоятелство. Редно е и вярвам, че сроковете ще бъдат удължени, някой от нас да не би да работи в нормални обстоятелства ?!?
В момента се прекроява дейността в цялата държава, нека имаме търпение да излязат промените.
Много актуален въпрос, аз също размишлявам по темата.
Лично моето мнение е, че не е уместно изпълзването на чл.173 ал.4, особено когато се освобождават част от заетите в организацията и те нямат общ функционален признак.
Ще се радвам да се включат и други.
§ 17. Лице, което към датата на влизането в сила на този закон извършва еднородна дейност по чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност и отговаря на условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 от същия закон, е длъжно да подаде заявление за регистрация в 14-дневен срок от влизането в сила на този закон.

Това ме притеснява и мен ... ако се спре от дейност едната фирма, считано от  01,01,2020, то само с един филтър на адрес НАП може да изровят всички фирми в заварено положение и тогава ще стане неприятно .. или просто "на страха очите са големи"  :)
БГ фирма купува от немска фирма / с регистрация по ЗДДС там/ в държава членка и препродава в държава членка. Стоката се транспортира директно до  последния получател.
1. за ВОПа / закупуването на стоката от бълг. фирма/  е приложим чл.62 ал. 2 "(2) Независимо от ал. 1, мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване е на територията на страната, когато лицето, което придобива стоките, е регистрирано по този закон и е осъществило придобиването им под идентификационен номер, издаден в страната."
обаче чл. 62,ал.4 "(4) Ако вътреобщностното придобиване е обложено съгласно ал. 2 и впоследствие лицето докаже, че това вътреобщностно придобиване е обложено и в държавата членка, където стоките пристигат или завършва превозът им, лицето коригира резултата от прилагането на ал. 2."
Това вече не го разбирам - как трябва да бъде доставката до последния купувач  ?
Аз имам случай, в който БГ фирмата е посредник  -  с  един транспорт  в рамките на ЕС има две доставки. БГ фирма купува от държава членка и препродава в държава членка. Стоката се транспортира директно в последния получател. Кое е ВОД според вас - когато ние купуваме или когато продаваме на крайния купувач?
Намерих  статия на Кондарев за това коя доставка се приема за ВОД, но там не е идентична ситуацията точно в частта, че последния получател няма регистрация в държавата на крайното местонахождение на стоката - Румъния.
Моля да се включи някой с опит.
Купуваме стока / БГ дружество, регистрирано по ЗДДС/ от фирма А /немски VAT/ и продаваме на фирма Б /отново с немски VAT/, но транспорта на стоката ще бъде от Германия до Румъния.
Твърде много ми прилича на тристранна операция, но не отговаря на изискванията. Покупката си е стандартен ВОП, но продажбата вече става сложна .... притесняваме и че е немски ВАТ, а крайното местонахождение на стоката - Румъния

Някой имал ли е подобна ситуация?
Използвам темата за моя казус: когато е назначен външен управител по ДУК без фиксирано възнаграждение, следва ли да се осигурява ?
 :blush:
Дохода от дейността на ЕТ участва ли при годишното изравняване, т.е Таблица 1 и 2 ?И ако да в к.5 ли ?
В ООД единият съдружник, който е в майчинство иска да напусне дружеството. Ще запази ли правото си на обезщетение за отглеждане на дете до 2г ако я прекратя като СОЛ и я назнача по трудов договор?
И ако има право след назначаването по ТД трябва ли да има отработен ден, за да излезе отново в майчински?
Излишен смут според мен ..  и множество подвеждащи статии навред  :)
Тази обаче ми хареса, т.е написана е разбираемо и я поствам:

https://advokattrifonov.com/%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8/
СОЛ се е пенсионирал от 02/2017 и има вноска по ДОО само за 01/2017, след това е внасял само ЗО. Как би следвало да попълня Таблица 1? Да разделя 460/12 и да го разнеса ?
Здравейте!
При мен имаше подобен казус и го разреших така: 1 фиш, но на отделно перо начислявате сумата по проекта. Пускате отделна рекапитулация за лицето за частта по перото проект и всички плащания, отнасящи се към перото на раб. заплата и осигуровки, изплащате от сметката обслужваща проекта.
Здравейте!
При мен имаше подобен казус и го разреших така: 1 фиш, но на отделно перо начислявате сумата по проекта. Пускате отделна рекапитулация за лицето за частта по перото проект и всички плащания на раб. заплата и осигуровки изплащате от сметката обслужваща проекта.
СОЛ в дружество е продал през годината непреработена селскостоп. продукция. Не мога да разбера изречението от указанието: "...получили доходи от продажбата на произведени и преработени продукти от земеделската им дейност..", т.е включва ли се и произведените и преработените като две отделни опции или се включват само от произведените и преработени  продукции.И така този доход като осигурителен ли е или не?