Услугите не са били свързани с дейността на предприятието? Ако е така ги пляскате с ДДС-то барабар в с/ка Други разходи и увеличавате после СФР-то.
И аз клоня в тази посока. Благодаря!
Ами дано ме разбереш. ДДС е една тема разходите са по ЗКПО. Предполагам нап си искат ддс-то и ти пускаш фактурите с минус само в дневника, не в счетоводството (което вероятно при проверка от ЗКПО също ще откажат разхода). И трябва само ДДСто от тези фактури да ти е разлика, а него можеш да си го начислиш отделно за да изравниш оборотката.
И аз първо мислех да пусна фактурите с минус само в дневника, но бяха категорични, че и разхода няма да признаят, така че трябва и него да махна. Най-много се обърка с/ка 401, нещо е платено пък няма фактура :blink:
За да не отварям нова тема ще си задам въпросите тук. Фирма излезе на възстановяване по ДДС. Пуснах искане, но в хода на проверката не признаха няколко фактури от миналата година. Коригирах последната декларация по ЗДДС по препоръка на данъчните като въведох фактурите в дневника със знак "-" и ми възстановиха исканата сума минус тази, която не признават. До тук добре, но от тук вече се обърках. Фактурите се платени по банка и сега с/ка 401 е на обратно. Като съм въвела фактурите втори път с минус намалявам съответната аналитичност на 602(защото са външни услуги), а не коригирам 122.  Така редно ли е? За да се равни с/ка 401, ако внеса сумите в касата, защото не сме имали право да ги платим от фирмената сметка ще увелича касовата наличност, която няма да е реална.
Не е регистрира в ТР. Не е задължително.
Собственик на ЕООД е управител по Договор за управление. Има ли някой бланка? Не се сещам как да го формулирам - сключваш договор сам със себе си :blink:
При продажба или прехвърляне на имот на друго лице декларация по чл.14 от змдт не се подава, нали? Подава я придобиващият.
Четох, че на лица с ДУК им е отказано обезщетение въпреки спряна дейност на фирмата.
Собственик на ЕООД е на договор за управление с възнаграждение. Ако по някаква причина фирмата спре дейност лицето има ли право да отиде на Бюрото по труда?
ВУЗ изисква от студентите си да имат проведена производствена практика за срок от три седмици. Фирма, която ще провежда тази производствена практика трябва ли да назначи студента на трудов договор или само издава бележка за този период? В указанията на ВУз-за не пише, че лицата трябва да получават възнаграждение.
Здравейте, реших да не отварям нова тема и да попитам тук. Фирма без дейност от 2020 година. Като счетоводител мога ли с моя ел.подпис да подам декларацията по чл.38, ал.9,т2 от ЗСч. или трябва да е от адвокат? Нямам договор с фирмата.
ООД притежава 10 процента от друго ООД и 50 процента от трето.  Не управлява третото дружество. Трябва ли да попълва Справката за група предприятия към Годишния отчет?
Собственик на няколко имота извършва довършителни дейности през 2021 година. За всеки имот ли има право на облекчение до 2000лв или общо за всички сумата не трябва да надвишава 2 хил.лв?
След покупката се очаква  икономическа изгода от имота, но проучването вече си е изиграло ролята.
Т.е да е текущ разход или НДМА?
Здравейте,
Отговарят ли описаните в договорите услуги на определението за ДНМА?:
"Нематериални активи - установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от предприятието, които:
а) нямат физическа субстанция, въпреки че:
- могат да се съдържат във физическа субстанция, или
- носителят им може да има физическа субстанция;
б) са със съществено значение при употребата им;
в) от използването им се очаква икономическа изгода."
Според мен отговарят на изискванията за ДНМА, защото в самото проучване са предоставени  Х бр имоти, от които клиентът би могъл да закупи.  След покупката се очаква икономическа изгода.
Здравейте,
Фирма е сключила два договора - за посреднически и конс.услуги. Предметът на договорите е консултация и посредничество във връзка с проучване на пазара на имоти с инвестиционна цел. Въпросът ми е платените разходи по тези договори да бъдат осчетоводени като външни услуги или е по-правилно на се заведат като нематериален дълготраен актив. Самите проучвания са предоставени.
Получаване и предоставяне на заем от физическо лице на друго физическо лице обявява ли се в ГДД по чл.50 на физическото лице и в кое приложение? Благодаря предварително!
На служител му предстои пенсиониране. Никога не съм се занимавала с това и имам въпроси. Самите документи ще ги подава фирма, която се занимава с пенсиониране. Аз какви документи трябва да изготвя? През част от времето, през което е работило лицето при нас е било на втори трудов договор, а през останалото време на основен. За периодът на втори трудов договор не трябва да го вписвам в трудова книжка или бъркам? УП-2 за двата периода отделно ли трябва да издам? УП-3 трябва ли? УП-1 аз ли изготвям или то отпадна? Кога трябва да прекратя трудовия му договор при нас и по кой член от КТ? Ще съм много благодарна, ако ми помогнете!