При мене нещата са така: изплатени от касата 9000лв, 609/501, начислен данък дивидент за сметка на собственика 493/454 450лв, собственикът възстановява данъка 501/493. В крайна сметка собственикът е получил чиста сума 8550лв. Дали е правилно. Преобразувам фин.р-т с 9000лв и декларирам скрито разпр. 9000лв. Дали е правилно така
Дневникът за тр.книжки дали е отменен. Обсъждаше се проект за изменение на Наредбата за тр.книжки, но не мога да намеря нова наредба, оставам с впечатлението, че не е променена и Дневникът си остава като изиксване,  дали това е така
При разговор с данъчен служител по този въпрос, неговото становище беше-за нас ГДД е подписана от счет.фирма. Това ме навежда на мисълта, че отговорността за съдържанието на ГДД пред НАП първо е на счет.фирма. Това малко ме плаши. Подаването с ел.подпис не е обикновено подаване, то е подписване и подаване
Когато счет.фирма подаде ГДД на клиент със собствен ел.подпис, чрез упълномощаване,
на кого е отговорността за съдържанието на ГДД, на счет.фирма или на собственика на фирмата
Благодаря, не виждам да има някакво специфично изискване, освен стандартното положение, ако достигнем оборот 50 хил.лв, подлежим на задължителна регистрация, дано да не пропускам нещо
Физическо лице - регистриран зем.производител без рег.по ДДС продава собствената си продукция на фирма от ЕС, която е с регистрация по ДДС.   З П има ли някакви задължения по ЗДДС, моля да ме насочите кои членове да прочета
В заповедта за командировката посочено ли е с кой автомобил ще се извърши пътуването
Регистриран зем.производител може да назначи работник по трудов договор. Може да се ползват и еднодневни трудови договори, в случаите когато е допустимо
За ЮЛНЦ, което няма регистрация в АВ и през 2018г не е осъществявало дейност, какво трябва да се публикува в ик.издание или интернет - Декларация, че не е осъществявало дейност или ГФО с нулеви стойности. До колкото разбирам срокът е до 30.06.2019г. До момента е подадена само декларация за неактивност до 31.03.2019г в НСИ.
Подайте сега в НСИ декларация за неактивност и до 30.06 ГФО в ТРегистър
Това не е ли услуга
Относно програмата за уведомленията и при мене след актуализацията се изгубиха всички данни за подадените преди това уведомления, има ли начин да си ги върна
По принцип не е редно така, относно трудовата книжка, имала съм такъв случай, от Инсп. по труда казаха, че просто не му се издава книжка и това е, може да му се издаде  УП3 за осигурителния стаж, трудовият му стаж ще остане така ненанесен.
Моето мнение е, декларирате двете суми и двата данъка.
Включва ли се в дневника за продажби протокол за брак на МЗ и ДА, при положение, че не се дължи ДДС, /МЗ са закупени преди повече от 5г/