с банков заем са свързани.Тогава къде да ги посоча?
Аз съм ги посочила в Парични потоци от финансова дейност.Правилно ли е?
И по-точно в -парични потоци от лихви,комисионни и други подобни.
Здравейте,може ли малко помощ.Къде отнасяте платените банкови такси и платените лихви към банки в ОПП?В раздел ППот основна дейност или ПП от финансова дейност?
Търговско дружество сме.
Много благодаря за отговора.Една счетоводителка ме стресира току що като ми съобщи ,че щом съм на длъжност главен считоводител и съставям ГФО,нищо че съм на трудов договор съм била задължена да подам и аз информация към ДАНС.Ние подадохме такава информация от името на фирмата,но тя ми твърди,че и аз като физическо лице трябвало да подавам.
Още един път благодаря за отговора.
Трябва ли и ли не трябва да се подава информация за счетоводител,който съставя ГФО и е на трудов договор?
А как да докажа, че това е гориво при условие , че в издадения инвоис пише Mazout без да са упоменали количество литри и излишно са написали - обратно начисляване ?
Добре.Но после пак неравнение с Виес,Пак обяснения  т.н....
На ясно съм ,че в този инвойс трябва да има начислен ДДС.Но не са го направили и са издали фактурата с текст VAT REVERSE CHARGE.Нямам връзка с доставчика,за да я коригира.Затова питам как да оправя кашата.След като е сложил този текст-ядно че ще я декларира във VIES.Да вкарам ли протокола по чл 117 като услуга по чл 82 ?
Като услуга ли да го пиша,тоест по чл 82 или по чл 84?Защото не според мен ВОП на стока?Аз не купувам стока,а зареждам гориво.
Здравейте,моля за помощ относно фактура за закупено гориво на територията на Белгия.Фирмата ни се занимава с покупка на товарни автомобили втора употреба от ЕС.Закупихме камион от Белгия.Доставчика от когото закупуваме камиона е заредил камиона от своя бензиностанция в Белгия.Издава ни фактура за това гориво ,но без начислен ДДС и текст VAT REVERSECHARGE.Текста във ф-рата е следния-AFGEHAALD 18/12/2018 MAZOUT SCANIA-КОЛИЧЕСТВО 1/няма литри/.За първи път ми се случва да получа фактура за гориво без ДДС.Да съставям ли протокол по чл 117?
Много благодаря за отговорите!
И още едно питане-трябва ли да се издава фактура за лихвата?Става въпрос за извън съдебно споразумение и лихвата е начислена от адвоката .
Нали няма проблем,че сумата идва от друга фирма,в платежното са цитирали ,че става въпрос за ф-ра .....и от името на нашия длъжник?
Здравейте,през 2017 г.отписахме вземане от клиент /411 сметка/поради изтекъл давностен срок.Сега ,след сумати разправии и запори на сметки,клиентът ни преведе дължимата сума+лихва за забава.Сумата не пристигна от него,а от друга фирма с която са сключили споразумение за прехвърляне на задължение.Мисля да осчетоводя по следния начин:
д-т 503/709-главница по фактура
д-т 503/721 -лихва.
Правилно ли разсъждавам?Не упоменавам сметка 411 ,защото в нея салдото е нулево.
Много ви благодаря за изчерпателните отговори! :good:
Знам го. Но като го вкарам с CH и цифрите и в дневниците отчита греше булстат на контрагент
А в протокола техния Ддс номер с 15 девятки ли да го вкарам?
А проблем ли е,че не са вписали нашия ДДС номер във фактурата?На швейцарската фирма как да въведа ДДС номера в дневник покупки и продажби-с 15 девятки ли ?
Здравейте,получих фактура за спедиция от Швейцария за 120 швейцарски франка.Спедицията е във връзка с оформяне на документ Т1 за закупен камион от нас от Швейцария.Регистрирани сме по ддс.Тази фактура влиза в стойността на обмитяваната от нас стока.Въпросът ми е-протокола,който трябва да издам по чл 117 с 20 % ДДС ли трябва да е или с 0% /базирайки се на чл 36 а/?И кой член да цитирам като основание за приложената ставка на ддс? .Другото-във фактурата издадена към нас е изписано името на фирмата ни,адрес,но липсва нашия ДДС номер.Това проблем ли е според вас?
Ейй,златна си!Мен ме интересуваше ДДС-то ,другото-управителя на дружеството да си носи отговорност.Нали така.
ТОВА МАЙ Е В МОЯ ПОЛЗА


Липсата на лиценз би могло да ангажира евентуално административно-наказателна отговорност на дружеството, но в никакъв случай, не може да се приеме като основание за определяне на допълнителни публични вземания, защото тогава следва да се счита, че целият транспорт е бил извършен на територията на страната, което не е така. От тази гледна точка оспореният акт противоречи на прогласения в чл. 7 от АПК извод на истинност, а именно, че административните актове се основават на действителните факти от значение за случая.  Въз основа на изложеното  настоящият съдебен състав намира, че жалбоподателя не следва да дължи ДДС върху превоза, извършен на територията на друга страна –членка. За изясняването на това обстоятелство, беше допуснато, изслушано и прието заключение на ССчЕ. Експертът е анализирал коректно наличните счетоводни и други документи и е изградил последователни, компетентни и вътрешно непротиворечиви заключения. Отговорено е изчерпателно на поставените въпроси и са направени изводи, след проверка и анализ на събраните писмени доказателства. Заключението следва да бъде кредитирано като мотивирано, логично и съответстващо на събраните доказателства. Анализът на документите и счетоводните данни са мотивирали експерта да приеме, че за ревизирания период дружеството е извършило транспортни услуги от България до Румъния на стойност 38624,00лв.  като ДДС върху тях, в случай, че се дължи,  се определя на 7724,80лв. Размерът на ДДС по РА, потвърдено от решаващия орган в тази част е 6980,00лв. Независимо от разликата в сумите за ДДС, което обуславя приложението на чл.160 ал.5 ДОПК в този случай, съдът приема, че РА е незаконосъобразен в тази част и следва да се отмени, тъй като се доказа реален транспорт на пътници по маршрут Русе-Букурещ и обратно, извършен от жалбоподателя.