Не,възлагат ми на 15/09/2015 в срок до 27/09/2015 да бъде съставен баланс и опр за периода от 01/01/2015 до 31/08/2015г.
Благодаря за отговорите.Исках да уточня дали мога да сключа граждански договор за месечно счетоводно приключване и съответно съставяне на ГФО.Притесненията ми идват от това да не би данъчните да го приемат като втори трудов договор.
Благодаря много за бързия отговор.Трудовият ми договор е с Булбанк,мениджър бизнес клиенти.
Мисля гражданския да го сключа със следния текст-съставяне на баланс и ОПР на дружеството за периода 1/01/2015 до 30/11/2015 ,като ще подам осигуровки върху сумата от 500 лева /ще пиша ,че съм работила в началото на декември/и след това още един граждански договор за съставяне на ГФО.Моля за Вашето мнение-според Вас има ли опасност данъчните да го изтълкуват като втори трудов договор?
Здравейте,може ли лице,което работи на постоянен трудов договор в едно дружество да сключи граждански договор за месечно счетоводно приключване в друго дружество.
Съответно на края на годината да се сключи още един граждански договор за съставяне на ГФО ?Второто дружество си има оперативен счетоводител на постоянен трудов договор,който въвежда цялата документация ,но не съставя месечни и годишни баланси и ОПР.Благодаря предварително за отговора.
Здравейте,получих фактура за спедиция от Швейцария за 120 швейцарски франка.Регистрирани сме по ддс.Тази фактура влиза в стойността на обмитяваната от нас стока.Въпросът ми е-протокола,който трябва да издам по чл 117 с 20 % ДДС ли трябва да е или с 0% /базирайки се на чл 36 а/?И кой член да цитирам като основание за приложената ставка на ддс?
Според тази статия,означава ли ,че трябва да създам протокол с нулева данъчна ставка?
Вижте какво намерих:

Протокол по чл. 117 от ЗДДС при доставка на услуги
Отговаря Ивайло КОНДАРЕВ - данъчен консултант
Данъци

   Фирмата има лиценз за международен транспорт. При извършването на транспортна услуга България - Грузия или България - Азербайджан по чл. 30 от ЗДДС на друга българска фирма плаща застраховки, разрешителни за извънгабаритни товари, смяна на гуми, спедиции в трети страни като Азербайджан, Турция, Грузия.
Нужно ли е съставянето на протокол по чл. 117 от ЗДДС от наша страна за получените услуги - ремонти, спедиции и за платените застраховки в трети страни, и ако е необходимо - с каква ставка на ДДС трябва да бъде той?
Също така дружеството има сключен договор за извършване на транспортни услуги в рамките на ЕС с немска фирма. Получаваме фактура с текст “изминати празни километри”, на която пише “необлагаема вътреобщностна доставка” и без начислен ДДС. Немската фирма е регистрирана по ЗДДС. Необходимо ли е съставянето на протокол по чл. 117 от ЗДДС за това?

   По отношение на доставките на услуги (без тези по чл. 161 и 163а от ЗДДС) обърнато данъчно задължение е налице и ДДС трябва да бъде начислен с протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС от получателя, когато едновременно са изпълнени условията на чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона, а именно:
- доставчикът да е данъчно задължено лице, действащо в това си качество. Това изискване произтича от общия принцип на данъка, че в обхвата на ДДС (и в общия случай облагаеми) са само доставките, с които се осъществява независима икономическа дейност;
- доставчикът да е установен извън България (независимо дали в държава членка или в трета страна) - да няма седалище или постоянен обект на територията на нашата страна. Не се смята за установено на територията на България чуждестранно лице, което има обект на нашата територия, който не взема участие в извършването на доставката (§ 1, т. 11, изр. второ от ДР на ЗДДС);
- доставката на услуга да е с място на изпълнение на територията на България съгласно действащия у нас ЗДДС. В противен случай тя не би била облагаема с български косвен данък, включително и от получателя на доставката;
- доставката да е облагаема с ДДС. Което означава, че тя не трябва да е сред изрично определените като освободени по глава четвърта от ЗДДС. Доставката може да бъде облагаема и с нулева ставка; тогава за нея има обърнато данъчно задължение, но данъкът е в размер на нула лева, тъй като приложимата ставка е нула на сто;
- получателят на услугата да е данъчно задължено (и регистрирано по българския ЗДДС) лице.
Същевременно според чл. 81, ал. 6 от {#}ППЗДДС протокол по чл. 117 от закона се издава и в случаите на доставка с място на изпълнение на територията на България, облагаема с нулева ставка на данъка, както и за доставка с място на изпълнение на територията на страната ни, за която данък не следва да се начислява. Тази разпоредба от правилника не намира опора в закона, особено що се отнася до частта й за доставките, по които не следва да се начислява данък, но все пак е факт и е препоръчително лицата да се съобразяват с нея.
С оглед на казаното за получените ремонтни услуги на територията на трети страни е нужно българското транспортно дружество да издава протоколи по чл. 117, ал. 2 от закона. Така е, защото мястото на изпълнение на тези услуги е в България по силата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, макар и физически те да са извършени на територията на трета страна. Изпълнени ще са и останалите изисквания на чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона, които посочихме по-горе.

   Приложимата ставка за тези услуги е 20 на сто.
Казаното важи и за получените спедиторски услуги. За тях също е необходимо самоначисляване на ДДС с протокол по чл. 117 от закона на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС. С тази разлика, че тук ще е приложима нулева ставка на данъка по силата на чл. 23, ал. 3, т. 1 или 4 от {#}ППЗДДС. Нужно ще е и българският превозвач да разполага с относимите документи по глава четвърта от правилника, удостоверяващи обстоятелствата за облагане на доставката с нулева ставка (чл. 38б, ал. 1 от {#}ППЗДДС). В случая това следва да са документите по чл. 23, ал. 1 от правилника.
Ако българският превозвач е получател на застрахователна услуга, оказвана от застраховател, установен извън територията на България, мястото на услугата ще е на наша територия. За такава получена доставка според чл. 81, ал. 6 от {#}ППЗДДС също е необходимо съставянето на протокол по чл. 117 от закона. Тъй като услугата е освободена съгласно чл. 47, т. 1 от ЗДДС, в протокола няма да фигурира начислен данък, а основание за неначисляването ще е именно посочената законова разпоредба.
Здравейте,получих фактура за спедиция от Швейцария за 120 швейцарски франка.Регистрирани сме по ддс.Тази фактура влиза в стойността на обмитяваната от нас стока.Въпросът ми е-протокола,който трябва да издам по чл 117 с 20 % ДДС ли трябва да е или с 0% /базирайки се на чл 36 а/?И кой член да цитирам като основание за приложената ставка на ддс?
Да,това ,че курсовете са различни ми е ясно.Само искам да знам по кой курс се заприхождава стоката-по курса за деня от инвойса или този от МД.Просто тази статия ме обърка-в примера стоката е заведена по курса от МД.
нали стоката се заприхождава в счетоводството по курса за дена на издаване на инвойса,а не както е коментирано в тази статия/по курса от МД/?
http://www.balans.bg/451-5-1-13-vnos-na-surovini/

тази статия ме обърква.Съгласно нея стоката се заприхождава по курса на Митническата декларация.Може ли коментар?
Благодаря много за бързия отговор.Значи курса от МД  есамо за статистически цели за начисляване на дължимия данък ддс,а заприхождавам стоката по фиксинг на БНБ към датата на издаване на фактурата,нали?
Здравейте,по кой курс да заприходя получана стока от Китай с митническа декларация-по фиксинга на БНБ към датата на издаване на фактурата или с курса от митническата декларация?
Предварително благодаря за отговора.
Аз и на тях звънях/т,е на митническият ни агент/.Отговор-ами не знам...Когато е натоварена стока ,ние искаме транспорта на стоката и я вкючваме в МОС,нищо ,че има вече един път начислено ДДС.Днес ще обмитявам и ще видя как ще стане,но техният отговор беше,че включват транспортните р-ди в стойносттта.Ами като ги включват-ще им ги подам и това е.Просто ми е странно,че става двойно ползване на ДДС.
Здравейте,днес ходих на консултация в НАП .На зададеният от мен въпрос ми отговориха,че трябва и фактурата за закупеното гориво на територията на страната също да бъде включено в митническата облагаема стойност,нищо ,че вече един път е обложено горивото с 20 % ДДС.Казаха ми,че това са разходи по транспорт на стоки и влизат в облагаемата стойност.
Може ли някой да ми помогне ?
Здравейте,моля за помощ.Регистрирани сме по ддс в Б-я.Закупихме багер втора употреба от Швейцария.Разполагаме с камион,който ще замине за Швейцария и ще натовари багера,за да го транспортира до Б-я.Камионът е наша собственост,ДМА.
Въпросът ми е следния-когато тръгва от Б-я камионът ще  бъде зареден с гориво и съответно ще има данъчна ф-ра за зареденото гориво в Б-я.Влизат ли разходите за това изразходвано гори в МОС на багера,който ще бъде докаран.Ако тези р-ди влизат в МОС няма  ли да стане двойно облагане с ДДС на тази ф-ра за гориво,издадена в България.
Благодаря предварително за отговора.