Добре,но грешно ли е,че в договора е записано еднократно плащане на лихва?Ако трябва да корегираме.
Здравейте,ФЛ предоставя заем на фирма.В договорът за заем е записано,че заемателят дължи възнаграждение на заемодателя в размер на 6% годишно.Заемът трябва да се върне заедно с дължимата лихва в срок до 26,05,2018г/заемът е едногодишен/.
Редно ли е лихвата да се начисли еднократно или трябва да се начислява ежемесечно?
Моля за Вашето мнение.
Много ви благодаря!
Здравейте,моля за помощ припопълване на декл.обр 1 за м 07/2017.
Един служител напуска по чл 325.При попълването на декл.обр.1 последен ден в осигуряването пиша 31,07,2017.От 1/08/ лицето вече не е на работа при нас.
При тази ситуация графа 15.1 я попълвам с код 2.
Питане/че възникна спор/-точка 15.1 в декларация 1 за седми месец ли се попълва или
в м.08.?
Изплащането на заплатата става на 31/07/2017 г.
Много ви благодаря!
Други мнения има ли?
Здравейте,трябва ли да се подава ГДД по чл  50 в следния случай:
Собственик на ЕООД е самоосигуряващо се лице чрез ЕООД-то.Същото лице е регистрирано като земеделски производител/като ФЛ,не като ЕТ/,но за 2016г не е придобило доходи от дейност като ЗП.Няма получени доходи за 2016г освен дивиденти,изплатени от ЕООД-то.Трябва ли да подава в този случай декларация по чл,50,при условие,че няма декларирани доходи като земеделски производител?
И аз все още не съм решила какво да отбележа в ГДД при условие,че не декларирам данък уикенд.Според мен дори и да се установи при ревизия наличието на разходи за лични нужди,то тогава ще ги лепнат на собственика.А повечето собственици са самоосиг.лица,които не са декларирали,че полагат личен труд.Според мен тези разходи ще ги начисляват като скрито разпределение на печалбата.
Е не става ли много грозно-за 2016 не са използвани активи за лични нужди,не е чекната графа 2016г в ГДД и изведнъж чеквам графа 2017/демек признавам ,че през 2017 ще ползвам активите и за лични нужди/ ?
Дружеството има заповед за неизползване активите на фирмата за лични нужди.
Да ,но ако джипа се използва само от собственика,не е деклариран данък уикенд и след време се установи при ревизия,че актива се ползва само от собственика,начислят  данък уикенд,а в декларацията не е отбелязано,че разходите се облагат по ЗКПО-тогава как ще обложат тези разходи?Собственика не получава доходи,а само дивиденти/в масовия случай/.Тогава на каква база ще се начислят осигуровки?
Според мен-съдружник или собственик на ЕООД,който не полага личен труд,а формира доходи само от дивиденти,няма право на избор-т.е. ако му натресат проверяващите данък уикенд,то дали е декларирано облагане по ЗКПО или ЗДДФЛ-няма никакво значение.Втази ситуация ще се приложи механизма на облагане на скрито разпределение на печалбата.
Благодаря много,ще обявя салдото в приложението.
Но няма да попълвам т.1 и т.2,защото вземането е възникнало през 2015 г,а не през 2016 г.нали?
И аз го бях прочела,но като се обадих в НАП и ми отговориха,че щом има салдо-нищо че е от предходна година,трябвало да се обявява.И тотално се омотах.
Здравейте,затруднявам се в попълването на част VI от декл по чл 92.
Ситуацията е следната-през 2015 г продаваме стока на едно дружество с което към датата на сделката не сме свързани лица.Сумата остава неплатена от тях.
Към 31/12/2016 г вече сме закупили 35 % от акциите на това дружество,т.е.явяваме се свързани лица с тях.Все още не са ми платили сумата по фактурата от 2015 г.
Трябва ли тази сделка да се обяви в част VI  и кава сума да обявя-с ДДС или без ДДС.
Здравейте,моля за помощ относно попълване на част 9-та от ГДД по чл92.
Дружеството не е декларирало ползване на фирменни активи за лични нужди за 2016г.
Какво попълвате при такава ситуация в част 9-та ?
Съответно за 2016 г и 2017 г?
Основната дейност на фирмата ни е внос от ЕС на товарни автомобили.Шофьорите са назначени на трудов договор при нас ,командироваме ги за 3-4 дни до Германия или страна от ЕС ,за да транспортират закупените камиони.Тази минимална ставка на РЗ за ЕС ще се отнася ли и за тях?
Много благодаря за бързия и компетентен отговор!
Лек и успешен ден!
Здравейте,възложили сме строителство на сграда на строителна фирма.Направили сме авансово плащане за СМР.В момента ми издават фактура за степен на строителство в която пише " Акт обр.19" и съответно си приспадат авансовото плащане.Питането ми е-трябва ли да декларирам пред НАП този акт абр.19/МДТ/ или се изчакват акт14 и 16 и тогава се декларира сградата/която е кооперация,предназначена за продажба/,
Защото ми казаха,че ще ни накарат да включим протокола в дневник продажби,без да имаме възможност да го включим и в дневник покупки.Т.е.да ни накарат да платим неначисления данък.
Някой имал ли е подобен случай?