Здравейте,как е редно да се осчетоводи фактура от Теленор със следното съдържание:
1.разговори,данни ,съобщения-100  лв
2.Месечни и еднократни такси-200 лв
Цялата сума като услуга в 602- или услуги-100 лв,месечни  такси в сметка 606/р-ди за други данъци ,такси /,609/други разходи/-200 лв.Питам заради тъпата справка на статистиката,която ми отговориха от София,че другата година ще има маркери за засичане с ОПР.Трябвало таксите да бъдат отделени от услугите.
"Здравейте,следното питане -закупили сме трактор на лизинг от М Лизинг ЕАД.Получавам следната фактура -лихва-177,75 лв ,нама начислено ДДС на основание чл 46,ал.1,т..Втори ред във фактурата-такса за изпращане на фактура-3 лв,начислен ДДС 0,60 лв.
Фактурата изглежда по следния начин:
1.лихва -177,75 -сума ДДС 0
2.Такса ел.ф-ра 3 лв,ДДС 0,60 ЛВ
ОБЩА ОБЛАГАЕМА СТОЙНОСТ-180,75 лв
Обща стойност ДДС-0,60 лв.
Стойност за плащане-181,35 лв
Моля ,посъветвайте ме как е редно да бъде вкарана тази фактура в дневник покупки.Програмата не ми дава възмижност да вкарам документ с облагаема и необлагаема сделка.Редно ли е според Вас да я вкарам по следния начин:
1.В колона 10 на дневник покупки да напиша цялата облагаема стойност по ф-рата ,а именно 180,75 лв ,ДДС в колона 11-0,60 лв.
Ще отчете грешка,но не фатална.
2.Или да вкарам 2 пъти фактурата -като облагаема и необлагаема,но тогава ми дава съобщение за дублиран документ.

Бях писала в началото,че сме получили плащането на 15/09/2019.
Благодаря много за отговорите.Издавам си фактура с дата 15/09/ и чакам МД до края на октомври нали така?
Нищо не крия по принцип.Сделката си е съвсем реална.Получено плащане,издадена фактура ,но поради това ,че клиента не е успял да си организира транспорта -стоката не е изнесена до края на септември.Според мен,ако се сдобия с МД до края на октомври-нямам проблем.Ако не успея -начислявам ДДС с протокол.Като се сдобия с МД -анулирам протокола.Защо да минавам през авансово плащане?
Благодаря много ,но пак не ми стана ясно какво да правя.Ако издам фактурата без да пиша авансово плащане 100% ще имам ли проблем при условие,че МД ще е през октомври?
Здравейте,получихме 100 процента плащане за износ на стока за Сирия.Плащането е получено на 15/09/2019 по банков път.Реално обаче износът ще се извърши октомври месец,защото купувачът не можа да си организира транспорта.Проблем ли е ,че сме издали фактура на 15/09/2019,а ще се сдобием с митническа декларация чак през октомври месец?
Правилно ли постъпваме или да добавя във фактурата 100% аванс за предстоящ износ и през октомври да издам нова фактура с датата на МДи приспаднат аванс.Тоест нулева фактура за плащане.
Значи ние простосмъртните можем да си купим кола и да си платим ДДС -то ,а те великите-не.Трябва да си го възстановят цялото.
И нямало нужда да доказваш, че тъпата кола се използва само за дейността.
Да. И някой му е казал , че ако закупи колата на оперативен лизинг, цялото ддс се признава и няма Данък уикенд. Пееш и караш. Без пътни листа , без нищо. Цял ден се мъча да го убедя, че го подвеждат, но...
По НСС.И пак не разбрах- според това писмо- може да се ползва. И отново в ситуацията на оперативен лизинг не е казано конкретно  дали трябва да се използва само за дейността.
Здравейте, искаме да закупим автомобил 6 плюс 1 на оперативен лизинг. Това което изчетох е, че вноските се осчетоводяват като наем и минават за разход на дружеството.Имам ли право на данъчен кредит  за вноските? Трябва ли да доказвам , че МПС то ще се използва за основната дейност на дружеството?
Някой може ли да ми помогне?
А защо ДДС в дневник покупни да влиза в кл.11.Нали го отразяваме като документ без ДДС в кол.9?
Здравейте,закупихме самолетен билет на името на дружеството от WIZZ AIR.Получихме фактура на стойност 166 лева.Релацията е София-Хамбург.Трябва ли да съставя протокол по чл 117 и съответно къде се отразява този протокол в дневник покупки и дневник продажби?Според мен ставката на ДДС би трябвало да е 0%.
Моля за вашата помощ.
И още нещо-трябва ли даги деля на пар.потоци от лихви -там да посоча лихвите по кредити  и на други парични потоци-тамда посоча банковите такси.Или може само в Перо парични потоци от лихви,комисионни и други подобни?
Може ли някой да ми помогне?
с банков заем са свързани.Тогава къде да ги посоча?
Аз съм ги посочила в Парични потоци от финансова дейност.Правилно ли е?
И по-точно в -парични потоци от лихви,комисионни и други подобни.
Здравейте,може ли малко помощ.Къде отнасяте платените банкови такси и платените лихви към банки в ОПП?В раздел ППот основна дейност или ПП от финансова дейност?
Търговско дружество сме.
Много благодаря за отговора.Една счетоводителка ме стресира току що като ми съобщи ,че щом съм на длъжност главен считоводител и съставям ГФО,нищо че съм на трудов договор съм била задължена да подам и аз информация към ДАНС.Ние подадохме такава информация от името на фирмата,но тя ми твърди,че и аз като физическо лице трябвало да подавам.
Още един път благодаря за отговора.