Обезщетение на борсата 2018 г.

20.02.2019, 20:55 322985 602

#420 | 20.02.2019, 20:55
Публикации: 9322 / 1567
КСО
Чл. 54а.  Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;
3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.

Ако не попадате в подчертания текст на т.3, няма проблем
#421 | 22.02.2019, 21:38
Публикации: 3 / 0
КСО
Чл. 54а.  Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;
3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.

Ако не попадате в подчертания текст на т.3, няма проблем

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:

5. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, не се осигуряват за безработица;


Не получавам възнаграждение, не ме осигуряват за безработица, ззначи не би трябвало да попадам?
#422 | 01.03.2019, 11:55
Публикации: 4 / 0
Здравейте!
От 3.12.2018 г. съм без работа, т.к. прекратих трудовия ми договор по взаимно съгласие. Работих във фирмата повече от 2 години и половина. В рамките на 7-дневен срок се регистрирах в Бюрото по труда като безработен. Не съм се регистрирал все още в НОИ.
Мога ли да получавам по-голямо обезщетение, ако ме назначат за няколко дни във някаква фирма и ме освободят по чл.71 ал.1 от КТ? Т.е. отписвам се от Бюрото по труда, защото съм си намерил работа и след няколко дни като ме освободят от новата фирма, се регистрирам отново в Бюрото по труда и след това в НОИ?

Здравейте отново!
Искам да споделя опита ми относно питането ми по случая по-горе.
Вече имам отговор.
На 3.12.2018 г. напуснах по взаимно съгласие. Регистрирах се в бюрото по труда, но не бързах да подавам заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица в НОИ. След две седмици си намерих нова работа и се отписах от бюрото по труда. След около два месеца новият ми работодател ми прекрати договора по чл. 71, ал. 1 КТ, т.е. в изпитателния срок. Регистрирах се в бюрото по труда като безработен и подадох заявление в НОИ. Отпуснаха ми пълна борса. Ако бях избързал и бях подал заявление в НОИ след напускането ми по взаимно съгласие през декември 2018 г., нямаше да получа пълна борса сега, а минималното обезщетение за безработица.
Надявам се споделеният опит да помогне на хора в подобна ситуация.
Успех!
#423 | 18.03.2019, 11:45
Публикации: 4 / 0
Здравейте!
Предстои ми освобождаване от работа и искам да се консултирам на какво обезщетение ще имам право. Имам 12г стаж. Февруари 2017 бях освободен по чл,71 и ми беше отпуснато максимално обезщетение спрямо стажа, от което ползвах само 3 седмици. Ако сега работодателят ме освободи по член, осигуряващ 60% обезщетение, ще имам ли право на него, след като не са минали 3г от отпускане на предишното обезщетение и има ли значение, че то е използвано само 3 седмици?
Благодаря!
#424 | 18.03.2019, 11:49
Публикации: 6679 / 661
Ще имате право на минимално обезщетение 9.00 лв. за 1 работен ден.
#425 | 18.03.2019, 22:56
Публикации: 1 / 0
Здравейте. На 14-ти март изтече четиримесечното ми право на платена борса.  Тези дни ми изплатиха дължимата сума за февруари, а предполагам, че дните от 1-ви до 14-ти март ще ми ги изплатят към средата на април. Тъй като следващата седмица започвам  двумесечен курс към Бюрото по труда, и  ще бъда заета по цял ден, мога ли още тези дни да отида до НОИ, за да ми нанесат тези четири месеца в книжката, или трябва да изчакам да ми изплатят последната сума в средата на април? Другият ми въпос е, при положение, че бях на платена борса до 14-ти март, дължа ли здравна осигуровка за този месец и ако да, колко точно би трябвало да платя за месеца? Декларация номер 7 мога ли да подам сега в Нап, или пак трябва да чакам да ми с изплати последната сума, в средата на април? Благодаря!
#426 | 05.04.2019, 15:07
Публикации: 4 / 0
Здравейте!
Подадох молба за напускане със следния текст:
С настоящата молба и на основание чл.325, т.1 от КТ моля за Вашето съгласие за прекратяване на трудовото ми правоотношение, считано от 04.05.2019г от заеманата от мен длъжност в представляваната от Вас фирма.
В случай, че молбата ми не бъде приета, същата да се счита за писмено предизвестие по чл.326, ал.1 от КТ.

Днес шефът ме уведоми, че ще ме освободи в понеделник, но не беше разговорлив и отказа коментар как ще го направи. Моля да ме консултирате какви са опциите и дължи ли ми обезщетение, че ме освобождава по-рано?
Благодаря!
#427 | 05.04.2019, 15:23
Публикации: 9322 / 1567
Ако не сте объркали датата, с тази ранна молба сте позабъркали малка каша и не е много ясно кой на кого какво дължи.
Ако датата е грешна и сте искали да напуснете от 05.04. (от днес), значи шефът се е навил на взаимното съгласие на (чл. 325, ал. 1, т. 1) и никой на никого не дължи обезщетение. Освен за не ползван отпуск, ако има такъв.
#428 | 05.04.2019, 15:25
Публикации: 4 / 0
Датата е вярна, след 1 месец. Изтеглих бланката от форум за човешки ресурси. Не очаквах да е объркваща.
#429 | 05.04.2019, 15:48
Публикации: 1302 / 183
Бланката не е "объркваща", просто вие сте я използвала неправилно.
Освобождаването по взаимно съгласие предполага, че двете страни ще се съгласят с предложението на едната и че няма да се спази предизвестие (не фиксирам колко, защото размерът му трябва да е вписан в ТД).
Или, по-ясно казано, вие искате да напуснете от 08.04.19 г., изявявате желанието си и шефът се съгласява, това е взаимното съгласие.
Освобождаването с предизвестие от ваша страна не изисква одобрението на шефа, вие просто най-културно и писмено го известявате, че считано от еди-коя си дата (след месец, 2 или колкото е уговорено) си прекратявате ТПО с него.

А във вашата молба вие искате "взаимно съгласие", но месец по-рано.
Би имало смисъл, ако уговореното в ТД предизвестие е повече от месец. :smile1:
#430 | 05.04.2019, 15:57
Публикации: 4 / 0
Добре, молбата е некоректно написана, но не разбрах в крайна сметка може ли да ме освободи в понеделник, по кой член и дължи ли нещо някоя от страните?
#431 | 05.04.2019, 16:20
Публикации: 1302 / 183
За можене - може.
Няма как да отговоря по кой член ще реши да ви освободи.
Може да го направи по взаимно съгласие и тогава никой нищо не дължи, освен обезщетението за неизползван ПГО, както е написала Хиксовете.
Вие коректно сте вписала в молбата, че ако откаже "взаимното съгласие" да се счита за предизвестие, така че не би трябвало да имате сериозни неприятности. :smile1: :smile1:
#432 | 08.04.2019, 11:51
Публикации: 226 / 4
Добър ден. Искам малко съдействие. Имам позната, която е била самоосигуряващо се лице от 2006г. до октомври  2017г. Имала е ЕООД.  Осигурявала се е за всички рискове. От октомври  2017г. е спряла дейност и от ноември 2017г.  почнала да работи на трудов договор. Сега обаче искат да я съкратят от работата какво обезщетение ще взима при положение, че като самоосигуряващо се лице не е била осигурена за безработица? Колко месеца ще има право на борсата?
#433 | 08.04.2019, 12:06
Публикации: 9322 / 1567
Ако е работила на ТД от 2017 г, значи има 12 месеца с осигуровки за безработица от последните 18. Не е СОЛ. Остава да не е пенсионер и ще има право на обезщетение.
Ако я "съкратят" ще има прасо на "пълна борса" - 60% от средния осиг.доход с вноски за безработица от последните 24 месеца /за времето без ТД се взема МРЗ/ за период според осиг.стаж с осиг. за безработица от 2002 г насам.
При взаимно съгласие - 4 месеца по 9 лв на р.д.

Справки: КСО, чл.52а, 54б, 54в
#434 | 08.04.2019, 12:18
Публикации: 226 / 4
ХХХХХ - Много благодаря за бързия отговор. Сега ще и кажа.
#435 | 10.04.2019, 10:07
Публикации: 15 / 1
Здравейте! Подадох документи в НОИ за отпускане на обезщетение за безработица, но имам стаж в Германия през последните 24 месеца от датата на подаването! Подаох ги края на ноември 2018 г. и на следващия ден излезна разпореждане, което гласи :СПИРАМ производството по отпускане на парично обезщетение за безработица,
образувано по заявление. МОТИВИ: Производството за отпускане на паричното обезщетение за безработица се спира до издаване на формуляр СЕД U 002 от компетентната институция на ГЕРМАНИЯ, данните от който са необходими за преценка правото на лицето на парично обезщетение за безработица. Въпроса ми е колко време трябва да се чака, защото вече е 5 месец? И мога ли аз нещо да направя?
#436 | 15.04.2019, 11:13
Публикации: 9 / 0
Здравейте, искам да попитам ако се регистрирам на борсата този месец кога ще ми преведат парите.
#437 | 15.04.2019, 11:36
Публикации: 9322 / 1567
Здравейте, искам да попитам ако се регистрирам на борсата този месец кога ще ми преведат парите.
Зависи. Може би през юни, може и догодина, ако има някой проблем, някоя проверка...
#438 | 15.04.2019, 11:39
Публикации: 9 / 0
това сериозно ли е ?
#439 | 15.04.2019, 11:50
Публикации: 9322 / 1567
А защо мислите че не е?
Първо - преди 25-то число на следващия месец няма да искат да Ви регистрират в НОИ. В най-добрия случай - тогава ще пуснат разпореждане, ще го обработят, ще изчакат срока за обжалване и в началото на юни може да платят.
Ако ви предстои ползване на обезщетение по чл. 222/1, ще изчакат да мине единия месец и тогава ще пуснат разпореждането.
Ако се усъмнят в уволнението, може да направят проверка на работодателя. Това не се знае колко може да се проточи. Ако се изчакват някакви документи - също няма краен срок
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група