Обезщетение на борсата 2018 г.

17.10.2018, 11:57 322889 602

#320 | 17.10.2018, 11:57
Публикации: 3 / 0
#321 | 17.10.2018, 14:25
Публикации: 1302 / 183
Въобще не разбрах въпроса.
Сумата, която ще ви изплащат като обезщетение за безработица зависи от това на основание кой член от КТ са ви освободили, ако това питате.
#322 | 19.10.2018, 11:56
Публикации: 1 / 0
Привет, имам следния казус. Мъжът ми започна напусна работа и започна нова преди два месеца. Времето между двете беше 2 седмици. Поради непрестанни командировки, които не бях в неговата длъжностна характеристика, той напусна новата работа по взаимно съгласие преди 5 дни.
Въпросът ми е - мога ли да го назнача в моята фирма за 3-4 семици и да го уволя по чл.71, за да получава обезщетение от борсата докато си намери нова работа? Също така - проблем ли са тези 2-3 семици без работа?
#323 | 19.10.2018, 12:15
Публикации: 1302 / 183
Почетете отговор № 313 и няколко от следващите в тази тема.
#324 | 30.10.2018, 13:04
Публикации: 1 / 0
Здравейте,въпросът ми е следния:
 сключен трудовия договор по чл.68,ал.1,т.2 от КТ-срочен трудов договор до завършване на определена работа
 и освободен по чл.325,ал.1,т.4 -със завършване на определената работа,ще взимам ли обезщетение 60% от среднодневния осигурителен доход от бюрото по труда според осигурителния и трудовия стаж,който е 11години.
#325 | 30.10.2018, 15:15
Публикации: 1302 / 183
Вижте отговор № 289 на същата тема и проследете линка, който съм поставила там.
#326 | 07.11.2018, 00:16
Публикации: 1 / 0
Здравейте, предстои ми съкращение в близкия месец, два. Имам трудов стаж 15 г. придобит след 2002 г. Ползвала съм обезщетение за безработица от 09.2015 до 02.2016. Счита ли се, че са минали 3 години откакто съм ползвала правото на обезщетение за безработица ( от кога се счита - от датата , на която съм получила 1-то обезщетение :09.2015 или от последния месец, в който съм получавала : 02.2016)? Благодаря
#327 | 07.11.2018, 08:24
Публикации: 9318 / 1566
Датата на отпускане - 09.2015
#328 | 08.11.2018, 11:54
Публикации: 5 / 0
Здравейте! Предварително се извинявам, ако не е тук мястото да задам въпросите си. Надявам да не изглеждам прекалено глупав, но от два дни се опитвам да си разясня нещо, и явно за мен тази материя е доста сложна. Съпругата ми след дълъг престой у дома (аз не и позволявах да работи), започна работа през месец октомври 2017 г. в магазин хранителни стоки. Назначена е по чл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ на трудов договор за неопределено време, във връзка с чл. 70 чл. 2 в полза на работодателя. За съжаление, през месец декември се случи така, че тя преживя мозъчна операция, вследствие на която беше продължително време в болнични. Шест месеца с ЛКК, и още четири, продължени от ТЕЛК. На 06.11.2018 г. се яви на ТЕЛК за освидетелстване и и бе дадена трета група ТЕЛК - 50% трайно намалена работоспособност за период от една година, като противопоказни условия на труд са отбелязани - тежък физически труд, нервно-психическо напрежение. Експертното мнение на комисията е, че тя не може да изпълнява настоящата длъжност. Тя знае, че работодателят и иска да я освободи от работа, защото не иска да си навлича неприятности заради здравословното и състояние. Магазина е малък и цялата работа, от приемане на стоки, подреждане, прибиране в склада, както и въвеждане в системата, освен продажбите е вменена на продавачката. От това, което изчетох тук във форума, разбрах, че работодателя и би могъл да и предложи позиция, съобразена с нейното здравословно състояние, но конкретно в нейния случай няма такава алтернатива. Въпросите ми са няколко:
1. Работодателят и, може ли да я освободи, без да се иска разрешение от ИТ? (прочетох, че работници с ТЕЛК са защитени от уволнение)
2. Би ли могло да бъде съкратена по чл. 325 ал. 1 т. 4 КТ за да ползва обезщетение от ТБ, ако въобще има право на борса? Общия и стаж е малко над десет години.
3. Какви обезщетения следва да и изплати работодателя, ако се стигне до уволнение, или съкращение?
И последен въпрос - разбрахме, че платеният и годишен отпуск сега когато е с ТЕЛК се увеличава на 26 дни годишно. Това увеличение на дните важи ли за тази календарна година, или е за в бъдеще време?
Предстои и тези дни да представи последния си болничен и решението от ТЕЛК, на работодателя си, затова търсим най-безболезнен и удовлетворяващ вариант и за двете страни. Ще Ви бъда признателен, за съветите и препоръките! Хубав и усмихнат ден!
#329 | 08.11.2018, 12:23
Публикации: 6679 / 660
Какъв срок на изпитване е посочен в договора?
#330 | 08.11.2018, 13:07
Публикации: 9318 / 1566
Какъв срок на изпитване е посочен в договора?
Едва ли е един месец.

Г-н Маринов, съберете действително отработените периоди (без болничните, отпуските и другите отсъствия), сравнете със срока на изпитване, посочен в договора. Ако този срок не е надвишен, работодателят има пълното право да прекрати договора по чл.71, ал.1 без обяснение, без обезщетения и без защита. Единственото, което дължи, е обезщетение за неизползван отпуск.
Като допълнение: този начин на прекратяване на ТД дава право на "пълна" борса. Ако са спазени останалите изисквания, разбира се.
#331 | 08.11.2018, 13:11
Публикации: 6679 / 660
Платен годишен отпуск
Чл. 319. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., бр. 25 от 2001 г., доп., бр. 108 от 2008 г., изм., бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) Работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни.
#332 | 08.11.2018, 14:05
Публикации: 30 / 0
Эдравейте, бях в отпуск по майчинство до 04.10.2018г. Сега съм в неплатен отпуск до 30.11.2018г. Възможно ли е по мое искане безсрочният ми трудов договор да се превърне в срочен в същата фирма от 01.12.2018 до 31.12.2018 и да отида на борсата за по-дълъг срок?
#333 | 08.11.2018, 14:16
Публикации: 1302 / 183
И защо това?
Ако правилно се досещам вие искате работодателят да ви освободи без да си навлича неприятности с ИТ, защото като майка на дете под 3 г. имате защита, така ли е?

Ако на една и съща длъжност, на която сте назначена по безсрочен договор и реално сте работила преди да излезете в майчинство, искате да получите ДС със срок, то работодателят ще е още по-уязвим.

Би могъл по ваше желание да ви преназначи на друга длъжност с изпитателен срок и да ви освободи в периода на изпитателния срок, ако толкова много настоявате.  :smile1:
#334 | 08.11.2018, 14:30
Публикации: 5 / 0
Какъв срок на изпитване е посочен в договора?
Няма посочен срок на договора. Единственото което пише е - На основание чл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ  Трудов договор за неопределено време. Във връзка с чл. 70 чл. 2 в полза на работодателя, се сключи настоящия трудов договор между страните... Описано е единствено, че срокът за предизвестие при прекратяване е еднакъв и за двете страни, и е в размер на 30 дни.
#335 | 08.11.2018, 14:42
Публикации: 6679 / 660
Прочетете добре отговора от 13.07 часа на петте хикса.
#336 | 08.11.2018, 14:54
Публикации: 30 / 0
И защо това?
Ако правилно се досещам вие искате работодателят да ви освободи без да си навлича неприятности с ИТ, защото като майка на дете под 3 г. имате защита, така ли е?

Ако на една и съща длъжност, на която сте назначена по безсрочен договор и реално сте работила преди да излезете в майчинство, искате да получите ДС със срок, то работодателят ще е още по-уязвим.

Би могъл по ваше желание да ви преназначи на друга длъжност с изпитателен срок и да ви освободи в периода на изпитателния срок, ако толкова много настоявате.  :smile1:
Да, точно, защото съм защитена. Значи не е добър вариант срочният договор. Благодаря Ви!
#337 | 08.11.2018, 15:06
Публикации: 5 / 0
Прочетете добре отговора от 13.07 часа на петте хикса.
  В интерес на истината няколко пъти препрочитах, докато осмисля, какво точно означава  " на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ - безсрочен трудов договор" и чл.70 ал.2. Реално тя е работила три месеца, преди да се разболее, и въпреки, че няма упоменат срок на изпитване, работодателя може според този чл.70 да я уволни, защото е все още в изпитателен срок, който е бил прекъснат от заболяването и.  Благодаря Ви за бързите отговори!  :noexpression:
#338 | 08.11.2018, 15:15
Публикации: 9318 / 1566
въпреки, че няма упоменат срок на изпитване,
Я пак погледнете за такъв срок. КТ дава право изпитването да е ДО 6 месеца, но не поставя долна граница. Ако срокът наистина не е упоменат, на работодателя ще е трудно да докаже, че не е 2 месеца например и може и да го осъдите за прилагането на чл.71.
#339 | 08.11.2018, 15:21
Публикации: 5 / 0
въпреки, че няма упоменат срок на изпитване,
Я пак погледнете за такъв срок. КТ дава право изпитването да е ДО 6 месеца, но не поставя долна граница. Ако срокът наистина не е упоменат, на работодателя ще е трудно да докаже, че не е 2 месеца например и може и да го осъдите за прилагането на чл.71.
Бих могъл да Ви го изпратя някъде за да се уверите лично, че не е упоменат срок на изпитване.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група