Здравейте!
Кажете ми, моля, какви документи трябва да се прилага към декларацията чл. 92 на раздела "прикачени документи".Имаме изготвен одиторски доклад. Трябва ли в част IV на ГДД в т.6 да се отбележи и да се сканира одиторския доклад? Или само в Агенцията по вписване се носи?
Благодаря ви предварително!
Имаме платени лихви към ООД-то.Тях ги посочвам като разходи.Заема беше 20000 лева,от които погасихме 15000.Остатък към 31/12/2020 по главница-5000 лв.Тези 5000 лева ги посочвам като салдо -задължение към свързани лица.Погасените 15000 не ги посочвам нали така?
Здравейте,ние сме ЕООД.Едноличният собственик на капитала участва и в друго дружество ООД.
ООД-то беше предоставило кредит на ЕООД-то.През 2020г. ние ,тоест ЕООД-то погаси този кредит.
Посочва ли се погасената сума в ЧАСТ VI -деклариране на взаимоотношения със свързани лица в ГДД по чл 92 от ЗКПО?
Да точно така.Разходите за гориво ги вземаме на нашата фирма и те искат фактура за транспорт.Камионът се транспортира от наш шофьор от границата до Пловдив.
Здравейте,дружеството ни е търгува с внос на товарни автомобили,но има лиценз за извършване на транспортна дейност.Налага се да бъдат превозини два камиона ,закупени от Турция до България по заявка на наш клиент.Камионите обаче ще бъдат докарани до Капитан Андреево от турски доставчик.От там вече нашата фирма ще ги транпортира до Пловдив до фирмата вносител.Камионите ще бъдат обмитени от вносителя.За транспортната услуга извършена от Капитан Андреево до Пловдив ще издадем фактура на името на вносителя,който е регистриран по ДДС.Ние също сме регистрирани по ДДС.С каква ставка е облагаема транспортната услуга -с 20 % ДДС или с 0% ДДС?
Ще има ли проблем ако начислим 20% ДДС за транпортната услуга без да изискваме декларация от вносителя,че стоката е обмитена?


Във фактурата са приложили следния текст:

"Горепосочената сума, както и разходите за приемане, се плащат в брой при доставка като наложен платеж при доставка. Нашата компания не подлежи на облагане с данък върху продажбите, така че няма ДДС номер и няма приспадане на входния данък"

Казват,че нямат ДДС номер.Поне така са написали
А ако съставя протокол с 15 девятки на булстата им,ще има липроблем според вас?
Може ли някой да ми помогне?
Здравейте,дружеството е с основна дейност покупка на товарни автомобили.Закупихме автомобил от Германия и трябваше да му бъдат изкарани временни номера за предвижване до българия.За целта се свързахме с фирма TRANSIT PROFIS,която ни издаде фактура за регистрационната услуга.
Прилагам преведената фактура

........................ ...... ЕООД
Ул. ........................ ...........

България БГ: BG /ЦИТИРАН Е НАШИЯ БУЛСТАТ/
Виена, 07 август 2020 г.
Номер на фактура 20080701
За нашите услуги (извършване на официални регистрации, приемане на документите, прихващане на премии и събиране на застрахователни премии, издаване на международна застрахователна карта и доставка с експресна доставка) за превозното средство
VIN WDB..................... ................
с валидност 10 дни от 07.07.2020г
ние си позволяваме да фактурираме договорената сума.
Сумата от 189,70 евро за официална регистрация е включена в тази фактура.
Обща сума нето:
436,00 евро
Горепосочената сума, както и разходите за приемане, се плащат в брой при доставка като наложен платеж при доставка. Нашата компания не подлежи на облагане с данък върху продажбите, така че няма ДДС номер и няма приспадане на входния данък.[/b]
С най-добри благодарности
Транзитни специалисти Andreas Lorenz KG
Transitprofis Andreas Lorenz KG
A-1140 Wien, Weinzierlgasse 1315 Telefon: +43650423 74 74
Email. office@transitprofis.at Homepage: www.transitprofis.at
Bankverbindung: ÖVAG, BIC: VBOEATWW, IBAN: AT58 4300 0314 2107 1007
Firmenbuch Handelsgericht Wien FN 391185y – Gerichtsstand Wien

В изпратената от тях фактура липсва Австрийски ДДС номер.Само името на фирмата и адреса са цитирани.
Моля за вашата помощ-трябва ли да създадем протокол по чл 117 за въпросната услуга?И ако трябва да го съставим,то и в двата дневника ли ще се включи-В дневник покупки и продажби или трябва само в дневник продажби ?
Благодаря предварително!
Здравейте,как е редно да се осчетоводи фактура от Теленор със следното съдържание:
1.разговори,данни ,съобщения-100  лв
2.Месечни и еднократни такси-200 лв
Цялата сума като услуга в 602- или услуги-100 лв,месечни  такси в сметка 606/р-ди за други данъци ,такси /,609/други разходи/-200 лв.Питам заради тъпата справка на статистиката,която ми отговориха от София,че другата година ще има маркери за засичане с ОПР.Трябвало таксите да бъдат отделени от услугите.
"Здравейте,следното питане -закупили сме трактор на лизинг от М Лизинг ЕАД.Получавам следната фактура -лихва-177,75 лв ,нама начислено ДДС на основание чл 46,ал.1,т..Втори ред във фактурата-такса за изпращане на фактура-3 лв,начислен ДДС 0,60 лв.
Фактурата изглежда по следния начин:
1.лихва -177,75 -сума ДДС 0
2.Такса ел.ф-ра 3 лв,ДДС 0,60 ЛВ
ОБЩА ОБЛАГАЕМА СТОЙНОСТ-180,75 лв
Обща стойност ДДС-0,60 лв.
Стойност за плащане-181,35 лв
Моля ,посъветвайте ме как е редно да бъде вкарана тази фактура в дневник покупки.Програмата не ми дава възмижност да вкарам документ с облагаема и необлагаема сделка.Редно ли е според Вас да я вкарам по следния начин:
1.В колона 10 на дневник покупки да напиша цялата облагаема стойност по ф-рата ,а именно 180,75 лв ,ДДС в колона 11-0,60 лв.
Ще отчете грешка,но не фатална.
2.Или да вкарам 2 пъти фактурата -като облагаема и необлагаема,но тогава ми дава съобщение за дублиран документ.

Бях писала в началото,че сме получили плащането на 15/09/2019.
Благодаря много за отговорите.Издавам си фактура с дата 15/09/ и чакам МД до края на октомври нали така?
Нищо не крия по принцип.Сделката си е съвсем реална.Получено плащане,издадена фактура ,но поради това ,че клиента не е успял да си организира транспорта -стоката не е изнесена до края на септември.Според мен,ако се сдобия с МД до края на октомври-нямам проблем.Ако не успея -начислявам ДДС с протокол.Като се сдобия с МД -анулирам протокола.Защо да минавам през авансово плащане?
Благодаря много ,но пак не ми стана ясно какво да правя.Ако издам фактурата без да пиша авансово плащане 100% ще имам ли проблем при условие,че МД ще е през октомври?
Здравейте,получихме 100 процента плащане за износ на стока за Сирия.Плащането е получено на 15/09/2019 по банков път.Реално обаче износът ще се извърши октомври месец,защото купувачът не можа да си организира транспорта.Проблем ли е ,че сме издали фактура на 15/09/2019,а ще се сдобием с митническа декларация чак през октомври месец?
Правилно ли постъпваме или да добавя във фактурата 100% аванс за предстоящ износ и през октомври да издам нова фактура с датата на МДи приспаднат аванс.Тоест нулева фактура за плащане.
Значи ние простосмъртните можем да си купим кола и да си платим ДДС -то ,а те великите-не.Трябва да си го възстановят цялото.
И нямало нужда да доказваш, че тъпата кола се използва само за дейността.
Да. И някой му е казал , че ако закупи колата на оперативен лизинг, цялото ддс се признава и няма Данък уикенд. Пееш и караш. Без пътни листа , без нищо. Цял ден се мъча да го убедя, че го подвеждат, но...
По НСС.И пак не разбрах- според това писмо- може да се ползва. И отново в ситуацията на оперативен лизинг не е казано конкретно  дали трябва да се използва само за дейността.