Здравейте, някой подавал ли е справката по чл.73 с ел.подпис, няма активен бутон за подаване при мен.
Благодаря!
Здравейте,

СОЛ, който се осигурява без да получава възнаграждение в ООД,на което е съдружник,  получава трудово възнаграждение от друга фирма в размер над 7500лв.годишно, трябва да се осигурява на 550лв. в това ООД или греша? А ако досега е осигуряван на 420лв. може ли да се довнесат осигуровки в размера от месеца, в който е минал границата и трябва ли за това да се подават коригиращи Д1. В смисъл по някое време на годината е минал тази граница, но не е променена вноската като СОЛ.
Наистина съм се заблудила, че както другите гр.договори има осигуровки ако има и трудов договор - и програмата ми го начисли- добре че не съм ги внесла - съвсем се оплетох - благодаря Ви!
За първи път тази година - става въпрос за осигуровките по двата договора...данъка е ясно че с декл.55.
Здравейте,

Имам лице, което е на трудов договор и едновременно с това има договор за наем на лек автомобил в същата фирма.
Как трябва да подам декл.6 като програмата ми начислява осигуровките по двата договора отделно - в една колона да ги обединя или в отделни и с какъв код,  ако са изплатени възнагражденията. Защо не ми излиза ДОД в Д6? Отделно ли се подава, ако в един ден са начислени и изплатени - отделна декл. ли се подава за ДОД?

Благодаря!
Тука няма как да бъде назначена комисия и са възложили на мен да направя тези разходни норми, а нямам никаква идея, трябва с тракториста или не знам...затова моля ако някой има нещо, с което да ми помогне - файл, табличка, за която да се хвана и да разработя собствени, ще Ви бъда безкрайно благодарна...
Здравейте, някой може ли да помогне с разходни норми на трактори за различните видове селскостопански обработки? Никъде не открих нещо подобно - колко на декар е приблизителният разход на гориво, средно, то е ясно, че различните машини изразходват различно, но все пак - при покупка на трактора са дали една табличка - на моточас, но за колко моточаса се обработват примерно 100дка - оран, дисковане, валиране и т.н. дали има откъде да се види подобно нещо ...Благодаря!
Здравейте, ООД заличено декември 2013 трябва ли да подава някаква информация - към НАП, АВ или нещо друго?
Благодаря!
Те са наети за сезонна работа, но до 40 часа ...тоест може да не ги вклчюваме?
Здравейте, работниците до 40 часа месечно включват ли се в графика за платен годишен отпуск?
Здравейте, моля за помощ при попълване на Справка 4 - Пренасяне на данъчна загуба към ГДД по чл.92 - 2012 имаме ООД на загуба, която не е нанесена в ГДД за 2012. Сега отново сме на загуба - трябва ли да попълвам тази справка и ако да - в коя колона трябва да попълня  загубата за 2012 и къде за 2013 - мисля че в 4,1 за 2013 а в 5,1 - 2012? или бъркам.
Благодаря
А съдружник в ООД , ако е на трудов договор в ЕТ /всъщност има генерално пълномощно, но по договор не е управител, а ръководител сектор земеделие - нещо такова/ и между двете фирми има сделки - според мен няма свързаност - какво мислите? Като подавам ГДД на ООД трябва ли да посоча тези сделки ...
А за вноските по чл. 134 аз разбирам, че трябва да се упоменат внесените през 2013 суми - така ли е?
Продължавам да си разсъждавам по моя въпрос - аз мисля, че тъй като лицето не е собственик на ЕТ, а само работник един вид - тези суми няма да попадат в приложение 4?..дали съм права, не знам,ще изчакам още малко за указания и накрая няма да подавам това приложение.
Здравейте,
Имам следната ситуация - лице, съдружник в ООД е и управител на трудов договор на ЕТ - между двете фирми има сделки - трябва ли да фигурират в това приложение. А сумите внасяни от съдружниците по чл.134 в ООД ...
Аз получих от март 2013г. - така че - да живее текущото и навременно отчитане на разходите!
Благодаря за бързия отговор!