а и основанието е по чл 119 от КТ, В ПРОГРАМАТА на НАП за уведомленията никъде го няма като опция този член???????
Здравейте, днес трябва да назнача 2 девойки по проект "Ново начало" към бюрото по труда. Интересуваме, когато подавам допълнителното споразумение на наставника, нали трябва да подам 2 броя, тъй като ще обучава 2 момичета, а те са съответно с индивидуални трудови договори?
Здравейте, имаме получена фактура от САЩ за консултантски услуги по внедряване на САП. Трябва ли да си самоначислим ДДС,как точно става и тяхният ид.номер е 15 деветки.
Г2 също от управителя, нали?
Благодаря ви, мисля да променя правилата за РЗ, а осигуровки няма да се плащат, защото управителя се осигурява на 2000лв :wink1:
Ако фирмата реши да изплати бонус на управителя/ние сме ЕООД/,какви документи трябва да подготвя: 1, Решение от общото събрание/трябва ли да има подпис на едноличния собственик на капитала/управителя и собственика са различни лица/ и каквъв данък трябва да се заплати:10%???, и заповед трябва ли???

328
СИРВ » Re: СИРВ
20.08.2012, 13:26
Благодаря много :give_rose:
329
СИРВ » СИРВ
20.08.2012, 13:18
Здравейте, ако се работи по график 2 на 2 дни, как се броят дните платен отпуск, т.е почивките се припокриват от отпуска/полагаемия/ или са си отделно, т. е за отпуск се вземат работните дни по график?
Ако ддс-то не се подаде в срок, ами със закъснение от една седмица глобите в какъв размер ще са?
Здравейте, като съм внасял осигуровките за м Юни и съм изплатил заплата съм забравил да внеса ДДФЛ-то. Как да изготвя Д6 и какви са санкциите за изплатена заплата, но невнесен данък. Управителят замина в командировка, тъй че и варианта за внасяне на ДДФЛ-то за м. Юни до 31,07,2012 отпада
601/501 Разходи за материали аз бих
Здравейте, някой може ли да ми даде длъжностна характеристика за Кинсултант САП? :hmmm:
Здравейте, отчет за нетекущите активи, това справка 2-амортизируеми активи от декл по чл92 ЗКПО ли е, която трябва да се подаде към год. отчет във АВ
Здравейте, когато има лихва за забава на ДДС-то параграфа е 110100, нали?
Разпечатаха ми задълженията за мин години. Д1 сумата е 779,64 а в Д6 831,17 В действителност е внесена сумата 831,17, но как да се оправят нещата в Д1?
така съм го направил но пак отхвърля
Здравейте, вече 2 пъти подавам Д1 и два пъти системата ми я отхвърля. Имам лице назн. на ГД от 02,04,2012г, В ден започване осигиряването единия път път написах 02-отхвърлиха го с основание: когато код продълж осигуряването е 1, се попълва ден, от който осигуряването е започнало-14, втория път написах 2 и пак с-мата го отхвърли. Как трябва да го направя???
Когато плащам по ГД, а лицето се самоосигурява, достатъчно ли е да ми подпише декларация, че се самоосигурява или е задължително и фактура да ми издаде?????????