Ще се вземе за база само тези 12 дни

Цитат на: visotor в 23.07.2021, 19:11
После - е „освободил себе си“, от поста „управител“
Сега „собственика на ЕООД-то“ ще си гледа детето!

Това, че собственикът е в майчинство, не означава задължително, че договора за управление е прекратен. Дори напротив - за да си получава майчинството, майката трябва да е в осигуряване (е, има и изключения, но няма да ги коментирам).
 
УА е към оня момент!
Важното е какво пише в актуалния УА, защото при смяна на управителя или при назначаването на втори управител, същия трябва да е вписан в УА. 
Както писа колегата по-горе, питащата не е дала нужните подробности по ситуацията и не може да се даде еднозначен отговор.
А де! Интересен въпрос.
Изобщо - какво значение има, името на работодателя - при положение, че болничния лист, удостоверява временна неработоспособност на физическото лице?

Както и много други формуляри, в които пише „Да послужи пред ...“.

Явно има значение след като болничния вменява някои задълженията на работодателя, пред който "ще послужи" (отчитане, представяне в НОИ, плащане на първите три дни, осигуряване...)
За малка разлика в името на фирмата и/или адреса не бих се занимавала, но за по-съществена бих върнала болничния.
Добре де - каквито и да са доходите през годината, съответно и осигуровки/ДОД - нали накрая ще се подаде ГДД по чл. 50?
Суми от „Граждански договор“ - в Приложение 3.
Накрая се „тегли чертата“ и се довнася, каквото се налага!

И какво ще довнася? Данък- възможно. Но въпросът е за осигуровките. Ако лицето не е СОЛ, не прави изравняване на осигуровките на годишна база и нищо не довнася. В случая на m.inkv изпълнителят очевидно не е СОЛ .
А по какъв повод издавате фактурата? Продавате стока или извършвате услуга?
Пробвах и с двете и никъде нямаше информация нито за едното, нито за другото. Понеже го подадох днес в 21 часа дали не трябва да почакам малко.
При подавне на ДДС информацията за обработката и приемането излиза веднага.
Проверете в "подадени" дали въобще нещо сте подали.
Тъй като Д6 е само за данъка, тя може да бъде приета отделно и независимо от Д1. Сега остава да си изясните защо не е приета Д1, да отстраните грешката и да я подадете отново. При подаването отметнете, че не подавате Д6
С КЕП или ПИК на лицето.
Едното в "декларации по ДДС" - "подадени данни", другото в "предоставяне на данъчна и осигурителна информация"-"справка за задълженията с възможност за плащане"
Моля
Ако сумата е в намаление - корекция на Д1 за лицето и корекция на Д6 с посочена вярна стойност на данъка
Ако сумата е в увеличение - корекция на Д1 за лицето и редовна Д6 с посочена разликата от 81 ст
 заплатата се изплаща до 20-то число на следващия месец,..... декл.6 с код 8 за април 2021г.пак до 25.06.21г..? Вярно или грешно съм подавала принципно?
Или неправилно сте подавали Д6 с код 8, или неправилно се изразявате (по-вероятно). До 25.06. подавате Д6 с код 8 за м.май. За данъка, удържан през май за всичко, което е платено през май. Е, през май плащате заплатата за м.април, но това не значи, че Д6 с код 8 е за април
Ако няма промяна в осигуровките, да само корекция на Д1 само на това лице. И при подаването отмятате, че не подавате Д6
А защо не?
Друг въпрос е, че няма да има за довнасяне. Но може пък да му връщат
Ако ОКД5 е приета с дата 01.01.2021,  не само може, но и е задължително да подаде Д1 за всички месеци
Естествено, че ще я отхвърли - срокът за корекция е изтекъл. Искате предписание е носите на място в НАП
Естествено че има право. Не е почнало работа. Пък обезщетението за безработица се спира за периода, през който получава обезщетение за оставане без работа (чл.222, ал.1)
Според мен попада в чл.1, ал.1, т.13 от ТЗ, чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ и чл.4, ал.3, т.2 от КСО
1. Трябва да се регистрирате като СОЛ, но докато по ТД сте осигурени на 3000 реално няма да внасяте осигуровки.
2. Единствената причина е трудовия  Ви договор.
Щом в него няма такова изискване, значи не е нужно да информирате работодателя
Регистрирайте се като свободна професия  ще отпаднат много от въпросите