316,66

Има училища, които отказват въобще стипендии на деца на СОЛ.  Явно има неособено умни даскали.
5 г. от 2013 - 2014,2015,2016,27,2018
Идете на след датата, а не преди това
Ако са входирани при работодател срока за подаване е 10-03-2018
Ако не сте коригирайте онлайн и готово
Ще има ли проблем лицето назначено по ТД с тези грешно подавани Д1

Нали сте ги коригирали

510+204 е

Има ТР - не може да сте под МРЗ.
Законно имате право на тези пари до три години.
Законно е само и единсвено да се коригират РПВ за тези 9 мЕстествено.

ЕООД-то няма ли счетоводител?
Без проблем

Позицията гл. счет. отдавна не е задължителна.

Не се прави подбор, когато на позицията има 1 сл

Има само 1 хипотеза, но сега нямам време. Не сте в нея
Здравейте, попълвам Д 6 за СОЛ с личен труд за м.12.2017. Използавам програмния продукт на НАП.
     т.9  - 12 (месец,закойто се отнася)
     вид плащане  -  08
     т.16 - сумата ДОД
     Възнаграждението е начислено и изплатено м. 01 и съотв. удъжан ДОД
     Когато попълвам т.18  (дата наначислениеиизплащане) програмата не ми позволява да запиша 31.01. а  излиза последния ден по т.9 (31.12.2017)
   Моля,посочете ми къде бъркам!

Няма значение за кой месец е труда. Посочвате горе 012018- това е месеца на удържане и в т=18-31-01-2018
На това не може да се даде еднозначен отговор.

Кой пита- работодател или
Чл. 331. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) (1) Работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако работникът или служителят не се произнесе писмено по предложението в 7-дневен срок, се смята, че то не е прието.
(2) Ако работникът или служителят приеме предложението по ал. 1, работодателят му дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщетението.
(3) Ако обезщетението по ал. 2 не бъде платено в едномесечен срок от датата на прекратяване на трудовия договор, основанието за неговото прекратяване се смята за отпаднало.
Имате ли вече подписано по 331.

Ако не се плати до месец, сте длъжни да ходите на работа
Няма как да дължи 6 заплати при 325-1-1
След 02.01. 2018 - какво се случва ?
Иначе 510/раб, дни за 01-2018
Чл18, чл. 24 и 43 ЗДДФЛ
Видях една тема- в др. форум, но там няма отговор.

Как  бихте зчислявате ПГО в сл. случаи.

Работа по проект и РВ , което всеки месец е различно - от 30 до 120 ч.
Договорена часова ставка - 30 лв.