Нищо не разбра, но нищо.
Ти с лека ръка зачерта съществуването на личния труд на собственика, забрани му да прави каквото и да било друго освен да управлява ...Направо пренаписа историята.
Какво ли правят безброй дружества с работещ собственик, които нямат наети лица ? Управляват си се само и си плащат дяловите вноски сигурно понеже ТЗ им е вменил това право и това задължение.

Нищо подобно

Той го прави, защото е длъжен по ТЗ, а нея заради пари.
Не си измисляй какво съм писала, само защото не го разбираш.

Няма ли давност?

Е за частни задължения - мога на всеки 2 г. да я подновявам и никога няма да изтече

Другите колони са просто събиране и ще се справите
Решението на ЕСК да ди изплаща едни пари, не е договор.
Това, че някой има право на нещо означава ли , че няма право на нищо друго ????????


Очаквам да споделиш какъв е предмета на договора - задълженията му по закон?
ПРАВА НА СЪДРУЖНИКА
Чл. 123. Всеки съдружник има право да участвува в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книжата на дружеството и право на ликвидационен дял.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИКА
Чл. 124. Съдружникът е длъжен да изплати или внесе дяловата вноска, да участвува в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, както и да изпълнява решенията на общото събрание.
А като какъв е нает.

ЕСК не е нает да полага труд в ЕООД.
Знам за кога ще е стажа.

Основанието възниква ако има плащане.

Не след 3, а и след 50 може да плати.
Ако е получил 4997,27/12 е 416,43 а някои месеци 416,44

Сметнете си к.5
От сега усещам как ще започнат да звънят, че по тази схема има извънреден труд, а не е отразен. Вече съм имала такъв случай. И ние пак се разпъваме да прилагаме наредбите по различен начин за всяка институция.


Кой ще се разпъва, освен неразбралия наредбата?

А квалификации - няма.
Като си изясните предмета на т. нар. договор за личен труд, може да ми пишете.

Преди това, какво е договор.
Ами ЕСК -няма как да бъде нает като СОЛ, а само по ДУ

Нает е добре да се разбира какво означава.

Наистина ли не го разбирате?

Същото се отнася и за управляващ съдружник в ООД
В д1 - 184 ч и си вижте мод за 184 ч

Няма изв=

В пр9 - 01-16,02-48 ЧАСА
За февруари отработените часове са 112 от 08.02 до 28.02 /това са 14 р.д/ и болничните са 6 дни. /от 01.02 до 7.02/

28.02- не е дошъл
Добре, а в Приложение 9 - правилно ли са посочени 2 дни болничен и сега за февруари 6 дни болничен?

Да, но не ДНИ
вече писах - ЧАСОВЕ
От сега усещам как ще започнат да звънят, че по тази схема има извънреден труд, а не е отразен. Вече съм имала такъв случай. И ние пак се разпъваме да прилагаме наредбите по различен начин за всяка институция.
Нещо не сте разбрали.

Само при НТ - моге да има разлика м/у д1 и декл пред ИТ и то е следствие неграмотността на бълг. чиновник.

Грамотният щеше да знае, че всичко над нормата навсякъдв слвдва да се декларира и плати

КСО, чл. 9, ал.3, т.5
И видя ли, че трябва да е ПЛАТЕНО?
Как ще го наречем не е важно. Договорът не е трудов по КТ. Необходим е, за да се определят параметрите на извършваната дейност и заплащането . Последното някои го определят чрез Решение на ЕСК / примерно, ако е ЕООД /. ЗКПО в частта за правото на данъчно признати разходи за командировки обаче "държи" на договорната форма .

Не е договор.

Моляя на какво държи?