Речник на финансовите термини

Факторинг
търговска дейност, при която едно лице поема задължението да събира вземания на друго лице
Фидуциарна емисия
част от банкнотна емисия, която не е обезпечена с металически запас на емисионната банка
Фиксинг
определения от Централната банка курс за деня на лева към чуждестранни валути, така наречения базисен курс
Фиксиран лихвен процент
договорен твърд лихвен процент между банка и клиент, който не се променя при изменение на основния лихвен процент или други условия, т.е. непроменящ своята стойност за времето на ползване на кредита или депозита
Финансиране
осигуряване на парични средства за потребление или инвестиции за различен период от време и под различна форма
Финансов лизинг
Характеризира се с дългосрочност на договора (от 5 до 10 години) и амортизиране на цялата или по-голямата част от стойността на оборудването. Фактически финансовият лизинг представлява форма на дългосрочно кредитиране. Съгласно НСС 17 това е лизингов договор, при който наемодателя прехвърля на наемателя всички рискове и изгоди, свързани със собствеността върху актива. Той трябва да отговаря най-малко на две от следните три изисквания (първото изискване е задължително): договорът да съдържа клауза за прехвърляне на собствеността върху актива на наемателя; прехвърлянето на собствеността на наемателя да се извършва към края на срока на лизинговия договор; срокът на наемния договор да покрива по-голямата част от полезния срок на използване на актива
Финансов одит
Проверката на сметките и финансовата документация на одитирания обект с цел да се установи законосъобразността, достоверността и редовността на водената счетоводна отчетност, както и законосъобразността на събирането, съхраняването, управлението, разходването и отчитането на имуществото
Финансова година
отчетната година за финансовите резултати на търговските банки
Финансова къща
лица, които извършват банкови сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали. Те са специализирани в управлението на инвестиционни фондове, колективни инвестиционни схеми и доверително управление на чужди финансови активи
Финансови институции
институции, които извършват банкови сделки с разрешение, издадено от БНБ или от компетентния надзорен орган по банково дело на страните, в които те са регистрирани като банка, финансова къща, брокер и пр.
Финансово изравняване
използване на средства, взети като кредит за допълване на инвестиции
Фиск
термин, с който се означават финансовите интереси на държавата
Фискална политика
промените в правителствените разходи и данъците, които са определени да се събират като средство за постигане на националните икономически цели
Форекс
сдружение на банкови дилъри и брокери, осигуряващо чуждестранни валути и депозити, деноминирани в чуждестранна валута, предлагани от търговските банки на техните клиенти, които търгуват и пътуват в чужбина
Форуард
сделка за хеджиране, при която страните се договарят едната да продаде, другата да купи на някоя по - следваща дата определено количество от установения актив по предварително договорени и цени и условия на изпълнение
Форуард курсове
валутни курсове по срочни сделки, показващи каква стойност ще има валутата след определен период от време на база точно определени основни направления на изменение на валутния курс в бъдеще
Форфетиране
купуване от страна на търговска банка или финансова институция на вземане на износител от негов длъжник в чужбина. За износителя това е форма на вземането без право на обратен иск
Франчайзинг
предоставяне на интелектуална(индустриална) собственост, в това число ноу - хау, търговска марка, лого и т.н., срещу заплащане ( лихви, комисионни)
Фючърс
средство за извършване на покупката или продажбата на стоки и ценни книжа на фиксирана дата в бъдещ период

Новини

Новини (виж още)

Последно от форума

Данък дарение ЮЛНЦ

79
Би било хитро, парите да не са имущество и да останат необлагаеми, но мисля, че са Но все пак това е юридически въпрос, може да...

срок за д6 с код 13

4084
Наредба Н-13 чл.4 (3) Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция з...

Декларация 6

94
Благодаря

ГДД чл.50 Приложение 10

292
Имате неправилно удържан окончателен данък и спорем мене следва да поискате да бъде коригиран и сумата възстановена от осигурите...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9.89 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 30 000 членове