Здравейте!ЕООД,втора година е без дейност.Искаме да го закрием.Задължително ли е това да стане чрез адвокат или може сам  човек да се пробва? :question:
Сърдечно благодаря!!
Здравейте!За 2020 г. фирмата нямаше дейност и подадохме декларация в НСИ и в Търговския регистър.За 2021 г.пак няма дейност.С измененията от миналата година,стигнах до извода,че за 2021 г. трябва да подадем само декларация в НСИ,без подаване в Търговски регистър.Подадената вече там декларация,  важи за всички следващи години без дейност.Правилно ли е това или не!?
Явно,ако е удържан данък,се подава Д55-до 31.01. Но ако не е-не се подава Д55,така направих миналата година,изплатихме цялата сума,без данък и човека си внесе данъка с декл.чл.50.Затова питах,че ме обърка чек листа.
Не е удържан данък,изплатена е цялата сума,данъка ще си го внесе получателя на парите-с Декл.по чл.50
Здравейте!По граждански договор за м.12.2021 година,защо чета в чек листа,че трябва да се подаде Д55 за четвърто тримесечие на 2021г. и да се внесе данъка до 31.01.2022г.?Не се ли декларира това със Справка по чл.73 ,а данъка се внася от изпълнителя на гр.договор?!Така беше за миналата година-изменение ли има и нещо съм проспала!?
Здравейте!Да не отварям нова тема,ще питам в тази.Фирма има задължение към ФЛ,паричен заем.Но ФЛ е починало.Как се процедира в този случай?Как се отписва това задължение към него?
Здравейте!При дарение от майка на дъщеря,имот с право на ползване,трябва ли да се подава декларация по закона за МДТ?
Сумите са в различни месеци и т.к. всяка сума е под МРЗ,не е удържана здравна,а само ДДФЛ.При попълване на приложение 3,общата сума на гражданските договори е 1200 лв,изчислява се ддфл и питам-при това положение,здравна удържа ли се,защото не виждам къде мога да попълня сума,ако изобщо се удържа.Но явно,след като не е СОЛ,не се изчислява здравна и не се внася сега с ГДД.
Да,приложение 3,не изравнявам здравни,щом не е СОЛ,нали!Нещо ....забих!Само ддфл.
Здравейте!Пенсионер има 3 граждански договора,които всеки е под МРЗ.При подаване на декл.по чл.50,общата сума,след приспадане на НПР е по-висока от МРЗ.Изчислява се ДДФЛ,но здравната-как се изчислява?Имам предвид ,къде точно се попълва и изобщо попълва ли се в ГДД по чл.50?
Благодаря!Същите условия ли остават за тия служебни бележки и гражданските договори през 2021 година?Дали има някаква промяна,че имам и нови за 2021 г-?
Здравейте!Когато платец по граждански договор е предприятие,не отпадна ли задължението за издаване на Служебна бележка?Но при желание от страна на получателя на дохода,тя трябва да се издаде-така ли е или греша!?
Благодаря!И аз така мисля-за Д55 и за осигуровките.Не бях сигурна..
Лек ден!
Здравейте!
СОЛ,който има ЕТ,но сключва граждански договор -/не е издал фактура/,получава сумата първо тримесечие.Трябва ли да подаде Д55 през м.април и да внесе данъка?Осигуровките се изравняват с ГДД -Т1 и Т2??Пенсионер е,ако това има значение.


Зависи! Д 13 на СОЛ се подава  по ЕГН!Д1иД6 се подават по Булстат.
Здравейте!
ЕТ,СОЛ,който е пенсионер от м.07.2019 г.- таблица2-автоматично му излиза в кол.3 пенсията за съответните месеци.Не знам дали е правилно да я оставя в кол. 3 и не знам дали изобщо пенсията се вписва като доход-поне до сега не съм я вписвала-за ЕТ.И да питам-изравнителната здравна от печалбата на ЕТ,която трябва да се довнесе-освен вноска,друго подава ли се?

Намерих отговора в друга тема!