Здравейте!
До сега не съм се сблъсквала със следният казус и търся вашата компетентна консултация!
-Физическо лице не регистрирано като ЕТ, отдава краткосрочно под наем апартамент на туристи  като ползва услугите на платформа Booking.
Въпросът ми е какъв е начина на облагане с данък, като патентна дейност или с 15% както ЕТ в декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.
Има ли задължение да се регистрира по ЗДДС независимо от направения оборат.
Ще ви бъда благодарна,ако ми дадете отговор!
Благодаря!
 
Моля за отговор!
Как се документира, начислява и осчетоводява 13-та заплата изплатена през м.Декември?
Отдаване на недвижим имот под наем от физическо лице през сайта на booking.com.
Въпросът ми е кой удържа и внася данъка и подава декл.по чл.55.
Аз ги слагам в група VII.
Благодаря!
Здравейте!
Закупен климатик за отопление офис на стойност 1500 лв.
гр.VII с 15% амортизация, или гр. II с 30%.
Благодаря предварително!
Здравейте!
Работник работещ на основен трудов договор на 4 часов работен ден в едно предприятие, може ли да бъде назначен в друго предприятие на договор със сумирано изчисляване на РЗ като пазач на 12 часа по график.
Договора трябва ли да бъде допълнителен при другия работодател, ако изобщо може ???
Ще очаквам вашата компетентна помощ!
Благодаря!
Весели празници!
Какво ?
Добро утро!
Какво искате да изразите с въпроса (какво?)?
Бихте ли ми дали вашето мнение?
Благодаря!
Благодаря!Спорен ден!
425/503-3500,или 493/503-3500 ?
Внасят си данъка за 1700, а за другото служебен аванс, а един ден при ликвидация ще си платят с лихвите.
Благодаря!
Благодаря!Спорен ден!
Здравейте колеги!
Дружество не е в дейност от 2020 г.По разплащателната с-ка имаха наличност от 5200.00 лв.Двамата съдружници са изтеглели тези пари и са направили преводи по личните си сметки по 2600 лв.
.В с-ка 122 има неразпределена печалба 1700 лв.,т.е. няма 5200 за разпределение като дивидент,които те са изтеглили, за да си внесат 5% данък.Какви счетоводни записвания да направя за разликата между 5200 и 1700 лв.,защото дивидент мога да разпределя само за 1700 лв и да се внесен данъка от 5%.Вие как бихте осчетоводили това?
Моля да ми помогните защото до сега не съм имала такъв случай и буквално блокирах.
Благодаря ви предварително!
Здравейте!
Искам да споделя с вас съставена от мен СС.
Съдружник прави вноска със собствени средства за подпомагане финансово дружеството,които подлежат на връщане.Съставих следната СС:
503/119  при вноската
119/503 при връщането на средствата.
Права ли съм?
Благодаря предваеително!
Здравейте!
Колеги, в коя отчетна година от възникнало вземане може да се направи обезценка.
Например през 2019 г.- 6800.00 лв. вземане от клиент,нужно ли е, задължително ли е, в отчетната 2021 г.да се направи обезценка и преобразуване на фин.резултат, или след изтичане на давностен срок се прави обезценка и отписване.
Благодаря!
Здравейте,колеги!
Може ли Управител на ЕООД с еднолично решение да отпусне на себе си като физическо лице кредит от фирмените средства, които ще възстанови на части до 12 месеца.
Българска транспортна фирма извършва превоз на материал до Румъния.
Договорената сума за транспорта между продавача и Румъния е 500 евро.
Аз като превозвач как да съставя фактурата?
500*1.9583=979.15лв.
20% ДДС      195.83лв.
Общо:         1174.98лв. - Права ли съм?
Предварително Благодаря!
Да, под МОД имам предвид максимален осигурителен доход.А за Личен труд аз също предложих на доктора, защото е по реално,тъй като той полага личен труд в мед.център, но някой му е дал съвет за ДУК и както той реши.
Благодаря! Хубав и спорен ден!
Благодаря за отговора!
Възнаграждението по ДУ е разход за фирмата и не се дължат осигуровки тъй като е осигурен на МОД по ТД.Това е целта(разхо за фирмата).
Здравейте,колеги!
Лекар работещ на основен трудов договор в здравно заведение.
Същият е и собственик и управител на АМЦСМП ЕООД и в същото работи като лекар.
Въпросът ми е: може ли и в ЕООД да получава вънаграждение по ДУК,но без осигуровки тъй като в болницата е осигурен на МОД.От възнаграждението ще се удържа само ДОД.
Благодаря Ви!
Благодаря!
На основание кой член от КТ се изплаща обезщетение за неизползван отпуск при условие , че работника не е напуснал. Обезщетение по чл.224 от КТ е при освобождаване.