Благодаря, delphine  :give_rose:
Догодина по това време пак ще наизскочат въпроси 😃
И моя казус е точно с тези цифри :)

4620/12=385 лв. осиг. доход се получава , който е под минимума - 420лв. От друга страна  - кол. 5 е облагаем доход, дори и като се изплати през м.01,2017 възнагр. за м.12,2016 - не е редно да се променя този облагаем доход.

И още нещо - в Прил.1 кои осиг. вноски се приспадат- начислени или реално внесени? Защото и с внасянето на осигуровките закъсняват с 2 месеца :/
Обърках се
Кое ще се коригира в този случай за миналата година ?
т. 1. Год. осиг. доход в случая е отриц. число, но няма да се връщат осиг. тъй като е на минимум. Догодина като подаваме коригираща табл. 1 и 2, коя колона ще се коригира?За да се изравнят , единствено Кол. 5, но пък тя е  е облагаем доход?
Здравейте!
СОЛ получава възнаграждение за личен труд 420 лв. като изплащането става в началото на месеца за предишния месец. В бележката по чл.45 ал.2 облафгаемия доход е 11месеца * 420 лв= 4620 лв.
Попълвам Приложение 1 с тази сума, удържаните авансово осигурителни вноски и авансово удържания данък.
Чеквам Образец 2004 и попълвам колона 4 и колона 5 на таблиците - 12 месеца по 420 лв.
Не изпускам нищо, нали така?

И аз се двоумя дали колона 5 трябва да  за 12 или 11 месеца.  :noexpression:
здравейте,

къде се декларира такъв доход /кое Прил. на декл. чл.50/ , ако физ лице прехвърля правата върху домейна на юридическо лице.
Проблем и без съобщение е ясно че има, обаче за срока нищо не са писали ... А вече 6 часа загуба на пълноценно време за подаване .....
Някой успял ли е да се свърже с оператор да пита дали няма да удължат срока за подаване на декларациите?
Още веднъж, благодаря Ви много :)
Благодаря.
Колкото и да е кратък периода/но повече от 1 месец/ винаги инцидентно може да се получи нещо такова.
А това прекъсване на осигуряването, за кой месец е редно да се декларира? Предполагам с корекционните Декл. Обр.1
Да си повдигна въпроса :)
Здравейте, моля за помощ.
Имаме работници със СИРВ. Периода е 6-месечен - 10,2016-03,2017. Освобождаваме един сега - м. 12. Получава се по-малко отработени часове за периода. Така излиза по график. По-малко са часовете още от м. 10 и до датата на освобождаване не успяват да се компенсира. Първо - за Д 1 трябва ли сега /в януари/ да подам Д1 с код 16 корекция за трите месеца? Да променя ли периода на изравняване от 6 на 3 месеца при подаване  на коригиращата Д1 ? И всъщност - плащам за пълен месец,/заради престой/, а се получава да има прекъсване на осигуряването?
Не би трябвало да подавате уведомление, ако е ДС само по чл.119 към основния ТД. Ако го сключите като втори трудов договор при същия работодател - тогава - да.
Здравейте,

имаме служител на втори трудов договор, който в момента ползва неплатен отпуск незачитащ се за трудов стаж. Издават му болничен за основното трудово правоотношение, трябва ли да представи бланка и при нас, въпреки че ще му се начисли като болничен без заплащане?

Благодаря
Здравейте,

търся горепосочената характеристика, а нищо свързано не намирам. Моля ако някой има да сподели. Благодаря предварително :)
Формално може да върнете преведените суми на фирмата - наемател, и те да ви ги "изплатят" тази година - за цялата предходна, и да си внесат данъка текущо.
Този доход ще си го включите в год. декларация за 2016 г. която ще подавате 2017
А тези удостоверения които се генерират във връзка с болничния лист - Прил. 9 - кой разписва? Лицето приело болничния? Текста е омешан - хем от името на лицето, хем от името на работодателя, а никъде няма място за подпис от работника.
на мен не ми е ясно държавата как ще контролира това облекчение ако то се използва чрез работодателят. Ако и майката пусне декларация за това облекчение, а паралелно с това и бащата, като естествено и двамата са наясно, че дават грешна информация в декларацията на другият. Няма засичане това...

Може би по ЕГн на децатa, нали се въвежда подробна информация за тях :)
Да, ЗДДФЛ приравнява доходите по тези договора на трудови.
Първоначалния инструктаж ли е преминала на 02,11 и 03,11 ? Или инструктаж на работното място ?