Колко доста? НОИ платили ли са ѝ за период през който детето е било починало вече?
Зависи кой болничен. Ако е 42 дни след раждане, не се прекъсва. Следващите се прекъсват с декларация за промяна на обстоятелствата - съответно Прил. 1 или Прил. 2
На вас трябва да издадат СИС за периода 04,2018-06,2018. Когато ви плащат през м.08 за м. 07. вие ще попълните декларация че сте СОЛ, и нищо няма да ви удържат , нито документ да  ви издадат/СИС/ . За този период вие ще трябва да издадете документ на Възложителя.
Щом дохода е от ДУ - с код 10. Ако ползвате ПП някъде трябва да имате чек за осигурен на макс и Д1 ще се генерира само с дни зачетени за стаж облагаем доход и данък.
Ако ползвате ПП на НАП и на ръка въвеждате, това са данните които трябва да попълните.
 Трябва да се уточни  дохода на този съдружник дали е по ДУ или за СОЛ, полагащ личен труд.
Това е от съдебно решение :
Според правилото на чл. 331 КТ, работодателят може да предложи на работника или служителя трудовото правоотношение помежду им да бъде прекратено срещу обезщетение. Наредбата за структурата и организацията на работната заплата пък в чл. 20 определя, че в брутното трудово възнаграждение извън случаите на чл. 177 и 228 от Кодекса на труда се включва основното трудово възнаграждение и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, определени с индивидуалния трудов договор, доколкото друго не е предвидено в КТ. Следователно, в брутното трудово възнаграждение като основа за обезщетението по чл. 331 КТ се включват основното трудово възнаграждение и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер - предвидими и сигурни, определени в колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за работната заплата в предприятието и в индивидуалния трудов договор.
Пропуснала съм да напиша става въпрос за месец 05/2018.

В срок сте за подаване на корекция - по електронен път или на място.
Работника трябва да напише ново заявление в което да пише, че напуска считано от еди кога си, без да спази предизвестието по чл.326. Най -удачно е към тази молба, да има текст в който да пише, че е съгласен обезщетението за неспазеното  предизвестие, да му се удържи от обезщетението по чл.224 /ако има/ и трудовото възнаграждение. Не можете да му удържате въпросното обезщетение без негово изрично съгласие от трудовото възнаграждение, само от други обезщетения. В заповедта единствено може да споменете, че работника дължи обезщетение по чл220 на работодателя.
Ами, напротив - напълно свободно се свалят документи - с един цък, без подпис, и там има вс. данни на управителя, че и на собственика на ЕООД примерно ;)
Съмнявам се някога да успеят да синхронизират вс.нормативи.
Само имена и ЕГН на управителя е задължителен реквизит - § 1 т.10 от КТ
Но пък и ЕГН-то му е видно от търг. регистър.
Както каза Hrili, този въпрос не е уреден изрично в законодателството, има разни становища, много теми по форумите и нищо конкретно. Общо взето е по преценка на работодателя ;)
Хубаво е това да се знае, а да не се дава категорично мнение :)
В различни фирми сме правили единия и другия вариант :)
Плащаме, да ни е мирна главата :)
т.4
http://www.noi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1861-povn13
Абсолютно всички стъпки, като администратор на лични данни. По темите  за GDPR, вече доста се писа и има много качени примерни документи
Мога ли да помоля да споделите мнение за безплатна криптираща програма която ползвате - при нас реално през компютрите обработваме или съхраняваме лични данни в счетоводна и ТРЗ програма, програма на НОИ за болничните, програма за ТД на НАП, папки с word-ови и excel-ски файлове, за  да поддържаме актуални определени данни за настоящи клиенти, персонал, неплатени задължения, ползване на отпуски, отсъствия, мейл кореспонденцията ни по електронните пощи.. Не бих казала, че имаме програма или база на потребители, клиенти, които имат достъп до инфо или нещо особено. Даже не знам дали е задължително да правим криптиране, вече се объркахме с тези технически и организационни мерки... Реално достъп до компютъра на никой от нас нямат трети лица или колеги.  Но за защита на информацията от изгубване или вирус (имаме антивирусна), или друг вид "хакване" винаги може да стане. Та какво бихте препоръчали и каква безплатна програма - нужна ли е и какво да криптира по-конкретно?

За това се прави оценка на риска. В повечето случай е достатъчно добри пароли по папки. Някъде препоръчаха да се използва генератор на пароли и периодично да се подменят. Мисля, че имаше и изискване паролите да са поне 12 символа - малки и главни букви, числа и символи. да не се ползват примерно 12345678, abcdef.
грешно го разглеждате времевият аспект. Времевият аспект е до изтичане на срока на съхранение и заличаване на документите. Тоест Вие обработвате лични данни на всички текущи служители + на всички напуснали, за които не е изтекъл 50 годишният давностен период. Прибавете към това и данните от фактури на ФЛ/земеделски производители/нотариуси/ЧСИ-та/прочие, които сте длъжни да съхранявате 10 години. И ето, че броя на субектите, чиито лични данни обработвате се увеличава геометрично.
Да не говорим, че има виждания където мол-а във фактурите също са лични данни. Та в крайна сметка може да излезе, че почти навсякъде ще трябва да се назначи DPO. Много исках да го избегна това при нас, но уви трябваше да се направи...

Поне аз както го разбирам - ДЛЗД се назначава при персонал над 250 души, в момента и/или 10000 субекта. Т.е. напусналия персонал, за който имате задължение да пазите информация 50 години е към субектите.
Молба до НАП с обяснения и приложена коригираща Д6 с правилните осиг. и протоколи.
(11) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 3, ал. 3, т. 2, 4 и 5, може да се коригира до изтичане на срока за подаването ѝ. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.
Ако е ЕТ, има възможност Д1 да се подава с ПИК ;)

А платежните как сте ги внасяли - какво сте писали на задължено лице и наредител? Къде се виждат внесените пари - в ЕТ или при ФЛ ?
Здравейте.Имам следния проблем: Пуснах уведомление за назначаване на трудов договор на чужденец , женен за българка.Върнаха ми отказ заради грешно ЕГН. ЕГН-то е 1003740829. Сега незнам как да назнача човека.
Има карта издадена от тук и пише вида разрешение е продължително пребиваващ.Прилича на лична карта.
Моля дайте съвет ,който има опит с подобен случай.Благодаря предварително.

Това е ЛНЧ, а не ЕГН. Трябва да имате чек за ЛНЧ + дата на раждане