Явно не е ;)
Сравнете си отново Д1 грешната и вярната - ако можете сравнете .тхт файловете и вижте дали всичко, освен дните, е еднакво. Друг вариант, който се сещам е да сте забравили да сложите чек, че е коригираща Д1 и да я приема като нова и за това да търси Д6.
Пробвайте да подадете отново. И при мен се е случвало да връща съобщение и да търси  Д6.
0, но ако ви търси там дни, нещо не е наред в останалата част на Д1. Има ли осиг. доход въобще в нея?
Сложихте ли отметка, че не се подава Д6?

Като променихте дните, проверихте ли дали се запази осигурителния доход в Д1?
Да, както и повечето от нас, имали късмета да сме му съвременници.
Според мен - 0 :)

Едно мнение на John от едно друго място

RE: чл.123,ал.1 JohnПрофил 30.11.2007 10:45
При 123 и 123а КТ (обърнете внимание, че от 123 отдаването под наем и т.н. се обособи в 123а, но уведомлението продължава да се именува по 123, просто се подава с основание 6) правата и задълженията на работодателя се прехвърлят към новия работодател - вижте 123 (2) и 123а (2).
Какво означава това. Първо, новият работодател подава Д 1 за м. 11, вече със своя ЕИК по БУЛСТАТ, с код 0 в т. 13, без всякакви прекъсвания на осигуряване (т. 14 и 15). Той ще подаде и Д 6 към последния работен ден на месеца. Второ, той ще представи болничен лист за дните на неработоспособност през м. 11 (няма значение дали е цял месец или няколко дни) след подаване на Д 1 за месеца; а ако това е "заварен" случай и обезщетението се тегли от сметката на ДОО и изплаща от работодател - новият ще осъществи това за изплащане на обезщетението със заплатите.
А старият и новият работодатели уреждат помежду си финансовите взаимоотношения, това не касае работниците и процедурите по-горе.
Питайте счетоводител там или прочетете съответния закон в Шотландия. Ние няма как да знаем тамошното законодателство. 
Има, новия вид осигурен за командир. лица - 99, добавили са на повечето точки  ... не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД
Благодаря за отговора, а еднокрана годишна Д1 /с код 23/ и Д6 /с нули/ ?


Има ли такъв вид осигурен 23 ?
Какъв е смисъла на Д6 с нули?
Поне посочете какво сте чели - закон, наредба, друго което ви вкарва в размисъл и съмнения.
Тогава трябва да подадете ОКД5 със стара дата за прекъсване на дейност, да анулирате Д1 и Д6 /след предписания от НАП, ако горното не  е такова/ и ако сте подавали чл.50 за лицето - имате време да подадете коригираща декларация до 30,09, мисля че беше срока. А лицето да подаде искане за прихващане и възстановяване на недължимо платени данъци и осиг /бланката я има на страницата на НАП/.
Не се прекъсва осигуряване с ОКД5. Не се подават и  Д1, след като е на ниския процент.
Но трябва всеки месец да го следите дали няма по някаква причина месечния доход по ТД да падне под максимума.
Общо взето стана така - паника от новия регламент, политики, методики, писаници, но по-добре нищо да не се прави. Защото всички ни е страх от ИТ, НАП, НОИ, за тях законови текстове не важат, ако ти дойдат и след 10г. и 15г. и им щукне да си гледат през 2009г. медицинско ще трябва за тях да го пазим... Това Наредба 4 за документите, сроковете и т.н. това членове от закони/кодекси/наредби, това срокове колко се пазят по закон, нямат значение. НАП, НОИ и ИТ са Вся и Всьо и ще  (те се мислят, де) са по-отгоре над закони и текстове, на които се позоваваме.  Страхът е постоянното състояние на народа ни, на цялата ни система.

Напротив - имате пълно основание да откажете да представите документ, тъй като е изтекъл давностния срок за съхранение. И те са се съгласявали с това.

Само за не много конкретни документи можем да намерим конкретни срокове по конкретен закон. Но по друг закон същият документ може да има друг срок. Сещам се за болничните, например. По наредбата за паричните обезщетения срокът е 5 години, ама доколкото те са и документи по трудовото правоотношение и заплащане - някакси завоалирано може да излезе, че ги пазим 50 години, заедно с ведомостите. И бих бил съгласен - от днешна гледна точка те практически биха потрябвали и след десетилетия.

Не е точно така ;) по тая логика и молбите за платени отпуски и документи за детски надбавки отпреди 15 -ина години едва ли не трябва да се пазят. А точно сега всичко се засича чрез ПР  НАП-НОИ-работодател-лекар. 
Относно напусналите - според мен, спокойно може да махнете медицинските свидетелства и съдимостта, поне на тези служители за които е минал 3-годишния давностен срок за трудов спор, от следващата година. Точно тия документи на напусналите от преди повече от 3 години, надали биха ги искали .
Няма дейност ЕТ или няма приходи ? А декларация за неактивност в НСИ ?
Трябва да нямате останали главници, за да почнат да покриват лихвите. Лихвите са по същата сметка и параграф като съответната осигуровка за която се отнасят.
В повечето случаи е нормално да не е здравно осигурен за продълж. пребиваващите - не давате достатъчно информация.
Преработете на ръка .txt файла за уведомлението - на мястото на фамилията сложете 3 и 4 име заедно.
Здравейте,
когато работник е освободен по чл. 327 за неизплатени заплати
1. начисляваме обезщетение по чл. 221 за не спазено предизвестие
2. начисляваме ли обезщетение по чл. 222 ал. 1 за оставане без работа за срок от 1 месец след прекратяване на трудовото правоотношение?

Няколко забележки:
Работника не може да бъде освободен по чл.327, а по този член той напуска без да дължи предизвестие.
По т.2. това обезщетение - чл.222 ал.1,  не се дължи за напусналите по чл.327 - за неизплащане на възнаграждение - т.2 .
Да, P.G.H.R. , човек може да се обърка с това - преди -след :)
И аз няколко пъти четох, за да видя дали пък не са променили нещо в условията за болничния ДО 42-и ден.

ДУК и часове?
За другото - може.
Прекъсва се от следващия ден.
Подава се промяна на обстоятелствата в обичайния срок - 3 дни.
IVAN_19, подайте сега, а те ще й пишат, ако трябва да връща пари.
Жалко за бебчето, но на дневен ред са грижите на майката.

Това не е вярно. Болничния за 42 дни след раждане не се прекъсва при мъртвородено или починало дете. Той е за възстановяване работоспособността на майката. чл.28 от Наредба за мед. експертиза.
да да ,много неприятно но въпреки всичко  трябва да се свърши и тази работа .
третия болничен е от 30,05, а смъртта е 18,06 .. Ще подадем сега пък

Подайте възможно най-бързо. Ако не са платили за юни /което би трябвало да  направят до 5 работни дни следващия месец, мисля че беше/, най-вероятно няма да има последици. Ако са платили, ще трябва да връща пари.