В част ІV, ред 1, колона 3 е платец на дохода, а колона 4 е получателя. Според мен ако плащам наем на 7 човека трябва да подам 7 декларации, а не една обща. Вие как мислите?

Според указанията - ред 1,2,3 и 4 в колона 4 - се попълва от физическите лица, задължени да определят и внасят данъка.
Иначе и мен ме интересува къде и въобще пишат ли се някъде имената на получателя.