Ако има обезщетение за неползван отпуск, от него може да ги удържите.
Да, може би ще е добре да се пита писмено МТСП, защото наближава крайния срок за подаване на Д1  за м.03.2020г. Иначе по телефона като питах, логиката им е като нашата :D

От МТСП препоръчаха също да питаме и БТ и НАП :D
Да, това е ключът. Понеже и питането се обвърза и с Постановлението :)
Според мен, при въведено непълно раб.време-4 часа примерно, и ако получите компенсации за останалите 4 часа, Вие  всъщност имате задължение да осигурявате служителите за пълно работно време върху осиг. доход за 8 часа, съответно е редно да се зачете 1 ден ОС.
Да, вижте към процедурите за работодател, беше описано, че се подават отделни заявления, но с един файл и един комплект документи за спад на оборота.
Да, по-късно ще бъде качен на страницата на капитал.
Ако правилно разбирам , дохода от труд правоотн. е за м. 12.2019, Ако е изплатен през м01,2020,  Приложение 1 също не трябва да попълвате.
Проведохме - подпис в книгата за извършен извънреден инструктаж и подпис, че са се запознали с  изпратените оценка на риска и взетите мерки.

Хората са наясно с мерките, и преди да произведем бумащината. 
Д6 за ДОД ли е или начислени осиг. ?
Т.е. при год. изравняване на ДОД, трябва да се възстановява или удържа сума закръглена на пълен лев ? Няма такова задължение по ЗДДФЛ, да се закръглят сумите при год. изравняване до пълен лев при доходи от труд.отношения. Все нещо се нарушава.
Да, така е. Обаче ПП при год. изравняване на данъка, не се връща кръгла сума - т.е. не е сумата по т.17.
Също така на ред 20 от бележката, сумата отново е със стотинки, и всъщност тази сума влиза в ГДД.
Здравейте,

как процедирате със стотинките? При годишно изравняване, възстановяваме  2,08 лв.
при генериране на справката по чл.73 ал.6  - кол. 78ав.данък/ - 670.38,  кол. 18 /изчислен ДОД/ - 668.30 лв. Разликата е 2,08лв /която сме и възстановили. Обаче - кол. 19 /разликата/- закръгля към 2 лв. Кол. 21 /възстановена сума/ - пак посочва 2.00 лв. /т.е. от т.19/ съответно и т. 22 се получава грешна /проиграват 8 стотинки-а ние сме ги възстановили/ . Сл. бел. излиза със стотинките .
Няма право на обезщетение, тъй като няма 12 месец осиг. стаж за ОЗМ. Никакви осиг. няма да внася. Четете внимателно Прил 9 към болничния. Догодина, като навърши 12 мес. осиг. стаж, ще попълните съотв. точка, и от тази дата ще започнят да ѝ плащат.
Да, така е. Но все пак внасят лек смут, и съмнения в знанията  :blush:

И да доуточня, че объркването ми идва от това, че заплатата е начислена за целия период, дори и за деня в който програмата дава прекъсване на осигуряването. Т.е. - заплата за целия период, но дни в осигуряване - с 1 по-малко.

Благодаря Ви  :flowers: :flowers: :flowers:
Да ,обаче програмата извежда съобщение че има недостиг на часове и когато са повече от 4 часа автоматично начислява прекъсване на стажа. Това ме обърква.

Още нещо - примерно ако периода на СИРВ свършва на 31 число, нощната смяна на 31/01 - делите ли я? До 24,00 към предния период СИРВ и от 00,00 към следващия примерно тримесечен период? Или цялата смяна към първия период?
Да, рабитил е до 7 сутринта на 06,11, но като отработено време не покрива, работните дни и за 06,11 включително. Притеснението ми е, че се получава се недостиг на часове до нормата и евентуално да прекъсвам осигуряване с 1 ден по-рано от датата на освобождаване .
Или престой е по-редно да начисля ?
Здравейте,

Лице, работещо по график - дневна, нощна , два дни почива. Нощните смени са от 19-07,00 часа . Възможно ли е дасе прекрати договора, веднага след нощната смяна - примерно 05,11/06,11 е нощна смяна; На 06,11 - 07,00 свършва нощната смяна и прекратяваме договора, считано от 06,11? Т.е. 05,11 последен работен ден.

Добро утро! В договора няма определено възнаграждение, само е записано, че с доп. анекс ще се определи възнаграждение, което е за сметка на дружеството, в този случай следва ли да се осигурява по Договор за управление и има ли вариант да не се осигурява в ООД-то?

След като лицето се самоосигурява в собствено ЕООД, в ООД-то е съдружник и управител и има ДУ без възнаграждение към момента, трябва да подаде ОКД-5 за започване на дейност през ООД-то, но ще е  без осигуряване.