Обяснителни бележки по Клас 5 - Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

5 Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

Персоналът, зает с услуги за населението, търговията и охраната осигурява персонални услуги, свързани с пътувания, организиране на домакинство, приготвяне и доставяне на храни, предоставяне на грижи за хора, защита и сигурност срещу пожар и незаконни действия.В този клас се включват още и персонални услуги, свързани с демонстриране и продажба на стоки в магазини на едро и дребно и в други подобни обекти, както и на щандове и пазари. Компетентното упражняване на повечето от професиите в този клас изисква минимум първо образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Персоналът, зает с услуги за населението, търговията и охраната изпълнява следните основни задачи: организира и предоставя услуги по време на пътуване; оказва помощ при поддържане на домакинство; приготвя и сервира храни и напитки; предоставя грижи при отглеждане на деца; предоставя основни здравни грижи и подобно обслужване в домашни условия или в здравни и социални заведения; продажба на стоки в магазини за търговия на едро и дребно и в други подобни обекти, както и на щандове и пазари; демонстрира стоки на потенциални клиенти; позира като модели за реклама; осигурява персонални, фризьорски, козметични или компаньонски услуги; предсказва бъдещето; извършва услуги по траурни обреди; оказва защита и сигурност на хора и имущество срещу пожар и незаконни действия; осигурява законност и ред. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Този клас включва следните подкласове:
51 Персонал, зает в сферата на персоналните услуги
52 Продавачи
53 Персонал, полагащ грижи за хора
54 Персонал, осигуряващ защита и сигурност

51 Персонал, зает в сферата на персоналните услуги

Персоналът, зает в сферата на персоналните услуги предоставя услуги, свързани с пътувания, организиране на домакинство, приготвяне и доставяне на храни, фризьорство и козметика, грижи за домашни любимци и други услуги за личността.

Персоналът, зает в сферата на персоналните услуги изпълнява следните основни задачи: организира и предоставя услуги, свързани с пътувания и разглеждане на забележителности; оказва помощ при поддържане на домакинство; приготвя и сервира храни и напитки; предоставя фризьорски, козметични или компаньонски услуги; обучава водачи на моторни превозни средства; предсказва бъдещето; извършва услуги по траурни обреди; полага грижи за домашни любимци. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Този подклас включва следните групи:
511 Обслужващ персонал в транспорта
512 Готвачи
513 Сервитьори и бармани
514 Фризьори, козметици и сродни на тях
515 Домакини и икономи
516 Друг обслужващ персонал

511 Обслужващ персонал в транспорта

Обслужващият персонал в транспорта предоставя разнообразни персонални услуги във връзка с пътуване със самолет, влак, кораб, автобус или друго превозно средство, придружава лица или групи при туристически пътувания, разглеждане на забележителности и екскурзии.

Обслужващият персонал в транспорта изпълнява следните основни задачи: осигурява удобства и безопасност на пътниците; сервира храни и освежителни напитки; предоставя информация и отговаря на въпроси във връзка с пътувания; събира или издава билети в обществения транспорт; придружава лица или групи по време на екскурзии или разглеждане на забележителности и описва интересни места.

Тази група включва следните единични групи:
5111 Персонал, обслужващ пътници и стюарди
5112 Кондуктори
5113 Екскурзоводи

5111 Персонал, обслужващ пътници и стюарди

Персоналът, обслужващ пътниции стюардиосигурява комфорта и безопасността на пътниците, сервира храни и напитки, предоставя персонални услуги, обикновено на борда на самолети и кораби. Той може да планира и координира домакинските и социални дейности на корабите.

Персоналът, обслужващ пътниции стюарди изпълнява следните основни задачи:

 • посреща пътниците при качването им на борда на самолети или кораби и ги упътва за местата или каютите, проверява билети или бордни карти;
 • съобщава, обяснява и демонстрира правила за безопасност и аварийни ситуации, като използване на кислородни маски, предпазни колани и спасителни жилетки;
 • подготвя и сервира предварително приготвени храни и безалкохолни напитки;
 • продава безмитни и други стоки;
 • грижи се за общите нужди и удобството на пътниците, изпълнява молби и поддържа кабините чисти и подредени;
 • упътва и помага на пътниците да следват установените правила в случай на аварии, например при евакуиране от самолет;
 • проверява комплектите за първа помощ и останалото аварийно оборудване дали са в работно състояние;
 • оказва първа помощ на пътници в беда;
 • участва в предварителните инструкции, свързани с метеорологичните условия, височината на полета, маршрута, правилата при авария, координацията с екипажа, дължината на полета, предлаганите храни и напитки и броя на пътниците;
 • подготвя пътниците и самолета при излитане и приземяване;
 • оказва помощ при нужда на малки деца, възрастни хора и инвалиди.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Стюард/стюардеса
 • Обслужващ, корабни кабини
 • Обслужващ, аерогара

5112 Кондуктори

Кондукторите проверяват и издават билети, осигуряват безопасността и удобствата на пътниците във влакове, трамваи, автобуси и други обществени превозни средства.

Кондукторите изпълняват следните основни задачи:

 • събират и издават билети, пропуски или входни такси, проверяват валидността на предварително издадени билети;
 • обслужват спалните вагони и техните ползватели в пътнически влакове;
 • помагат при качване, настаняване и поставяне на багажа според изискванията, особено на възрастни, болни или инвалиди;
 • отварят и затварят врати на пътници;
 • извършват проверка за безопасност на оборудването преди отпътуване;
 • известяват водачите за спиране или тръгване;
 • посрещат качващите се пътници и обявяват маршрутите и спирките;
 • следят за спазването на мерките за безопасност;
 • отзовават се на исканията и оплакванията на пътниците, осигуряват информация за спирките и възможностите за връзка с други превозни средства;
 • предприемат подходящи действия в случаи на аварии или инциденти.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Кондуктор
 • Контрольор по редовността на пътниците

5113 Екскурзоводи

Екскурзоводите придружават лица или групи при пътувания, разглеждане на забележителности, екскурзии и обиколки на интересни места, например исторически забележителности, индустриални обекти или тематични паркове. Те предоставят основна информация за посещаваните обекти и описват техните характерни особености.

Екскурзоводите изпълняват следните основни задачи:

 • придружават и упътват туристите при круизи и разглеждане на забележителности;
 • придружават посетителите при посещение на туристически обекти, например музеи, изложби, тематични паркове, фабрики и други индустриални обекти;
 • описват и предоставят информация за интересни места и изложени обекти, отговарят на различни въпроси;
 • провеждат образователни мероприятия за ученици;
 • контролират действията на туристите в съответствие с правилата, туристическите норми и мерки за безопасност;
 • посрещат и регистрират посетители и туристи, издават необходимите идентификационни карти или спомагателни средства за безопасност;
 • раздават брошури, показват аудио-визуални материали, както и обясняват реда и действията по време на туристическите обиколки;
 • осигуряват физичската безопасност на групите и извършват дейности по осигуряване на първа помощ или ръководят евакуациите при спешни случаи;
 • разрешават всякакви проблеми, свързани с туристически маршрути, услуги или настаняване.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Екскурзовод
 • Аниматор

512 Готвачи

Готвачите планират, организират, приготвят и готвят храни по рецепти или под контрол на главния готвач в хотели, ресторанти и други места за хранене, на борда на плавателни средства, пътнически влакове и частни домакинства.

Готвачите изпълняват следните основни задачи: планират ястията, подготвят и готвят храни; планират, контролират и координират работата на кухненските помощници; проверяват качеството на храните; теглят, измерват и смесват компонентите в съответствие с рецептите и личната им преценка; регулират температурата на фурни, грилове, пещи и друго кухненско оборудване; проверяват и почистват кухненските помещения, прибори, зали за сервиране за да спазят санитарните и хигиенни изисквания; работят с кухненско оборудване като грилове, фритюрници или тигани.

Тази група включваследната единичнагрупа:
5120 Готвачи

5120 Готвачи

Готвачите планират, организират, приготвят и готвят храни по рецепти или под контрол на главния готвач в хотели, ресторанти и други места за хранене, на борда на плавателни средства, пътнически влакове и частни домакинства.

Готвачите изпълняват следните основни задачи:

 • планират ястията, подготвят и готвят храни;
 • планират, контролират и координират работата на кухненските помощници;
 • проверяват качеството на храните;
 • теглят, измерват и смесват компонентите в съответствие с рецептите и личната им преценка;
 • регулират температурата на фурни, грилове, пещи и друго кухненско оборудване;
 • проверяват и почистват кухненските помещения, прибори, зали за сервиране за да спазят санитарните и хигиенни изисквания;
 • работят с кухненско оборудване като грилове, фритюрници или тигани.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Готвач
 • Сладкар

Не включва:

 • Управител, сладкарница/кафене - 1412
 • Управител, ресторант - 1412
 • Главен готвач -3434
 • Готвач, заведение за бързо хранене - 9411

Бележки:
Собствениците на малки кафенета, ресторанти и други подобни заведения, за които управлението и контрола на персонала не е съществена част от работата им, се класифицират в 5120 Готвачи, 5131 Сервитьори или 5132 Бармани.

513 Сервитьори и бармани

Сервитьорите и барманите сервират храни и напитки в търговски обекти за хранене и пиене, клубове, развлекателни заведения, столове, на борда на кораби и в пътнически влакове.

Сервитьорите и барманите изпълняват следните основни задачи: помагат при зареждането на баровете; измиват употребяваните чаши и почистват пространството около бара; сервират алкохолни и безалкохолни напитки на бара; поставят на масите чисти покривки, прибори и чаши; сервират храни и напитки; съветват при избора на вина и сервирането им; вземат поръчки за храни и/или напитки и предават поръчките на кухненския персонал; представят сметката на клиентите и получават плащането.

Тази група включваследните единични групи:
5131 Сервитьори
5132 Бармани

5131 Сервитьори

Сервитьорите сервират храни и напитки в търговски обекти за хранене и пиене, клубове, развлекателни заведения, столове, на борда на кораби и в пътнически влакове

Сервитьорите изпълняват следните основни задачи:

 • поставят на масите чисти покривки, прибори и чаши;
 • посрещат клиентите и им предоставят менюто и списъка с напитките;
 • съветват при избора на храни и напитки;
 • вземат поръчки за храни и/или напитки и предават поръчката на кухненския персонал и на бюфета;
 • сервират храните и напитките на клиентите;
 • почистват масите и връщат чиниите и приборите в кухнята;
 • представят сметката на клиентите, приемат плащането и работят с касови апарати.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Сомелиер
 • Сервитьор

Не включва:

 • Управител, сладкарница/кафене - 1412
 • Управител, ресторант - 1412
 • Барман - 5132

Бележки:
Собствениците на малки кафенета, ресторанти и други подобни заведения, за които управлението и контрола на персонала не е съществена част от работата им, се класифицират в 5120 Готвачи, 5131 Сервитьори или 5132 Бармани.

5132 Бармани

Барманите приготвят, смесват и сервират алкохолни и безалкохолни напитки директно на клиенти на бара или изпълняват поръчки на сервитьорите.

Барманите изпълняват следните основни задачи:

 • приемат поръчки за напитки от сервитьорите или директно от клиентите;
 • приготвят и сервират алкохолни и безалкохолни напитки на бара;
 • измиват употребяваните чаши, почистват и поддържат пространството около бара, зоните и оборудването за приготвяне на чай и кафе, например кафе-машините;
 • събират сметките, работят с касови апарати и подреждат касовите бележки;
 • помагат при зареждането на бара и подреждат бутилки и чаши;
 • проверяват личните документи на клиентите, за да се уверят дали отговарят на изискванията за консумация на алкохол;
 • предприемат мерки за ограничаване на проблеми, свързани със злоупотреба с алкохол, включително поръчка на транспорт;
 • смесват компоненти за приготвяне на коктейли и други напитки;
 • сервират леки храни на клиентите директно на бара.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Барман

Не включва:

 • Управител, сладкарница/кафене - 1412
 • Управител, ресторант - 1412
 • Сервитьор - 5131

Бележки:
Собствениците на малки кафенета, ресторанти и други подобни заведения, за които управлението и контрола на персонала не е съществена част от работата им, се класифицират в 5120 Готвачи, 5131 Сервитьори или 5132 Бармани.

514 Фризьори, козметици и сродни на тях

Фризьорите, козметиците и сродни на тяхподстригват и правят прически, бръснат и оформят бради, извършват разкрасителни и козметични процедуриинанасят грим с цел подобряваневъншния видна клиентите.

Фризьорите, козметиците и сродни на тях изпълняват следните основни задачи: обсъждат изискванията на клиента; подстригват и правят прически; бръснат и оформят бради; извършват разкрасителни и козметични процедури; нанасят грим; оформят и лакират нокти на ръцете и краката, включително медицински педикюр; обслужват клиентите, които ползват баня и извършват козметичен масаж.

Тази група включваследнитеединичнигрупи:
5141 Фризьори
5142 Козметици и сродни на тях

5141 Фризьори

Фризьорите подстригват, оформят, боядисват и трайно къдрят косата, бръснат или оформят бради и се грижат за състоянието на скалпа.

Фризьорите изпълняват следните основни задачи:

 • подстригват, измиват и къдрят косата;
 • бръснат или оформят бради и мустаци;
 • грижат се за състоянието на скалпа;
 • поставят перуки в съответствие с изискванията на клиента;
 • консултират относно грижи за косата, вида на прическата и различни фризьорски продукти;
 • оформят косата на кичури и плитки и извършват удължаване на косата;
 • записват часове за посещение и получават плащането;
 • почистват работното си място и инструментите.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Бръснар
 • Фризьор
 • Перукер

5142 Козметици и сродни на тях

Козметиците и сродни на тях осигуряват грижи за красотата на лицето и тялото, прилагат козметични процедури и средства, нанасят грим с цел подобряваневъншния видна клиентите.

Козметиците и сродни на тях изпълняват следните основни задачи:

 • почистват и нанасят кремове, лосиони и други продукти за лице и тяло;
 • извършват масаж на лице и тяло;
 • нанасят грим на клиенти на козметичните салони, актьори или други изпълнители;
 • оформят и лакират нокти на ръцете и краката, включително медицински педикюр;
 • обслужват клиентите, които ползват баня и извършват козметичен масаж;
 • използват восъчни, захарни и други депилационни техники за премахване на нежелано окосмяване;
 • консултират клиенти относно диети или упражнения за намаляване на теглото и отслабване;
 • записват часове за посещение и получават плащането.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Козметик
 • Педикюрист
 • Маникюрист
 • Гримьор
 • Консултант по отслабване

515 Домакини и икономи

Домакините и икономитекоординират, разпределят и контролират работата на чистачите и друг домакински обслужващ персонал в търговски, индустриални и жилищни сгради. Те поемат отговорност за домакинските и охранителни функции в хотели, офиси и жилищни сгради.

Домакините и икономите изпълняват следните основни задачи: възлагат задачи и инспектират района на сградите за да проверят дали работата по почистване и поддръжка се извършва правилно; раздават консумативи, оборудване, пособия и запаси и осигуряват необходимите доставки; проучват и назначават кандидати за работа; обучават както новопостъпили така и опитни работници; препоръчват поощрения, преназначения и уволнения; извършват някои домакински задачи по почистване и поддръжка.

Тази група включваследните единични групи:
5151 Отговорници по чистотатаи поддръжкатанаофиси, хотели и други учреждения
5152 Икономи и домашнипомощници
5153 Домакинина сгради

5151 Отговорници по чистотота и поддръжка та на офиси, хотели и други учреждения

Отговорниците по чистотота и поддръжкатанаофиси, хотели и други учрежденияорганизират, контролират и изпълняват домакински задължения за да запазят чисти и подредени интериора, обзавеждането и съоръженията.

Отговорниците по чистотота и поддръжкатанаофиси, хотели и други учреждения изпълняват следните основни задачи:

 • ангажират, обучават, освобождават, организират и контролират домашните помощници, чистачите и друг домакински персонал;
 • закупуват или контролират закупуването на консумативите;
 • контролират складирането и издаването на консумативите;
 • контролират общото благосъстояние и охраната на хората в институциите;
 • почистват с прахосмукачки, измиват и полират подове, мебелировка и друго обзавеждане;
 • оправят легла, почистват бани, поставят хавлии, сапуни и други подобни аксесоари;
 • почистват кухненски помещения и помагат при общата домакинска работа, включително миене на чинии;
 • зареждат мини-барове, чаши и пособия за писане.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Иконом, хотел
 • Домакин (пазач), къмпинг
 • Хост (хостеса)

Не включва:

 • Управител, хотел - 1411
 • Собственик, къща за гости - 5152
 • Иконом, домакинство - 5152
 • Домакин, сграда - 5153
 • Домашен чистач - 9111

5152 Икономи и домашни помощници

Икономите и домашнитепомощнициорганизират, контролират и изпълняват домакински задължения в частни жилища, с или без помощта на подчинен състав.

Икономите и домашнитепомощнициизпълняват следните основни задачи:

 • контролират наети в домакинството като домашен персонал;
 • закупуват или контролират закупуването на консумативите;
 • контролират складирането и издаването на консумативите;
 • помагат в случаи на леко заболяване или нараняване като измерват температура, дават лекарства, поставят бинтове;
 • почистват с прахосмукачки, измиват и полират подове, мебелировка и друго обзавеждане;
 • оправят легла, почистват бани, поставят хавлии, сапуни и други подобни аксесоари;
 • грижат се за домашни любимци и цветя, посрещат посетители, вдигат телефона, доставят съобщения или пазаруват;
 • приготвят и готвят храни, подреждат и почистват масите, сервират храни и напитки;
 • почистват кухненски помещения и помагат при общата домакинска работа, включително миене на чинии.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Собственик, къща за гости
 • Иконом, домакинство
 • Домашна помощница

Не включва:

 • Управител, хотел - 1411
 • Домашен чистач - 9111

Бележки:
Собствениците на малки места за настаняване и къщи за гости, които предлагат настаняване и ограничени услуги по предлагане на храни срещу заплащане и за които управлението и контрола на персонала не е съществена част от работата им, се класифицират в 5152 Икономи и домашни помощници.

5153 Домакини на сгради

Домакините на сгради се грижат за апартаменти, къщи, хотели, офиси, църкви и други сгради и прилежащитеим части като ги поддържат чисти и в добро състояние. Те могат да контролират други работници и външни изпълнители, в зависимост от големината и естеството на сградата.

Домакините на сгради изпълняват следните основни задачи:

 • контролират работата на работниците и външните изпълнители по почистване, поддържане на домакинство и сграда;
 • участват в почистване, дребни ремонти и поддръжка на интериора на сградата;
 • обслужват пещи и бойлери за осигуряване на отопление и топла вода;
 • отговарят за поведението на наемателите и посетителите във връзка с пазенето на тишина или повреда на имущество;
 • оказват дребни услуги на отсъстващи наематели, например приемат от тяхно име пратки или осигуряват необходимата информация на търсещите ги;
 • уведомяват управляващите или собствениците на сградите за нуждата от основен ремонт;
 • осигуряват охрана на сградите с цел безопасност;
 • попълват регистрационни формуляри и осигуряват на наемателите копие от правилници за вътрешния ред.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Домакин, сграда
 • Домоуправител
 • Клисар

516 Друг обслужващ персонал

Другиятобслужващ персоналобучава водачи на моторни превозни средства, обучава и се грижи за животни, предоставя погребални услуги, осигурява компания и други персонални услуги, гадае миналото и предрича бъдещи събития в живота на хората.

Другиятобслужващ персонал изпълнява следните основни задачи: изготвя хороскопи; осигурява компания или други персонални услуги на клиенти; предоставя камериерски услуги; предоставя балсамиране и погребални услуги; грижи се, храни, обучава и почиства животни; обучава водачи на моторни превозни средства.

Тази група включваследнитеединичнигрупи:
5161 Астролози, гадатели и сродни на тях
5162 Компаньони и камериери
5163 Обслужващ персонал по траурни обреди и балсаматори
5164 Персонал, грижещ се за животни идомашни любимци
5165 Инструктори, обучение на водачи на моторни превозни средства
5169 Друг обслужващ персонал, н.д.

5161 Астролози, гадатели и сродни на тях

Астролозите, гадателите и сродни на тях гадаят миналото и предсказват бъдещи събития в живота на хората чрез практикуване на астрология, гледане на ръка или карти или чрез други техники.

Астролозите, гадателите и сродни на тях изпълняват следните основни задачи:

 • правят хороскопи на лица с цел да гадаене на миналото и предричане на бъдещето;
 • гледат на ръка или карти или чрез други техники;
 • предричат бъдещи събития на базата на тълкувания;
 • определят благоприятни периоди за различни човешки дейности, като например женитба, пътешествия или религиозни или други церемонии;
 • дават съвети или предупреждават за възможни насоки на действие;
 • дават съвети на хора да избягват лоши влияния.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Астролог
 • Гадател
 • Окултист

5162 Компаньони и камериери

Компаньоните и камериерите осигуряват компания и посещения за различни нужди на клиента.

Компаньоните и камериерите изпълняват следните основни задачи:

 • осигуряват компания на клиенти като го придружават на различни места, разговарят с тях, четат им книги и участват в спортни мероприятия;
 • помагат при забавление на гостите в дома на клиента;
 • поддържат гардероба и личните вещи на клиента в добър вид.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Камериер
 • Компаньонка
 • Камериер/камериерка, хотел

Не включва:

 • Домашна помощница - 5152
 • Домакин, клуб - 5169

5163 Обслужващ персонал по траурни обреди и балсаматори

Обслужващият персонал по траурни обреди и балсаматориизвършват различни дейности с погребения и балсамиране на починали.

Обслужващият персонал по траурни обреди и балсаматори изпълняват следните основни задачи:

 • организират и провеждат погребения, кремации и погребални церемонии;
 • балсамират трупове;
 • спазват санитарни норми и законови изисквания, свързани с балсамирането;
 • правят разрези по различни части на тялото, оформят обезобразени тела, когато е необходимо;
 • обличат трупове и ги полагат в ковчези;
 • провеждат срещи за уреждане на подготовката по тъжните ритуали, помагат при избора на ковчези или урни, определят мястото и времето на погребенията или кремациите.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Завеждащ бюро, обредни услуги
 • Обслужващ, погребално бюро
 • Балсаматор-гримьор
 • Гробар

5164 Персонал, грижещ се за животни и домашни любимци

Персоналът, грижещ се за животни идомашни любимци храни, занимава се, обучава и се грижи за животни, асистира на ветеринарни лекари и техници, помага в приютите за животни, зоологически градини, лаборатории, магазини за домашни любимци, школи за езда, училища за обучение на кучета и подобни заведения.

Персоналът, грижещ се за животни идомашни любимци изпълнява следните основни задачи:

 • къпе и храни животните;
 • води или откарва животни в лечебници и помага за държането им по време на процедури;
 • почиства и стерилизира хирургически ветеринарни инструменти;
 • поставя етикети на лекарства, химически препарати и други фармакологични средства и попълва складовите наличности;
 • стерилизира шишета, стъкленици и други пособия;
 • почиства, подрежда и дезинфекцира местата за настаняване на животни;
 • събира и записва информация за животните като тегло, размери, физическо състояние, проведени лечения, приемани лекарства и храни;
 • обучава животни да развиват и поддържат необходимата форма за състезания, развлечения, сигурност, езда и други дейности;
 • грижи се за хигиената на животните чрез къпане, ресане, подрязване и подстригване на козината, изрязване на ноктите и почистване на ушите.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Дресьор (водач), кучета
 • Треньор, състезателни коне
 • Кинолог
 • Работник, зоопарк

5165 Инструктури, обучение на водачи на моторни превозни средства

Инструктурите, обучение на водачи на моторни превозни средстваобучават хората как да шофират моторни превозни средства.

Инструктурите, обучение на водачи на моторни превозни средства изпълняват следните основни задачи:

 • обучават водачите в реални условия за шофиране, обясняват и демонстрират операциите със спирачките, съединителя, избиране на скоростите, автоматична скоростна кутия, уредите за сигнализиране и светлини;
 • преподават правилата за движение по пътищата;
 • преподават изискванията за пътната безопасност;
 • съветват водачите при подготовката им за изпита по шофиране;
 • съветват за придобиване на умения при аварийни ситуации;
 • илюстрират механичната дейност на моторни превозни средства и обясняват различни шофьорски техники чрез използване на диаграми и аудио-визуални средства.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Инструктор, обучение на водачи на моторно превозно средство

Не включва:

 • Летец - пилот, инструктор - 3153

5169 Друг обслужващ персонал, н.д.

В тази единична група се включва друг обслужващ персонал, некласифициран другаде в подклас 51 Персонал зает в сферата на персоналните услуги.

Този персонал извършва следните основни задачи:

 • придружава клиентите в ресторанти и при други излизания;
 • действа като партньори за танци;
 • посреща и развлича клиенти на нощни клубове.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Домакин, клуб
 • Отговорник, ателие

Не включва:

 • Компаньонка - 5162

52 Продавачи

Продавачите продават и демонстрират стоки в магазини на едро и дребно, на щандове и пазари, по системата „от врата до врата”, по телефона или чрез контактни центрове. Те могат да регистрират и приемат плащания за закупени стоки и услуги. Тук се класифицират още и собствениците на малки магазини.

Продавачите изпълняват следните основни задачи: продават в магазини на едро и дребно, на щандове и пазари, по системата „от врата до врата”, по телефона или чрез контактни центрове за връзка с клиенти; демонстрират и излагат стоки на потенциални купувачи; продават и обслужват клиенти на хранителни щандове и на улицата за непосредственна консумация; отговарят за редовното снабдяване със стоки за продажба; подреждат и излагат стоки, опаковат и пакетират продадените стоки; определят продуктовото разнообразие, стоковите запаси и ценовите нива на стоките; работят с касови апарати, оптически скенери за баркодове, компютри или друго оборудване за регистриране и приемане на плащания при покупка на стоки и услуги. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Тази подгрупа включваследните групи:
521 Продавачи на пазари и амбулантни търговци
522 Продавачи в магазини
523 Касиери и продавачи на билети
524 Друг персонал, зает с търговия

521 Продавачи на пазари и амбулантни търговци

Продавачите на пазарии амбулантните търговципродават стоки на щандове и пазари или на улици, приготвят и продават топли или студени храни и напитки, готови за непосредствена консумация на улици и обществени места.

Продавачите на пазарии амбулантните търговци изпълняват следните основни задачи: получават разрешение за поставяне на щандове на определено място на улици, пазари и други открити пространства или да продават храни и напитки на улицата; купуват или сключват договори за редовна доставка на продуктите, които ще се продават; сглобяват или демонтират сергии и щандове; транспортират, складират, товарят и разтоварват стоките за продажба; подреждат, излагат и продават стоки, храни и напитки и получават плащания; увиват и опаковат продадените стоки; приготвят храни и напитки за продажба; използват ръчни колички и колички с педали, платформи, подноси или кошници с цел доставяне на храните и напитките на желаното място на улицата, обществени места, като спирки или кина; водят сметки и поддържат отчетност за стоковите запаси.

Тази група включваследните единични групи:
5211 Продавачи на пазари, павилиони и сергии
5212 Амбулантни търговци на храни

Бележки:
Уличните продавачи на нехранителни стоки (или на предварително пакетирани неразвалящи се хранителни стоки) от ръчни колички, платформи, подноси или кошници се класифицират в 952 Улични продавачи на нехранителни стоки.

5211 Продавачи на пазари, павилиони и сергии

Продавачите на пазари, павилиони и сергиипродават разнообразни стоки на сергиина открито, покрити пазари или на други отворени пространства.

Продавачите на пазари, павилиони и сергии изпълняват следните основни задачи:

 • получават разрешение за поставяне на щандове на определено място на улици, пазари и други открити пространства;
 • определят продуктовото разнообразие, запаси и ценови нива за стоките, които се продават;
 • купуват или сключват договори за редовна доставка на продаваните продукти от доставчиците на едро или директно от производителите;
 • сглобяват или демонтират сергии и щандове, транспортират, складират, товарят и разтоварват стоките за продажба;
 • демонстрират и продават стоки и получават плащания;
 • подреждат и излагат за продажба, както и увиват и опаковат продадените стоки;
 • водят сметки и поддържат отчетност за стоковите запаси.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Продавач, павилион
 • Продавач, пазар
 • Продавач, улична сергия

Не включва:

 • Продавач, хранителни продукти - 5212
 • Управител, магазин - 5221
 • Продавач - консултант - 5223
 • Обслужващ на щанд, кафетерия - 5246
 • Продавач, нехранителни стоки - 9520

Бележки:
Уличните продавачи и продавачите на пазари, павилиони и сергииза пресни хранителни продукти, непредназначени за незабавна консумация (плодове, зеленчуци, месо и млечни продукти) се класифицират в 5211 Продавачи на пазари, павилиони и сергии.
Уличните продавачи и продавачите на пазари, павилиони и сергиина разнообразни приготвени храни и хранителни продукти за незабавна консумация се класифицират в 5246 Обслужващ персонал на хранителни щандове.
Уличните продавачи и продавачите на пазари, павилиони и сергиина храни и напитки за незабавна консумация от ръчни колички, платформи, подноси или кошници се класифицират в 5212 Амбулантни търговци на храни.
Уличните продавачи и продавачите на пазари, павилиони и сергиина нехранителни стоки (или на предварително пакетирани неразвалящи се хранителни стоки) от ръчни колички, платформи, подноси или кошници се класифицират в 9520 Улични продавачи на нехранителни стоки.
Работниците, които приготвят храни за незабавна консумация, например хамбургери, но имат ограничен пряк контакт с клиентите се класифицират в 9411 Помощници при приготвянето на храни в заведения за бързо хранене.

5212 Амбулантни търговци на храни

Амбулантните търговци на храниприготвят и продават, или продават предварително приготвени, топли или студени храни и напитки, готови за непосредствена консумация на улици или обществени места, като спирки, кина или театри.

Амбулантните търговци на храни изпълняват следните основни задачи:

 • получават разрешение или лиценз, когато се изисква, за продажба на храни и напитки на улицата или на обществени места;
 • получават храни и напитки за продажба;
 • приготвят, предварително или на място, на храни и напитки за продажба;
 • товарят и разтоварват, бутайки, с педали или на ръка колички, платформи, подноси или кошници за донасяне на храните и напитките на желаните места на улици или на обществени места;
 • предлагат и продават храни и напитки, приемат плащания.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Продавач, хранителни продукти
 • Продавач, закуски и напитки

Не включва:

 • Готвач - 5120
 • Обслужващ на щанд, кафетерия - 5246
 • Готвач, заведение за бързо хранене - 9411
 • Продавач, нехранителни стоки - 9520

Бележки:
Уличните продавачи и продавачите на пазари, павилиони и сергииза пресни хранителни продукти, непредназначени за незабавна консумация (плодове, зеленчуци, месо и млечни продукти) се класифицират в 5211 Продавачи на пазари, павилиони и сергии.
Уличните продавачи и продавачите на пазари, павилиони и сергиина разнообразни приготвени храни и хранителни продукти за незабавна консумация се класифицират в 5246 Обслужващ персонал на хранителни щандове.
Уличните продавачи и продавачите на пазари, павилиони и сергиина храни и напитки за незабавна консумация от ръчни колички, платформи, подноси или кошници се класифицират в 5212 Амбулантни търговци на храни.
Уличните продавачи и продавачите на пазари, павилиони и сергиина нехранителни стоки (или на предварително пакетирани неразвалящи се хранителни стоки) от ръчни колички, платформи, подноси или кошници се класифицират в 9520 Улични продавачи на нехранителни стоки.
Работниците, които приготвят храни за незабавна консумация, например хамбургери, но имат ограничен пряк контакт с клиентите се класифицират в 9411 Помощници при приготвянето на храни в заведения за бързо хранене.

522 Продавачи в магазини

Продавачите в магазини продават разнообразни стоки и услуги директно на купувачите или от името на магазини за продажби на едро и дребно. Те обясняват предназначението и качествата на тези стоки и услуги, контролират дейността на асистент-продавачи и касиери или стопанисват малки магазини.

Продавачите в магазини изпълняват следните основни задачи: определят изискванията на клиентите и съветват относно асортимента, цените, доставката, гаранциите и използването на стоката; демонстрират, обясняват и продават стоки и услуги на клиентите; приемат плащания по различни начини и изготвят фактури за продажба; правят инвентарни описи и участват в получаването на стоки; подреждат и излагат стоки за продажба, както и увиват и опаковат продадените стоки; определят продуктовото разнообразие, запаси и ценови нива за продаваните стоки; контролират и координират дейността на асистент-продавачи, касиери и други работници в супермаркети и универсални магазини.

Тази група включваследните единични групи:
5221 Собственици на малкимагазини
5222 Супервайзъри,магазини
5223 Продавач-консултанти

5221 Собственици на малки магазини

Собствениците на малкимагазиниуправляват малки магазини или самостоятелно или с помощта на ограничен брой персонал.

Собствениците на малкимагазини изпълняват следните основни задачи:

 • определят продуктовото разнообразие, стокови запаси и ценови нива на продаваните стоки;
 • закупуват или поръчват стоки от пазари, търговци на едро или други доставчици;
 • определят разходите и поддържат отчетността относно стоковите запаси и финансовите операции;
 • определят цените и излагат стоките за продан;
 • продават стоки на клиентите и дават съвети за нейното използване;
 • оценяват върнатите стоки и вземат решение за подходящи действия;
 • съставят описи на стоковите запаси.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Собственик, малък магазин
 • Собственик, павилион за вестници
 • Управител, търговия на дребно (магазини на самообслужване)

Не включва:

 • Управител, магазин - 1420
 • Продавач, пазар - 5211

Бележки:
Собствениците на малки магазини, за които управлението и контрола на персонала не е съществена част от работата им се класифицират в 5221 Собственици на малки магазини.
Управителите на магазини,за които управлението и контрола на персонала е съществена част от работата им се класифицират в 1420 Ръководители в търговията на едро и дребно.
Персоналът, който контролира и ръководи дейностите на продавач-консултантите, касиерите и други служители в магазините, но не носят отговорност за определянето на обхвата и разнообразието на предлаганите продукти, ценообразуването, бюджета, подбор и назначаване на персонал се класифицират в 5222 Супервайзъри, магазини.

5222 Супервайзъри, магазини

Супервайзърите намагазиниконтролират и координират дейността на помощник-продавачи, касиери и друг помощен персонал в магазините на едро и дребно, като супермаркети и универсални магазини.

Супервайзърите намагазини изпълняват следните основни задачи:

 • планират и изготвят работния график и възлагат определени задължения на персонала;
 • инструктират персонала относно правилата за продажба, включително как да се справят в трудни или сложни ситуации;
 • уверяват се, че клиентите получават добро обслужване;
 • участват и дават съвети на управителите при провеждане на интервюта, назначаване, обучение, оценка, повишение и освобождаване на персонала, както и дават становище по оплаквания от персонала;
 • оценяват върнатите стоки и вземат решение за подходящи действия;
 • описват стоковите запаси и поръчват нови стоки;
 • уверяват се, че стоките и услугите са правилно етикетирани и изложени;
 • уверяват се, че са спазени правилата за безопасност.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Супервайзър, магазин
 • Специалист с контролни функции, търговия

Не включва:

 • Управител, магазин - 1420
 • Продавач, пазар - 5211
 • Собственик, малък магазин - 5221

Бележки:
Собствениците на малки магазини, за които управлението и контрола на персонала не е съществена част от работата им се класифицират в 5221 Собственици на малки магазини.
Управителите на магазини, които освен контрол на персонала, изпълняват и важни ръководни дейности, като определяне на продуктовия асортимент, цялостна ценова политика, бюджетиране и вземане на решения за броя, подбора и назначаването на персоналасе класифицират в 1420 Ръководители в търговията на едро и дребно.

5223 Продавач - консултанти

Продавач-консултантитепродават разнообразни стоки и услуги директно на купувачите или от името на магазини за продажби на едро и дребно и обясняват предназначението и качествата на тези стоки и услуги.

Продавач-консултантите изпълняват следните основни задачи:

 • определят изискванията на клиентите и съветват относно асортимента, цените, доставката, гаранциите и използването на стоката;
 • демонстрират, обясняват и продават стоки и услуги на клиентите;
 • приемат плащания по различни начини, изготвят фактури за продажба и регистрират продажбите чрез касови апарати;
 • правят инвентарни описи и участват в получаването на стоки;
 • подреждат и излагат стоки за продажба, както и увиват и опаковат продадените стоки.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Продавач - консултант
 • Продавач (в магазин на едро)
 • Асистент-продавач

Не включва:

 • Управител, магазин - 1420
 • Продавач, улична сергия - 5211
 • Продавач, пазар - 5211
 • Продавач, хранителни продукти - 5212
 • Собственик, малък магазин - 5221
 • Касиер - 5230
 • Обслужващ, салатен бар - 5246

523 Касиери и продавачи на билети

Касиерите и продавачите на билети работят с касови апарати, оптически скенери за цени, компютри или други апарати за отчитане и приемане на плащания при покупка на стоки и услуги, както и входни билети.

Касиерите и продавачите на билети изпълняват следните основни задачи: получават и потвърждават плащанията в брой, с чекове, кредитни карти или автоматични дебитни карти в магазини, билетни каси или подобни обекти; връщат ресто и издават касови бележки; издават билети от билетните каси и приемат съответното плащане; броят и въвеждат получените или платени пари, и ги отбелязват в касовите апарати; получават плащания в брой, проверяват за грешки при продажните и други документи, и ги приготвят за депозиране в банката; работят с касови апарати за пресмятане на общите суми, които трябва да бъдат платени от клиента или върнати на клиента; сканират, пресмятат и записват цените на стоките; опаковат и поставят покупките в чанти.

Тази група включваследната единична група:
5230 Касиери и продавачи на билети

5230 Касиери и продавачи на билети

Касиерите и продавачите на билети работят с касови апарати, оптически скенери за цени, компютри или други апарати за отчитане и приемане на плащания при покупка на стоки и услуги, както и входни билети.

Касиерите и продавачите на билети изпълняват следните основни задачи:

 • получават и потвърждават плащанията в брой, с чекове, кредитни карти или автоматични дебитни карти в магазини, билетни каси или подобни обекти;
 • връщат ресто и издават касови бележки;
 • издават билети за посещения на културни и спортни събития;
 • броят и въвеждат получените или платени пари, отбелязват ги в касовите апарати;
 • получават плащания в брой, проверяват за грешки при продажните и други документи, приготвят ги за депозиране в банки;
 • работят с касови апарати за пресмятане на общите суми, които трябва да бъдат платени от клиента или върнати на клиента;
 • сканират, пресмятат и записват цените на стоките;
 • опаковат и поставят покупките в чанти.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Касиер
 • Продавач, билети
 • Маркировач, ресторант

Не включва:

 • Служител, издаване на пътнически билети - 4221
 • Супервайзър, магазин - 5222
 • Асистент -продавач - 5223
 • Обслужващ, бензиностанция/газостанция - 5245

524 Друг персонал, зает с търговия

Тук се класифицира друг търговски персонал, некласифициран другаде в 521 Продавачи на пазари и амбулантни търговци, 522 Продавачи в магазини и 523 Касиери и продавачи на билети.

Този персонал изпълнява следните основни задачи: излага и демонстрира артикули за продажба; позира за фотографии, филми, видеоклипове, рекламни цели, фотографски или художествени произведения; отговаря на въпроси и съветва относно използването на стоките и услугите; взема поръчки и урежда плащания, доставки и събиране на стоки или предоставяне на услуги; продава стоки и услуги, подпомага бизнеса чрез продажби „от врата до врата” или чрез продажби по телефона или други електронни комуникационни средства; продава горива, смазочни материали и други автомобилни продукти в бензиностанции; извършва зареждане, почистване и дребни поправки на моторни превозни средства.

Тази група включваследните единични групи:
5241 Манекени и други модели
5242 Демонстратори
5243 Продавачи „от врата до врата”
5244 Продавачи в контактни центрове
5245 Обслужващ персонал на бензиностанции
5246 Обслужващперсонал на хранителни щандове
5249 Друг персонал, зает с търговия, н.д.

5241 Манекени и други м одели

Манекените и другите моделиносят и демонстрират дрехи и аксесоари и позират за фотографи, филмова и видео реклама, фотографски или художествени произведения.

Манекените и другите модели изпълняват следните основни задачи:

 • обличат модни дрехи в нов или актуален стил или в стил, желан от клиентите;
 • дефилират и позират с цел демонстрация по подходящ начин на стилове и характеристики на облекла, модни аксесоари и други стоки;
 • позират като модел за скулптури, картини и други видове визуални изкуства;
 • позират за художествена фотография за списания и други рекламни издания;
 • позират за телевизионни, видео- и кино реклами и други продукции.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Манекен
 • Модел
 • Фотомодел

Не включва:

 • Актьор - 2655

5242 Демонстратори

Демонстраторите показват стоки в търговски обекти, изложби и частни домове.

Демонстраторите изпълняват следните основни задачи:

 • приготвят за излагане и демонстриране стоки за проджба с цел информиране на купувачите за техните характеристикии начин на използване, както и за стимулиране на потребителския интерес;
 • отговарят на въпроси и съветват относно използването на стоките;
 • продават стоки или насочват клиентите към търговския персонал;
 • приемат поръчки и уговарят плащания, доставки и събиране на стоки;
 • предлагат мостри и разпространяват каталози и рекламни материали.
 • Примерни длъжности в единичната група:
 • Демонстратор
 • Мърчандайзер, продажби

Не включва:

 • Продавач, пазар - 5211
 • Продавач, улична сергия - 5211
 • Продавач, разносна търговия - 5243

5243 Продавачи „от врата до врата”

Продавачите „от врата до врата” демонстрират и продават стоки и услуги чрез посещения до дома на потенциални клиенти.

Продавачите „от врата до врата” изпълняват следните основни задачи:

 • предоставят подробности за различни стоки и услуги, за условията за продажба чрез посещения до дома на потенциални клиенти;
 • демонстрират и дават описание на предлаганите стоки или услуги;
 • записват поръчки и сделки, предават взетите поръчки на доставчиците;
 • изготвят фактури и договори за продажба и получават плащания;
 • разнасят писма, листовки и брошури на клиентите;
 • изготвят списъци на перспективни клиенти и се свързват с тях с цел увеличаване на продажбите;
 • пътуват между местата за продажби и клиентите, пренасят мостри или стоки за продажба.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Продавач, разносна търговия
 • Работник, изпълняващ доставки по домовете

Не включва:

 • Търговски представител - 3322
 • Амбулантен търговец - 9520

5244 Продавачи в контактни центрове

Продавачите в контактни центровеподдържат контакти със съществуващи или перспективни клиенти чрез телефони или други комуникационни средства, с цел представяне на стоки и услуги, продажби и организиране на визити с цел продажба. Те могат да работят в центрове за контакти с клиентите или от децентрализирани офиси.

Продавачите в контактни центрове изпълняват следните основни задачи:

 • представят стоки и услуги по телефона или електронна поща, ползвайки списъци с контакти на клиентите;
 • създават интерес към стоки и услуги, с цел постигане на продажби или съгласие за среща с търговски представител;
 • уговарят предоставяне и разпространение на стоки и услуги, информационни комплекти и брошури на клиентите;
 • уговарят срещи на търговските представители;
 • правят записки за последващи действия и осъвременяване на маркетинговата база данни, които да отразяват промяната в статута на всеки клиент;
 • информират управителите за действията на конкурентите и възникнали въпроси във връзка с контактите;
 • поддържат статистика на обажданията и постигнатите успехи;
 • предоставят периодични доклади за дейностите по телемаркетинга и постигнатите резултати.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Продавач, изпълнение на поръчки по телефона
 • Продавач, Интернет търговия
 • Продавач, телемаркет

Не включва:

 • Оператор, контактен център - 4222

5245 Обслужващ персонал на бензиностанции

Обслужващият персонал на бензиностанциипродава гориво, смазочни материали и други автомобилни продукти и предоставя услуги като наливане на гориво, почистване, смазване или извършват дребни ремонти на моторните превозни средства.

Обслужващият персонал на бензиностанции изпълняват следните основни задачи:

 • пълнят резервоарите и контейнерите до ниво определено от клиента;
 • проверяват и добавят масло и други течности на превозни средства, проверяват и помпят гуми;
 • измиват стъклата на моторните превозни средства;
 • извършват дребни ремонти на моторните превозни средства като смяна на гуми, крушки и чистачки;
 • поддържат и работят със съоръжения за автоматично измиване на колите;
 • приемат плащания от клиенти за направените покупки;
 • почистват горивните помпи и прилежащите пътни зони, магазини и други сгради;
 • контролират запасите и изготвят отчети за продаденото гориво, масла, аксесоари и други продукти.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Обслужващ, бензиностанция/газостанция

Не включва:

 • Касиер - 5230
 • Асистент-продавач - 5233
 • Обслужващ, салатен бар - 5246

5246 Обслужващ персонал на хранителни щандове

Обслужващият персонал на хранителнищандовеобслужваклиенти на хранителни щандове и завършва приготвянето на обикновени храни в ресторанти, кафенета, хотели, места за бързо хранене, болници и други подобни места.

Обслужващият персонал на хранителнищандове изпълняват следните основни задачи:

 • предлагат храни на клиентите на хранителни щандове;
 • осигуряват продуктите, желани от клиентите, като им помагат в избора и приемат поръчки;
 • почистват, обелват, нарязват и накълцват хранителни продукти на ръка или с електрически уреди;
 • приготвят обикновени храни и затоплят приготвените ястия;
 • правят порции и опаковат храните или директно ги сервират на клиентите;
 • пакетират храни за вкъщи;
 • зареждат хладилниците, салатните барове и баровете за напитки и водят отчет за количеството на употребените продукти;
 • получават плащания за закупените храни.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Обслужващ, салатен бар
 • Обслужващ на щанд, кафетерия

Не включва:

 • Готвач - 5120
 • Продавач, пазар - 5211
 • Продавач, улична сергия - 5211
 • Сервитьор - 5131
 • Барман - 5132
 • Готвач, заведение за бързо хранене - 9411

Бележки:
Уличните продавачи и продавачите на пазари, павилиони и сергииза пресни хранителни продукти, непредназначени за незабавна консумация (плодове, зеленчуци, месо и млечни продукти) се класифицират в 5211 Продавачи на пазари, павилиони и сергии.
Уличните продавачи и продавачите на пазари, павилиони и сергиина разнообразни приготвени храни и хранителни продукти за незабавна консумация се класифицират в 5246 Обслужващ персонал на хранителни щандове.
Уличните продавачи и продавачите на пазари, павилиони и сергиина храни и напитки за незабавна консумация от ръчни колички, платформи, подноси или кошници се класифицират в 5212 Амбулантни търговци на храни.
Уличните продавачи и продавачите на пазари, павилиони и сергиина нехранителни стоки (или на предварително пакетирани неразвалящи се хранителни стоки) от ръчни колички, платформи, подноси или кошници се класифицират в 9520 Улични продавачи на нехранителни стоки.
Работниците, които приготвят храни за незабавна консумация, например хамбургери, но имат ограничен пряк контакт с клиентите се класифицират в 9411 Помощници при приготвянето на храни в заведения за бързо хранене.

5249 Друг персонал, зает с търговия, н.д.

В тази единична група се включва друг персонал, зает с търговия, некласифициран другаде в подклас 52 Продавачи.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Служител, коли под наем

53 Персонал, полагащ грижи за хора

Персоналът, полагащгрижи за хорапредоставя грижи, наблюдение, контрол и помощ за деца, пациенти, стари хора и лица с увреждания в домашни условия или в здравни и социални заведения.

Персоналът, полагащгрижи за хораизпълнява следните основни задачи: помага при придвижването, миенето и други лични нужди; индивидуално помага на деца за придобиване на социални умения; контролира и участва в дейности, подпомагащи физическото, социалното, емоционалното и интелектуалното развитие на децата; наблюдава и информира за възникнали проблеми съответните медицински или социални работници.

Този подкласвключваследните групи:
531 Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители
532 Персонал, полагащ здравнигрижи за хора

531 Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители

Персоналът, грижещ се за деца и помощниците на учителипредоставят грижи и контрол за децата в домовете им, в училище и в детски центрове за дневни занимания.

Персоналът, грижещ се за деца и помощниците на учители изпълняват следните основни задачи: помагатна децата индивидуално при усвояване на социални умения; демонстрират, наблюдават и участватв дейности, които подпомагат физическото, социалното, емоционалното и интелектуалното развитие на децата в училище и в предучилищна възраст; помагатпри подготовката на материали и оборудване за образователните и развлекателните занимания на децата преди училище, след училище, по време на ваканции и в детски центрове за дневни занимания.

Тази група включваследните единични групи:
5311 Персонал, грижещ се задеца
5312 Помощници на учители

5311 Персонал, грижещ се за деца

Персоналът, грижещ се за деца предоставягрижи и контрол задецата в домовете им, преди училище, след училище, по време на ваканции и в детски центрове за дневни занимания.

Персоналът, грижещ се за децаизпълнява следните основни задачи:

 • помага на децата при измиване, обличане и хранене;
 • води и взема децата на училище и на различни места за развлечение;
 • игре с децата или ги занимава като им чете или разказва приказки;
 • помага при подготвянето на материали и пособия за образователните и развлекателните занимания на децата;
 • ръководи поведението на децата и насочва социалното им развитие;
 • следи за дисциплината на децата и препоръчва или инициира мерки за контрол над поведението им, като например грижа за облеклото, подреждане на играчките и книгите;
 • набюдава и контролира игрите на децата;
 • води записки за всяко дете, включващи всекидневни наблюдения и информация за занимания, хранене и лекарства.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Детегледачка
 • Гувернантка
 • Бавачка

Не включва:

 • Учител, детска градина - 2324

5312 Помощници на учители

Помощниците на учители изпълняват непедагогически задължения като помагат на учителския състав, предоставят грижи и контрол на децата в училище и в предучилищна възраст.

Помощниците на учители изпълняват следните основни задачи:

 • демонстрират, наблюдават и участватв дейности, които подпомагат физическото, социалното, емоционалното и интелектуалното развитие на децата в училище и в предучилищна възраст;
 • подготовят открити и закрити места, където се провеждат учебни и развлекателни занимания;
 • помагат на децата с интелектуални, физически, поведенчески и други трудности с усвояването в процеса на тяхното учене;
 • оказват индивидуална помощ на деца при усвояване на социални умения;
 • помагат при подготовка на учебните материали, копиране и комплектоване на писмени и печатни материали;
 • работят с аудио-визуални средства, компютри и с други учебни помагала;
 • раздават и събират материали за уроците.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Помощник на учителя
 • Помощник-възпитател

532 Персонал, полагащ здравни грижи за хора

Персоналът, полагащ здравни грижи за хорапредоставя лични грижи и помощ за мобилността и активността в ежедневието на пациенти, възрастни хора, възстановяващи се и хора с увреждания в домашни условия или в здравни и социални заведения.

Персоналът, полагащ здравни грижи за хора изпълнява следните основни задачи: помага на пациенти за придвижване, в грижите за самите тях и при общуването; стерилизира хирургически и други инструменти и оборудване; наблюдава и информира за възникнали проблеми съответните медицински или социални работници; подготвя пациентите за изследвания и лечение и участва в планиране на грижите за индивида.

Тази група включваследните единични групи:
5321 Санитари
5322 Домашни санитари
5329 Персонал, полагащздравни грижи за хора, н.д.

5321 Санитари

Санитарите предоставят директни персонални грижи и помощ при дейностите в ежедневието на пациенти и обитатели на различни здравни и социални центрове като болници, клиники и заведения за медико-социални грижи с настаняване. Те обикновено работят под прекия контрол на медицински, сестрински или други здравни специалисти.

Санитарите изпълняват следните основни задачи:

 • предоставят грижи, помощ и лечение на пациенти и обитатели на медицински и рехабилитационни заведения и заведения за медико-социални грижи с настаняванев съответствие с плановете за лечение, изготвени от медицински, сестрински или други здравни специалисти;
 • помагат на пациенти с персонални и терапевтични нужди при осъществяване на лична хигиена, при хранене, обличане, физическо придвижване и упражнения, общуване, приемане на лекарства през устата и при преобличане;
 • настаняват, повдигат и обръщат пациенти и ги транспортират с инвалидни колички или подвижни легла;
 • поддържат хигиенните стандарти около пациентите, като почистват стаите им и сменят спалното бельо;
 • правят обикновени масажи и прилагат други нефармакологични средства за облекчаване на болката, например по време на бременност и при работа;
 • наблюдават състоянието, реакцииите и поведението на пациентите, информират медицинските специалисти за възникнали проблеми.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Болногледач
 • Санитар, болница/клиника
 • Хигиенист

Не включва:

 • Медицинска сестра - 2221
 • Домашен санитар - 5322

5322 Домашни санитари

Домашните санитари предоставят рутинни персонални грижи и помощ в ежедневните дейности на лица, които се нуждаят от такива грижи поради старост, болест, нараняване или други физически и умствени увреждания в домашни условия.

Домашните санитари изпълняват следните основни задачи:

 • помагат на пациенти с персонални и терапевтични нужди при осъществяване на лична хигиена, при хранене, обличане, физическо придвижване и упражнения, общуване, приемане на лекарства през устата и при преобличане, в съответствие с плановете за лечение, изготвени от медицински специалисти;
 • водят записки за грижите за пациента, промените в състоянието, реакцииите на грижите и лечението, информират специалистите от здравните или социални служби;
 • настаняват, повдигат, обръщат и транспортират пациенти с инвалидни колички или подвижни легла;
 • предоставят на пациентите и семействата им емоционална подкрепа и информация, съветват по теми като хранене, хигиена, упражнения, грижи за децата или адаптиране към инвалидността или заболяването;
 • поддържат хигиенните стандарти около пациентите като почистват стаите им и сменят спалното бельо, пране на дрехи и миене на чинии, както и почистване на жилището;
 • предоставят психологическа помощ на пациента чрез разговори или четене на глас;
 • планират, купуват, приготвят и сервират ястия за задоволяване на хранителните нужди и предписаните диети;
 • помагат на родителите и се грижат за новородените в след-родилния период;
 • уговарят приемни часове и придружават пациентите при посещенията им при лекари и други медицински специалисти или изпълняват други поръчки.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Социален асистент
 • Личен асистент
 • Домашен санитар

Не включва:

 • Медицинска сестра - 2221
 • Социален работник - 2635
 • Сътрудник, социални дейности - 3412
 • Санитар, болница/клиника - 5321

5329 Персонал, полагащ здравни грижи за хора, н.д.

В тази единична група се включва персонал, полагащ здравни грижи за хора, некласифициран другаде в група 532Персонал, полагащ здравни грижи за хора.

Този персонал изпълнява следните основни задачи:

 • почиства и стерилизира хирургически, стоматологични и фармацевтични инструменти, бутилки, колби и друго оборудване;
 • поставя етикети на лекарства, химикали и други фармацевтични препарати и попълва запасите по рафтовете;
 • повдига, обръща и транспортира пациентите с инвалидни колички или подвижни легла;
 • подготвя пациенти за изследвания или лечение;
 • доставя подноси с инструменти, подготовка на материалите и асистира на медицинските и денталните специалисти по време на процедурите;
 • обслужва пациенти чрез съдействие, включващо хранене, общ тоалет, обичайни ежедневни дейности;
 • осигуряване на комфорт и хигиена на болничната среда.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Здравен асистент
 • Асистент на лекар по дентална медицина
 • Трудотерапевт
 • Дезинфектатор

54 Персонал, осигуряващ защита и сигурност

Персоналът, осигуряващ защита и сигурност защитава хора и собственост от пожари и други рискове, поддържа закона и реда, прилага нормативните разпоредби.

Персоналът, осигуряващ защита и сигурност изпълнява следните основни задачи: предотвратява и гаси пожари; спасява хора от горящи сгради и местата на инцидента; поддържа закона и реда; прилага нормативни разпоредби, патрулира обществени места и арестува нарушители на реда; регулира пътния трафик и упражнява правомощията си в случай на злополуки; надзирава и поддържа реда в затвори, поправителни домове или други подобни заведения; патрулира или наблюдава опазването на собствеността от кражби и вандализъм; контролира достъпа до институции, поддържа реда и прилага разпоредби при обществени прояви и в институциите. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Този подклас включва следната група:
541 Персонал, осигуряващ защита и сигурност

541 Персонал, осигуряващ защита и сигурност

Персоналът, осигуряващ защита и сигурност защитава хора и собственост от пожари и други рискове, поддържа закона и реда, прилага нормативните разпоредби.

Персоналът, осигуряващ защита и сигурност изпълнява следните основни задачи: предотвратява и гаси пожари; спасява хора от горящи сгради и местата на инцидента; поддържа закона и реда; прилага нормативни разпоредби, патрулира обществени места и арестува нарушители на реда; регулира пътния трафик и упражнява правомощията си в случай на злополуки; надзирава и поддържа реда в затвори, поправителни домове или други подобни заведения; патрулира или наблюдава опазването на собствеността от кражби и вандализъм; контролира достъпа до институции, поддържа реда и прилага разпоредби при обществени прояви и в институциите. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Тази група включваследните групи:
5411 Пожарникари
5412 Полицаи
5413 Затворнически надзиратели
5414 Охранители
5419 Персонал, осигуряващ защита исигурност, н.д.

5411 Пожарникари

Пожарникарите предотвратяват, водят борба и гасят пожари и подпомагат останалите аварийни служби, защитават живота на хората и имуществото, и ръководят спасителни операции.

Пожарникарите изпълняват следните основни задачи:

 • реагират на сигналите за пожар и други сигнали за помощ като автомобилни и производствени инциденти, бомбени заплахи и други спешни случаи;
 • контролират и гасят пожари с помощта на ръчни и механизирани пособия и химикали за гасене на пожари;
 • гасят пожари в производствени обекти и използват специална екипировка;
 • спасяват хора от горящи сгради и от района на инцидента и тези, попаднали в опасни ситуации;
 • предотвратяват или ограничават разпространението на опасни вещества в случай на пожари или инциденти;
 • информират обществото по въпросите за предотвратяване на пожари.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Пожарникар
 • Патрул (горски пожари)

Не включва:

 • Инспектор, противопожарна охрана- 3112
 • Инспектор, разследване на пожари - 3119

5412 Полицаи

Полицаите поддържат закона и реда, патрулират на обществени места, прилагат законите и правилата, арестуват нарушителите на реда.

Полицаите изпълняват следните основни задачи:

 • патрулират за поддържане на обществения ред, отговорят на спешни повиквания, защитават хора и имущество, прилагат закони и правила;
 • откриват, преследват и арестуват нарушители и извършители на криминални действия;
 • регулират трафика и упражняват власт в случаий на пътно-транспортни произшествия;
 • предоставят първа помощ на жертвите при пътен инцидент, криминални престъпления и природни бедствия.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Полицай
 • Патрул, полицейски
 • Охрана, полицейска

Не включва:

 • Директор на дирекция, полиция - 1112
 • Инспектор, полиция - 3355
 • Оперативен работник - 3355

5413 Затворнически надзиратели

Затворническите надзиратели наблюдават и поддържат реда между обитателите на затвори, поправителни домове или общежития.

Затворническите надзиратели изпълняват следните основни задачи:

 • претърсват пристигащите затворници, прибират ценностите им в сейфове, ескортират ги до килиите и ги заключватвътре;
 • осъществяват периодични контролни обходи на килиите, проверка и поддръжка на надеждността на ключалките, прозорците, вратите и външните врати;
 • надзирават затворниците по време на работа, хранене или почивка;
 • наблюдават поведението и държанието на затворниците с цел предотвратяване на вълнения и бягства;
 • патрулират на територията на затвора с цел предотвратяване на бягства;
 • помагат при осъществяване на програмите за превъзпитание;
 • конвоират затворници при прехвърлянето им и при времени излизания.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Надзирател, затвор
 • Охрана, затворническа

5414 Охранители

Охранителите патрулират или наблюдават помещения с цел опазване на имуществото срещу кражби и вандализъм. Те контролират достъпа до учреждения, поддържат реда и прилагат съответните правила при публични прояви и вътре в учрежденията.

Охранителите изпълняват следните основни задачи:

 • патрулират около помещенията и проверяват вратите, прозорците и външните врати с цел предотвратяване и откриване на признаци за непозволено влизане;
 • контролират достъпа до помещенията, контролират и разрешават влизането или излизането на работещите и посетителите, проверяват личните документи и издават пропуски;
 • осъществяват обиколки между посетителите, клиентите или работещите с цел опазване на реда, защита на имуществото от кражба и вандализъм и привеждане в действие на правилниците на сградите;
 • реагират на аларми, разследват безредици и осъществяват контакти с началниците, полицаите и пожарникарите, ако е необходимо;
 • осъществяват проверки за безопасност на пътниците и багажа на летищата;
 • събират и осигуряват безопасната доставка на пари в брой и ценности от банките, касовите апарати и магазините.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Охранител
 • Патрул, служби за сигурност
 • Пазач
 • Пазач-портиер
 • Пазач, въоръжена охрана

Не включва:

 • Лична охрана - 5419
 • Спасител, плаж - 5419

5419 Персонал, осигуряващ защита и сигурност, н.д.

В тази единична група се включва персонал, осигуряващ защита и сигурност, некласифициран другаде в група 541 Персонал, осигуряващ защита и сигурност.

Този персонал изпълнява следните основни задачи:

 • патрулира по плажове и плувни басейни с цел предотвратяване на инциденти и спасяване на къпещите се от удавяне;
 • наблюдава трафика с цел определяне на безопасни промеждутъци, в които пешеходците могат да пресекат улицата;
 • отзовава се на оплаквания на граждани относно скитащи домашни животни, стада и диви животни чрез издаване на предупреждения и призовки на собствениците и задържане на загубени, бездомни и опасни животни;
 • патрулира в определени зони с цел спазване на правилата за паркиране;
 • регулира трафика.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Спасител при бедствия, аварии и катастрофи
 • Планински спасител
 • Спасител, плаж
 • Лична охрана

Не включва:

 • Пазач-портиер - 5414
 • Пазач - 5414

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Тристранна операция ли е или друга верижна сделка

7441
Моля за извинение, но и аз търся помощ  и ще съм много благодарна ако ми помогнете. ЕООД Б- я / рег. по ЗДДС по чл. 100/ има скл...

ВОД или износ

288
Как мога да си оттегля заявлението,? никога не съм го правила.

Разлики от оценки на селскостопанска продукция и опр

38
Здравейте, имам въпрос относно ОПР на земеделско предприятие. "Наследих" фирма, в която продукцията не е отчитана съгласно прило...

Грешка в заявление за регистрация

52
Грешката е под 10лв.да подадем ли корегирани или да ги мина валутна курсова разлика?
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове