Обяснителни бележки по Клас 9 - Професии, неизискващи специална квалификация

9 Професии, неизискващи специална квалификация

Професиите, неизискващи специална квалификацияобхващат изпълнението на елементарни и рутинни задачи, при които се използват основно ръчни инструменти и често изпълняваната работа изисква някакво физическо усилие.

Професиите, неизискващи специална квалификацияизпълняват следните основни задачи: почистват, презареждат с материали и извършват основно поддържане на апартаменти, домове, кухни, хотели, офиси и други учреждения; мият превозни средства и прозорци; помагат в кухни и изпълняват задачи при приготвянето на храни; доставят куриерски пратки; носят багаж и товари;зареждат автомати или отчитат измервателни уреди;събират и сортират отпадъци; почистват улици и подобни места; изпълняват елементарни задачи в селското, горското и рибното стопанство, добивната и преработващата промишленост и строителството; сортират, пакетират и разопаковат изделия на ръка и зареждат рафтове; извършват различни услуги на улицата; карат рикши, превозни средства с ръчно и педално управление или с животинска тяга. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работници.

Този клас включва следните подкласове:
91 Чистачи и помощници
92 Работници в селското, горското и рибното стопанство
93 Работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта
94 Помощници при приготвянето на храни
95 Улични търговци и работници, извършващи услуги на улицата
96 Работници по събиране на отпадъци и сродни на тях

91 Чистачи и помощници

Чистачите и помощниците изпълняват различни задачи в домакинства, хотели, офиси, болници и други учреждения, както и в самолети, влакове, трамваи и подобни превозни средства, за да поддържат интериора и седалките чисти, ръчно перат и гладят облекло и други текстилни изделия.

Чистачите и помощниците изпълняват следните основни задачи: метат или почистват с прахосмукачка;мият и лъскат подове, мебели и други предмети; оправят легла; помагат при приготвянето на хрании почистват кухни; мият и почистват превозни средства и прозорци; ръчно перат и гладят облекло и други текстилни изделия.

Тези подкласове включва следните групи:
911 Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения
912 Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях

911 Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения

Чистачите и помощниците в домакинства, хотели и учреждения метат, почистват с прахосмукачка, мият, лъскат, сменят спално бельо,правят покупки за домакинствата; изпълняват различни задачи, за да поддържат реда и чистотата в хотели, офиси и други учреждения, както и в самолети, влакове, автобуси и подобни превозни средства.

Чистачите и помощниците в домакинства, хотели и учреждения изпълняват следните основни задачи: мият или почистват с прахосмукачка, мият и лъскат подове, мебели и други предмети в хотели, офиси и други учреждения; оправят легла, сменят хавлии, сапун и подобни артикули;помагат при приготвянето на храни и мият съдове; почистват, дезинфекцират и отстраняват неприятната миризма от кухни, бани и тоалетни.

Тази група включва следните единични групи:
9111 Домашни чистачи и помощници
9112 Чистачи и помощници в офиси, хотели и други учреждения

9111 Домашни чистачи и помощници

Домашните чистачи и помощници метат, почистват с прахосмукачка,мият и лъскат, сменят спално бельо, правят покупки за домакинствата, приготвят и сервират храни, и изпълняват други домакински задължения.

Домашните чистачи и помощници изпълняват следните задачи:

 • метат, почистват с прахосмукачка, мият и лъскат подове, мебели и други предмети за интериора;
 • перат, гладят и кърпят бельо и други текстилни изделия;
 • мият съдове;
 • помагат при приготвянето на храни, готвят и сервират храни и напитки;
 • купуват храни и други продукти за домакинствата;
 • почистват, дезинфекцират и отстраняват неприятната миризма от кухни, бани и тоалетни;
 • мият прозорци и други стъклени повърхности.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Помощник, кухня (домашен)
 • Домашен чистач
 • Прислужник, домашен

Не включва:

 • Иконом, домакинство - 5152
 • Чистач - 9112
 • Перач (ръчно) - 9121
 • Метач - 9613

9112 Чистачи и помощници в офиси, хотели и други учреждения

Чистачите и помощниците в офиси, хотели и други учрежденияизпълняват различни задачи по поддържането на интериора чист и подреден, както и в самолети, влакове, автобуси и подобни превозни средства.

Чистачите и помощниците в офиси, хотели и други учрежденияизпълняват следните задачи:

 • метат или почистват с прахосмукачка, мият и лъскат подове, мебели и други предмети в сгради, автобуси, трамваи, влакове и самолети;
 • оправят леглата, почистват баните, сменят кърпи, сапун и подобни артикули;
 • почистват кухни и помагат в кухненската работа, включително мият съдове;
 • събират и пренасят отпадъците до контейнерите за съхранение.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Чистач
 • Чистач, производствени помещения
 • Работник, тоалетна
 • Работник, баня

Не включва:

 • Иконом, домакинство - 5152
 • Уредник сграда - 5153
 • Домашен чистач - 9111
 • Помощник, кухня (без домашен) - 9412
 • Работник, кухня - 9412
 • Метач - 9613

Бележки:
Работниците, които почистват и помагат само в кухни и други места за приготвяне на храни се класифицират в 9412 Кухненски помощници.

912 Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях

Миячите на превозни средства, прозорци, перачите и сродни на тях почистват прозорци, витрини или други повърхности в сгради или превозни средства и ръчно гладят, перат и извършват химическо чистене на облекло и други текстилни изделия.

Миячите на превозни средства, прозорци, перачите и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи: чистят, мият и лъскат превозни средства; мият, изсушават и полират прозорци и други стъклени повърхности; перат и гладят бельо, облекло, тъкани и подобни артикули на ръка в обществени перални; ръчно почистват с химически разтвори облекло, тъкани, кожени изделия и подобни артикули в пунктове за химическо чистене.

Тази група включва следните единични групи:
9121 Перачи и гладачи (ръчно)
9122 Миячи на превозни средства
9123 Стъкломиячи
9129 Други чистачи

9121 Перачи и гладачи(ръчно)

Перачите и гладачите ръчно перат, гладят и извършват химическо чистене на облекло, спално бельо и други текстилни изделия.

Перачите и гладачите (ръчно)изпълняват следните основни задачи:

 • ръчно перат и гладят спално бельо, облекло, тъкани и подобни артикули в обществени перални;
 • ръчно почистват с химически разтвори облекло, тъкани и други текстилни и кожени изделия в пунктове за химическо чистене;
 • сменят копчета и извършват дребни поправки;
 • поставят готовите изделия на рафтове и закачалки за доставка и вземане.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Работник, химическо чистене (ръчно)
 • Перач (ръчно)
 • Гладач, преса (ръчно)
 • Гладач, ютия

Не включва:

 • Машинен оператор, химическо чистене - 8157
 • Машинен оператор, гладене в пералня - 8157
 • Машинен оператор, пералня/перачница - 8157

9122 Миячи на превозни средства

Миячите на превозни средства мият, почистват и полират превозни средства.

Миячите на превозни средства изпълняват следните основни задачи:

 • почистват, мият и полират превозни средства на ръка или с помощта на ръчни инструменти;
 • почистват с прахосмукачка превозни средства, постелки и тапицерия;
 • отстраняват петна и замърсявания от външните и вътрешните повърхности на превозните средства чрез използване на почистващи препарати;
 • мият гуми и калници;
 • мият и полират стъклата на превозни средства;
 • почистват купетата в превозни средства.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Мияч, превозни средства (ръчно)

9123 Стъкломиячи

Стъкломиячите мият и полират прозорци и други стъклени повърхности.

Стъкломиячите изпълняват следните основни задачи:

 • мият прозорци и други стъклени повърхности с вода или с различни разтвори, изсушат ги и ги полират;
 • използват стълби, подвижни скелета и друго оборудване за да достигнат и измият прозорците в многоетажни сгради;
 • избират подходящия за почистване или полиране инструмент.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Мияч, прозорци/витрини
 • Стъкломияч

9129 Други чистачи

В тази единична група се включват чистачи, некласифицирани другаде в група 912 Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях. Другите чистачипочистват повърхности или предмети като килими, стени, плувни басейни и охладителни кули с използване на специално почистващо оборудване и химикали.

Другите чистачиизпълняват следните основни задачи:

 • почистват килими и мека мебел с използване на почистващи машини и различни приспособления;
 • избират и използват почистващи средства за премахване на петна от килими;
 • третират килими с химикали с цел защита от молци;
 • почистват каменни стени, метални повърхности и облицовки с вода и почистващи разтвори под налягане;
 • използват химикали и методи за почистване под високо налягане за отстраняване на микроорганизми от водата и филтриращите системи;
 • използват вакуумно оборудване за отстраняване на котлен камък, натрупани замърсявания и други утайки от плувни басейни, охладителни кули и канализационни тръби.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Работник, чистач на килими
 • Работник, почистване на плувни басейни

92 Работници в селското, горското и рибното стопанство

Работниците в селското, горското и рибното стопанство изпълняват елементарни и рутинни задачи при отглеждането на растения и животни, при поддържането на градини и паркове, при използването и запазването на горите и при отглеждането и развъждането на риба и други водни организми.

Работниците в селското, горското и рибното стопанство изпълняват следните основни задачи: копаят, разравят и прекопават с ръчни инструменти; товарят, разтоварват и подреждат продукти; поливат, прореждат, плевят и отглеждат растения на ръка или с ръчни инструменти; събират реколтата ръчно; хранят, поят и чистят животните и поддържат помещенията за животни чисти; наблюдават животните и записват данни за тяхното състояние; подготвят и обслужват рибарски мрежи и друго риболовно оборудване; събират, сортират и опаковат произведената продукция в контейнери; извършват дребни ремонти на постройки, плавателни съдове и огради.

Този подклас включва следната група:
921 Работници в селското, горското и рибното стопанство

921 Работници в селското, горското и рибното стопанство

Работниците в селското, горското и рибното стопанствоизпълняват елементарни и рутинни задачи при отглеждането на растения и животни, при поддържането на градини и паркове, при използването и запазването на горите и при отглеждането и развъждането на риба и други водни организми.

Работниците в селското, горското и рибното стопанствоизпълняват следните основни задачи: копаят, разравят и прекопават с ръчни инструменти; товарят, разтоварват и подреждат продукти; поливат, прореждат, плевят и отглеждат растения на ръка или с ръчни инструменти; събират реколтата ръчно; хранят, поят и чистят животните и поддържат помещенията за животни чисти; наблюдават животните и записват данни за тяхното състояние; подготвят и обслужват рибарски мрежи и друго риболовно оборудване; събират, сортират и опаковат произведената продукция в контейнери; извършват дребни ремонти по постройки, плавателни съдове и огради.

Тази група включва следните единични групи:
9211 Работници в растениевъдни стопанства
9212 Работници в животновъдни стопанства
9213 Работници в смесена растениевъдни и животновъдни стопанства
9214 Работници в градинарството
9215 Работници в горското стопанство
9216 Работници в риболова и развъждането на аквакултури

Бележки:
Работниците в селски стопанства за собствено потребление, които изпълняват ограничен кръг от елементарни и рутинни задачи обикновено под ръководството на други, се класифицират в съответната единична група на 921 Работници в селското, горското и рибното стопанство. Работниците в селски стопанства, чиято основна задача е носене на вода и събиране на дърва за горене се класифицират в 9624 Носачи на вода и дърва за горене.

9211 Работници в растениевъдни стопанства

Работниците в растениевъдни стопанстваизпълняват елементарни и рутинни задачи при отглеждането на растения, като плодове, ядки, зърнени растения и зеленчуци.

Работниците в растениевъдни стопанстваизпълняват следните основни задачи:

 • копаят и прекопават, за да почистят напоителни канали или за други цели;
 • товарят и разтоварват продукти;
 • събират, подреждат на купи и товарят слама, сено и подобни материали;
 • поливат, прореждат и плевят на ръка или с ръчни инструменти;
 • събират плодове, ядки, зеленчуци и други растения;
 • ръчно засаждат и прибират зърнени растения, като ориз;
 • сортират и опаковат произведената продукция в контейнери;
 • извършват дребни ремонти на постройки и огради.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Берач, плодове и зеленчуци
 • Жътвар
 • Работник, полевъден
 • Сезонен работник, земеделието

Не включва:

 • Квалифициран работник, отглеждащ зърнени култури - 6111
 • Общ работник, строителство на сгради - 9313

9212 Работници в животновъдни стопанства

Работниците в животновъдни стопанства изпълняват елементарни и рутинни задачи при отглеждането на животни, включително птици и насекоми.

Работниците в животновъдни стопанства изпълняват следните основни задачи:

 • копаят и прекопават, за да почистят напоителни канали или за други цели;
 • товарят и разтоварват продукти;
 • хранят, поят и чистят животните и поддържат помещенията за животни чисти;
 • наблюдават животните и записват данни за тяхното състояние;
 • помагат при поддържането на здравето и условията на живот на животните;
 • помагат при събиране и водене на стадата, изкарване на паша, отделяне на животни за доене, стригане, транспортиране и клане;
 • събират яйца и ги поставят в инкубатори;
 • събират, подреждат на купи и товарят слама, сено и подобни материали за храна за животни и за постилане;
 • сортират и опаковат произведената продукция в контейнери;
 • извършват дребни ремонти на постройки и огради.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Работник, животновъд

Не включва:

 • Фермер, животновъд - 6121
 • Квалифициран работник, отглеждащ селскостопански животни - 6121

9213 Работници в смесени растениевъдни и животновъдни стопанства

Работниците в смесени растениевъдни и животновъдни стопанстваизпълняват елементарни и рутинни задачи при отглеждането както на растения, така и на животни.

Работниците в смесени растениевъдни и животновъдни стопанстваизпълняват следните основни задачи:

 • копаят и прекопават, за да почистят напоителни канали или за други цели;
 • товарят и разтоварват продукти;
 • събират, подреждат на купи и товарят слама, сено и подобни материали;
 • поливат, прореждат и плевят на ръка или с ръчни инструменти;
 • събират плодове, ядки, зеленчуци и други растения, събират яйца;
 • ръчно засаждат и прибират зърнени растения, като ориз;
 • хранят, поят и чистят животните и поддържат помещенията за животни чисти;
 • наблюдават животните и записват данни за тяхното състояние;
 • помагат при събиране и водене на стадата, изкарване на паша, отделяне на животни за доене, стригане, транспортиране и клане;
 • сортират и опаковат произведената продукция в контейнери;
 • извършват дребни ремонти на постройки и огради.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Работник, ферма
 • Помощник, ферма
 • Сезонен работник, ферма
 • Общ работник, селско стопанство

Не включва:

 • Фермер, смесено стопанство - 6130
 • Квалифициран работник, смесено стопанство - 6130

9214 Работници в градинарството

Работниците в градинарството изпълняват елементарни и рутинни задачи при отглеждането и поддръжането на дървета, храсти, цветя и други растения в паркове и частни градини, при производството на фиданки, луковици и семена, или при отглеждането на зеленчуци и цветя чрез интензивни техники за култивации.

Работниците в градинарството изпълняват следните основни задачи:

 • товарят, разтоварват и преместват продукти и оборудване;
 • подготвят градинските площи с помощта на ръчни инструменти и машини;
 • помагат при засаждане, разсаждане и пресаждане на цветя, храсти, дървета и зелени площи;
 • поддържат градините чрез поливане, отстраняване на бурени и подрязване на тревата;
 • почистват градини и изхвърлят отпадъци;
 • помагат при размножаване, засаждане и пресаждане на семена, луковици и калеми;
 • грижат се за растенията като ръчно ги поливат и плевят;
 • събират и опаковат растения за продажба и транспорт;
 • извършват дребни ремонти на постройки и огради.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Работник, озеленяване
 • Работник, отглеждащ цветя
 • Работник, отглеждащ рози
 • Работник, разсадник

Не включва:

 • Градинар - 6113
 • Фиданкопроизводител - 6113
 • Цветопроизводител - 6113
 • Берач, плодове и зеленчуци - 9211

9215 Работници в горското стопанство

Работниците в горското стопанство изпълняват елементарни и рутинни задачи при отглеждането и поддържането на естествени и изкуствени гори.

Работниците в горското стопанство изпълняват следните основни задачи:

 • изкопават дупки за засаждане на дървета;
 • подреждат и товарят трупи и дървен материал;
 • почистват горите от храсти и прореждат младите насаждения;
 • охраняват от горски пожари;
 • режат, подрязват и почистват клони от дървета като нарязват на трупи добитата дървесина;
 • отсичат и нарязват дървета с ръчни верижни триони;
 • събират семена и засаждат фиданки;
 • извършват дребни ремонти и поддържат горски пътища, постройки и съоръжения.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Секач
 • Работник, горско стопанство
 • Сезонен работник, горското стопанство
 • Общ работник, горско стопанство

Не включва:

 • Квалифициран горски работник - 6210

9216 Работници в риболова и развъждането на аквакултури

Работниците в риболова и развъждането на аквакултури изпълняват елементарни и рутинни задачи при култивирането, отглеждането и улова на риба и други водни организми във вътрешни, крайбрежни и дълбоки морски води.

Работниците в риболова и развъждането на аквакултури изпълняват следните основни задачи:

 • почистват морското дъно, култивират и хранят риба и мекотели;
 • събират водорасли, миди и други морски мекотели;
 • подготовят мрежи, риболовни принадлежности и друго оборудване;
 • обслужват риболовните принадлежности за улов на риба и други водни организми;
 • чистят, сортират и опаковат риба и други водни организми в лед и сол за съхраняване на улова;
 • чистят палубата и местата за съхранение на улова;
 • управляват въжета при акостиране на пристанища.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Работник, рибно стопанство
 • Събирач, водорасли

Не включва:

 • Фермер, рибовъд - 6221
 • Рибар, крайбрежни води - 6222
 • Рибар, вътрешни води - 6222
 • Риболовец, дълбоки морски води - 6223
 • Тралмайстор - 6223

93 Работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта

Работниците в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспортаизпълняват елементарни и рутинни задачи в добива, производството, строителството, транспорта и складирането и карат превозни средства с ръчно и педално управление или с животинска тяга.

Работниците в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспортаизпълняват следните основнизадачи: с ръчни инструменти копаят дупки и разстилат изкопаните пясък, пръст, чакъл или друг материал; ръчно сортират, товарят, разтоварват, преместват и складират материали, продукти, багажи и товари; почистват машини, оборудване, инструменти и работното пространство; ръчно опаковат и разопаковат материали и продукти, ръчно пълнят контейнери и зареждат рафтове с продукти; карат превозни средства с ръчно и педално управление или с животинска тяга.

Този подклас включва следните групи:
931 Работници в добивната промишленост и строителството
932 Работници в преработващата промишленост
933 Работници в транспорта и складирането

931 Работници в добивната промишленост и строителството

Работниците в добивната промишленост и строителството изпълняват елементарни и рутинни задачи в добива и строителството.

Работниците в добивната промишленост и строителството изпълняват следните основнизадачи: с ръчни инструменти копаят и запълват дупки, канали и изкопи; разстилат изкопаните пясък, пръст, чакъл или друг материал; сортират, товарят, разтоварват, складират и преместват инструменти, материали и оборудване; почистват машини, оборудване, инструменти и работното пространство.

Тази група включва следните единични групи:
9311 Работници в мини и кариери
9312 Работници по строителство и поддържане на пътища, язовири и други строителни съоръжения
9313 Работници по строителство на сгради

9311 Работници в мини и кариери

Работниците в мини и кариери изпълняват рутинни задачи в мините и кариерите.

Работниците в мини и кариери изпълняват следните основнизадачи:

 • помагат при поддръжането на машини, оборудване и инсталации в мини и кариери;
 • сглобяват и разглобяват минното оборудване;
 • премахват тунелните подпори от изоставените участъци на мини и кариери;
 • премахват опасностите в мини и кариери;
 • преместват добитите полезни материали и оборудването от работния участък след завършване на работата по извличане като отстраняват отпадъците и почистват от камъни;
 • почистват машини, оборудване, инструменти и транспортните съоръжения;
 • сортират, товарят, разтоварват, подреждат и съхраняват инструменти, материали и оборудване, използвани от други работници в мини и кариери.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Работник, мини
 • Работник-копач, кариери
 • Работник, извозване и доставка
 • Работник, обслужващ спомагателни съоръжения (добива и обогатяването на суровини)

Не включва:

 • Сондьор - 8111
 • Миньор - 8111
 • Машинен оператор, дълбаене (мина) - 8111
 • Работник, кариера - 8111
 • Оператор, оборудване за изтегляне (нефтени и газови кладенци) - 8113
 • Оператор, сондажно оборудване (кладенци) - 8113

9312 Работници по строителство и поддържане на пътища, язовири и други строителни съоръжения

Работниците по строителство и поддържане на пътища, язовири и други строителни съоръжения изпълняват рутинни задачи при строителството и поддръжането на автомагистрали, релсови пътища, язовири и други строителни съоръжения.

Работниците по строителство и поддържане на пътища, язовири и други строителни съоръженияизпълняват следните основнизадачи:

 • с ръчни инструменти копаят и запълват дупки, канали и изкопи;
 • изкопават и разстилат чакъл и подобни материали;
 • режат камъни, бетонни и битумни повърхности с помощта на пневматичен чук;
 • товарят и разтоварват строителни материали, изкопан материал и оборудване, преместват с ръчни колички и ръчни товарни платформи;
 • почистват работното пространство.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Работник, строителството
 • Работник, поддръжка на язовири
 • Работник, поддръжка на пътища
 • Ринач-копач

9313 Работници по строителство на сгради

Работниците по строителство на сгради изпълняват рутинни задачи при строителството или разрушаването на сгради.

Работниците по строителство на сгради изпълняват следните основнизадачи:

 • почистват строителната площадка и изпълняват други елементарни задачи при разрушаването на сгради;
 • смесват, изливат и нанасят материали като бетон, замазка или хоросан;
 • с ръчни инструментикопаят и запълват дупки и изкопи;
 • разстилат пясък, пръст, чакъл и подобни материали;
 • товарят и разтоварват строителни материали, изкопан материал и оборудване, преместват с ръчни колички и ръчни товарни платформи;
 • почистват работното пространство.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Общ работник, строителство на сгради
 • Общ работник, разрушаване на сгради

Не включва:

 • Строител, жилища - 7111
 • Зидар - 7112
 • Работник, разрушаване на сгради - 7119

932 Работници в преработващата промишленост

Работниците в преработващата промишленостизпълняват елементарни и рутинни задачи в производството като подпомагат работата на машинните оператори и монтажниците.

Работниците в преработващата промишленостизпълняват следните основнизадачи:ръчно опаковат материали и различни продукти; ръчно пълнят бутилки, кутии, торби и контейнери с продукти; ръчно етикетират продукти и контейнери; товарят и разтоварват превозни средства; пренасят стоки, материали и оборудване в работното пространство; почистват машини, оборудване и инструменти; ръчно сортират продукти или компоненти.

Тази група включва следните единични групи:
9321 Пакетировачи (ръчно)
9329 Работници в преработващата промишленост, н.д.

9321 Пакетировачи (ръчно)

Пакетировачите ръчномерят, опаковат и етикетират материали и продукти.

Пакетировачите изпълняват следните основнизадачи:

 • ръчно мерят, опаковат и запечатват материали и различни продукти;
 • ръчно пълнят бутилки, кутии, торби и контейнери с продукти;
 • ръчно поставят етикети на продукти, пакети и различни контейнери.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Етикетировач (ръчно)
 • Пакетировач
 • Пълнач (ръчно)
 • Брояч, промишлено производство

Не включва:

 • Машинен оператор, етикетиране - 8183
 • Машинен оператор, опаковане/увиване - 8183
 • Машинен оператор, бутилиране - 8183

9329 Работници в преработващата промишленост, н.д.

В тази единична група се включват работници, некласифицирани другаде в група 932 Работници в преработващата промишленост. Те подпомагат работата на машинните оператори и монтажниците, и изпълняват ръчно елементарни и рутинни задачи в преработващата промишленост, без опаковане и етикетиране на готови продукти.

Работниците в преработващата промишленост, н.д. изпълняват следните основнизадачи:

 • пренасят стоки, материали, оборудване и изнасят готовите изделия;
 • товарят и разтоварват превозни средства, камиони и колички;
 • освобождават машините при блокиране, почистват машини, оборудване и инструменти;
 • ръчно сортират продукти или компоненти.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Сортировач, бутилки
 • Общ работник, промишлеността
 • Разпределител, материали и полуфабрикати
 • Обслужващ работник, промишлено производство

Не включва:

 • Монтажник, електрооборудване - 8212
 • Монтажник, електронно оборудване - 8212
 • Монтажник, изделия от кожа - 8219
 • Монтажник, каучукови изделия - 8219
 • Опаковач - 9321

933 Работници в транспорта и складирането

Работниците в транспорта и складирането карат велосипеди и подобни превозни средства и съоръжения с ръчно и педално управление или с животинска тяга за превоз на пътници или товари, разпределят стоки и багажи и зареждат рафтове.

Работниците в транспорта и складиранетоизпълняват следните основнизадачи: карат велосипеди и подобни превозни средства за превоз на пътници или товари; управляват превозни средства и съоръжения с животинска тяга за превоз на пътници или товари; ръчно разпределят стоки и товари и зареждат рафтове и витрини в магазини.

Тази група включва следните единични групи:
9331 Водачи на превозни средства с ръчно и педално управление
9332 Водачи на превозни средства и съоръжения с животинска тяга
9333 Товаро-разтоварачи
9334 Работници по зареждане на рафтове

9331 Водачи на превозни средства с ръчно и педално управление

Водачите на превозни средства с ръчно и педално управлениекарат велосипеди или подобни превозни средства за превоз на пътници или товари.

Водачите на превозни средства с ръчно и педално управлениеизпълняват следните основнизадачи:

 • товарят или разтоварват стоки, помагат на пътници при качване или слизане от превозното средство;
 • карат превозното средство в желаната посока като спазват правилата за улично движение;
 • преглеждат частите на превозното средство за износване и повреди;
 • поддръжат превозното средство, извършват малки ремонти и монтират резервните части;
 • събират такси.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Велосипедист
 • Превозвач, лодка

Не включва:

 • Професионален спортист (велосипедист) - 3421
 • Водач, мотоциклет - 8321

9332 Водачи на превозни средства и съоръжения с животинска тяга

Водачите на превозни средства и съоръжения с животинска тяга карат превозни средства теглени от животни за превоз на пътници или товари, както и съоръжения теглени от животни в селското стопанство.

Водачите на превозни средства и съоръжения с животинска тяга изпълняват следните основнизадачи:

 • впрягат животни към превозни средства или съоръжения;
 • товарят или разтоварват стоки, помагат на пътници при качване или слизане от превозното средство;
 • карат превозни средства теглени от животни в желаната посока като спазват правилата за улично движение;
 • събират такси;
 • карат животни, които теглят вагони в мини или кариери;
 • карат животни впрегнати в селскостопански или други машини;
 • поддръжат превозното средство, извършват малки ремонти и монтират резервните части;
 • грижат се и хранят животните.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Водач, превозно средство с животинска тяга
 • Файтонджия
 • Каруцар

Не включва:

 • Жокей - 3421

9333 Товаро-разтоварачи

Товаро-разтоварачитеизпълняват задачи по опаковане, пренасяне, товарене или разтоварване на мебели и други домакински предмети, товарят или разтоварват кораби, самолети и други превозни средства, носят и подреждат стоки в различни складове.

Товаро-разтоварачитеизпълняват следните основнизадачи:

 • опаковат офис или домакински мебели, машини, изделия или други товари с цел тяхното транспортиране;
 • носят стоки за товарене или разтоварване на камиони, вагони, кораби или самолети;
 • товарят и разтоварват зърно, въглища, пясък, багажи и други стоки чрез транспортни ленти, тръби и други транспортни съоръжения;
 • свързват гъвкави тръби между пристанищните инсталации и резервоарите на баржи, танкери и други товарни кораби за товарене и разтоварване на петрол, втечнени газове и други течности;
 • носят и подреждат стоки в складове и други помещения;
 • сортират товари преди товарене и разтоварване.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Товарач
 • Носач-товарач, стоки
 • Преносвач (ръчно)
 • Пристанищен хамалин

Не включва:

 • Оператор, краново - фартова техника -8343
 • Водач (оператор), открита платформа с повдигащо устройство - 8344
 • Носач, багаж - 9621
 • Портиер (хотел) - 9621

9334 Работници по зареждане на рафтове

Работниците по зареждане на рафтовеподреждат и поддържат стоките чисти и наредени в супермаркети и други магазини за търговия на едро и дребно.

Работниците по зареждане на рафтовеизпълняват следните основнизадачи:

 • подреждат стоките на рафтове, специални търговски стелажи и кошове или по-обемистите предмети поставят директно на пода;
 • зареждат рафтове със стоки като спазват правилото, стоките, чиито срок на годност изтича най-скоро да са поставени на предно място;
 • отстраняват стоки с изтекъл срок на годност;
 • поддържат ред на рафтовете като подреждат разместените стоки;
 • отбелязват количествата на продадените стоки и изнасят необходимите стоки от склада;
 • насочват посетителите към рафтовете с търсените стоки;
 • получават, отварят, разопаковат и преглеждат за дефекти стоките доставени от производители или дистрибутори.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Работник, зареждане на рафтове

94 Помощници при приготвянето на храни

Помощниците при приготвянето на храни помагат при приготвянето и приготвят полуфабрикати или напитки, почистват маси, кухни и мият съдове.

Помощниците при приготвянето на храни изпълняват следните основни задачи: приготвят полуфабрикати или напитки като сандвичи, пици, пържени риба и картофи, салати и кафе; измиват, режат, измерват и смесват продукти за готвене; работят с кухненски уреди като грил, микровълнови фурни и други; почистват кухни, местата за приготвяне и сервиране на храни; почистват кухненски съдове и съдовете за сервиране.

Този подклас включва следната група:
941 Помощници при приготвянето на храни

941 Помощници при приготвянето на храни

Помощниците при приготвянето на храни помагат при приготвянето и приготвят полуфабрикати или напитки, почистват маси, кухни и мият съдове.

Помощниците при приготвянето на храни изпълняват следните основни задачи: приготвят полуфабрикати или напитки като сандвичи, пици, пържени риба и картофи, салати и кафе; измиват, режат, измерват и смесват продукти за готвене; работят с кухненски уреди като грил, микровълнови фурни и други; почистват кухни, местата за приготвяне и сервиране на храни; почистват кухненски съдове и съдовете за сервиране.

Тази група включва следните единични групи:
9411 Помощници при приготвянето на храни в заведения за бързо хранене
9412 Кухненски помощници

9411 Помощници при приготвянето на храни в заведения за бързо хранене

Помощниците при приготвянето на храни в заведения за бързо храненеприготвят полуфабрикати или напитки като сандвичи, пици, пържени риба и картофи, салати и кафе. Те могат да вземат поръчки от клиентите и да сервират на щандове или маси.

Помощниците при приготвянето на храни в заведения за бързо храненеизпълняват следните основни задачи:

 • приготвят полуфабрикати или напитки като сандвичи, пици, пържени риба и картофи, салати и кафе;
 • измиват, режат, измерват и смесват продукти за готвене;
 • работят с кухненски уреди като грил, микровълнови фурни, скари и други;
 • затоплят полуфабрикати;
 • почистват кухни, места за приготвяне на храни, готварски плотове и съдове;
 • вземат поръчките и сервират храни и напитки в заведения за бързо хранене, доставят храни;
 • поръчват и приемат доставки на продукти за приготвяне на храни;
 • спазват изискванията за санитарни, здравословни и безопасни условия на труд;
 • проверят приготвените полуфабрикати дали отговарят на изискванията за качество и количество.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Готвач, заведение за бързо хранене
 • Помощник кухня, заведение за бързо хранене

Не включва:

 • Главен готвач - 3434
 • Готвач - 5120
 • Обслужващ, салатен бар - 5246

Бележка:

Професиите, които включват приготвяне на полуфабрикати, вземане на поръчки, сервиране на храни и напитки, калкулиране на цени и приемане на плащания за предоставената услуга се класифицират в 5246 Обслужващ персонал на хранителни щандове.

9412 Кухненски помощници

Кухненските помощници помагат при почистване на маси и кухни, мият съдове, приготвят продуктите за готвене и изпълняват други задачи като помагат на работниците, които приготвят или сервират храни и напитки.

Кухненските помощници изпълняват следните основни задачи:

 • почистват кухни, местата за приготвяне и сервиране на храни;
 • помагат на майстор-готвачите и на готвачите при приготвяне на храни като мият, белят, нарязват, измерват и смесват продуктите за готвене;
 • подготвят съдове за сервиране;
 • разопаковат, проверяват, претеглят и съхраняват доставените продукти в хладилници, фризери, шкафове или складове;
 • измиват и прибират съдове и кухненски уреди;
 • приготвят, готвят, пекат и загряват отделни съставки на храните.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Мияч, съдове (ръчно)
 • Помощник, кухня (без домашен)
 • Работник, кухня

Не включва:

 • Готвач - 5120
 • Готвач, заведение за бързо хранене - 9411

95 Улични търговци и работници, извършващи услуги на улицата

Уличните търговци и работници, извършващи услуги на улицата продават стоки (без храни за непосредствена консумация) и предоставят разнообразни услуги на улицата и на други обществени места, например гари и други.

Уличните търговци и работници, извършващи услуги на улицата изпълняват следните основни задачи: купуват или изработват предмети за продажба; товарят, разтоварват и транспортират стоки за продажба; снабдяват се с материали необходими за изпълнение на услуги; предлагат стоки или услуги на улицата; почистват и лъскат обувки; почистват стъкла на автомобили на улицата; изпълняват поръчки; помагат при паркиране и осигуряват безопасността на моторните превозни средства по време на отсъствието на водача; раздават брошури и безплатни вестници; получават незабавно заплащане.

Този подклас включва следните групи:
951 Работници, извършващи услуги на улицата
952 Улични продавачина нехранителни стоки

951 Работници, извършващи услуги на улицата

Работниците, извършващи услуги на улицата и на други обществени места, почистват обувки, мият стъкла на автомобили; изпълняват поръчки, грижат се за имущество и предлагат други услуги, изпълнявани на място.

Работниците, извършващи услуги на улицата изпълняват следните основни задачи:снабдяват се с материали необходими за изпълнение на услугите; предлагат услуги на улицата; почистват и лъскат обувки; почистват стъкла на автомобили на улицата; изпълняват поръчки; помагат при паркиране и осигуряват безопасността на моторните превозни средства по време на отсъствието на водача; раздават брошури и безплатни вестници; получават незабавно заплащане.

Тази група вклюва следната единична група:
9510 Работници, извършващи услуги на улицата

9510 Работници, извършващи услуги на улицата

Работниците, извършващи услуги на улицата и на други обществени места, почистват обувки, мият стъкла на автомобили; изпълняват поръчки, грижат се за имущество и предлагат други услуги, изпълнявани на място.

Работниците, извършващи услуги на улицатаизпълняват следните основни задачи:

 • снабдяват се с материали необходими за изпълнение на услугите;
 • предлагат услуги на улицата;
 • почистват и лъскат обувки;
 • почистват стъкла на автомобили на улицата;
 • изпълняват поръчки;
 • помагат при паркиране и осигуряват безопасността на моторните превозни средства по време на отсъствието на водача;
 • раздават брошури и безплатни вестници;
 • получават незабавно заплащане.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Ваксаджия
 • Пазач, невъоръжена охрана
 • Лепач на афиши
 • Разпространител на безплатни вестници и брошури

Не включва:

 • Обслужващ, бензиностанция/газостанция - 5245
 • Разносвач - 9621

952 Улични продавачи на нехранителни стоки

Уличните продавачи на нехранителни стоки продават обикновено ограничен асортимент от стоки на улици и на други обществени места, например гари, кина и театри.

Уличните продавачи на нехранителни стокиизпълняват следните основни задачи: купуват, получават или изработват предмети за продажба; товарят, разтоварват и транспортират стоки за продажба до улици или други обществени места посредством кошници, куфари, табли, ръчни колички, велосипеди или подобни съоръжения; показват стоките или се провикват за да привличат вниманието на клиентите; предлагат стоки за продажба на потенциални клиенти на улицата или от къща на къща; получават незабавно заплащане.

Тази група включва следната единична група:
9520 Улични продавачина нехранителни стоки

9520 Улични продавачи на нехранителни стоки

Уличните продавачи на нехранителни стоки продават обикновено ограничен асортимент от стоки на улици и на други обществени места, например гари, кина и театри.

Уличните продавачи на нехранителни стоки изпълняват следните основни задачи:

 • купуват, получават или изработват предмети за продажба;
 • товарят, разтоварват и транспортират стоки за продажба до улици или други обществени места посредством кошници, куфари, табли, ръчни колички, велосипеди или подобни съоръжения;
 • показват стоките или се провикват за да привличат вниманието на клиентите;
 • предлагат стоки за продажба на потенциални клиенти на улицата или от къща на къща;
 • получават незабавно заплащане.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Амбулантен търговец
 • Продавач, вестници/списания/книги и други
 • Продавач, нехранителни стоки

Не включва:

 • Продавач, пазар - 5211
 • Продавач, улична сергия - 5211
 • Продавач, хранителни продукти - 5212
 • Разпространител на безплатни вестници и брошури - 9510

96 Работници по събиране на отпадъци и сродни на тях

Работниците по събиране на отпадъци и сродни на тях събират, обработват и възстановяват отпадъци от сгради, дворове, улици и други обществени места. Те почистват улици и други обществени места, доставят и разнасят куриерски пратки или изпълняват обща ниско квалифицирана работа за домакинства или учреждения.

Работниците по събиране на отпадъци и сродни на тях изпълняват следните основни задачи: събират, товарят и разтоварват отпадъци; метат улици, паркове и други обществени места; цепят дърва за горене; събират и носят дърва за горене, вода; багажи и колетни пратки; тупат килими и извършват друга обща ниско квалифицирана работа.

Този подклас включва следнити групи:
961 Работници по събиране и сортиране на отпадъци
962 Други некласифицирани работници

961 Работници по събиране и сортиране на отпадъци

Работниците по събиране и сортиране на отпадъцисъбират, обработват и възстановяват отпадъци от сгради, дворове, улици и други обществени места.

Работниците по събиране и сортиране на отпадъци изпълняват следните основни задачи: събират, товарят и разтоварват отпадъци; метат улици, паркове и други обществени места; сортират и възстановяват отпадъци като хартия, стъкло, пластмаса или алуминий.

Тази група включва следните единични групи:
9611 Работници по събиране на отпадъци
9612 Работници по сортиране на отпадъци
9613 Метачи и сродни на тях

9611 Работници по събиране на отпадъци

Работниците по събиране на отпадъци събират и превозват отпадъци за обработване и рециклиране от сгради, дворове, улици и други обществени места.

Работниците по събиране на отпадъци изпълняват следните основни задачи:

 • събират отпадъци, използвайки сметосъбираща и сметоизвозваща техника;
 • работят на камиони за сметоизвозване;
 • повдигат кофи за отпадъци и изсипват съдържанието им в камиони или по-големи контейнери;
 • разтоварат камиони за отпадъци.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Сметосъбирач

Не включва:

 • Шофьор (камион за сметосъбиране) - 8332
 • Събирач, отпадъци разделно - 9612

9612 Работници по сортиране на отпадъци

Работниците по сортиране на отпадъци откриват, събират и сортират изхвърлени предмети подходящи за рециклиране на сметища, депа за отпадъци, предприятия за рециклиране, от сгради, улици и други обществени места.

Работниците по сортиране на отпадъци изпълняват следните основни задачи:

 • преглеждат отпадъците и сортират подходящите за рециклиране от сметища, домакинства, търговски и промишлени помещения, улици и други обществени места;
 • сортират отпадъците по вид хартия, картон, стъкло, пластмаси, алуминий или други годни за рециклиране материали;
 • поставят материалите и предметите за рециклиране в определени отделения и контейнери за съхранение и транспорт;
 • определят и отделят предмети като мебели, оборудване, машини или отделни компоненти, които са подходящи за повторна употреба или за ремонт;
 • транспортират материалите за рециклиране на ръка или с немоторизирани превозни средства;
 • продават материали за рециклиране или за повторна употреба.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Събирач, отпадъци разделно
 • Работник, рециклиране на отпадъци

Не включва:

 • Сметосъбирач - 9611
 • Метач - 9613

9613 Метачи и сродни на тях

Метачите и сродни на тяхметат и почистват улици, паркове, аерогари, гари и други обществени места.

Метачите и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи:

 • метат улици, паркове, аерогари, гари и други обществени места;
 • почистват сняг;
 • тупат килими;
 • почистват отпадъци, листа и сняг от пътното платно и прилежащите му площи.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Метач

962 Други неквалифицирани работници

Другите неквалифицирани работницидоставят куриерски пратки, изпълняват елементарни задачи по поддържане и дребни ремонти, зареждат машини за продажби и събират парите от тях, отчитат измервателни уреди, издават билети за паркиране или други цели.

Другите неквалифицирани работнициизпълняват следните основни задачи:цепят дърва за горене; почистват и поддържат сгради и прилежащите им площи и съоръжения; доставят и предават съобщения, пакети или други куриерски пратки в или между учреждения или други места; изпълняват задачи като пощенски куриери; издават и събират билети и пропуски; изчисляват такса за паркиране; зареждат машини за продажба и събират парите от тях; отчитат показания на електромери, водомери или газомери.

Тази група включва следните единични групи:
9621 Куриери, разносвачи на колетни пратки и носачи
9622 Общи работници
9623 Отчетници на измервателни уреди и събирачи на монети и жетони от автомати
9624 Носачи на вода и дърва за горене[*]
9629 Други неквалифицирани работници, н.д.

9621 Куриери, разносвачи на колетни пратки и носачи

Куриерите, разносвачите на колетни пратки и носачитедоставят и предават съобщения, пакети и други колетни пратки в или между учреждения, на домакинства или други места, или донасят багажи в хотели, гари и аерогари.

Куриерите, разносвачите на колетни пратки и носачитеизпълняват следните основни задачи:

 • доставят съобщения, пакети или други колетни пратки в или между учреждения или на други места;
 • изпълняват задачи на пощенски куриери;
 • доставят различни стоки до и от предприятия, магазини, домакинства и други места;
 • носят и донасят багажи в хотели, гари, аерогари и другаде;
 • получават и маркират багажи чрез попълване на приложени чекове за искане;
 • планират и следват най-ефективния път;
 • сортират пратките съобразно техните направления.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Разпределител, печата
 • Куриер
 • Куриер, служба/офис
 • Носач, багаж

Не включва:

 • Пощенски раздавач (пощальон) - 4412

9622 Общиработници

Общите работницичистят, боядисват и поддържат сгради и прилежащите им площи и съоръжения, извършват дребни ремонти.

Общите работнициизпълняват следните основни задачи:

 • ремонтират счупени прозорци, врати, огради, маси, шкафове, бюфети и други;
 • сменят повредените предмети, например лампи за осветление;
 • поправят и боядисват вътрешни и външни повърхности като стени, тавани и огради;
 • поправят врати и прозорци;
 • подменят гумичките на водни кранове;
 • поставят перила и парапети;
 • разтоварват въглища и дърва за горене, пренасят ги в мазета на домакинства или учреждения.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Общ работник
 • Работник, сезонен

9623 Отчетници на измервателни уреди и събирачи на монети и жетони от автомати

Отчетниците на измервателни уреди и събирачите на монети и жетони от автоматисъбират парите от машините за продажби, от броячите на паркингите, и от други устройства, работещи с монети и жетони, отчитат показания на електромери, водомери или газомери.

Отчетниците на измервателни уреди и събирачите на монети и жетони от автоматиизпълняват следните основни задачи:

 • зареждат машините за продажби и събират парите от тях;
 • събират пари от броячите на паркингите и подобни устройства, работещи с монети и жетони;
 • отчитат показания на електромери, водомери или газомери;
 • поддържат документация за заредени стоки и събрани пари;
 • движат се по установен маршрут за записване на показанията на съответните броячи;
 • проверяват показанията в случай, че консумацията изглежда нереална и записват възможните причини за тези отклонения;
 • проверяват измервателните уреди за нерегламентирано използване, повреди и неизправности, например повредени пломби и други.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Събирач, монети и жетони от автомати
 • Отчетник, измервателни уреди

9629 Други неквалифицирани работници, н.д.

В тази единична група се включват работници, некласифицирани другаде в клас 9 Професии, неизискващи специална квалификация.Те издават и събират билети за вход или паркиране, подават дрехи на гардероби в заведения за посетители или спортни или развлекателни събития.

Другите неквалифицирани работници, н.д. изпълняват следните основни задачи:

 • продават и събират билети или пропуски от посетителите на развлекателни събития;
 • преглеждат билетите или пропуските за установяване на тяхната автентичност;
 • водят посетителите до изхода, дават инструкции или оказват помощ в спешни случаи;
 • насочват посетителите към тоалетните, бара с напитки и закуски или телефона;
 • насочват шофьорите към паркинга за коли;
 • патрулират паркингите за да предотвратят щети по превозните средства или кражби на имущество;
 • калкулират таксата за паркинг и събират такси от потребителите;
 • определят съблекални, лични шкафчета или гардероби за събличане на посетителите на спортни зали и басейни.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Разпоредител, кино, театър и др.
 • Работник на паркинг
 • Работник, луна-парк
 • Работник, гардероб
 • Обслужващ работник, увеселителен парк


[*]Единичната група 9624 Носачи на вода и дърва за горенеот Международнатастандартна класификация на професиите – ISCO-08 не се използва в националната практика.

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Стандартизиран одиторски файл към наредба Н-18

22
Здравейте! Наредба Н-18 дава възможност да се избегне наличието на ФУ, ако фирмата извършва продажби само по Интернет и отговар...

AirBnB, Booking и облагане на комисионни

18
Здравейте, НАП извършва проверка на подадената от мен данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи от наем чрез AirBnB и Book...

Въпрос ?

121
Благодаря! Но изниква въпроса , как ще се отчете според българското законодателство ?

Личен труд в дружество

132
Цитат на: sonq123 в Вчера в 16:55 "  -12.21 лв.  това е за един месец. За цялата година -12,21*12. Вярно, не е много, сравнено...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове