Обяснителни бележки по Клас 7 - Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

7 Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

Квалифицираните работници и сродни на тях занаятчииприлагат специфични технически и практически знания и умения в съответната област като строят и поддържат сгради, леят и формуват метали, изграждат метални конструкции, настройват обработващи машини, изработват, монтират и ремонтират машини, оборудване и инструменти, печатат,произвеждат храни, текстилни, дървени, метални или други изделия, включително занаятчийски продукти.Компетентното упражняване на повечето от професиите в този клас изисква минимум първо образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Работата се извършва на ръка или с помощта на ръчни или други инструменти, които се използват за да намалят физическото усилие и времето за изпълнението на специфични работи, както и за да се подобри качеството на продукцията. Работата изисква познаване на всички етапи на производствения процес, на използваните материали и инструменти и на естеството и предназначението на крайната продукция.

Квалифицираните работници и сродни на тях занаятчииизпълняват следните основни задачи: строят, поддържат и ремонтират сгради и други строителни съоръжения; отливат, заваряват и пресоват метали; инсталират и изграждат метални конструкции, свързващи съоръжения и подобно оборудване; изработват машини, инструменти, оборудване и други метални изделия; настройват и пускат в действие обработващи машини; сглобяват, поддържат и ремонтират промишлени машини, включително двигатели и моторни превозни средства, както и електрически и електронни инструменти и друго оборудване; изработват прецизни инструменти, бижута, домакински и други предмети от благородни метали, керамика и стъкло; произвеждат занаятчийски продукти; печатат; произвеждат храни, текстилни, дървени, метални или други изделия. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работници.Самонаетите квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии, развиващи самостоятелен собствен бизнес или с помощта на малък брой други работници могат да изпълняват и задачи, свързани с управлението, счетоводството и обслужването на клиенти, въпреки че тези задачи не са основна част от тяхната работа.

Този клас включва следните подкласове:
71 Строители работници и сродни на тях, без електротехници
72 Металурзи, машиностроители и сродни на тях работници и занаятчии
73 Занаятчии и печатари
74 Работници по инсталиране и ремонт на електрически и електронни съоръжения
75 Работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни на тях

71 Строителни работници и сродни на тях, без електротехници

Строителните работници и сродни на тяхстроят, поддържат и ремонтират сгради, изграждат и ремонтират фундаменти, стени и други конструкции от тухли, камъни и подобни материали, обработват и оформят камък за строителството и други цели.Компетентното упражняване на повечето от професиите в този подклас изисква минимум първо образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Работата се извършва на ръка или с помощта на ръчни или други инструменти, които се използват за да намалят физическото усилие и времето за изпълнението на специфични работи, както и за да се подобри качеството на продукцията. Работата изисква познаване на организацията на труда, използваните материали и инструменти и естеството и предназначението на крайния продукт.

Строителните работници и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи: строят, поддържат и ремонтират сгради и други конструкции с използване на традиционни и/или модерни строителни технологии; изграждат и ремонтират фундаменти, стени и други конструкции от тухли, камъни и подобни материали; раздробяват камъни от кариери на плочи или блокове; режат, оформят и дообработват камъни за строителство, сгради, паметници и други цели; изграждат стоманобетонни конструкции и съоръжения, както и дообработват циментови повърхности; режат, оформят, монтират и поддържат дървени конструкции и принадлежности; изпълняват разнообразни задачи, свързани със строителството и поддържането на сгради. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работници.

Този подклас включва следните групи:
711 Строители на сгради и сродни на тях
712 Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях
713 Бояджии, чистачи на фасади и сродни на тях

711 Строители на сгради и сродни на тях

Строителите на сгради и сродни на тяхстроят, поддържат и ремонтират сгради, изграждат и ремонтират фундаменти, стени и други конструкции от тухли, камъни и подобни материали, обработват и оформят камък за строителството и други цели и извършват различни строителни или строително-ремонтни работи.

Строителите на сгради и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи: строят, поддържат и ремонтират сгради и други конструкции с използване на традиционни и/или модерни строителни технологии; изграждат и ремонтират фундаменти, стени и други конструкции от тухли, камъни и подобни материали; раздробяват камъни от кариери на плочи или блокове; режат, оформят и дообработват камъни за строителство на сгради, паметници и други цели; изграждат стоманобетонни конструкции и съоръжения, както и дообработват циментови повърхности; режат, оформят, монтират и поддържат дървени конструкции и принадлежности; изпълняват разнообразни задачи, свързани със строителството и поддържането на сгради. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работници.

Тази група включва следните единични групи:
7111 Строители на жилищни сгради
7112 Зидари и сродни на тях
7113 Каменоделци, каменоцепачи, каменорезачи и каменодълбачи
7114 Бетонджии, кофражисти и сродни на тях
7115 Дърводелци и дограмаджии
7119 Строители на сгради и сродни на тях, н.д.

7111 Строители на жилищни сгради

Строителите на жилищни сградистроят, поддържат и ремонтират сгради и други конструкции с използване на традиционни и/или модерни строителни технологии.

Строителите на жилищни сградиизпълняват следните основни задачи:

 • подготвятземната повърхност за изграждане на сгради или други конструкции;
 • изграждатконструкции, поддържащи покрива, строят и покриват стените с подходящи материали;
 • монтират носещите покривни конструкции и материали;
 • изграждат и подравняват подови повърхности;
 • поддържат и ремонтират съществуващи конструкции;
 • организират извършване от подизпълнители на специализирани строителни дейности като зидане, боядисване, изграждане на водопроводни и електрически инсталации;
 • координират и контролират дейности на подизпълнители, неквалифицирани и други работници.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Строител, жилища
 • Строител, сгради от сглобяеми елементи

Не включва:

 • Управител, строителство - 1323
 • Строителен предприемач - 1323
 • Технически ръководител, строителство - 3123

7112 Зидари и сродни на тях

Зидарите и сродни на тяхзидат с тухли, дялани камъни и други видове строителни материали, за да построят или ремонтират носещи и вътрешни стени, арки и други конструкции.

Зидарите и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи:

 • зидат с камъни, тухли и подобни строителни материали като изграждат или ремонтират носещи и вътрешни стени, арки, камини и други конструкции като комини, пещи, конвертори, подпори и подпрозоречни елементи;
 • изграждат пътеки, бордюри и подобни настилки;
 • полагат тухлена или друга зидария за строителството на площадки, градински стени и други декоративни елементи.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Зидар
 • Зидар, комини
 • Зидар, пещи
 • Зидар, сгради (конструкции)
 • Зидаромазач

Не включва:

 • Каменоделец - 7113

7113 Каменоделци, каменоцепачи, каменорезачи и каменодълбачи

Каменоделците, каменоцепачите, каменорезачите и каменодълбачитедялат и оформят каменни блокове и плочи за изграждане и поддържане на каменни конструкции и надгробни паметници, за оформянена фигури и орнаменти върху камък.

Каменоделците, каменоцепачите, каменорезачите и каменодълбачитеизпълняват следните основни задачи:

 • разбиват с клинове добитите в кариерите камъни за да получат плочи и блокове;
 • избират и сортират плочи и блокове от гранит, мрамор и друг камък;
 • режат, оформят и полират строителнии декоративни камъни като гранит или мрамор, ръчно или с ръчно управлявани инструменти;
 • изработват моделиили форми върху камък за следващо рязане, пробиване и други камоноделски операции;
 • изрязват и издълбават букви, цифри или орнаменти върху каменни блокове, използвани за паметници и мемориали;
 • полагат камъни при издигане на паметници и мемориални плочи;
 • ремонтирати възстановяват каменни елементив старинни сгради, църкви и паметници.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Каменоделец
 • Цепач, камъни
 • Резач, камъни
 • Полировач, камъни

Не включва:

 • Работник, подови облицовки и настилки - 7122
 • Машинен оператор, обработка на камъни - 8112

7114 Бетонджии, кофражисти и сродни на тях

Бетонджиите, кофражистите и сродни на тяхизграждат стоманобетонни елементи и конструкции, правяткофражи за изливане на бетон, полагат арматура,изливат, обработват и ремонтират бетонови, циментови и мозаечни повърхности.

Бетонджиите, кофражистите и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи:

 • строят и ремонтиратстоманобетонни плочи, стени, резервоари, силози и други бетонни конструкции;
 • правят кофражи и монтират готови формиза изливане на бетон;
 • изливат циментови повърхности;
 • довършвати заглаждатбетонови повърхности;
 • полагат трайни, гладки повърхности от цимент, пясък и мраморни частици като мозайки.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Бетонджия
 • Кофражист
 • Арматурист
 • Формовчик, бетонни изделия
 • Мозайкаджия

Не включва:

 • Машинен оператор, изделия от бетон - 8114
 • Оператор, пътно-строителни машини- 8342

7115 Дърводелци и дограмаджии

Дърводелците и дограмаджиитережат, оформят, сглобяват, изграждат, поддържат и ремонтират различни видове конструкции и елементи от дърво и други материали.

Дърводелците и дограмаджиитеизпълняват следните основни задачи:

 • изработвати ремонтират конструкции и другиелементи,изработени от дърво в работилнициили на строежи;
 • изграждат и монтират сглобяеми дървени конструкции на местата на строителство;
 • сглобяват, монтирати ремонтират вътрешни и външни елементи на сгради като стени, врати, рамки за врати и прозорци, лампериии подобни облицовки;
 • изработват, ремонтирати монтират сценични декори и оборудване за театрални представления, филми или телевизионни продукции;
 • построяват, сглобяват и ремонтират дървени елементи и обзавеждане навлакови вагони, самолети,плавателни съдове и други превозни средства.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий
 • Дърводелец
 • Дърводелец, строителен
 • Дърводелец, корабен
 • Строител, дървени шлепове

Не включва:

 • Дърводелец, мебелист - 7522
 • Работник, производство на каруци, двуколки- 7522

7119 Строители на сгради и сродни на тях, н.д.

В тази единична група се включват строители, некласифицирани другаде в711 Строители на сгради и сродни на тях. Например строители на комини, монтажници на скеле и работници по разрушителни дейности.

Строителите на сгради и сродни на тях, н.д. изпълняват следните основни задачи:

 • изпълняват строителни работипо изграждане и поддържанена високи конструкции като кули, комини и други;
 • издигат и монтиратвременни метални или дървени строителни скелета;
 • разрушават сгради и други конструкции.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Строител, комини
 • Строител, алпинист
 • Монтажник, скеле
 • Работник, разрушаване на сгради

Не включва:

 • Общ работник, строителство на сгради - 9313
 • Общ работник, разрушаване на сгради - 9313

712 Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях

Работниците по довършителни работи в строителството и сродни на тяхполагат, монтират, поддържат и ремонтират покриви, подови настилки, изолационни системи, остъкляват прозорци или витрини, както и изграждат водопроводни, канализационни и електрически инсталации в сгради и други конструкции.

Работниците по довършителни работи в строителството и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи: покриват покриви с различни видове материали; поставятпаркет и други подови настилки или покриват подове и стени с плочки и подобни облицовки; нанасят гипсова мазилка по стени и тавани; поставят изолационни системи по стени, подове и тавани; режат стъкла и остъкляват прозорци и други; инсталират тръби и водопроводи; инсталират електропроводници и други подобни съоръжения. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работници.

Тази група включва следните единични групи:
7121 Работници по изграждане и ремонт на покриви
7122 Работници по поставяне на подови настилки и облицовки
7123 Гипсаджии
7124 Работници по изолации
7125 Работници по стъклопоставяне
7126 Водопроводчици и тръбопроводчици
7127 Механици наклиматични и охладителни инсталации

7121 Работници по изграждане и ремонт на покриви

Работниците по изграждане и ремонт на покривистроят и поправят покриви на сгради от всякакъв вид като използват различни видове материали.

Работниците по изграждане и ремонт на покривиизпълняват следните основни задачи:

 • разчитат строителни чертежииспецификации за определяне на подходящия материал;
 • покриват покривни конструкциис плочи или керемиди;
 • полагат хидроизолационниматериалии закрепват метални или синтетични елементиза построяване на покривна рамка;
 • измерват и отрязватматериали за покриване на ъгли и ръбове и места около комини;
 • създаватвременни конструкции като скелета и подвижни стълби.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Работник, изграждане и ремонт на покривни покрития
 • Тенекеджия, довършителни работи в строителството

Бележки:
Монтажниците на метални покриви се класифицират в 7121 Работници по изграждане и ремонт на покриви. Работниците, които изготвят елементите за покривните конструкции се класифицират в 7213 Тенекеджии.

7122 Работници по поставяне на подови настилки и облицовки

Работниците по поставяне на подови настилки и облицовкиполагат, поддържат и ремонтират подови настилки и покриват подове, стени и други повърхности с плочки и подобни облицовки.

Работниците по поставяне на подови настилки и облицовкиизпълняват следните основни задачи:

 • подготвятпода за покриване с разнообразни материали;
 • поставят паркет,плочки или други материалисъгласно дизайна и спецификациите;
 • подготвят стенитеза покриване с плочки или други облицовкис декоративна или друга цел, например звуко- и топлоизолация;
 • поставят плочки, настилки и облицовки на стени, подове и други повърхности.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Паркетаджия
 • Работник, подови облицовки и настилки

7123 Гипсаджии

Гипсаджиитепоставят и ремонтират гипсови плоскости в сгради и нанасят декоративна и защитна мазилка от гипс и подобни материали върху вътрешни и външни елементи.

Гипсаджиитеизпълняват следните основни задачи:

 • полагатедин или повече слоеве замазка върху вътрешни стени и тавани в сградиза получаване на финиповърхности;
 • измерват и режат гипсови плоскости, повдигат, позиционират и закрепват гипсови плочи на стени и тавани;
 • измерват, режат и монтират декоративни гипсови елементи, отливат и изглаждат орнаментни гипсови корнизи;
 • покриват съединения, дупки от пирони и други неравности с мокър гипс, запечатват ги със смеси и ги изглаждат с мокра четка или шкурка;
 • нанасятзащитни и декоративни покрития от цимент, гипси подобни замазкина външнитеповърхности на сгради;
 • изготвят и монтират декоративни елементи от влакнести гипсови материали;
 • поставят и дообработват звукопоглъщащи, изолационни и огнеупорни материали залепени с гипс, цимент и подобни материали.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Гипсаджия
 • Гипсаджия, орнаменти
 • Гипсаджия, мазач
 • Шпакловчик

7124 Работници по изолации

Работниците по изолации полагат и ремонтират изолационни материали в сгради, бойлери, тръби, хладилнооборудване или климатици.

Работниците по изолации изпълняват следните основни задачи:

 • нарязватизолационния материал по размер и форма;
 • монтиратплоскости или листовеот звукопоглъщащи и звукоизолиращиматериалина стени, подове и тавани на сгради;
 • впръскват и поставятзвукопоглъщащи и звукоизолиращи материалив празни пространства и кухини между стени, подове и тавани чрез пневматични или електрически машини;
 • разчитат строителни чертежииспецификации за определяне на вида, качеството и количеството на необходимите изолационни материали;
 • поставятизолационни материали на външни повърхности на оборудване като бойлери, тръби и резервоари;
 • изолиратхладилно оборудване и климатици.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Работник, изолация
 • Работник, акустична изолация
 • Работник, ремонт на топлинна изолация
 • Работник, изолация на хладилни и климатични инсталации
 • Работник, строителна изолация

7125 Работници по стъклопоставяне

Работниците по стъклопоставяне измерват, изрязват и монтират плоско стъкло и огледала.

Работниците по стъклопоставяне изпълняват следните основни задачи:

 • избиратвида стъкло, отрязват правилните размерии форми, монтиратстъкла на прозорци, врати, бани и преграднистени в сгради;
 • монтиратстъкла и огледала на тавански прозорци,витрини, вътрешни стени и тавани;
 • монтиратили подменятстъкла на автомобили или плавателни съдове;
 • изграждат декоративни стъклени повърхности като стъклени стени, стълбища, парапети, прозорци от цветно стъкло и стъклописи.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Стъклар
 • Стъклар, остъкляване на покриви
 • Стъклар, остъкляване на транспортни средства
 • Монтажник, стъкла в сгради
 • Монтажник, художествено стъкло

Не включва:

 • Резач-очуквач, стъкло - 7315
 • Работник, допълнителна обработка на стъкло - 7315

7126 Водопроводчици и тръбопроводчици

Водопроводчиците и тръбопроводчицитесглобяват, монтират, ремонтират и поддържат тръбопроводни системи, водосточни тръби, канали и прилежащите им принадлежности за вода, газ, канализация, топло-, хладилни и вентилационни системи, хидравлично и пневматично оборудване.

Водопроводчиците и тръбопроводчицитеизпълняват следните основни задачи:

 • разчитат строителни чертежииспецификации за определянена трасето на тръбопроводни и вентилационни системи, както и необходимите за тяхното изграждане материали;
 • измерват,отрязват, резбоват, извиват, свързват, сглобяват, монтират, поддържати ремонтираттръби, фитинги и системи за отводняване, отопление, вентилация, водоснабдяванеи канализация;
 • монтират газови инсталации, съдомиялни и перални машини,бойлери, мивки и канализационниинсталации с използване на ръчни и електрически инструменти;
 • полагаттръби от печена глина, бетон или чугун в канализа строителство на водоснабдителни, отводнителни, канализационни и други системи;
 • проверяват, преглеждат и тестват инсталирани тръбопроводни системи чрез използване на вода под налягане, хидростатично измерване, наблюдение или други методи.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)
 • Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)
 • Монтьор, водопроводни тръби
 • Монтьор, газопроводни тръби
 • Каналджия
 • Работник, полагане на дренаж

Не включва:

 • Монтажник, хладилни и климатични инсталации - 7127

Бележки:
Монтажниците на отводнителни, водосточни и други канали се класифицират в 7126 Водопроводчици и тръбопроводчици. Работниците, коитоизготвят елементите за тръбопроводните инстлации се класифицират в 7213 Тенекеджии.

7127 Механици на климатични и охладителни инсталации

Механиците на климатични и охладителни инсталациисглобяват, монтират, поддържат и ремонтират климатична и охладилна техника и оборудване.

Механиците на климатични и охладителни инсталацииизпълняват следните основни задачи:

 • разчитатчертежи, схеми, плановеи други спецификации;
 • сглобяват, монтират и ремонтират компоненти за климатични и охладителни системикато компресори, двигатели, охладители, изпарители, прекъсвачи и уреди за измерване;
 • свързват тръби и оборудване чрез болтове, нитове, заваряване или запояване;
 • тестват системи, диагностицират повреди, извършват сервиз и редовна поддръжка.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Монтажник, хладилни и климатични инсталации

Не включва:

 • Монтьор, вентилационни тръби - 7126
 • Монтьор, водопроводни тръби - 7126

713 Бояджии, чистачи на фасади и сродни на тях

Бояджиите, чистачите на фасади и сродни на тяхподготвят повърхностите и нанасят бои и други материали на сгради, моторни превозни средства или различни промишлени изделия. Те поставят тапети, почистват комини и външни повърхности на сгради и други съоръжения.

Бояджиите, чистачите на фасади и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи: подготвят повърхностите и нанасят бои и подобни материали на сгради и други съоръжения; нанасят бои и лакове върху моторни превозни средства или различни промишлени изделия обикновено на ръка или с бояджийски пистолети; поставят тапети и подобни покрития на вътрешни стени; почистват комини, фасади на сгради и други съоръжения. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работници.

Тази група включва следните единични групи:
7131 Строителни бояджии и сродни на тях
7132 Бояджии с лакови бои и сродни на тях
7133 Чистачи на фасади и коминочистачи

7131 Строителни бояджии и сродни на тях

Строителните бояджии и сродни на тях подготвят повърхностите на сградите и други съоръжения за боядисване, нанасят защитни и декоративни слоеве бои или подобни материали, поставят тапети и подобни покрития на вътрешните стени.

Строителните бояджии и сродни на тях изпълняват следните основни задачи:

 • почиствати подготвятстени и други повърхности на сгради за боядисване или за залепване на тапети;
 • избирати подготвят необходимите цветове боикато смесват пигменти иоцветители;
 • нанасят или пръскат с бои, лакове и подобни материалиповърхностии прилежащи приспособления в сгради;
 • залепваттапети и подобни покритияпо вътрешни стени и тавани;
 • нанасятбои, лаковеили оцветяватповърхности с четки, валяци и пистолети.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Бояджия, сгради
 • Тапетаджия

7132 Бояджии с лакови бои и сродни на тях

Бояджиите с лакови бои и сродни на тяхработят с машини за боядисване и гланциране и нанасят защитни слоеве върху промишлени изделия и конструкции.

Бояджиите с лакови бои и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи:

 • подготвят повърхности чрез използване на различни методи за премахване на мазнини, мръсотия и ръжда;
 • боядисватлеки автомобили, автобуси, камиони и други моторни превозни средства, и нанасятлаковеили друг защитни покрития;
 • нанасятбои, защитни покрития иемайллакове върху метални,дървени или други промишлени изделия, обикновено с бояджийски пистолети.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Бояджия, промишлени изделия
 • Бояджия, превозни средства
 • Лакировач, промишлени изделия
 • Лакировач, превозни средства

Не включва:

 • Машинен оператор, оцветяване на метал -8122
 • Бояджия, изделия от дърво -7521
 • Бояджия, сгради - 7131
 • Художник-декоратор - 7316
 • Надписвач - 7316

7133 Чистачи на фасади и коминочистачи

Чистачите на фасади и коминочистачитепочистват фасади на сгради и други съоръжения и остраняват сажди от комини.

Чистачите на фасади и коминочистачитеизпълняват следните основни задачи:

 • почистватвъншни повърхности от камък, тухли, метал или подобни материали чрезизползване на химикали,паро-или пясъкоструйнисъоръжения;
 • отстраняват сажди от вентализационни тръби, комини и прилежащите имтръби;
 • премахват азбест,прах,разтопени или повредени от пожари повърхности на сгради.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Коминочистач
 • Чистач, фасади на сгради

72 Металурзи, машиностроители и сродни на тях работници и занаятчии

Металурзите, машиностроителите и сродни на тях работници и занаятчииотливат, заваряват, коват и обработват метали чрез различни металургични методи, изграждат, поддържат и ремонтират метални конструкции, изработват, сглобяват, монтират, поддържат и ремонтират инструментална екипировка и машини, включително двигатели, моторни превозни средства, произвеждат инструменти и различни изделия от неблагородни метали.

Работата се извършва на ръка или с помощта на ръчни или други инструменти, които се използват за да намалят физическото усилие и времето за изпълнението на специфични работи, както и за да се подобри качеството на продукцията. Работата изисква познаване на организацията на труда, използваните материали и инструменти и естеството и предназначението на крайния продукт.

Металурзите, машиностроителите и сродни на тях работници и занаятчииизпълняват следните основни задачи: изработват леярски форми и сърца за отливане на метали; отливат, заваряват и оформят метали; инсталират, изграждат, поддържат и ремонтират метални конструкции, свързващи съоръжения и подобно оборудване; коват и формуват изделия от стомана и други неблагородни метали за производство и ремонт на машини, инструменти, оборудване и други; настройват и пускат в действие различни обработващи машини; монтират, поддържат и ремонтират промишлени машини, включително двигатели и моторни превозни средства. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работници.

Този подклас включва следните групи:
721 Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях
722 Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях
723 Машинни механици и монтьори

721 Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях

Леярите, заварчиците, тенекеджиите, монтажниците на метални конструкции и сродни на тяхизработват леярски форми и сърца за леене на метали, заваряват и режат метални части, изготвят и ремонтират изделия от метални листове, инсталират, издигат, поддържат и ремонтират метални конструкции, подемни машини и подобно оборудване.

Леярите, заварчиците, тенекеджиите, монтажниците на метални конструкции и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи: изработват леярски форми и сърца за отливане на метали; отливат, заваряват и щамповат метални части; изготвят и ремонтират изделия от метални листове от стоман, мед, калай или месинг; инсталират, издигат, поддържат и ремонтират метални конструкции, подемни машини и подобно оборудване.

Тази група включва следните единични групи:
7211 Металурзи, леярина метали, сърцари и сродни на тях
7212 Заварчици и резачи на метал
7213 Тенекеджии
7214 Изготвители и монтажници на метални конструкции
7215 Производители и монтажници на кабели, въжета, тръбни конструкции и други

7211 Металурзи, леяри на метали, сърцари и сродни на тях

Металурзите, леярите на метали, сърцарите и сродни на тяхизработват леярски форми и сърца за отливане на метали.

Металурзите, леярите на метали, сърцарите и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи:

 • ръчно изработват леярски формиза различни по големина отливки катоизползват спомагателно оборудване;
 • изработват сърца за леене на метали;
 • чистят и изглаждат отливки, леярски сърца, поправят и отстраняват повърхностни дефекти;
 • придвижват и поставят на определени места заготовки, части от отливки, профили и плочи като използват кранове или дават сигнал на други работници да извършат преместването на заготовките;
 • поставят образеца в леярски форми;
 • отрязват улеи, канали за леене и отвори в леярските форми;
 • повдигат горната секция и отделят долната секция за изваждане на профилите.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Сърцар-формовчик
 • Леяр
 • Заливач, форми
 • Моделчик
 • Формовчик

7212 Заварчици и резачи на метал

Заварчиците и резачите на металрежат, стопяват и съединяват части от метал с газов пламък, електрическа дъга или друг източник на топлина.

Заварчиците и резачите на метализпълняват следните основни задачи:

 • заваряват метални части с газов пламък, електрическа дъга или други методи;
 • управляват машини за електросъпротивително заваряване;
 • изработват и поправят оловни накрайници, тръби и други оловни елементи с поялни лампи;
 • спояват метални части;
 • отрязват метални части с газов пламък или електрическа дъга;
 • съединяват метални части чрез ръчно запояване;
 • наблюдават процесите по монтиране и заваряване за избягване на прегряване, извиване, стопяване,деформиране или разширение на метални части;
 • тестват и оценяват работни части за дефекти и осигуряват съответствие със спецификациите.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Заварчик
 • Оксиженист
 • Запойчик
 • Газорезчик
 • Припойчик
 • Резач, метал

7213 Тенекеджии

Тенекеджиите изготвят, сглобяват, монтират и ремонтират изделия и части за тях от метални листове от стомана, мед, калай, месинг, алуминий, цинк или галванизирана ламарина.

Тенекеджиите изпълняват следните основни задачи:

 • маркират метални листове за отрязване или огъване;
 • изготвяти ремонтиратдомакински съдове,декоративни елементи,фитинги и други изделияот ламарина, мед или други метали;
 • изготвяти ремонтиратбойлери, резервоари, варели и подобни изделия;
 • монтирати ремонтиратчасти от метални листовена моторни превозни средства и самолети;
 • приспособяват подробни планове в работни цехови чертежи, спазването на коитое необходимо приконструиранеи монтиране на произвежданите продукти от метални листове;
 • определят проектни изисквания, включително обхват, последователност на извършвани операции, необходими методи и материали съгласно планове, чертежи,писмени и устни указания;
 • контролират качеството на продукти и тяхното монтиране с цел осигуряване на съответствие стехническите спецификации.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Тенекеджия
 • Тенекеджия, медни листа
 • Тенекеджия, орнаменти
 • Тенекеджия, самолетостроене
 • Тенекеджия, корабен
 • Автотенекеджия
 • Ковач, котли/казани

Бележки:
Монтажниците на метални покриви се класифицират в 7121 Работници по изграждане и ремонт на покриви.Монтажниците на отводнителни, водосточни и други канали се класифицират в 7126 Водопроводчици и тръбопроводчици. Работниците, коитоизготвят елементи за покривни конструкции и за тръбопроводни инсталации се класифицират в 7213 Тенекеджии.

7214 Изготвители и монтажници на метални конструкции

Изготвителите и монтажниците на метални конструкциимонтират, изграждат и демонтират строителни и други конструкции от метали.

Изготвителите и монтажниците на метални конструкцииизпълняват следните основни задачи:

 • маркиратна местата за пробиване на отвори, рязане и огъване върху метални конструкции, използвани в сгради, кораби и други;
 • пробиват, отрязвати огъватстоманени конструкции в цехове;
 • изграждат метални конструкции всгради, мостове и други съоръжения;
 • сглобяват и монтиратметални конструкции и части вкораби;
 • оформят и сглобяватпластини от метални листовепри строителство и ремонт на кораби;
 • занитватметални части ръчно, машинноили с пневматични пистолети.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Монтажник, метални конструкции
 • Монтажник, корабни греди и рамки
 • Корпусник, корабостроене и кораборемонт
 • Подготвител, метални конструкции
 • Занитвач

Не включва:

 • Машинен оператор, производство на нитове – 7223

7215 Производители и монтажници на кабели, въжета, тръбни конструкции и други

Производителите и монтажниците на кабели, въжета, тръбни конструкции и другимонтират такелажно оборудване за преместване и изграждане на съоръжения и конструкции, инсталират и поддържат кабелиивъжета на строителни обекти, сгради и други.

Производителите и монтажниците на кабели, въжета, тръбни конструкции и другиизпълняват следните основни задачи:

 • оценяватголемината, формата и теглото на предметите, които трябва да се преместяти избиратвида на оборудванетоза извършване на тази дейност;
 • инсталирати ремонтираткабели, въжета, лентови транспортьори, макари и друго подемнооборудване;
 • съединяват, ремонтирати монтиратприспособления към въжета и кабели;
 • работяткато част от екипиза изграждане и ремонт на сондажни кули за пробиванена кладенци за вода, газ и нефт;
 • повдигат и монтират декори, осветление и друго сценично оборудване в театри и на филмови площадки;
 • инсталирати поддържат комуникационни съоръжения, въздушни далекопроводи, въжени линии, ски-лифтове и подобни инфраструктури елементи.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Монтажник, такелажник
 • Монтажник, кабели и въжета в корабостроенето и кораборемонта
 • Монтажник, петролни и газови кладенци
 • Монтажник, подемни съоръжения
 • Съединител, кабели и метални въжета
 • Огъвач, кабели и метални въжета

Не включва:

 • Машинен оператор, кабелна инсталация - 8189
 • Кранист - 8343

722 Ковачи, производители на инструментии сродни на тях

Ковачите, производителите на инструментии сродни на тяхковат и щамповат пръти, или заготовки от желязо, стомана и други метали за изработване и ремонтиране на различни инструменти, оборудване и други изделия, изготвят инструменти за металообработващи машини, полират и острят различни повърхности.

Ковачите, производителите на инструментии сродни на тяхизпълняват следните основни задачи: коват и щамповат желязо, стомана и други метали за изработване и ремонтиране на различни инструменти и други изделия; изготвят инструменти за металообработващи машини или прецизни инструменти; полират и острят метални повърхности и инструменти.

Тази група включва следните единични групи:
7221 Ковачи с чукове и преси
7222 Производители на инструменти и сродни на тях
7223 Настройчици на машини и сродни на тях
7224 Полировачи, шлифовчици на метали и точилари на инструменти

7221 Ковачи с чукове и преси

Ковачите с чукове и пресиковат и щамповат пръти, заготовки и пластини от желязо, стомана и други метали, изтеглят тел за изработване и ремонт на различни инструменти, метални изделия, части за оборудване, селскостопански и подобни сечива.

Ковачите с чукове и пресиизпълняват следните основни задачи:

 • нагряват метала в ковашкипещи, изготвяти ремонтират изделия чрез изтегляне и огъване;
 • режат, коват,съединяват, закаляватили темпериратметалина наковални, щанци, преси, ножици и други;
 • оформятгорещиметалив щампи на преси, оборудвани с отворени матрици;
 • управляватщамповъчнипресисъс затворени матрици за щамповане на метални изделия;
 • управляват ковашкипреси,оборудванисъс затворени матрици за щамповане на метални изделия;
 • изтегляттел;
 • разчитат работни поръчки или чертежи за определяне на специфичните допускии реда на операциите за подготовка на машините;
 • измервати контролират произведените машинни части за осигуряване на съответствие с производствените спецификации.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Ковач
 • Ковач, инструменти
 • Работник, ковашка преса
 • Работник, механичен ковашки чук

Не включва:

 • Машинен оператор, машина за леене - 7223
 • Машинен оператор, маталообработващи машини - 7223

7222 Производители на инструменти и сродни на тях

Производителите на инструменти и сродни на тяхизработват и ремонтират по поръчка на клиенти специализирани инструменти, спортни пушки, заключващи устройства, матрици за машини и други метални изделия с използване на ръчни инструменти и металообработващи машини за фина обработка на метали.

Производителите на инструменти и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи:

 • разчитати интерпретиратинженерни чертежи и спецификации на инструменти, матрици, шаблониили модели;
 • подготвят шаблони и скици, определятработни процеси;
 • представят и изчисляват размери, големина, форма и допуски за монтаж съгласно спецификациите;
 • поставят, закрепвати измерват металнизаготовкиили отливкиза машинна обработка;
 • пускатв действие, управлявати поддържат стандартни и компютизирани металообработващи машини с цифрово програмно управление за рязане, струговане, фрезоване,пробиване, шлифоване или оформяне по друг начин на заготовки с предварително определени размерипри спазване на технически допуски;
 • сглобяват и монтират части за изготвяне и ремонтна стеги, приспособления за фиксиране и измерителни уреди;
 • ремонтирати видоизменятспортни пушки и други малки оръжия;
 • изготвят, сглобяват, монтират и ремонтиратчасти за заключващи устройства и брави;
 • изготвяти ремонтиратметални шаблони за изготвяне на леярски форми;
 • начертават линии и поставят контролни точки на метални заготовки за насочванена други работници, които режат, струговат, фрезоват, шлифоват или оформят по друг начин метали;
 • проверяватразмери и допускина готови части за съответствие със спецификациите като използват точни измервателни инструменти и тестват изделията.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Производител, инструменти
 • Производител, измервателни уреди
 • Майстор, оръжия
 • Матричар
 • Моделчик, метални отливки
 • Шлосер
 • Ключар

Не включва:

 • Машинен оператор, производство на инструменти - 7223

7223 Настройчицина машини и сродни на тях

Настройчицитена машини и сродни на тях пускат в действие и управляват различни металообработващи машини.

Настройчицитена машини и сродни на тях изпълняват следните основни задачи:

 • пускат в действие една или повече металорежещи машини за производство на метални изделия в стандартизирани серии;
 • управлявати контролират металорежещи машини като стругове, фрези, пробивни машини, машини за шлифоване, шлайфмашини, хобел-машини, полир-машини, включително многофункционални металообработващи машинис цифрово програмно управление;
 • извършватподобни задачи при обработка на пластмаси и други заместители на метали;
 • наблюдават машинни операции с цел откриване на дефекти в готови продуктиили неправилно функциониране на машини и при необходимост извършват съответното настройване;
 • проверяват готови продукти за възможни дефекти, измерват заготовки за определяне на точността на машиннитеоперации като използват линии, шаблони, или други измервателни инструменти;
 • сменят износени машинни приспособления, режещи инструменти или четки като използватръчни инструменти;

Примерни длъжности в единичната група:

 • Машинен оператор, металообработващи машини
 • Машинен оператор, металорежещи машини
 • Настройчик, металообработващи машини
 • Стругар
 • Боргвергист

7224 Полировачи, шлифовчици на метали и точилари на инструменти

Полировачите, шлифовчиците на метали и точиларите на инструментиполират и шлифоват метални повърхности и острят инструменти.

Полировачите, шлифовчиците на метали и точиларите на инструментиизпълняват следните основни задачи:

 • управляватстационарни или преносими машиниза полиране и шлифоване;
 • острят режещи инструменти като използватточиларски колела илимеханичнодействащи острещи машини;
 • ремонтират, настройвати острят метални шипове на цилиндри в машини за кардиране;
 • нагласяватточиларски колела съгласно спецификациите;
 • наблюдават машинните операции с цел проверяване необходимостта от настройки;
 • спират машини при възникване на проблеми;
 • преглеждат и измерват готови изделия с цел осигуряване на съответствие със спецификациите;
 • избирати монтират точиларски колела на машини съгласно спецификациите като използват ръчни инструменти и прилагат знанияза абразивни материали и процеса на заточване.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Дооформител, метал
 • Точилар
 • Шмиргелист
 • Шлифовчик, инструменти
 • Полировач, метал
 • Излъсквач, метал

Не включва:

 • Машинен оператор, излъскване на метал - 8122
 • Машинен оператор, направа на покритие - 8122

723 Машинни механици и монтьори

Машинните механици и монтьоритепускат в действие, инсталират, поддържат и ремонтират двигатели, моторни превозни средства, селскостопански или промишлени машини и подобно машинно оборудване.

Машинните механици и монтьоритеизпълняват следните основни задачи: инсталират, поддържат и ремонтират двигатели, моторни превозни средства, селскостопански или промишлени машини и подобно машинно оборудване.

Тази група включва следните единични групи:
7231 Механици и монтьори на моторни превозни средства
7232 Механици и монтьори на самолетни двигатели
7233 Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и оборудване
7234 Монтьори на велосипеди и сродни на тях

7231 Механици и монтьори на моторни превозни средства

Механиците и монтьорите на моторни превозни средстванастройват, монтират, поддържат, осигуряват сервизно обслужване и ремонтират двигатели, механичното и друго оборудване на пътнически и товарни автомобили, мотоциклети и други моторни превозни средства.

Механиците и монтьорите на моторни превозни средстваизпълняват следните основни задачи

 • откривати диагностицират дефекти в автомобили;
 • настройват, изпитват, тествати поддържат двигатели на моторни превознисредствии мотоциклети;
 • подменят части на двигатели или цели двигатели;
 • настройват, преглеждат, донастройват, демонтират, сваляти заменят дефектни части на моторнипревознисредства;
 • монтират или регулиратдвигателии спирачки, регулират кормилни системии други части на моторнипревознисредства;
 • монтират, настройват, поддържати заменят механичничасти в моторнипревознисредства;
 • извършватпериодичносервизно обслужване на моторние превознисредствакато смяна на масло и други смазочни материали,настройкаи регулиранена двигателиза постигане на по-добродвижение и осигуряване на минимално количество изгорели газове в атмосферата;
 • сглобяват повторно двигателии други части след ремонтирането им.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Автомонтьор
 • Монтьор, двигатели на моторни превозни средства
 • Настройчик, двигатели на транспортни средства
 • Диагностик, моторно превозно средство
 • Механик, гараж за транспортни средства
 • Сдатъчен механик
 • Гресировач

Не включва:

 • Работник, поправка на велосипеди - 7234
 • Електромонтьор(автомобили) - 7412
 • Електромеханик (автомобили) - 7412
 • Монтажник, двигател на моторни превозни средства - 8211

7232 Механици и монтьори на самолетни двигатели

Механиците и монтьорите на самолетни двигатели настройват, осигуряват сервизно обслужване и ремонтират самолетните двигатели, хидравлични и пневматични системи.

Механиците и монтьорите на самолетни двигатели изпълняват следните основни задачи:

 • настройват, регулират, изпитвати сервизно обслужватсамолетни двигатели;
 • сменят части на двигатели или на цели двигатели;
 • проверяват и изпитватразлични части на самолети, включително механизмиза кацане, хидравлични системи и механизми за откриване на пукнатини, счупвания, течове или други проблеми;
 • поддържат, основно ремонтират, видоизменяти изпитватмеханични, хидравлични и други системи на самолети;
 • разчитат и интерпретиратръководства, сервизни бюлетини и други спецификации за определяне на възможностии методиза ремонт или замяна на нефункциониращи или повредени части;
 • поддържат, ремонтирати възстановяват функционални елементии части като крила, корпуси, хидравлични устройства, кислородни,горивнии електрически системи, уплътнения и други;
 • преглеждат извършената работа с целудостоверяване, че поддръжката естандартна и самолетът е изправен и готов за действие;
 • поддържатдневници за извършени ремонти, в които документират профилактично и текущоподдържане на самолети;
 • инсталирати тествателектрически и електронни компоненти, устройства и системи в самолети;
 • свързваткомпоненти към устройства като радиосистеми, инструменти, магнетии други.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Монтьор, самолетни двигатели
 • Монтьор, сглобяване на самолети
 • Монтажник, самолетни конструкции

Не включва:

 • Инженер, самолетостроене - 2144
 • Монтьор, електронни инструменти(авиационна радиоелектроника) -7421
 • Механик, електроник(авиационна радиоелектроника)- 7421
 • Монтажник, двигател на самолети и летателни апарати - 8211

7233 Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и оборудване

Механиците и монтьорите на промишлени и селскостопански машини и оборудваненастройват, изпитват, осигуряват сервизно обслужване и ремонтират двигатели, селскостопански и промишлени машини и механично оборудване, с изключение на моторни превозни средства, самолети и електрически двигатели.

Механиците и монтьорите на промишлени и селскостопански машини и оборудванеизпълняват следните основни задачи:

 • сглобяват, настройват, изпитват, осигуряват сервизно обслужване и ремонтират двигатели, машини и механично оборудване;
 • смазвати гресират стационарни двигатели и машини;
 • изпитвати тестват нови машини и механично оборудване за съответствие със стандарти и спецификации;
 • демонтират машини и оборудване за отстраняване на дефектни части и извършване на ремонти;
 • преглеждатчасти за дефекти като износване или счупване;
 • експлоатират ново ремонтирана техника и оборудване за удостоверяванекачеството на ремонтите;
 • записват данни за извършени ремонти и сервизна поддръжка.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Механик, промишлено оборудване
 • Механик, минни машини
 • Механик, земеделски машини
 • Механик, горскостопански машини
 • Механошлосер
 • Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване
 • Шлосер-монтьор

Не включва:

 • Монтажник, хладилни и климатични инсталации- 7127
 • Електромеханик - 7412
 • Монтажник, механични машини - 8211

7234 Монтьори на велосипеди и сродни на тях

Монтьорите на велосипеди и сродни на тяхнастройват, изпитват, осигуряват сервизно обслужване и ремонтират механично оборудване на велосипеди, рикши, бебешки колички, колички за инвалиди и подобно немоторизирано транспортно оборудване.

Монтьорите на велосипеди и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи:

 • преглеждат,поддържат и ремонтиратвелосипеди и друго немоторизиранотранспортно оборудване;
 • почиствати смазватлагери и други движещи се части;
 • сменят и поправят елементи и части като спирачки, зъбни предавки, верижни механизми,колелаи кормила;
 • сменятгуми и контролират тяхното напомпване;
 • боядисватрамки и други части;
 • сглобяват ремонтирани велосипеди, инвалидни колички и подобно немоторизиранотранспортно оборудване.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Работник, поправка на велосипеди
 • Работник, поправка на инвалидни колички

Не включва:

 • Автомеханик (мотоциклети)- 7231

73З анаятчии и печатари

Занаятчиите и печатарите комбинират художествени и ръчни умения за да проектират, изработват, ремонтират, поддържати декорират прецизни и музикални инструменти, бижута, изделия от благородни метали, керамика, порцелан и стъкло, както и изделия от дърво, текстил, кожа или подобни материали, отпечатват книги, вестници и списания. Те прилагат традиционни и/или съвременни техники да оформят, гравират, отливат, сглобяват, тъчат и декорират разнообразни изделия, да извършват предпечатна подготовка, отпечатват, подвързват и дооформят печатни продукти, подготвят и работят с циклостилно или ситопечатно оборудване. Компетентното упражняване на повечето от професиите в този подклас изисква минимум първо образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Работата се извършва на ръка, с ръчни или други инструменти, както и с машини. Работата изисква познаване на организацията на труда, използваните материали и инструменти и естеството и предназначението на крайния продукт.

Занаятчиите и печатарите изпълняват следните основни задачи: изработват и ремонтират морски, метеорологични, оптични и други прецизни инструменти и оборудване; изработват и ремонтират музикални инструменти; изработват бижута и изделия от благородни метали; изработват керамични, порцеланови и стъклени изделия; рисуват и декорират различни изделия; произвеждат предмети на художествените занаяти от дърво, текстил, кожа и подобни материали; изпълняват печатарска или книговезка работа. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работници.

Този подклас включва следните групи:
731 Занаятчии
732 Печатари и сродни на тях

731 Занаятчии

Занаятчиитекомбинират художествени и ръчни умения за да проектират, изработват, ремонтират, настройват, поддържат и декорират прецизни и музикални инструменти, бижута, изделия от благородни метали, керамика, порцелан и стъкло.

Те прилагат традиционни и/или съвременни техники да оформят, гравират, отливат, сглобяват, тъчат и декорират разнообразни изделияот стъкло, керамика, текстил, слама, камъни, дърво и кожа.

Занаятчиитеизпълняват следните основни задачи: изработват, калибрират, ремонтират, поддържат и монтират прецизни и музикални инструменти; изработват, поправят и оценяват бижута, церемониални или религиозни предмети от злато, сребро, други благородни метали или скъпоценни камъни; режат, оформят, полират и гравират скъпоценни и полускъпоценни камъни, включително диаманти в бижута и предмети от благородни метали; изработват ръчно или машинно керамични и порцеланови съдове, санитарни изделия, тухли, керемиди и абразивни колела; съгласно дизайна издухват, моделират, пресоват, режат, изрязват, шлифоват, оформят и полират стъкло; декорират изделия от дърво, метал, текстил, стъкло, керамика или други материали, проектират, чертаят и рисуват букви, фигури, монограми и дизайни за изготвяне на знаци; прилагат традиционни техники като отлежаване, импрегниране за подготовка на дърво, слама, ратан, тръстика, камък, глина, черупки и други материали, гравират, моделират, сглобяват, тъчат или рисуват и декорират различни изделия за лична и домакинска употреба или за декоративни цели; подготвят материали за изготвяне на плетени мебели, четки и метли и тъкане на различни видове кошничарски изделия; прилагат традиционни техники и модели за производство на тъкани, плетива, бродерии, облекла и други домакински изделия.

Тази група включва следните единични групи:
7311 Работници по производство и ремонт на прецизни инструменти
7312 Производители и акордьори на музикални инструменти
7313 Бижутери и работници по обработка на скъпоценни камъни
7314 Грънчари и сродни на тях
7315 Производители, резачи,шлифовчици и работници по допълнителна обработка на стъкло
7316 Рисувачи на табели,художник-декоратори, гравьори офортисти
7317 Майстори-занаятчии на изделия от дърво и сродни материали
7318 Майстори-занаятчии на изделия от текстил, кожа и сродни материали
7319 Занаятчии, н.д.

7311 Работници по производство и ремонт на прецизни инструменти

Работниците по производство и ремонт на прецизни инструментиизработват, калибрират, ремонтират, поддържат, настройват и монтират механични и ръчни часовници, морски, метеорологични, оптични и други прецизни инструменти.

Работниците по производство и ремонт на прецизни инструментиизпълняват следните основни задачи:

 • ремонтират, почистват и настройватмеханизми на инструменти за измерване на време като ръчни и други часовници;
 • настройват регулатори за време като използват дебеломери, честотомери и подобни;
 • почистват, изплакват иизсушаватчасти от часовници катоизползват разтвори, ултразвукови машини или машини за почистване;
 • изпитват точността на часовници като използват честотомери и друго електронно оборудване;
 • измерват точността на измервателниуреди и други записващи и контролни инструменти за намиране на дефектни части и за съответствие със стандартите;
 • калибрират инструментиили скаликато използват ръчни инструменти, компютърно и електронно оборудване;
 • проверяват детайли, връзки и задвижващи механизми за откриване на дефекти;
 • сглобяват инструменти и устройства като барометри, предпазни вентили, жироскопи, хигрометри, скоростомери, тахометри и термостати;
 • тестват, калибрирати настройвателектронни, живачнии други метеорологични инструменти за съответствие стехнически спецификации и схематични диаграми катоизползватволтметри, осцилоскопи, електронно-лъчеви тръби и други инструментиза изпитване;
 • настройвати ремонтиратмачти, други поддържащи структури, помощни светлини, контролни табла, кабелии проводници, други електрически или механически устройства;
 • ремонтирати настройват оптични инструменти като микроскопи, телескопи, теодолитии секстанти;
 • проверяватмонтирани устройстваза съответствие съсспецификациите иосигуряване на очаквано качество и чувствителност чрез стандартни тестове.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Производител, метеорологични уреди
 • Производител, часовници
 • Производител, оптически уреди
 • Производител, хирургически инструменти/приспособления
 • Работник, ремонт на часовници

Не включва:

 • Производител, ортопедически приспособления - 3214
 • Шлосер - 7222
 • Машинен оператор, металорежещи машини - 7223
 • Монтажник, часовници - 8212

7312 Производители и акордьори на музикални инструменти

Производителите и акордьорите на музикални инструментиизработват, сглобяват, ремонтират и възстановяват музикални инструменти като ги настройват до желани височини на тонове ръчно или с електрически инструменти. Те обикновено са специализирани за определен вид инструменти като пиана, струнни, медни, дървени или ударни инструменти.

Производителите и акордьорите на музикални инструментиизпълняват следните основни задачи:

 • изработвати сглобяват музикални инструменти и частиза тяхот дърво, ебонит, метал, кожа и други материали;
 • ремонтиратилисменят части от музикални инструменти като струни, клавишии други катоизползват ръчни или електрически инструменти;
 • свирятили тестват инструменти за оценка на качеството на звука и откриване на евентуални дефекти;
 • нагласяват опъването на струните за постигане на правилни тонове на струнни инструменти;
 • настройват мундщуци, платъци,педалниотвори на органикато използват ръчни инструменти за регулиране на въздушния поток и силата на звука;
 • настройвати регулиратвисочини на тонове на тръби на органи като използват камертони;
 • поставятнови кожи на ударниинструменти;
 • настройват акордеони за постигане на необходими височини на тонове;
 • изравняватподложки и клавиши на дървени духови инструменти
 • настройват ударни инструменти до необходими височини на тонове чрез затягане или отслабване на кордите държащи кожени части на двата края на инструмента;
 • сглобяват имонтират органии пианав сгради.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Производител, струнни музикални инструменти
 • Производител, барабани и други ударни музикални инструменти
 • Производител, духови музикални инструменти (без медни и дървени)
 • Производител, дървени духови музикални инструменти
 • Производител, медни духови музикални инструменти
 • Тонрегулатор, музикални инструменти
 • Акордьор
 • Работник, поправка на музикални инструменти

7313 Бижутери и работници по обработка на скъпоценни камъни

Бижутерите и работниците по обработка на скъпоценни камънипроектират, изработват, настройват, ремонтират или оценяват бижута, церемониални или религиозни предмети от злато, сребро, други благородни метали или скъпоценни камъни. Те режат, профилират, полират и поставят скъпоценни и полускъпоценни камъни, включително диаманти, гравират бижутата и изделия от благородни метали, режат и полират диаманти за промишлени цели.

Бижутерите и работниците по обработка на скъпоценни камъниизпълняват следните основни задачи:

 • ръчно отливатбижута и предмети от цветни метали;
 • проектиратдизайн на нови бижута и видоизменят съществуващи като използват при необходимосткомпютри;
 • гравират отливки или други материали, които се използват като моделив производството на бижута и други продукти от благародни метали;
 • променят съществуващи рамки на бижута;
 • ремонтират, видоизменят форма или стил на стари бижута или изделия от скъпоценни метали според дизайнерски проекти илиинструкции;
 • изработват комплекти бижута като пръстени, огърлици, гривни, брошки от злато, сребро, платина, скъпоценни или полускъпоценни камъни;
 • преглеждат повърхността на скъпоценни камъни катоизползват поляроскопи, рефрактометри, микроскопи и други оптически инструментиза установяване на разлики в камъните, за определяне на редки екземпляри, за откриване на дефекти, или особености, които се отразяват на цената на скъпоценния камък;
 • режати полиратскъпоценни камъни и ги поставятв бижута;
 • гравиратили щамповатбукви, декорацииили декоративни линии върху бижута и предмети от благородниметали;
 • полират, пробиватили дообработват лагери от скъпоценни камъни за използване впрецизни инструментикато компаси и хронометри;
 • преглеждатмонтирани и готови изделия с цел осигуряване на качествена работа и съответствие стехнически спецификации като използват увеличителни стъкла или точни измервателни уреди.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Златар
 • Бижутер
 • Майстор, сребърни изделия
 • Емайлировач, бижутерия
 • Работник, монтиране на камъни и инкрустиране

7314 Грънчари и сродни на тях

Грънчарите и сродни на тяхръчно или машинно произвеждат керамични, порцеланови и санитарни изделия, тухли и абразивни колела.

Грънчарите и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи:

 • произвеждат керамични или порцеланови изделия;
 • изготвят модели от глина или гипс;
 • разчитат технически чертежи за запознаване с изискванията на клиенти;
 • ръчно изработват изделия от глина като използват грънчарски колела;
 • регулират скоростта на колелата за получаване на желани предмети;
 • управляват вибрационни машини за изработване на керамични съдове като купи, чаши, чинии и паници;
 • настройват и контролират смесителни мелници, които смесват, екстрадират, режат и изсипват готови глинени смеси във форми за отливане;
 • изглаждат повърхности на готови изделия с гумени стъргалки и мокри гъби;
 • ръчно или машинно оформят абразивни колела;
 • преглеждат готови продукти за дефекти, проверяват форми и размери с шублери и шаблони;
 • подготвят изделия за участие в изложби, поддържат отношения с търговци на дребно на керамика и художествени предмети като по този начин улесняват продажбите си.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Моделиер, керамични и порцеланови изделия
 • Грънчар
 • Формовчик, абразивно колело
 • Стругар, керамични изделия
 • Работник, преса за керамични и порцеланови изделия

Не включва:

 • Художник, приложник - 2651
 • Оператор, пещи за изпичане на тухли и керемиди - 8181
 • Оператор, пещи за изпичане (керамика и порцелан) - 8181

7315 Производители, резачи, шлифовчици и работници по допълнителна обработка на стъкло

Производителите, резачите, шлифовчиците и работниците по допълнителна обработка на стъклодухат, моделират, пресоват, режат оформят, шлифоват и полират стъкло, оформят лято стъкло съгласно дадени модели.

Производителите, резачите, шлифовчиците и работниците по допълнителна обработка на стъклоизпълняват следните основни задачи:

 • нагряват стъкло до пластично състояние като използват газов пламък или пещи и непрекъснато завъртат стъклото за равномерно нагряване;
 • духат и огъват стъкло със специални форми за изработване на лабораторна стъклария като колби, реторти и пипети;
 • шлифоват и полират изделия от стъкло за отстраняване на дефекти или за подготовка на повърхности за по-нататъшни довършителни работи, заглаждат и полират остри ръбове като използват полировъчни ремъци или колела;
 • преглеждат изделия от стъкло и готова продукция, отбелязват или отстраняват изделия с дефекти като петна, драскотини, шупли или пукнатини;
 • преглеждат поръчки за определяне на размери, места за рязане и броя отрези;
 • наблюдават измерителни уреди, компютърни системи и видеомонитори за проверка на определени условия за обработка и при необходимост извършват настройки;
 • поставят шаблони или рисунки върху стъкло, измерват размери, маркират линии на отрези и режат като използват инструменти за рязане на стъкло;
 • настройват, управляват и регулират компютъризирано или роботизирано оборудване за рязане на стъкло;
 • преглеждат, претеглят и измерват произведени изделия за проверка на съответствие с технически спецификации като използват микрометри, шублери, лупи и линии;
 • регулират температури на пещи според вида на обработваното стъкло;
 • пренасят рисунки за отделно оцветявани части от шаблони като използват шаблонна хартия и специални писци за стъкло;
 • нанасят сребърни разтвори върху стъкло за получаване на огледала като използват пистолети за пръскане;
 • режат, оформят и шлифоватоптично и друго стъкло с определени размери и тегло за отливане на лещи и за стъкла за часовници.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Духач, стъкло
 • Крояч, резач на плоско стъкло
 • Шлифовчик, стъкло
 • Резач-очуквач, стъкло
 • Резач на оптично стъкло
 • Работник, допълнителна обработка на стъкло

Не включва:

 • Оператор, пещи за производство на стъкло - 8181

7316 Рисувачи на табели, художник-декоратори, гравьори и офортисти

Рисувачите на табели, художник-декораторите, гравьорите и офортиститедекорират изделия от дърво, метал, текстил, стъкло, керамика и други материали. Те проектират, рисуват и боядисват букви, фигури, монограми и други орнаменти за изготвяне на знаци, гравират и ецват орнаментни и флорални мотиви върху стъклени и други изделия.

Рисувачите на табели, художник-декораторите, гравьорите и офортиститеизпълняват следните основни задачи:

 • нанасят свободно с ръка различни мотиви върху предмети като керамика, стъкло, табакери, абажури;
 • пренасят върху изделия декоративни или орнаментни мотиви от хартиени лепенки;
 • съчетават и разработват визуални елементи като линии, пространства, обеми, цветове и перспективи за постигане на желани ефекти, илюстрации на идеи, чувства или настроения;
 • нанасят и оцветяват една или повече букви, фигури, монограми и мотиви за производство на знаци;
 • скицират, копират готови дизайни или надписват работни или мострени модели за получаване на шаблони;
 • рисуват мотиви за шаблони или букви за оцветяване на работни модели като знаци, стъклени изделия, керамика или цинкови плочи;
 • използват софтуер и оборудване за гравиране с цел произвеждане на 3D-изображения за прилагане на по-големи знаци, както и гравиране на инкрустирани знаци;
 • проектират и произвеждат нормални плоски надписи или затъмнени надписи от винилови материали или изрязани готови за директна употреба надписи;
 • надписват, рисуват или печатат знаци или етикети за представяне на изделия или за други цели;
 • изрязватнадписи изнаци за демонстративни цели от шперплат или дебел картон ръчно или с електрически триони;
 • преглеждат скици, диаграми, образци, чертежи или фотографии и определят начина на гравиране на мотиви върху шаблони;
 • измерват и компютърно изчисляват размери на надписи, мотиви или модели за гравиране;
 • гравират и печатат мотиви, орнаменти, гравюри, търговски марки, фигуриили надписи на плоски или изпъкнали повърхности върху разнообразни изделия от метал, стъкло, пластмаса или керамика;
 • гравират декоративни мотиви, калибрират и маркират изделия от стъкло.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Художник-декоратор
 • Гравьор, стъкло
 • Офортист, стъкло
 • Глазировач, стъкло
 • Декоратор, грънчарски/керамични изделия
 • Декоратор, ретушьор на стъклени изделия
 • Фирмописец
 • Надписвач

Не включва:

 • Бояджия, сгради - 7131
 • Бояджия, промишлени изделия - 7132
 • Бояджия, превозни средства - 7132
 • Машинен оператор, оцветяване на керамика - 8181
 • Машинен оператор, оцветяване на стъкло - 8181

7317 Майстори-занаятчии на изделия от дърво и сродни материали

Майстори-занаятчиите на изделия от дърво и сродни материали прилагат традиционни техники за подготовка на суровини като отлежаване, импрегниране на дърво, слама, ратан, тръстика, черупки и други материали, гравират, моделират, монтират, тъчат, оцветяват или декорират различни изделия за лична и домакинска употреба или за декоративни цели. Майсторите на кошници, четки и други подобни работници избират и подготвят материали като четина, найлон, влакна, нишки, косми и тел за изготвяне на плетена мебел, четки и метли, плетат различни кошничарски изделия.

Майстори-занаятчиите на изделия от дърво и сродни материали изпълняват следните основни задачи:

 • подготвят суровини от дърво, слама, ратан, тръстика, черупки и други материали;
 • гравират флорални или художествени мотиви върху дървени повърхности с декоративна цел;
 • гравират, сглобяват, тъчат, рисуват и декорират различни артикули за лична и домакинска употреба като салатници, лъжици за сервиране, дъски за рязане, табли, вази, кани, кошници, сламени шапки, сламени постелки или подобни изделия;
 • гравират, сглобяват, тъчат и оцветяват различни декоративни изделия като статуетки или други скулптури, дъски за шах, бижута и подобни;
 • произвеждат плетени мебели от ратан, тръстика, камъш, върбови клонки и подобни материали;
 • произвеждат различни видове кошници от лозови и върбови клонки, ратан, тръстика и подобни материали;
 • изработват дъна на кошници чрез преплитане на ивици ратан, шперплат или друг материал с рамка от върбови пръчки;
 • избират и подготвят материали за четки като четина, найлон, влакна, нишки и тел;
 • избират и подготвят материали като метличина, камъш и други.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Производител, четки
 • Производител, плетени мебели
 • Производител, метли
 • Кошничар
 • Плетач, изделия от ракита/ратан/слама/въже
 • Работник, ръчна изработка на изделия от дърво
 • Работник, ръчна изработка на изделия от слама/тръстика

Не включва:

 • Машинен оператор, изделия от дърво - 7523

7318 Майстори-занаятчии на изделия от текстил, кожа и сродни материали

Майстори-занаятчиите на изделия от текстил, кожа и сродни материали прилагат традиционни техники и модели за производство на тъкани, плетива, бродерии, облекла и други изделия за домакинството, както и обувки, чанти, колани и други аксесоари.

Майстори-занаятчиите на изделия от текстил, кожа и сродни материали изпълняват следните основни задачи:

 • предат и боядисват с естествени бои вълна, памук и други текстилни влакна;
 • произвеждат дантели, тъчат, плетат и бродират различни облекла и домакински изделия;
 • обработват и боядисват кожи с естествени бои, произвеждат традиционни обувки, чанти, колани или други аксесоари;
 • ръчно предат и пресукват прежди;
 • извършват сноване на ръчни станове;
 • тъчат на ръчни станове обикновени или фигуративни тъкани, килими, дантели, гоблени или други текстилни изделия;
 • изработват килими като използват различни текстилни техники;
 • ръчно или с ръчни плетачни машини плетат облекла или други изделия;
 • ръчно плетат на една кука и изработват ширити и галони;
 • ръчно плетат мрежи и тюлове;
 • оценят и разпределят естествените текстилни нишки;
 • перат вълна;
 • почистват и кардират текстилни нишки;
 • влачат, изресват (пенират), текстурират, скатяват, усукват и пресукват нишки от всякакъв вид.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Предач
 • Плетач на една кука
 • Работник, ръчна изработка на килими
 • Работник, ръчна изработка на гоблени
 • Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари
 • Работник, ръчна изработка на текстилни изделия
 • Работник, ръчна изработка на етнографски и фолклорни изделия
 • Работник, развлачване на влакна/текстил

Не включва:

 • Машинен оператор, комбиниране на текстилни влакна - 8151
 • Машинен оператор, плетене - 8152
 • Машинен оператор, вплитане (тъкане на текстил) - 8152

7319 Занаятчии, н.д.

В тази единична група се включват майстори в областта на художествените занаяти, некласифицирани другаде в 731Занаятчии. Например групата включва занаятчии работещи в областта на черните и цветни метали и камъни.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Работник, ръчна изработка на изделия от камък
 • Работник, ръчна изработка на свещи
 • Формовчик, восъчни основи (пчелни пити)

732 Печатари и сродни на тях

Печатарите и сродни на тяхизвършват предпечатна подготовка, настройват и управляват печатни машини, подвързват и извършват довършителни операции на печатни произведения, изработват пробни екземпляри и управляват различно печатарско оборудване.

Печатарите и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи: управляват камери и друго фотографско оборудване за репродуциране на изображения на филми, плаки или цифрови устройства; управляват компютърно оборудване за сканиране, цветоотделяне, корекция, ретуш и други процеси, използвани при пренасяне на копия от филми и произвеждане на филм за стереотипни плаки, цилиндри и подобни; настройват, управляват и контролират машини, използвани за набиране, печатане, разрязване, изрязване, сгъване, набиране на коли, подвързване; извършват довършителни операции и поддържат машини; подготвят пробни екземпляри и управляват различно печарско оборудване.

Тази група включва следните единични групи:
7321 Техници в предпечатната подготовка
7322 Печатари
7323 Оформители и книговезци

7321 Техници в предпечатната подготовка

Техниците в предпечатната подготовка коригират, форматират, набират текстове и графични материали или ги подготвят във форми удобни за различни печатни процеси и за мултимедийно представяне.

Техниците в предпечатната подготовка изпълняват следните основни задачи:

 • управляват камери и друго фотографско оборудване за репродуциране на изображения на филми, плаки или цифрови устройства;
 • използват компютърни приложения за създаване на образи, текстове, художествено оформяне на печатни произведения за печатане и за мултимедийнопредставяне;
 • управляват оборудване за създаване на печатни плаки за репродуциране на образи от филми върху плаки, цилиндри и подобни;
 • управляват компютърно оборудване за сканиране, цветоотделяне, корекция, ретуш и други процеси, използвани за пренос на копия от филми за плоски, цилиндрови или цифрови форми;
 • извършват корекция на цифрови системи, негативи и позитиви на филми;
 • преглеждат и оценяват печатни коректури;
 • подготвят и изработват печатни цилиндри.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Словослагател
 • Оператор, компютърна предпечатна подготовка
 • Електротипер
 • Стереотипер
 • Фотогравьор
 • Щанцьор, изработка на шанцформи
 • Дооформител, печатни плаки за фотогравюри

7322 Печатари

Печатарите настройват и управляват цифрови, ръчни, литографски, флексографски, релефнонаборни, вестникарски и други печатарски машини.

Печатарите изпълняват следните основни задачи:

 • настройват, регулират и контролират основни механизми на печатарски машини като захранващи и изнасящи механизми, мастилни системи и други;
 • смесват мастила и разредители до стандартни пропорции, регулират подаване на хартия и мастило по време на печатния процес;
 • контролират, оценяват и определят печатарски машини за осигуряване на стандартно качество на печатни произведения и откриване на аварии и повреди;
 • произвеждат различни печатни продукти като използват релефни, литографски, флексографски и гравьорни печатни преси и поточни линии за довършителни операции;
 • подготвят плаки, платна и дълбокопечатни цилиндри на офсетни литографски преси;
 • подават хартия в захранващи механизъми;
 • контролират машинни операции и качество на печатане;
 • поддържат, настройват, ремонтират и почистват печатарски машини;
 • печатат на цифрови печатарски машини.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Печатар
 • Печатар, блок машина (блок - принтер)
 • Оператор, пулт на печатарско оборудване
 • Оператор, зареждач на роли
 • Клавиатурист, релефноноборна машина
 • Машинен оператор, печатарство
 • Машинен оператор, щамповане на текстил
 • Работник-печатар, копринен екран
 • Работник, печатарска преса

7323 Оформители и книговезци

Оформителите и книговезцитеподвързват книги и други печатни издания, ръчно или машиннно извършват довършителни операции.

Оформителите и книговезцитеизпълняват следните основни задачи:

 • настройват и контролират действието на автоматично оборудване за подвързване и довършване на печатни произведения;
 • подвързват и поправят подвързани печатни произведения;
 • сгъват, събират, подреждат коли и подшиват машинно и ръчно;
 • работят на хартиени гилотини за предпечатно и следпечатно отрязване и изравняване, програмират устройства с електронно управление;
 • управляват системи за подаване на хартия при производство на вестници, списания и пликове;
 • автоматично и ръчно украсяват и оформят печатни произведения;
 • управляват фотографско електронно оборудване за репродуция.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Книговезец
 • Оператор на нож
 • Оператор на фолио печат
 • Оператор на сгъваща машина
 • Работник, набиране на коли
 • Работник, изработване на релефни изображения
 • Работник, крайно оформление

74 Работници по инсталиране и ремонт на електрически и електронни съоръжения

Работниците по инсталиране и ремонт на електрически и електронни съоръженияинсталират, настройват и поддържат електрически, електропреносни и електроразпределителни системи, машини и други електрически апарати, електронно и далекосъобщително оборудване.

Работата се извършва на ръка или с помощта на ръчни или други инструменти, които се използват за да намалят физическото усилие и времето за изпълнението на специфични работи, както и за да се подобри качеството на продукцията. Работата изисква познаване на организацията на труда, използваните материали и инструменти и естеството и предназначението на крайния продукт.

Работниците по инсталиране и ремонт на електрически и електронни съоръженияизпълняват следните основни задачи: инсталират, настройват и поддържат електрически и електронни кабелни системи, машини и оборудване; разчитат чертежи, диаграми и спецификации за изграждане на електрически инсталации; преглеждат и тестват електрически и електронни системи, оборудване, кабели и машини за откриване на рискове, дефекти и необходимостта от настройване; инсталират, поддържат и ремонтират електрически и далекосъобщителни преносни линии; свързват електрически, далекосъобщителни кабели и кабели за пренос на данни; поддържат, обслужват сервизно, настройват, регулират, тестват и ремонтират електронно оборудване като търговски и офис машини, електронни инструменти, контролни системи, компютри, далекосъобщителна техника и оборудване за пренос на данни.

Този подклас включва следните групи:
741 Работници поинсталиране и ремонт на електрически съоръжения
742 Работници поинсталиране и ремонт на електронни и телекомуникационни съоръжения

741 Работниципо инсталиране и ремонт на електрически съоръжения

Работницитепо инсталиране и ремонт на електрически съоръженияинсталират, настройват и поддържат електрически, електропреносни и електроразпределителни системи, машини и други електрически апарати.

Работницитепо инсталиране и ремонт на електрически съоръженияизпълняват следните основни задачи: инсталират, поддържат и настройват електрически кабелни системи, машини и оборудване; разчитат чертежи, диаграми и спецификации за изграждане на електрически инсталации; преглеждат и тестват електрически системи, оборудване, кабели и машини за откриване на рискове, дефекти и необходимостта от настройване; инсталират, поддържат и ремонтират електрически и далекосъобщителни преносни линии; свързват електрически кабели.

Тази група включва следните единични групи:
7411 Строителни електротехници и сродни на тях
7412 Електромеханици и електромонтьори
7413 Работници по инсталиране и ремонт на електрически мрежи

7411 Строителни електротехници и сродни на тях

Строителните електротехници и сродни на тях инсталират, поддържат и ремонтират електрически кабелни системи и свързаното с тях оборудване.

Строителните електротехници и сродни на тях изпълняват следните основни задачи:

 • инсталират, поддържат и ремонтират електрически кабелни системи и свързаното с тях оборудване в различни сгради като училища, болници, търговски обекти, жилища и други съоръжения;
 • разчитат чертежи, диаграми и спецификации за изграждане на електрически инсталации;
 • планират, полагат и инсталират електрически кабели, оборудване и устройства съгласно технически спецификации и стандарти;
 • тестват електрически системи, оборудване и компоненти за откриване на рискове, дефекти и необходимостта от настройване;
 • избират, режат и свързват проводници и кабели;
 • измерват и полагат инсталации;
 • поставят и инсталират електрически табла;
 • тестват електрически инсталации.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Електротехник, строителен
 • Електротехник, поддръжка на сгради
 • Електротехник, сценичен и студиен

Не включва:

 • Електромонтьор - 7412
 • Електромеханик - 7412
 • Монтьор, силови електрически кабели - 7413

7412 Електромеханици и електромонтьори

Електромеханиците и електромонтьорите монтират, настройват, инсталират и ремонтират електрически машини, апарати и оборудване в сгради, заводи, моторни превозни средства и други места.

Електромеханиците и електромонтьорите изпълняват следните основни задачи:

 • монтират, настройват и ремонтират различни електрически машини, двигатели, генератори, табла, контролни апарати, инструменти или електрически части на подемници и подобно оборудване;
 • монтират, настройват и ремонтират електрически части на домакински уреди, промишлени машини и друго обрудване;
 • преглеждат и тестват промишлени електрически продукти;
 • инсталират, тестват, свързват, предават за експлоатация, поддържат и модифицират електрическо оборудване, кабелни и контролни системи;
 • проектират, инсталират, поддържат, обслужват сервизно и ремонтират електрически и хидравлически пътнически и товарни асансьори, ескалатори, подвижни пътеки и друго подемно-транспортно оборудване;
 • свързват електрически системи със захранване;
 • заменят и поправят дефектни части.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Електромонтьор
 • Електромеханик
 • Електрошлосер
 • Монтьор, електрооборудване

Не включва:

 • Механик, електроник - 7421
 • Монтажник, електрооборудване - 8212

7413 Работници по инсталиране и ремонт на електрически мрежи

Работниците по инсталиране и ремонт на електрически мрежи инсталират, ремонтират и свързват електропреносни и електроразпределителни кабелни системи и подобно оборудване.

Работниците по инсталиране и ремонт на електрически мрежи изпълняват следните основни задачи:

 • инсталират и ремонтират надземни и подземни електропреносни и електроразпределителни кабелни системи;
 • свързват надземни и подземни електрически кабели;
 • спазват правила и процедури за безопасност като извършват редовни проверки на оборудване и изграждат огради на работни места;
 • монтират прекъсвачи или заземители за предотвратяване на електрически злополуки и авариии от скъсани или паднали проводници или за улеснение при извършване на ремонти;
 • използват подемно оборудване за изкачване по стълбове и извършване на ремонти на електрически мрежи;
 • откриват повредени устройства, прекъсвачи, предпазители, регулатори на напрежение, трансформатори, превключватели, релета или кабели чрез използване на електрически диаграми и оборудване за изпитване на електрически мрежи.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Монтьор, свързване на кабели
 • Монтьор, силови електрически кабели (надземни)
 • Монтьор, силови електрически кабели (подземни)
 • Монтьор, транспортни електрически линии

Не включва:

 • Монтьор, телефонни кабели/линии - 7422
 • Монтьор, телеграфни кабели/линии - 7422

742 Работниципо инсталиране и ремонт на електронни и телекомуникационни съоръжения

Работницитепо инсталиране и ремонт на електронни и телекомуникационни съоръжения монтират, поддържат, настройват и ремонтират електронно оборудване като търговски и офис машини, електронни инструменти и контролни системи, телекомуникационни съоръжения, кабели, антени и компютри.

Работницитепо инсталиране и ремонт на електронни и телекомуникационни съоръжения изпълняват следните основни задачи: проверяват и тестват машини, оборудване, инструменти и контролни системи за диагностициране на повреди; настройват, ремонтират и заменят износени и повредени части и кабели, поддържат машини, оборудване и инструменти; инсталират електронни инструменти и контролни системи; монтират и настройват електронно оборудване; поддържат, монтират, настройват, тестват и ремонтират компютри, оборудване за пренос на данни и компютърни периферни устройства; инсталират, поддържат, ремонтират и диагностицират повреди в микровълнови, телеметрични, мултиплексни, сателитни, радио- и електромагнитни телекомуникационни системи; предоставят технически съвети и информация, контролират работата на комплексни телекомуникационни мрежи и оборудване; инсталират, свързват и ремонтират кабелни мрежи за компютри, радио-, телефонна и телевизионна техника; инсталират, поддържат и ремонтират предавателни антени и подобни съоръжения.

Тази група включва следните единични групи:
7421 Механици и сервизни техници на електронни съоръжения
7422 Работници по инсталиране, ремонт и поддържане на информационни и комуникационни съоръжения

7421 Механици и сервизни техници на електронни съоръжения

Механиците и сервизните техници на електронни съоръжения монтират, поддържат, настройват и ремонтират електронно оборудване като търговски и офис машини и електронни инструменти и контролни системи.

Механиците и сервизните техници на електронни съоръжения изпълняват следните основни задачи:

 • преглеждат и тестват машини, инструменти, компоненти, контролни системи и друго електронно оборудване за определяне на дефекти;
 • настройват, ремонтират и заменят износени и дефектни части и кабели, поддържат машини, оборудване и инструменти;
 • монтират, тестват и настройват оборудване;
 • инсталират електронни инструменти и контролни системи;
 • координират работата с инженери, техници и друг поддържащ персонал;
 • разчитат данни от тестове за диагностициране на неизправности и други проблеми;
 • инсталират, настройват, ремонтират или заменят електронни компоненти, устройства и системи като използват ръчни и електрически инструменти;
 • свързват компоненти и сглобяват устройства като радиосистеми, инструменти, електромагнити, инвертори и системи за зареждане с гориво на самолети във въздуха;
 • поддържат дневници за извършени ремонти и поддръжка.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Механик, електроник
 • Механик, търговски машини и апаратура
 • Механик, канцеларски машини
 • Електромонтьор, електронна апаратура
 • Монтьор, електронно производствено оборудване
 • Монтьор, микроелектроника

Не включва:

 • Техник, сигурност на въздушния транспорт - 3135

7422 Работници по инсталиране, ремонт и поддържане на информационни и комуникационни съоръжения

Работниците по инсталиране, ремонт и поддържане на информационни и комуникационни съоръжения инсталират, ремонтират и поддържат телекомуникационно оборудване, оборудване за предаване на данни, кабели, антени и компютри.

Работниците по инсталиране, ремонт и поддържане на информационни и комуникационни съоръжения изпълняват следните основни задачи:

 • поддържат, тестват и ремонтират компютри, оборудване за предаване на данни и компютърни периферни устройства;
 • монтират и настройват компютърен хардуер;
 • инсталират, поддържат, ремонтират и диагностицират повреди в микровълнови, телеметрични, мултиплексни, сателитни, радио- и електромагнитни телекомуникационни системи;
 • дават технически съвети и информация, контролират работата на комплексни телекомуникационни мрежи и оборудване;
 • инсталират и ремонтират кабелни мрежи за компютри, радио-, телефонна и телевизионна техника;
 • свързват телекомуникационни кабели и кабели за пренос на данни и запечатват връзките;
 • инсталират, поддържат и ремонтират предавателни антени и подобни съоръжения.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Техник, хардуер
 • Телефонен техник, обслужване и ремонт
 • Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване
 • Монтьор, компютърна апаратура
 • Монтьор, телеграфни кабели/линии
 • Монтьор, телефонни кабели/линии
 • Механик, електроник по ремонт на телевизори
 • Механик, електроник по ремонт на радиоприемници

Не включва:

 • Техник, телекомуникации - 3522

75 Работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни на тях

Работниците по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни на тяхобработват и преработват суровиниот селското и рибното стопанство като произвеждат храни и други продукти, произвеждат и ремонтират изделия от дърво, текстил, кожа и други материали.Компетентното упражняване на повечето от професиите в този подклас изисква минимум първо образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Работата се извършва на ръка или с помощта на ръчни или други инструменти, които се използват за да намалят физическото усилие и времето за изпълнението на специфични работи, както и за да се подобри качеството на продукцията. Работата изисква познаване на организацията на труда, използваните материали и инструменти и естеството и предназначението на крайния продукт.

Работниците по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи: обработват и преработват месо, риба, зърнени култури, плодове, зеленчуци и подобни суровини в хранителни продукти; преработват тютюн; дегустират и тестват храни и напитки; обработват и преработват естествени влакна и кожи; изработват и ремонтират мебели и други изделия от дърво; обработват сурови кожи; изработват и поправят текстил, облекло, шапки, обувки и подобни изделия. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работници.

Този подклас включва следните групи:
751 Работници по производство на храни и сродни на тях
752 Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях
753 Работници по производство на облекло и сродни на тях
754 Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

751 Работници по производство на храни и сродни на тях

Работниците по производство на храни и сродни на тях колят животни, обработват ги и ги подготвят за по-нататъшна преработка с цел производство на хранителни продукти за консумация от хора и животни, произвеждат различни видове хляб и други хлебни продукти, преработват и консервират плодове и зеленчуци, дегустират и тестват храни и напитки, преработват тютюн и произвеждат тютюневи изделия.

Работниците по производство на храни и сродни на тях изпълняват следните основни задачи: колят животни; обработват месо и риба и ги подготвят за по-нататъшна преработка; произвеждат различни видове хляб и други хлебни продукти; преработват и консервират плодове и зеленчуци; дегустират и тестват храни и напитки; преработват тютюн и произвеждат тютюневи изделияВ някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работници.

Тази група включва следните единични групи:
7511 Работници по преработка на месо, риба и други подобни хранителни продукти
7512 Работници по производство на хлебни, сладкарски и тестени изделия
7513 Работници по производство на млечни продукти
7514 Работници по производство на плодови, зеленчукови и други консерви
7515 Дегустатори на храни и напитки
7516 Работници по преработка на тютюн и производство на тютюневи изделия

7511 Работници по преработка на месо, риба и други подобни хранителни продукти

Работниците по преработка на месо, риба и други подобни хранителни продуктиколят животни, почистват, режат и разфасоват месо и риба, обезкостяват и приготвят хранителни продукти или консервират месо, риба и други храни чрез сушене, осоляване или опушване.

Работниците по преработка на месо, риба и други подобни хранителни продуктиизпълняват следните основни задачи:

 • колят животни;
 • дерат и режат закланите животни;
 • обезкостяват, режат и разфасоват месо и риба за продажба или по-нататъшна преработка;
 • подготвят съставки и произвеждат колбаси и подобни продукти като използват машини за мелене, смесване и оформяне;
 • консервират месо, риба и други продукти;
 • опушват месо, риба и други хранителни продукти;
 • готвят или по друг начин обработват месо, риба и други продукти за продажба;
 • продават месо или риба на клиенти, включително опаковат, теглят, етикетират и получават плащането.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Работник, кланица
 • Работник, одиране на кожи
 • Работник, почистване на месо/риба/птици
 • Транжор
 • Опушвач

Не включва:

 • Собственик, малък магазин - 5221
 • Машинен оператор, обработване на месо/риба - 8160
 • Машинен оператор, консервиране на месо/риба - 8160

7512 Работници по производство на хлебни, сладкарски и тестени изделия

Работниците по производство на хлебни, сладкарски и тестени изделия произвеждат различни видове хляб и други хлебни продукти както и ръчно изработени шоколадови и захарни изделия.

Работниците по производство на хлебни, сладкарски и тестени изделия изпълняват следните основни задачи:

 • произвеждат хляб, бисквити, пасти, торти и други хлебни и сладкарски изделия;
 • ръчно изработват захарни и шоколадови изделия като използват ръчни инструменти и уреди;
 • смесват измерените количества от съставките в съдове на машини за бъркане, за смесване или печене;
 • проверяват качеството на суровините с цел осигуряване на изискванията на стандарти и спецификации;
 • нанасят глазури, желета и други покрития като използват шпатули и четки;
 • проверяват чистотата на съоръженията и работните помещения преди започване на производството с цел гарантиране и спазване на изискванията за здравсловни и безопасносни условия на труд;
 • контролират температури на пещи и определят продължителността на печене според вида на продуктите;
 • координират оформяне, зареждане, печене, изваждане от форми и охлаждане на произведени количества хляб, кифли, пасти и сладкарски изделия.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Майстор, производство на хлебни изделия
 • Майстор-сладкар
 • Майстор, производство на сладкарски изделия
 • Пекар
 • Производител, ръчно на хляб
 • Гланцировач
 • Глазировач

Не включва:

 • Готвач - 5120
 • Машинен оператор, хлебни изделия - 8160
 • Машинен оператор, производство на хляб - 8160
 • Машинен оператор, производство на захарни изделия - 8160

7513 Работници по производство на млечни продукти

Работниците по производство на млечни продуктипреработват мляко и произвеждат различни видове сирена, сметана или други млечни продукти.

Работниците по производство на млечни продуктиизпълняват следните основни задачи:

 • изваряват или пастьоризират мляко;
 • отделят сметана и масло от мляко;
 • поставят измерени количества закваска и други съставки в мляко;
 • подсирват мляко, затоплят подсиреното мляко до достигане на желаната гъстота, изцеждат суроватката и поставят сиренето във форми за пресоване;
 • осоляват, дупчат или обливат сиренето, с разтвор с цел предизвикване на развитие на микробиологични плесени;
 • поставят и завъртат блоковете от сирене на рафтове за зреене;
 • контролират качество на млечни продукта преди опаковане чрез наблюдение, вземане на проби и при необходимост регулиране на условията на млекопреработка;
 • регистрират количества, използвани съставки, резултати от взети проби и продължителност на процеси.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Производител, масло
 • Производител, млечни продукти

Не включва:

 • Машинен оператор, преработване на мляко - 8160
 • Машинен оператор, млечни продукти - 8160

7514 Работници по производство на плодови, зеленчукови и други консерви

Работниците по производство на плодови, зеленчукови и други консервипреработват и консервират плодове, зеленчуци, ядки и подобни по различни начини, включително варене, сушене, солене или извличане на сокове или масла и мазнини.

Работниците по производство на плодови, зеленчукови и други консервиизпълняват следните основни задачи:

 • извличат сокове от различни плодове;
 • екстрахират масла и мазнини от маслодайни семена, ядки или плодове;
 • варят, осоляват или сушат плодове, зеленчуци и подобни продукти;
 • смесват и добавят различни съставки като пектин, захар, подправки и оцет за консервиране и подобряване на вида и вкусовите качества на продуктите;
 • поставят консервирани храни в стерилизирани буркани, бутилки или контейнери.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Майстор, плодови/зеленчукови сокове
 • Работник, консервиране на плодови/зеленчукови сокове
 • Работник, консервиране на плодове/зеленчуци
 • Работник, мариноване на плодове/зеленчуци

Не включва:

 • Машинен оператор, консервиране на плодове/зеленчуци - 8160

7515 Дегустатори на храни и напитки

Дегустаторите на храни и напитки преглеждат, дегустират и оценяват различни хранителни продукти и напитки.

Дегустаторите на храни и напитки изпълняват следните основни задачи:

 • преглеждат, изпитват, дегустират и оценяват селскостопански продукти, храни и напитки в различни етапи от преработването;
 • определяткачеството, пригодността към вкуса на потребителя и приблизителната цена на продуктите и класифицирането им в съответната категория;
 • отстраняват нискокачествени продукти;
 • отбелязват качество и/или идентификационни номера на етикети, списъци за доставка или продажба;
 • претеглят и измерват продукти.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Дегустатор и окачествител на храни и напитки

7516 Работници по преработка на тютюн и производство на тютюневи изделия

Работниците по преработка на тютюн и производство на тютюневи изделияподготвят и обработват тютюневи листа като произвеждат различни тютюневи продукти.

Работниците по преработка на тютюн и производство на тютюневи изделияизпълняват следните основни задачи:

 • сортират изсушени тютюневи листа по вид, качество и място на отглеждане;
 • смесват тютюневи листа по рецепти за получаване на смеси с определени аромати;
 • работят с вакуумкамери за навлажняване на тютюна за по-нататъшна обработка;
 • обезжилват и режат тютюневи листа;
 • ръчно или машинно изработват цигари, папироси, пури, пурети, тютюн за лули, тютюн за ръчно свиване на цигари, енфие и тютюн за дъвчене.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Майстор, цигари
 • Майстор, пури
 • Оценител, тютюн
 • Работник, определяне на сортовете

Не включва:

 • Машинен оператор, производство на цигари - 8160
 • Машинен оператор, производство на пури - 8160

752 Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях

Работниците по обработка на дърво, мебелистите и сродни на тях преработват дърво; произвеждат и ремонтират дървени мебели, плавателни съдове и други дървени изделия като работят и обслужват дървопреработващи и дървообработващи машини, съоръжения и инструменти.

Работниците по обработка на дърво, мебелистите и сродни на тях изпълняват следните основни задачи: работят и обслужват съоръжения за обработка и сушене на дървен материал и изделия от него, както и импрегниране и химическа обработка на дървесина с консерванти или други химикали; пускат в екслоатация и обслужват дървообработващи машини за рязане и оформяне на части и елементи; разчитат планове, проверят размери на произвеждани изделия, сглобяват отделни части и проверяват качество съгласно спецификации; монтират и настройват различни машини, на които да работят други работници; монтират, програмират, работят и контролират различни дървообработващи машини за производство, ремонт или довършителни операции на части за мебели, принадлежности или други дървени изделия; разчитат и разясняват спецификации като дават устни указания.

Тази група включва следните единични групи:
7521 Работници по обработка на дърво
7522 Дърводелци, мебелисти и сродни на тях
7523 Настройчици и оператори-настройчици на дървообработващи машини

7521 Работници по обработка на дърво

Работниците по обработка на дървосушат, импрегнират и химически обработват дървесина ръчно или машинно като използват сушилни и други съоръжения.

Работниците по обработка на дървоизпълняват следните основни задачи:

 • работят и обслужват сушилни и съоръжения за подготовка,импрегниране и химическа обработка на дървесинас консерванти или други химикали;
 • контролират работата на съоръжения, измервателни уреди и светлинни табла за установяване на отклонения от стандарти и за гарантиране извършването на процесите съгласно спецификации;
 • обслужват съоръжения за обработка на дървесина като контролират подаването и нивото на разтвори, поддържането по време на производствения процес на специфични температури, вакуум и хидравлично налягане;
 • обслужват вакумни и хидравлични помпи за ускоряване на процеса на обработка;
 • подпомагат поддръжка на производствени съоръжения и машини съгласно изискванията;
 • почистват, смазват и настройват съоръжения;
 • транспортират материали до и от работните площадки ръчно, с колички или с повдигателни устройства;
 • изготвят производствени доклади.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Работник, изсушаване на дърво
 • Работник, обработка на дърво

Не включва:

 • Машинен оператор, дървообработване - 8172

7522 Дърводелци, мебелисти и сродни на тях

Дърводелците, мебелистите и сродни на тяхизработват, декорират и ремонтират дървени мебели, каруци, колела, части, модели и други дървени изделия, използвайки дърводелски машини и специални ръчни инструменти.

Дърводелците, мебелистите и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи:

 • работят с дърводелски машини като електрически резачки, длета, рендета, пили и използват ръчни инструменти за рязане, оформяне и изработване на части и елементи;
 • разчитат планове, проверят размери на произвеждани изделия, подготвят спецификации и проверяват качество и сглобяване на части съгласно изискванията;
 • подрязват съединения и сглобки за оформяне на готови изделия като използват лепила, скоби, гвоздеи, винтове и други скрепителни елементи;
 • изработват, преоформят и ремонтират различни дървени изделия като шкафове, мебели, каруци, макети, спортно оборудване и други;
 • декорират мебели и дървени изделия чрез инкрустиране на дърво, фурнироване и дърворезба;
 • извършват довършителни операции на различни повърхности на дървени изделия или мебели.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Моделиер, нови модели изделия, калибри и шаблони от дърво
 • Дърворезбар
 • Майстор, инкрустации
 • Дърводелец, мебелист
 • Производител, мебели
 • Фурнирослепвач
 • Работник, производство на каруци, двуколки

Не включва:

 • Дограмаджия, дърво - 7115
 • Монтажник, изделия от дърво - 8219

7523 Настройчици и оператори-настройчици на дървообработващи машини

Настройчиците и операторите-настройчици на дървообработващи машинипускат в действие или работят и контролират автоматични или полуавтоматични дървообработващи машини като машини за рязане, оформяне, рендосване, пробиване, струговане, дърворезба, изработване или ремонт на дървени части за мебели или други дървени изделия.

Настройчиците и операторите-настройчици на дървообработващи машиниизпълняват следните основни задачи

 • пускат в действие, програмират, работят и контролират различни дървообработващи машини за рязане, оформяне, рендосване, пробиване, струговане, полиране и дърворезба за изработване или ремонт на дървени части за мебели или други дървени изделия;
 • работят на предварително настроени дървообработващи машини със специално предназначение за производство на дървени изделия като закачалки, дръжки за четки, щипки и други;
 • избират ножове, триони, остриета, режещи глави, дискове и накрайници в зависимост от изработваните части, функциите на машините и техническите спецификации;
 • инсталират и настройват остриета, режещи глави, свредели и ремъците за полиране и шлайфане като използват ръчни инструменти и схеми;
 • пускат в действие и настройват различни дървообработващи машини;
 • разчитат и разясняват спецификации като дават устни указания.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Найстройчик-оператор, дървообработваща машина
 • Настройчик-оператор, струг за обработка на дърво
 • Стругар, дърво
 • Машинен оператор, гравиране на дървен материал
 • Машинен оператор, направа на резба
 • Машинен оператор, производство на мебели
 • Разкройвач, верижен транспортьор

Не включва:

 • Монтажник, изделия от дърво - 8219

753 Работници по производство на облекло и сродни на тях

Работниците по производство на облекло и сродни на тяхизпробват, преправят и поправят ушити по поръчка облекла; изготвят модели и шият облекла от текстил и кожи;поправят и декорират облекла, ръкавици и други текстилни изделия; създават кройки за облекла;поставят, подменят и поправят тапицерия на мебели, ортопедични принадлежности и обзавеждане на превозни средства; дъбят, щавят и обработват кожи от животни;преправяти поправят обувки и кожени изделия.

Работниците по производство на облекло и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи: изпробват, преправят и поправят ушити по поръчка облекла; кроят и шият облеклаот текстил, кожи и други материали или изработват шапки или перуки; извършват промяна на модели на облекла;създават еталони и модели за производство на облекла, други изделия от текстил, кожи; зашиват, кърпят, поправят и декорират облекла, ръкавици и други изделия от текстил, кожи и други материали, изработват платна, тенти и сенници; поставят, подменят и поправят тапицерия на мебели, ортопедични принадлежности, седалки и друго оборудване в автомобили, влакове, самолети, кораби и други подобни изделия; дъбят, щавят, подрязват, стържат и боядисват сурови кожи от животни; изработват, преправят и поправят типови, поръчкови или ортопедични обувки и изделия от естествена или изкуствена кожа.

Тази група включва следните единични групи:
7531 Шивачи-моделиери, кожухари и шапкари
7532 Моделиери и кроячи на облекло и сродни на тях
7533 Шивачи, бродировачи и сродни на тях
7534 Тапицери и сродни на тях
7535 Работници по обработка на кожи
7536 Обущари и сродни на тях

7531 Шивачи-моделиери,кожухари и шапкари

Шивачите-моделиери,кожухарите и шапкаритеизпробват, преправят и поправят ушити по поръчка или ръчно облекла. Те изработват поръчкови облекла като костюми, палта и рокли от текстил, кожи и други материали, изработват шапки или перуки, в съответствие на изискванията на клиенти или производители на облекла.

Шивачите-моделиери,кожухарите и шапкаритеизпълняват следните основни задачи:

 • изработват палта, костюми, поли, ризи, блузи, дамско бельо, корсети, шапки, перуки и подобни облекла по индивидуални клиентски поръчки;
 • избират текстилни материи, платове или кожи, съответстващи на желани размери, цветове и качество на тъкани и облекла;
 • разполагат шаблони и разкрояват модели;
 • извършват промяна на модели на облеклакато стесняване на крачоли на панталони, намаляване на ревери, маншети и/или поставяне или отстраняване на подплънки;
 • избират и променят готови кройки в съответствие с изискванията и размерите на клиентите или производителите на облекла;
 • изпробват, преправят и поправят ушити по поръчкаоблекла, рокли, палта и подобни в съответствие с изискванията на клиенти;
 • изработват и поддържат костюми за театрални, телевизионни и филмови продукции;
 • плисират, усукват и драпират различни материи като сатен или коприна, пришиват панделки или апликации за декориране на шапки;
 • зашиват и прикрепват различни материали и коса за изработване на перуки;
 • подбират различни оттенъци на косата за постигане на естествен вид на перуките, подреждат и зашиват косата в определено положение;
 • изработват, преправят и поправят кожени облекла и други изделия;
 • възстановяват и обновяват кожени облекла.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Моделиер-конструктор, облекла
 • Шивач, мъжко/дамско облекло
 • Кожухар
 • Шапкар

Не включва:

 • Работник, ръчна изработка на текстилни изделия - 7318
 • Машинен оператор, шиене - 8153

7532 Моделиери и кроячи на облекло и сродни на тях

Моделиерите и кроячите на облекло и сродни на тяхизготвят модели за облекла и други текстилни и кожени изделия. Те очертават, режат оформят и декорират текстил, кожи и други материали в съответствие с модели или спецификации при производство на облекла, шапки, ръкавици и други изделия.

Моделиерите и кроячите на облекло и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи:

 • изготвят модели за всички размери като използват чертежи, чертожни и измерителни инструменти и/или компютри;
 • изготвят чертежи или матрици за конкретни модели с помощта на компютри;
 • изчисляват количество материали в зависимост от размери на модели и еластичност на материи;
 • рисуват скици на детайли като определят местата на свързване, плисета, джобове, илици, декоративни шевове на облекла и обувки чрез използване на компютри или чертожни инструменти;
 • разполагат шаблони или кройки за определяне на точките за рязане или за постигане на максимално използване на плата;
 • поставят шаблони върху платове и изрязват образци;
 • изработват и изпробват готови образци на облекла;
 • поставят кройки върху пластове от платове и изрязват чрез използване на електрически или ръчни ножове, ножици или цифрово управлявани режещи устройства;
 • режат платове или кожи за направа на части за облекла или кожени изделия;
 • почистват готови изделия от излишен плат или конци;
 • разполагат кожи на маси за рязане като постигат максимално използване на материали в зависимост от посоката на косъма, наличие на дефекти и еластичността на кожите;
 • изработват шаблони, отбелязват и изрязват образци при производство на други текстилни изделия като пердета, покривала, тенти и сенници.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Моделиер, кожени изделия
 • Моделиер, драперии или тапицерии
 • Моделиер, чадъри
 • Крояч, текстил
 • Крояч, кожа

Не включва:

 • Машинен оператор, десениране на текстил - 8159

7533 Шивачи, бродировачи и сродни на тях

Шивачите, бродировачите и сродни на тях зашиват, поправят и декорират облекла, ръкавици и други изделия от текстил, кожи и други материали,изработват платна, тенти и сенници. Те основно работят ръчно, но могат да изпълняват и задачи, които изискват използването на шевни машини.

Шивачите, бродировачите и сродни на тях изпълняват следните основни задачи:

 • ръчно поправят дефектни или повредени части от облекла;
 • разпарят шевове на облекла, които трябва да бъдат поправени;
 • избират подходящи конци в зависимост от цвета и вида на използваните материи;
 • кърпят дупки, зашиват скъсани и разпорени шевове;
 • изтеглят възелчета на обратната страна на дрехата с използването на куки;
 • подрязват крайчета с ножици;
 • ръчно зашиват орнаменти и апликации върху щамповани, отпечатани или хартиени мостри;
 • ръчно или машинно бродират орнаменти и апликации;
 • омекотяват и подготвят за шиене кожи или материали за обувки;
 • шият или лепят декоративни кантове на изделия като шапки и други подобни;
 • ръчно зашиват плата върху рамката на чадъри;
 • изработват и сглобяват платна, тенти и сеннициот различни материали.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Бродировач
 • Шивач
 • Производител, чадъри
 • Производител, платна/тенти/навеси

Не включва:

 • Работник, ръчна изработка на текстилни изделия - 7318
 • Шивач, мъжко/дамско облекло - 7531
 • Машинен оператор, шиене - 8153

7534 Тапицери и сродни на тях

Тапицерите и сродни на тяхпоставят, подменят и поправят тапицерия на мебели, ортопедични принадлежности, седалки и друго оборудване в автомобили, влакове, самолети, кораби и други подобни изделия от платове, кожи и други материали за тапициране. Те изработват и поправят възглавници, юргани, ватирани покривки и матраци.

Тапицерите и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи:

 • обсъждат с клиенти вида, формата и цвета на тапицерията, изготвят ценова оферта за услугата;
 • изготвят тапицерски модели като използват скици, чертежи и описания на клиенти;
 • разполагат, измерват и режат тапицерските материали по шаблони, модели или скици;
 • поставят, подреждат и сглобяват пружини, уплътнителни материали и покрития върху рамки за мебели;
 • ръчно зашиват тапицерски материали като съединяват отделни части;
 • ръчно зашиват и поправят повредени части от тапицерия;
 • поставят кабърчета, лепят или зашиват декоративни орнаменти, капси, ширити, копчета и други аксесоари към покривки или рамки на тапицирани изделия;
 • разполагат, режат, изработват и монтират тапицерия в самолети, моторни превозни средства, влакове, яхти и кораби;
 • поправят кожени покрития на изкуствени крайници;
 • реставрират старинни мебели като използват различни инструменти;
 • съвместно работят с интериорни дизайнери за декорация на помещения и съгласуване избора на материи за изработване на мебели;
 • изработват юргани, възглавници, ватирани покривкии матраци.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Тапицер
 • Производител, матраци/дюшеци
 • Производител, мека мебел

Не включва:

 • Машинен оператор, шиене - 8153

7535 Работници по обработка на кожи

Работниците по обработка на кожи дъбят, щавят, подрязват, стържат и боядисват сурови кожи от животникато произвеждат кожи за производство на облекла и други изделия.

Работниците по обработка на кожи изпълняват следните основни задачи:

 • сортират кожи по цвят, размери и плътност;
 • почистват сурови кожи от остатъци от частици месо, мазнини или тъкани;
 • щавят кожи като използват варови разтвори;
 • приготвят кожи чрез обработка със сол;
 • отстраняват дълги и твърди косми от кожи, подстригват кожи с цел изравняване на дължината;
 • дъбят кожи за подобряване на блясъка и красотата и за възстановяване на естествения вид на кожата;
 • приготвят дъбилни смеси за щавене на кожи;
 • третират кожи в дъбилен разтвор за превръщането им в лицеви кожи;
 • оцветяват или боядисват кожи за получаване на естествени нюанси;
 • премахват гънки и изправят мокри кожи;
 • боядисват и лакират кожи;
 • опъват и изглаждат обработени кожи;
 • третират кожи с химически разтвори, нанасят с четки масла по повърхността на кожите, сушят ги на открито.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Кожар
 • Сортировач, кожи
 • Апретурист, кожи

Не включва:

 • Машинен оператор, щавене - 8155

7536 Обущари и сродни на тях

Обущарите и сродни на тяхизработват, преправят и поправят типови, поръчкови или ортопедични обувки и изделия от естествена или изкуствена кожа като куфари, чанти и колани (с изключение на кожени облекла, шапки и ръкавици) или участват в производство на обувки и сродни продукти.

Обущарите и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи:

 • изработват, преправят и поправят типовиобувки за да отговорят на индивидуални изисквания;
 • изработват, преправят и поправят ортопедични или терапевтични обувки в съответствие с лекарски предписания, преправят съществуващи обувки за хора с проблеми и специални нужди;
 • поправят колани, куфари, чанти, портфейли и подобни изделия;
 • снемат гипсови отпечатъци на деформирани крака или стъпала, изготвят схеми и чертежи;
 • изготвят по поръчка стелки и подложки за стъпала по снети отпечатъци;
 • разчитат чертежи и други спецификации за изработване на обувки съгласно изискванията на клиенти;
 • запознават се с поръчки и/или части на обувки за получаване на информация относно натоварването, спецификациите и видовете материали, които да се използват;
 • проверяват качеството, цвета и издръжливостта на кожите с цел гарантиране подходящият избор за всеки конкретен случай;
 • изрязват, оформят и подплатяват части за изработване на кожени изделия;
 • зашиват скъсани и разпорени шевове, кърпят дупки за поправка на чанти, колани, обувки и куфари;
 • отстраняват и проверяват обувки, части от обувки и модели за гарантиране на съответствие със спецификации като правилно поставяне на шевове и други;
 • прикрепват декоративни аксесоари и орнаменти;
 • изработват и поправят изделия като седларски и сарашки изделия, пътни и ръчни чанти, куфари, колани и други изделия.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Майстор, обувки
 • Производител, обувки (ръчно)
 • Обущар
 • Сарач

Не включва:

 • Кожухар - 7531
 • Шапкар - 7531
 • Машинен оператор, производство на спортни обувки - 8156

754 Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

Другите квалифицирани работници и сродни на тях занаятчииработят под вода, като използват апарати за подводно дишане; поставят, сглобяват и детонират експлозиви; преглеждат и тестват суровини, готови елементи и продукти;унищожават вредни организми за предотвратяване на щети по реколтата, сгради и други конструкции. В тази група се включват други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии, некласифицирани другаде в 7 Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии.

Другите квалифицирани работници и сродни на тях занаятчииизпълняват следните основни задачи: осигуряват предпазни мерки за безопасност; извършват различни задачи под вода, поставят експлозиви във взривни дупки; смесват химикали съгласно инструкции; работят и контролират оборудване за пръскане против насекоми и плевели.

Тази група включва следните единични групи:
7541 Водолази и гмуркачи
7542 Бомбаджии
7543 Работници, които окачествяват и изпробват продукти (без храни и напитки)
7544 Дезинфектори и сродни на тях
7549 Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии, н.д.

7541 Водолази и гмуркачи

Водолазите и гмуркачитеработят под вода като проверяват, инсталират, ремонтират и преместват различни съоръжения и оборудване, провеждат тестове или експерименти, фотографират морски структури или организми, събират различни морски организми с търговски или изследователски цели, намират и спасяват загубени предмети или хора.

Водолазите и гмуркачитеизпълняват следните основни задачи:

 • вземат предпазни мерки като контролират дълбочина на спускане и организират подводни експедиции;
 • проверяват и поддържат оборудване за подводно дишане като каски, маски, бутилки с кислород, леководолазни костюми, колани и контролни уреди;
 • спускат се под вода с помощта на други водолази като използват леководолазни апарати или костюми;
 • работят под вода като монтират и ремонтират мостове, вълноломи и основи на пристанищни стени;
 • проверяват за предполагаеми повреди и извършват незначителни ремонти на подводната част на кораби и подводни инсталации;
 • събират информация за потънали кораби;
 • отстраняват подводни препятствия;
 • пробиват дупки за подводно взривяване;
 • извършват различни подводни задачи, свързани със спасителни работи или изваждане на мъртви тела;
 • събират ракообразни, мекотели и други морски организми;
 • осъществяват връзка като използват сигнални линии и телефони;
 • получават информация относно задачи за изпълнение под вода и условията на средата.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Гмуркач
 • Гмуркач, изваждане на потънали съдове
 • Кесонен работник
 • Водолаз

7542 Бомбаджии

Бомбаджиитепоставят сглобяват и детонират експлозиви в мини, кариери и за разчистване на строителни площадки.

Бомбаджиитеизпълняват следните основни задачи:

 • осигуряват безопасност на работното място и при работа, съхранение и транспорт с експлозиви съгласно процедури и правила;
 • планират и дават указания за разполагане, дълбочина и диаметър на взривните дупки;
 • проверяват дълбочина и чистота на отворите за поставяне на експлозиви;
 • определят количество и тип на използваните експлозиви;
 • поставят експлозиви в съответни отвори;
 • сглобяват или управляват други работници, които сглобят запалителни заряди като използват детонатори, патрони с експлозиви, свързващи електрически проводници, фитили, детонаторни шнурове и запалителни устройства
 • свързват проводници, фитили и детонаторни шнурове в групи, тестват електрически вериги и отстраняват неизправности, свързват групите към взривните машини;
 • покриват експлозиви, запълват взривни отвори с каменен прах, пясък и други материали, пресоват материали в плътни заряди;
 • осигуряват взривяване на цялото количество експлозиви, докладват и вземат мерки относно неексплодирали заряди;
 • обявяват райони на взривни работи за безопасни преди и след експлозии;
 • съставят и поддържат дневници относно използването на експлозиви в съответствие със закони и наредби.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Отговорник, взривен склад
 • Бомбаджия (работник по взривяване)
 • Пиротехник
 • Работник, пробиване на взривни дупки

Не включва:

 • Специалист с контролни функции в мина - 3121
 • Машинен оператор, дълбаене (мина) - 8111
 • Оператор, сондажно оборудване (кладенци) - 8113
 • Работник, мини - 9311
 • Работник-копач, кариери - 9311

7543 Работници, които окачествяват и изпробват продукти (без храни и напитки)

Работниците, които окачествяват и изпробват продукти (без храни и напитки)преглеждат, тестват, сортират, вземат проби и претеглят суровини, нехранителни промишлени продукти и части за тях, след тяхното производство или пускане в продажба за осигуряване на съответствие със стандарти за качество и откриване на дефекти и отклонения от спецификации, изпитват за трайност и издръжливост, сортират и окачествяват произведени изделия.

Работниците, които окачествяват и изпробват продукти (без храни и напитки)изпълняват следните основни задачи:

 • преглеждат и тестват продукти, части и материали за съответствие със спецификации и стандарти;
 • сортират и окачествяват естествени текстилни нишки предназначени за предене и усукване;
 • отстраняват или бракуват продукти, материали и оборудване, които не отговарят на спецификации и стандарти;
 • анализират и интерпретират чертежи, данни, ръководства и други материали за определяне на спецификации и процедури по проверка и тестване;
 • уведомяват специалисти с контролни функции и друг персонал относно производствени проблеми като подпомагат тяхното откриване и отстраняване;
 • записват данни от проверки или тествания като тегло, температура, влагосъдържание и други показатели и количество проверени и окачествени продукти;
 • маркират продукти като определят степента на качество и статута - приети или бракувани;
 • измерват размери на продукти като използват линии, пергели, шублери или микрометри;
 • анализират данни от тествания и извършват необходими изчисление за определяне на точни резултати.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки)
 • Окачествител, продукти (без храни и напитки)
 • Контрольор, качество на продукти (без храни и напитки)

Не включва:

 • Инспектор, безопасност на продукти - 3257
 • Дегустатор и окачествител на храни и напитки - 7515
 • Сортировач, обработени кожи - 7531
 • Сортировач, кожи - 7535

7544 Дезинфектори и сродни на тях

Дезинфекторите и сродни на тях използват химикали за унищожаване на вредни насекоми, животни, плевели и други организми за предотвратяване на щети по реколтата, сгради и други съоръжения и обкръжаващата ги среда, за предотвратяване на рисковете за човешкото здраве.

Дезинфекторите и сродни на тях изпълняват следните основни задачи:

 • управляват и контролират оборудване за пръскане срещу паразити и плевели;
 • смесват химикали съгласно инструкции;
 • пръскат с пестициди райони до определена дълбочина като прилагат знания за атмосферни условия, размера на капки, отношение между височина на пръскане и отдалеченост, наличие на препятствия;
 • пръскат и обработват с разтвори от химикали или токсични газове, поставят капани за унищожаване на мишки, термити, хлебарки и други вредни животни;
 • повдигат, удължават, свързват и насочват накрайници, маркучи и тръби с цел насочване на струята за пряко пръскане на определени места;
 • пълнят резервоари на помпи с вода и химикали;
 • почистват и поддържат машини за осигуряване на ефективна работа.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Дезинфектор
 • Дезинсектор
 • Дератизатор

Не включва:

 • Летец - пилот (въздушно пръскане) - 3153

7549 Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии, н.д.

В тази единична група се включват други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии, некласифицирани другаде в клас 7Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии. Например тук се включват работници, които произвеждат оптични лещи.

Другите квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии, н.д.изпълняват следните основни задачи:

 • нагряват, моделират и пресоват оптично стъкло за изготвяне на заготовки за лещи;
 • шлифоват и полират заготовки за лещи.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Формовчик, стъклени лещи
 • Моделчик на оптични лещи
 • Аранжьор, цветя

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Болнични

171717
Попълнете 8 часа. Можете да пробвате. Не съм сигурна дали няма да се наложи да се отиде до НОИ за еднократната оторизация.

Продажба

98
За липсата на пари и наличието на задължения, може и да е почти нормално за ООд с 2 лв капитал. Според мен по-уязвими сте за тов...

Онлайн продажби без касов апарат

199
С Еконт се прави едно споразумение през сайта им (трябва да имате регистрация), само не си спомням дали се ходеше на място в офи...

Обезщетение чл. 220, чл.222 и чл.224

151
КТ чл. 228, НСОРЗ чл. 17, може и други да има.
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове