От сайта на НАП:

Осигурителни декларации №1, №3, №5 и №6 ще се подават електронно от края на седмицата/1-7 февруари/. Причината за това са изменениея в подзаконовата правна уредба, които предстои да бъдат публикувани.
Имам същия случай. И аз го разбирам, че може при възобновяване на прекъсната през предходната година дейност да се смени вида на осигуряването и след 31.01.21 г., но не е важно как аз го разбирам, а как го тълкуват законотворците. А това ние не знаем. 
Така че пускам един ден в осигуряване през януари с новия процент и си спя спокойно.
Пробвайте това:

Понякога, при подновяване на версията на Java, когато е имало инсталирани по-стари версии, независимо, че те са изтрити, в Internet Explorer остават активни или disabled add-on-ите на старите версии на Java-та, като новите не се инсталират.
В този случай е необходимо да се направи следното:
•   Затварят се всички браузъри.
•   От Java Control Panel->Security tab се маха отметката Enable Java content in the browser. Избира се Apply, след което отметката се добавя отново и пак се избира Apply. Това принуждава Java-та да добави add-on-ите на подновената версия в браузъра.
Може да пробвате през Системата за сигурно електронно връчване.
После пишете ако се получи.
Рожденият ден също се включва към 2-те години майчинство. Предвидете и него.
Щом вашето СУПТО няма опция сторниране с плащане по банка, по-добре е да се издаде сторно бележка.
А наказуемо е ако наличните пари в касата на касовия апарат не се равняват с междинния отчет за налични пари във всеки един момент/това включва всички операции по продажби, сторно, служебно въведени и изведени суми/. Тъй като сторното се отнася за предишна дата, най-точно бихте разбрали какво се случва в касовия апарат като си направите един междинен отчет непосредствено след пускане на сторно бележката. Предполагам, че сумата ще бъде приспадната, ако е така, просто махнете парите от касата и предайте за внасяне в банка или в друга каса за пари в брой на фирмата.
Ако пък толкова държите да останат в касата на касовия апарат, ги въведете служебно.
       На студент в чужбина му искат документи за доходи на родителите за предходните 2 години. Единият родител е безработен с доход само от наем и съответно деклариран с ГДД. От НАП са му издали копие от подадените декларации, които са по 18 страници за всяка година. Едно че е дълго за превеждане, но и трудно за ориентиране колко точно му е дохода.
       Има ли начин и как точно да се оформи легален документ само с годишната брутна сума на база подадената год. декларация? Моля ако някой се е сблъсквал с такъв казус да пише.
Благодаря!
А сумата, която лицето получава като пенсия трябва ли да се прибавя месечно, за да определи дали е преминал 7920 лв. до момента2

Не, пенсията не е облагаем доход.
Не дължи нито здравни нито данък.
ЗДДФЛ: Чл. 18. ал.(1)
За данъка има условие ако има други доходи от началото на годината до момента.  Необлагаеми са сумите от годишните данъчни основи до 7920 лв.
Темата не е нова. А потребител  monika01 е вирус!!! Не кликвайте на линка.
Моля модератора да обърне внимание  :excl:
       Здравейте, ако се приеме, че издадените касови бележки са операторска грешка /според мен са точно такива/, трябва да направите сторно операция на самия касов апарат. Това вече фирмата поддържаща косовия апарат може да Ви обясни как става, а го има и в инструкциите на самия КА. Необходими са Ви фискалните касови бонове.  Срокът при операторска грешка е до 7-о число на месеца, следващ месеца, в който е допусната грешката.
Наредба Н18, чл.31, ал. (4)
       Колеги, има ново Съобщение на сайта на Министерството на финансите до медиите от дата 31.07.2020 г.:

Във връзка с обществения отзвук, възникнал в резултат на въвеждането на изискванията за отчитане на продажби чрез софтуер за управление на продажби в търговските обекти (СУПТО) и множеството сигнали за увеличаване на административната тежест и разходите за бизнеса, които тези изисквания създават, особено в условията на пандемията от COVID-19, която постави редица предизвикателства пред икономическите оператори, към настоящия момент се подготвят промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за отмяна на изискванията за СУПТО. След влизането в сила на промените в ЗДДС, Министерството на финансите има готовност да приведе Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, в съответствие с него и да отмени въведените технически и други изисквания по отношение на СУПТО. 

Ето и линк към съобщението: https://www.minfin.bg/bg/news/11102
Здравейте. Така правилно ли са датите:
Предизвестие №...... / 13,06,2020г.
срок на предизвестието 30 дни
дата на връчване на предизвестието 13,06,2020г.
прекратяване на трудовия договор считано от 13,07,2020 г.
Колебая се кога е трябвало да бъде връчването - 13,06,2020 или 12,06,2020 г.

дата на връчване на предизвестието 13,06,2020г.
прекратяване на трудовия договор считано от 14,07,2020 г.
На портала на ТР, след като се зареди аплета за подписване е необходимо да натиснете бутона „библиотека“:
След като го изберете е необходимо да изберете:
C:\WINDOWS\system32\bit4ipki.dll За Mac OSX: /System/Library/bit4id/cryptoki/libbit4ipki.dylib
А подновявали ли сте скоро електронния подпис? Ако да, подновяват се и удостоверителните вериги.
Освобождаването на собственика на ЕТ от задължение да внася осигуровки става чрез вписване в Търговския регистър на договор за прокура. Отговорете си на въпроса имате ли такъв.
Във всички останали случаи дължи осигуровки.
Здравейте вчера бях изписана от Майчин дом с болничен за 30дни. Но когато се прибрах видях че няма печат на него.Какво да сторя при положение че не съм от София.
Болничните вече са електронни, така че липсата на печат няма да е от значение.
В момента приемат закон, с който вменяват на работодателите да изплащат такова обезщетение, но никъде не се споменава кой и как ще бъде подпомогнат от държавата.