Здравейте!
Фирма, която не е осъществявала дейност през 2019г. Подадени са декларация за неосъществяване на дейност в ТР и НСИ за 2019г.
През 2020г. започва процедура по ликвидация, която към днешна дата не е приключила.
В 2020г. също няма дейност.
Можем ли да не подаваме нищо, щом през 2019г. вече сме подали за без дейност, или има нещо по-различно защото е в ликвидация?
Благодаря!
Ако консултантската услуга се извършва от лицата, които са местни лица на третите страни, защо ще се удържат осигуровки.
Според мен само 10% данък, а ако има спогодба /а с тези страни има/-прилага се спогодбата.
Не знам какво е "МЛМ стоки", но предполагам че регистрацията като свободна професия е за консултантските услуги, така че за продажбата на тези МЛМ стоки е възможно да не се приложи 25 % НПР.
Според мен, ако няма нищо изградено върху тази бетонова площадка, бих го третирала като подобрение върху земята.
Имах случай на разпределяне на авансов дивидент ( и то след съгласуване с ревизиращия екип). Показах им тези разсъждения, които прикачам, те ги приеха, без последствия. Така че при мен мина.
Само дето трябваше да се обяснявам пред банката защо сметка 122 има дебитно салдо.  :hmmm:
И все пак зависи каква е услугата. Ако МИ е във Великобритания, може да не се налага ДДС регистрация в БГ.
На касовия апарат трябва да имате "вътрешно потребление"-техниците знаят, да ви настроят системата. Това "вътрешно потребление" го отчитате през сметка 302 и оттам го изписвате на разход на база пътните листи на автомобила. Имах ревизия , това го гледаха и нямах проблеми.
Ако румънското дружество Ви издава фактура с 0% ДДС, то вероятно я третира като ВОД и я посочва във ВИЕС-а. Ако БГ дружеството не я третира като ВОП , съответно не издаде протокол и не си самоначисли ДДС, ще има разминаване във ВИЕС и НАП ще Ви потърсят за обяснения.
Има ли някакви специални изисквания, документи, които трябва да се подават и т.н.?
Предполагам, че вие ще плащате за консултантски услуги. Първо анализирайте много внимателно услугата, след това прочетете в ЗКПО за данъка, удържан при източника - чл.195. После прегледайте СИДДО с Русия, прочетете и в ДОПК за документите, които трябва да се представят.
"
-мисля, че трябва да ги посочвате в дневник продажби -чл.69…-при проверка от НАП така поискаха, за да се равняват приходите по оборотната ведомост  и   ддс декларацията.
Мислила съм да ги включа в отчета за продажбите, но не знаех в коя колона на дневника да ги насоча, така че много благодаря за съвета.
Да.Не им се занимавало с прехвърляне...стана ми странен довода им, че не може да се префактурира защото сградата е самостоятелна
Те някои си измислят невероятни причини как да не свършат работата. По принцип рехвърлянето на партидите (особено ел.енергията) е доста неприятно, защото ако се сменят наемателите често... Затова се прави префактуриране на разходите. Тук възниква проблем, ако няма подотчетни измервателни уреди(електромер, водомер), как да се определи консумацията.

2.дт 201\ кт 401 го 40000лв  а всичко друго на разход? Или друг  начин?

Начина е един и той е в НСС 16, т.е. описаното в т.1
Може да ползвате сметка Разходи за придобиване на ДА, в която да натрупате разходите по придобиването и да я приключите със 201.
Аз имам такъв случай. За трансфера на собствените стоки издавам протокол по чл.117 като ВОД. Правя ВИЕС , в която посочвам ДДС номера ни в Германия. Създала съм си подсметки в 304 сметка. Сметка 30401 - Стоки в БГ. В нея отчитам покупката тук в БГ. С протокола правя статия Дебит 30402-Стоки в ДЕ, Кредит 30401-Стоки в БГ. При продажбата им там 411/702, 702/30402. Когато внесете немското ДДС, правя червено записване (411/702), защото в сумата коята Амазон ни дължи се съдържа немското ДДС, което трябва да внесем там.
По отношение на продажбите в Германия - никъде по нашия дневник продажби не ги описвам, защото не е уреден достатъчно ясно въпроса в ЗДДС и ППЗДДС, относно тези продажби.
Ами след като лицето е на патент, има ли право изобщо на НПР?
Здравейте. Да вдигна малко темата с моя въпрос. Благодаря предварително.
Физичеко лице има издадена фактура по банка като основанието е "комисон по извършена услуга". Договор няма със съответния издател за извършена услуга, същевременно услугата не е изъшена поради някакви обстоятелства. Какъв е срока в който трябва да му издадат кредитно известие. Какво се случва ако откажат да му издадат КИ.
Поздрави
Тя цялата работа е объркана от самото начало. Както по-горе колегите писаха, как има фактура за извършена услуга, а тя не е извършена. И на какво основание ще се издава КИ? И ако има ДДС във фактурата, както ХХХХХ предположи, да не се чудите, ако в ревизия НАП Ви откаже данъчния кредит, защото нямате данъчно събитие.
Както irenabrili Ви е написала по-горе, трябва да разграничите продажбата на земя от натрупаните разходи по сметка 613. Така както сте описали нотариалния акт излиза, че продавате само земя, т.е. няма нищо върху нея. С нотариалния акт си отчитате сделката по продажбата на земята. Това ДДС, което сте начислили е за земята, защото е УПИ. Отделно трябва да си отпишете салдото по 613 сметка като брак и ако сте ползвали ДК да си направите корекция.
А относно "И после да покрия загубата с натрупана печалба от минали години ..." - не разбирам идеята ви, но това няма отношение към определяне на  финансовия резултат за годината.
Погледнете това становище от 2016г.
Вариантите са няколко, но ще напиша най-често срещаните 2:
1. Имате кредитно салдо по 493. Искате да го закриете по някакъв начин, но понеже нямате пари в касата решавате да ползвате сметка 121 - по нея салдото е дебитно. Правите операция 493/121. Обаче някой бдителен данъчен може да го види и да поиска произхода на средства.
2. Имате дебитно салдо по 493 и кредитно по 123. Вземате счетоводна операция 123/122 и оттам 122/493. Пак могат да Ви искат произход на средствата от 493.
Извода е следният: Нямате ли кореспонденция на 493 със сметка от гр.50 данъчните Ви искат произход на средствата.
Аз съм създала сметка 419 Плащания ПОС. Касовия отчет осчетоводявам така:
411/702; 501/411 - с платените в брой
419/702 - с платените с карти и после 503/719

Да се чете 419
Аз съм създала сметка 419 Плащания ПОС. Касовия отчет осчетоводявам така:
411/702; 501/411 - с платените в брой
419/702 - с платените с карти и после 503/719