Здравейте,
изчетох предишните коментари и въпроса ми е :
Ако този човек го назначим като портиер, то той може ли да работи вечерно време различно от работното време на фирмата.
Проблемът при нас е същия, че след изчитането на ЗЧОД няма как да регистрираме фирмата ни, но имаме пространство, двор който трябва да бъде охранявано вечерно време!

назначето го портиер на сумирано работно време и си правете графиците според нуждите ви. При нас е така и нямаме никакви проблеми било с институции или с хората на тази позиция
Вие ще си ги изплащате по сметката за УПФ, а пък от нап, в зависимост от избора на човека, ще ги прехвърлят към частен УПФ или към държавният фонд. Тоест тези промени с упф-та не касаят по никакъв начин работодателите и не променят с нищо досегашният начин на работа
Ако имам сключен трудов договор и съм в неплатен отпуск - 6 и повече месеца, същевременно сключвам граждански договор и работя от вкъщи, следва ли да ме осигуряват по ГД /сумата е под МРЗ/. Договора е за 4 месеца. В декларацията за осигуряването към ГД какво да попълня. Благодаря за отделеното време.

да, наличието на трудов договор поражда условие за осигуряване по ГД без значение на размера на получените суми
Ако плащат осигуровки определено се признава за осигурителен стаж. За трудов стаж също може да се признае, но това зависи само и единствено от добрата воля на работодателят. В смисъл, по самият ГД не се начислява добавка за прослужено време, но може да се признае като трудов стаж когато човекът почне работа по трудов договор
обясненията не са задължителни, но е задължително работодателят да ги поиска. Аз лично в поканата за даване на обяснения съм вкарал текст, с който работника може да откаже даването им. Но по този начин имам подписан документ, че на лицето е предоставено това му право, от което то не се възползва.
дам, колкото повече го обмислям, толкова по-ясно виждам къде е проблема като не ги изваждам. При попълване на раб дни и раб време на лицето, както аз съм подавал, от НОИ може и да си го направят служебно, но при сумирано работно време ще им дойде трудно да съобразят каквото и да е било
в подобна ситуация съм и предстои промяна в търговският регистър. При нас поне кодовете са в една група и няма да има проблеми и разминавания в мод-а на длъжностите. Това с разделението при НСИ една група, при НАП с друга ми се струва, че не е редно. НСИ е с миродавното становище и към него трябва да се насочите.
Аз лично винаги съм ги подавал без приспадане, както си е на хартията и до сега съм нямал проблеми със застъпващи болнични. А, ако се намалят работните дни не виждам от НОИ как ще го разберат това, че и да го съпоставят, с това което лекарят е регистрирал онлайн, след като тази информация идва директно и само от работодателя и няма никакво касателство с данните подавани от докторите
А трагикомичният елемент в тази ситуация е, че дори ми искат лихва заради корекцията породена от анулиране на грешно издаден болничен  :noexpression:
И аз да попитам по следният казус
от Нои ми връщат болничен през 06.2015 за период от 03.2015. В последствие се оказва, че болничният трябва да бъде анулиран, което води до промяна на д1 и д6

пускам д1 с всички вече коригирани данни и д6 само с разликите за доплащане. Така за март месец д1 и д6 ще са равни, но коригиращата д1 няма как да е равна на сумите за доплащане в д6. Тоест ще трябва да ги подам разделени. Това ми се струва най-опростеният начин да се оправи тази каша, въпросът е дали е законосъобразен?
Здравейте,
Искам да попитам дали старата служебна бележка по чл 45, ал 4 от ЗДДФЛ  с делението на тримесечия е съвместима с новата ГДД? Казват ми че трябва да подменя всички издадени служебни бележки за 2014 с новите образци пуснати от нап през средата на декември 2014 
Здравейте,
при болничен обхващаш период след напускане на служителя работодателят дължи ли ЗО за времето на болничният? Аз както разбирам нещата трябва само да се подаде деклр 15 в НОИ за болничният, като не се отразява в присъствената програма и съответно без тези данни да влизат в д1 и д6
в т.14  Ден, от който осигуряването е възникнало   и
в т.15  Ден, в който осигуряването е прекратено /Последен ден в осигуряване - по новия образец/- правилно ли е да се подава 01.01. на месеца и 31.01 последен ден в месеца и така за всеки месец за 2015 - общо 12  пъти СИС ще се правят и плащат всеки месец

Аз така правя и поне през 2014 съм нямал проблеми. В новата д1 единствената разлика е, че премахват код продължение, което не би трябвало да окаже някакво въздействие. Проверявал съм и данните на лицата в справките на НОИ и там всичко е наред. Правя 12 Сис и 1 Сл. бележка и така си приключвам годината.
Не Ви трябва поле 13! Попълвате поле 14 и 15 - първи и последен ден

Реших да пусна декларациите, точно по същият начин, както върнатите вчера и днеска са приети... Нямам думи просто. Добре, че не се паникьосвам лесно. Явно грешката не е била в моят телевизор
И аз така подавам ГД. Но защо с код 13 ги подавате?

с код 14 ги подавам, проблемът мисля че идва от поле 13 в д1, което е код продължение и го няма в новата д1 и вероятно от там идва проблемът
ако следващият месец сумата по гражданският договор след приспадане на НПР е под МРЗ реално осигуряването се прекъсва, затова всеки месец си го подновявам на първа дата и го приключвам на последна
Не е в това проблема, там са изравнени. Така като гледам е или от софтуера на НАП или нещо не харесва 13. Код продължаване на осигуряването в контекста на това че миналият месец е прекратено на последно число, а следващят е подновено от 1во. Вижда се че ще се стъкмява от нищо нещо.

това е причината за връщането на д1

"Декларация обр.1: Ред :1 БУЛСТАТ:********* ЕГН:********** Валидация:100 :Некоректна стойност в полета 14 или 15 - ново "
Да, това стана ясно, но декларациите са пуснати вчера 2.2.15 и са върнати заради проблеми в д1, която при проверка в софтуера на НАП минава без грешки.
Боря се от 1 месец с една д1 и д6 по граждански договор с данни за 12.14 платени през 1.15.
Понеже изплащаме по граждански договори ежемесечно в д1 винаги ги пускам с код продължение 1 и начална и крайна дата на осигуряването съответно първо и последно число на месеца и до сега е нямало проблеми, но сега нещо се пъне и ми връща декларации заради:


Цитат
Брой подадени Декларации обр.1: 1 Брой приети Декларации обр.1:0 Брой отхвърлени Декларации обр.1:1
Брой подадени Декларации обр.6:1 Брой приети Декларации обр.6:0 Брой отхвърлени Декларации обр.6:1
Декларация обр.1: Ред :1 БУЛСТАТ:********* ЕГН:********** Валидация:100 :Некоректна стойност в полета 14 или 15 - ново
Декларациите се отхвърлят поради нарушаване на изискванията за едновременно подаване на декларации обр.1 и обр.6..
допълнителните разпоредби на наредба Н8
§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., бр. 103 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) Декларации образец № 1, 3 и 5 за минали периоди се подават с утвърдените образци за съответния период, а декларация образец № 6 се подава с утвърдения образец за 2013 г.