вероятно в полето брой д1 сте записали едно число, докато текстовият ви файл е съдържал повече или по-малко записи. Но както казват колегите информацията е прекалено оскъдна за да получите адекватна помощ
НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските и/или чл. 139, ал. 1 от КТ
Стига да спазвате заложените правила за почивка и администрация при СИРВ имате доста голяма свобода как и на кой да го въведете.
реално нямате право да пускате на работа служител без преди това да му предоставите за подпис справка по чл 62. Тоест спазването на 3 дневният срок от датата на подписване на догова е необходимо, но не достатъчно условие за да сте изрядни пред НАП.
правото на платеният отпуск се изчислява на база признатият трудов стаж, тоест до сега би трябвало да има около 3 дни събрани на база 30 дни неплатен отпуск признат за стаж при база 20 дни гдишен отпуск.
въвеждате си СИРВ за него за n-брой месеци и така си решавате проблема с присъствията му
защо чак на 15.12.17 трябва да се регистрирате в НОИ? От изложеното аз разбирам, че Вие въобще неполучавате обезщетение за безработица и ако сега започнете работа и ви освободят ще си ползвате пълна борса в зависимост по кой член ви освободят
А ако пенсията е 680 лв. /без деца/?
по цитираната методика на НОИ - 220 лв
Вземете си ПИК от НОИ и изплзвайте техният калкулатор, който е доста точен
При нас заплатите се изплащат по банков път и имаме 5-6 служители със запори и за сега няма проблеми с банката.
Сумите след промените в ГПК аз продължавам да си изчислявам сумата по следният начин (нетна сума - МРЗ) / зависимост от дохода и децата
отделно осигуряването по граждански договор не включва вноски в ОЗМ, тоест ако нямате предходен стаж по трудов договор няма да имате и 1 година осигурителен стаж позволяващи ползването на отпуск по майчинство
ако договора е прекратен по инициатива на работодателя (примерно в срока на изпитание) 12 месеца ще получавате МРЗ (за декември 460, за 2018 - 510 лв месечно). Периода на изплащане е при положение, че трудовият ви стаж е равен на осигурителният.

ако вие сте инициирали прекратяването или имате виновно поведение довело до прекратяване на договора ще получавате за 4 месеца минимална борса (150 лв за декември, през 2018 около 180 лв.)

Но има доста неясноти и дупки в предоставената информация, които могат да катурнат каруцата
Обърква ме изречението за данъчната декларация... За какво ми е да знам ще подава ли или не. Ако иска да си подава. Не мога да му откажа да ползва облекченията... след това като ще подава декларация ще му издам бележка вижда се какво е ползвал и толкова. Какво значение има дали ще декларира, че ще подава декларация по чл. 50 или не.

защото работодателят е длъжен да направи изравняване на дод в края на годината. И при човек, който има телк, работодателят трябва да знае към края на годината дали да направи изравняването (декларация, че лицето няма задължения) или дали лицето само ще си изравнява данъка (декларация за подаване на ГДД). Тоест чрез декларацията за подаване на ГДД се сваля задължението от работодателя да прави изравняване на данъците на съответният работник.
месеците с обезщетение за безработица МРЗ за периода?
освобождавате го след като свършат болничните, те не са безкрай, особено предвит факта че болнични с диагнозата на телк-а не се издават. 20 лева месечно е пренебрежимо малка сума за да се чудите какви гимнастики да вършите за да освободите неправомерно човека докато текат болнични
изчаквате да свъшат болничните и тогава или му предлагате подходяща позиция, ако има, или го освобождавате, по здравословни причини. Лицето няма как да получава болнични с диагноза свързана със заболяването в издаден телк.
Според мен промените в чл 446 не променят фундаментално начина на изчисляване на удръжките по запори, а само дават нови граници и съответни проценти на удръжки. Това означава, че тълкувателното решение от 2016 си остава актуално и продължава да е миродавно във връзка с нерегламентираните детайли.
Тоест след като преди е използван този метод с изваждане на несеквестируемия доход, нищо не пречи да се използва и сега след като изрично не е посочено друго (освен в точка 3 където е посочен друг минимум).
Това е моето мнение и така ще правя удръжки на запорите при мен.

По-окончателен отговор към момента едва ли ще получиш. Да живее българският законодател!
Здравейте,
имам следната ситуация - брутна заплата 1000 лв. на майка с 2 деца. Колко според вас е нетния доход от който трябва да се правят удръжките - след приспадане на данъци и МРЗ от 460 лв. или след приспадане само на данъците?!? Благодаря!
по презумция чистата сума за получаване е 779.94    лева. Тоест удържаме сроред  чл. 446, ал. 1, т. 1.
Аз бих превел по запора 79.99 лв., други колеги биха превели 194.99 лв. Малко е спорен момента с несеквестируемия доход и как той се отнася към сметките по удръжките
според мен също трябва, защото максималният осигурителен доход не се смята пропорционално на отработените дни, а като фиксирана сума за месеца.
използвайки сега минимално обезщетение губите правото да използвате пъло обезщетение през следващите 3 години.
Ако решите да не използвате борса, трябва пуснете в нап декларация 7 и да си внасяте здравни осигуровки.
Всичко опира до личен избор, нагласи и очаквания
изумен съм как толкова чакани уточнения по ГПК свързани със сумите по запори пак са недоизпипани и възникват нови и нови въпроси.

Аз лично ще продължа да правя удръжките по метода, който цитира делфинчето понеже реално в текста на ГПК няма фундаментална промяна спрямо предходните правила, а този метод с приспадането на МРЗ съм го съгласувал с ЧСИ-тата на, който превеждаме (мълчаливо съгласие, но все пак съгласие).