Здравейте, закупихме ДМА през ..2018 г. През 10.2019 се регистрирахме по ЗДДС и отразихме в дневник за покупките ДДС на наличните активи. През 2018 г. сме завели активите в САП по стойност с включен ДДС. и върху нея сме начислявали амортизация. Сега въпросът ми е -начисленото ДДС ,което искаме да ни възстановят като приход ли следва до го отнесем и към коя дата-датата на признаването на данъчния кредит или датата, на която сме го начислили по сметка 4531?
Благодаря предварително!
Здравейте, малко се обърках, моля за съвет.
Назначавам работник, който има 11 месеца трудов стаж на същата длъжност при друг работодател. Кога трябва да започна да му начислявам % за прослужено време - след един месец ,когато направи 12 месеца на същата длъжност или след една година,когато направи 1 година стаж при този работодател?
Здравейте, искам да попитам няколко въпроса във връзка с дейността на къща за гости. Физическо лице купува с лични средства и кредит къща за гости. Възнамерява да сключи договор с който да отдава под наем къщата дългосрочно на ЕООД, което е на съпруга на физ. лице. Съответно нощувките ще се фактурират от ЕООД.Имам следните въпроси:
1.Има ли някаква специфика, с която да се отдава къщата в договора?
2.Как се отчитат нощувките  и туристите към общината? Електронно или? Какъв е срока?
Осигурява се в Австрия на трудов договор и не знам дали тук може да се освободи от внасяне на вноска.
А следва ли да подаде и декларация обр.7 , считано от датата на прекъсване на осигуряването?
Здравейте, искам да разбера има ли проблем да прекъсна осигуряването на физическо лице-земеделски производител , което е регистрирано по ЗДДС?
До м.07.2020 не се предвижда да продава продукция.
Здравейте, предполагам много пъти е разискван въпроса, за което предварително се извинявам. Имам лице, което се осигурява като СОЛ в ЕООД върху 560 лв. Сега ще активира дейност и на друго ЕООД, където е управител. Следва ли да се осигурява и във второто дружество?
Ок,но заведението работи, и когато давам смени по време на офиц.празници,получавам двойно
Здравейте, ползвах отпуск по време на офиц.празник. Работя в заведение на график, трябва ли да получа двоен надник?
Здравейте, физическо лице-зем.производител, няма доходи през 2018 г, но се е осигурявал до 28.02. Следва ли да подава ГДД по чл.50?
Здравейте,
ЗП-физическо лице е регистрирано по ЗДДС.
Получило е доход от продажба на непреработена растителна продукция през 2019 г.
Въпросът ми е малко глупав, но нещо се пообърках - авансовия данък по ЗДДФЛ върху нетния или брутния доход следва да изчисля?
Здравейте:
Имам следния въпрос:
Имам първи месец от процедура по ДДС - 10000 лв за възстановяване
Втори месец 140 лв. за внасяне , но по погрешка съм го посочила в кл.71-внесен ефективно, вместо в кл.70 като приспаднат.
Сега ми е трети месец и сме на внасяне 2000 лв.
Предполагам, че процедурата е прекъсната и трябва тези 10000 лв.да ги искам с искане по ДОПК, така ли е?
Здравейте, ЗП -физическо лице - пчелар няма регистриран доход от продукция или пък субсидии за 2018 г. Осигурявал се е през цялата година.
Реално има произведена продукция, но е фактурирал цялата през друг ЗП-физическо лице.
Следва ли да подава ГДД за 2018 г?
Аз му казах да не взема, но има сключена здравна застраховка и явно заради това.
Здравейте, самоосиг.се лице не се осигурява за ф.ОЗМ към момента, но си е взел болничен лист за 30 дни, след битова злополука. Въпросът ми е , ако лицето има поне 6 месеца през целия си трудов стаж , през които е осигурено за ОЗМ, има ли право на болничен. Ако не, как да подам болничния към НОИ - без право на обезщетение ли? Също как ще се попълни и д.1 ? Благодаря предварително на отзовалите се.
Здравейте, колеги!
Знам,че сред Вас има такива ,които регистрират фирми.
Бихте ли ударили едно рамо да ми кажете какви са актуалните
документи, необходими за регистрация на ЕООД?
Преди 5-6 год.съм регистрирала едно, но сега близък приятел
иска да му регистрирам.
Бих била много благодарна, ако някой сподели.
Здравейте, на 17.10.18 е закупена стока по част II на прил.2 от ЗДДС, но фактурата ми е представена сега.
Протоколът има ли значение дали ще го издам с дата 17.10 или през м.12.2018 ?
Предполагам, че във всички случаи ще има глоба и лихва, тъй като сега ще подавам документи за възстановяване на ДДС и най-вероятно ще го забележат.