Нещо бъркате твърденията.
Сроковете за корекции на Д1 и Д6 са различни и никъде не е уточнено осигуровки или данък, декларирани с Д6 ще се коригира.

Да, трябва да се засичат, но след корекциите на Д1 не се засичат и никой от НАП няма да се самосезира да ги изравни докато не подадат искане за писмено предписание за корекции на Д6.
А всъщност контрола по цитираните наредби го извършват и те.
Или "имали-дали", в случая декларирали-внесли.
Дали признава или е закахърена от ония дето подават справките друга тема.
Като знам какъв нездрав интерес проявяват при достъп и до лична кореспонденция и какви коментари си позволяват...
То, ако е търговска дейност първо трябва си регистрира предприятие на търговец.
Ами подайте я данъчната декларация за 2019г- има едно приложение към нея, в което пожелание се декларират необлагаемите доходи.
Всеки може да си издава Наръчник по нещо си.
Даже някои могат преди да е редактиран наръчника, да го откраднат и публикуват преди редактираната версия. То за това е пълно със заплатаджии.
Не се анулира. Като изтече тоя за 42-дни, следващия от личния лекар на бебето ще е изравнителен до 135дни.
Местни данъци, нотариусите ги начисляват и събират.
Как може едно кило глупости да сте написали. МОД има пропорционалност, максималния няма.
Докажете, че месечния максимален осигурителен доход няма пропорционалност!
Двете предприятия са първо различни осигурители и второ различни данъчно задължени лица.
Както се прилагат нормите за минималния месечен осигурителен доход, така се прилагат нормите и на максималния месечен осигурителен доход.
С разликата, че ако днес имаш начислени 10лв, а МинОД е 30лв, осигуровките се начисляват на 30лв.

Някои по метода на едностранното счетоводно записване. Услугата може да е външна и да си е фактурират, може и по ЗЗД да са получили плащане за нея.
Приложение 11 е- по чл.50, ал.1 от КСО е точно 45, 42 и остатъка до 410 дни.

Приложение 9 е когато е временна неработоспособност, вкл. по време на бременност преди тия 45 дни.
Те са различни проценти обезщетенията.
1.Приложение 11 трябва да се подаде;
2. Трябва да могат да се ориентират и без допълнителни уведомявания.
Избрах си за пример м.07.2020г с 23работни дни.
При работодател А за 11 работни дни максималния осигурителен доход се получава 1434,78лв.
При работодател Б за 10 работни съответно-1304,40лв.

В случай, че "счетоводителя" на работодател А се впечатли от начислените възнаграждения на наетото лице и му удържи осигурителните вноски на осигурителен доход 3000лв и после даде устни нареждания на счетоводителя на работодател Б за удържане само на данък, то:
1-во Наетото лице ще получи нетно възнаграждение с 30,28лв по-малко в тоя месец;
2-ро В републиканския бюджет ще е удържан и внесен данък от трудови правоотношения с 3,36лв по-малко;
3-то На работодател А няма да му признаят разхода за осигурителни вноски за 289,56лв;
4-то На работодател Б трябва да му признаят осигурителни вноски, но той пък не ги е направил;
5-то В осигурителните фондове и към НЗОК се внасят едни 81,89лв в повече неоснователно;
6-то Наетото лице с удържани осигурителни вноски уж на максималния месечен осигурителен доход ще се окаже осигурен на 1434,78лв в тоя месец, с което внесените по фондове неоснователно удържани вноски се увеличават в пъти.

За актовете- за нарушения и ревизионни не ми се мисли. Първите са минимум 4, вторите-минимум 2.
Параграфист,
отговарям ти с уговорката и уточнението, че лицето в примера е наето по трудово правоотношение при 5 дневна работна седмица с 40часова седмична заетост.

При работодател А осигурителните вноски трябва да се начислят максимум до 3000лв:броя на работните дни в месеца. броя на отработените работни дни до 15-то число/изключвам отсъствия поради някакви видове отпуск/

При работодател Б- както при работодател А с разликата е, че отработените работни дни са след 20-число.

Забележка: Лицето в примера за месеца не може да бъде осигурено на максимален месечен осигурителен доход, поради смяна на работодателите и неотработени дни от 16-то до 19-то число вкл., освен ако не са някакви официално обявени почивни дни.
Ами като няма никъде записан максималния размер на годишен осигурителен доход, а само месечния. Какво ще правим?
Или за действие умножение няма проблем, но за действие деление стана проблем?
Тъй де, посочи ми нарушението - КСО - член номер, алинея номер, които казват за пропорционалното начисление на ДОО?
Питам за ДОО, не за месечната данъчна основа, че за ме пращаш към ЗДДФЛ. Данъкът е следствие. За да има нарушение на ЗДДФЛ трябва първо да наруша КСО.
Само още следствие не беше данъка. От прилагането на теоремата за двойно начислените и удържани осигурителни вноски ли е следствие?
По-вероятно е да е тъждествено изчислен в по-малък размер.
В чл.6, ал.2 от КСО е изрично определен месечния диапазон на осигурителните доходи.
Нарушаваш чл.42,ал.2 от ЗДДФЛ като в качеството на лице по чл.3,ал.2 от същия закон удържаш и внасяш данък в по-малък размер.
После нарушаваш и правата на осигурения като за удържаните осигурителни вноски не може да получи обезщетение или пенсия в размери, изчислени върху осигурителния доход, от който са му удържани поради горното нарушение.
На ниво деклариране, под всяка декларация, изрично е записано, че на декларатора му е известна наказателната отговорност при деклариране на неверни данни.
При изчисляване на обезщетение или пенсия обаче такава хубаво си светват, особено когато са различни осигурителите и зачитането на осигурителния доход се ограничава до пропорционалния месечен максимален осигурителен доход и никой не го интересува, че са удържани в повече.
b0b0,
Не би трябвало да те интересува нито предходния, нито следващия работодател, нито кой какво искал. Като спазване на дистанция в пътното движение е.
Интересува те предприятието, в което си назначен или поел други приравнени задължения да начисляваш, удържаш и внасяш осигурителни вноски и данък на наетите при спазване на установените законодателни норми.
Може, не може- и в университетите няма такива при обучение.
Ако в първото изречение може да има някаква доза истина, то второто е абсолютна глупост.
Никъде няма регламентирана горна граница за брутния доход на едно лице за месец, седмица или ден. Няма и изискване брутния доход по ТД да се формира само от уговореното възнаграждение.  Може да има допълнителни възнаграждения, бонуси, премии, награди... Не виждам причина когато за половин месец по ТД се плаща 3000 или над 3000 осигуряването да не е върху 3000. Ако това лице започне работа през остатъка от месеца при друг работодател, там няма да дължат осигуровки за възнаграждението.

И понеже предходния работодател, консултиран от такива като тебе, дето чели закони, наредби и кодекси като стихотворения за рецитали ги чели, нарушили осигурителното и данъчното законодателство, то пък на следващия, който пък можело и да не удържа осигурителни вноски на наетите лица по трудово правоотношение, ами да удържа в пъти повече данък.
Пази боже на тоя работник, дето са му удържали вноските за пълен месец на максималния осигурителен доход до средата на месеца, да не му се наложи да му изчисляват обезщетение или пенсия.
Много приятно ще е изненадан като за тоя месец му ги изчислят върху 1/2 от максималния осигурителен доход, а с останалите вноски и глобите и актовете на двете предприятия се спонсорира щедрата социална система със съдействието на подобни консултанти- рецитатори и после лошите са от НАП, че глобяват основателно.
Причината, която не виждаш може да се нарече нарушение на данъчното законодателство чрез недължимо намаляне с непризнати осигурителни вноски над максимално определените осигурителни доходи.

Къде е формулирано задължение на някой работещ да си декларира осигурителен доход, облагаем доход или въобще някакъв доход при следващ работодател?
В края на годината като не му представя служебна бележка за годишно изравняване на данъка ще си ги изравня в годишната декларация. Никой не може да ме задължи да си декларирам доходите пред Сульо и Пульо.
XXXXX,
А становище по някой възникнал казус, че да се хванеш не по съдържанието, а по автора му?
Тия Д6 за осигуровките и данъка може да имат различни крайни срокове за подаване, но това не означава, че не може предприятието да си ги подаде в първия по изтичане срок.
В казуса изрично е уточнено, че са коригирани само Д1 за м.07.