Може би от самото начало не е трябвало да се завежда като ДНМА, щом не е бил използван. Били ли са изпълнени всички условия по т.3.1 от стандарта?
   
Скрит текст :
Иначе бих го отписала на разход и смятам, че ще е данъчно признат, защото е свързан с дейността. Не е донесъл икономическа изгода, но понякога се случва.
Няма основание за доначисляване на ДДС. В линка, който е постнала delphine, отговорът е съвсем точен.
Може ли основната заплата да е под МРЗ за страната? Има доста отговори на МТСП, че не трябва да е по-ниска, но в нито един няма препратка към нормативен текст.
И аз смятам, че трябва да начислите ДДС в/у пълната сума, защото това сте платили на доставчика и респективно представлява данъчната основа по чл.26 от ЗДДС.
Щом връщате пари, няма как да издадете фактура. Издайте му РКО.
Като фактури без право на ДК.
Щом се покрива само разход за заплати няма нужда от аналитичност по 605, защото няма отношение към проекта. Трябва аналитичност и за сметката от гр.61, с която ще се приключи 604 и после тя пък съответно ще се приключи със сметка 754.
За съжаление няма еднозначни критерии за определянето на една дейност като основна. Прикачвам едно старо указание на НАП по темата /по-ново не намирам/.
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/cache/5332
Според мен този оборот не влиза, защото мястото на изпълнение не е в България.
Опасявам се, че отговорът ми беше прибързан и неправилен. Да пробвам отново :)
Сделките с ценни книжа попадат в чл.46, ал.1, т.5 на ЗДДС - финансова услуга. При нея Вие сте доставчик, а отсрещната страна получател. Възможни са няколко хипотези:
   -получател българска фирма или местно ФЛ - тогава мястото на изпълнение е на територията на България и подлежите на регистрация по чл. 96 при достигане на прага от 50 х.лв. /при условие, че този вид сделки са свързани с основната Ви дейност, а не са просто инцидентни/
   -получател чуждестранно ФЛ - отново мястото на изпълнение е в България и този оборот участва в оборота за регистрация по чл.96
  -получател чуждестранна фирма - мястото на изпълнение е в държавата на получателя. Ако тази държава е членка на ЕС, следва друг вид ДДС регистрация - по чл.97а, за предоставени услуги.

Това, че търгувате само с акции на европейски борси има отношение към облагането по ЗДДФЛ, но не и за ДДС-регистрацията.
 
По принцип сделките с ценни книжа са освободена доставка, но попадат в оборота за задължителна регистрация, ако са свързани с основната дейност на ФЛ. Това обаче важи само при положение, че са с място на изпълнение на територията на България.
Понеже ИП не предоставят такава информация, няма как да се докаже място на изпълнение в България дори в малко вероятната хипотеза купувачът да е българско местно лице.
Та според мен не Ви грози ДДС регистрация на това основание.
Защо не издадете кредитно известие за аванса и не върнете парите?
Не е анулирана правилно - неплащането не е основание. Не е спазена и процедурата за анулиране, ако нямате двустранен протокол. Щом клиентът я е включил в дневника за покупки, по-добре и вие си я включете в дневника за продажби за ноември.
Дали ще е данъчно признат разхода можете да видите в чл.31 от ЗКПО.
Не е задължително издаването на фактура, така че може и с протокол.
Ако фирмата е регистрирана по ЗДДС и е ползвала ДК за телефона, трябва да се направи корекция на ДК.
А какво е основанието за префактуриране?
За лек автомобил ли става дума? Доста рискована схема ми се вижда в данъчно отношение.
Щом услугата по транспорта е фактурирана от същия доставчик тя влиза в данъчната основа на доставката /и оборота за регистрация по чл.99/   
   
Скрит текст :
40 лв. в колона 9, 400 лв. в колона 10 и 80 лв. в к.11.