Английско-Български Счетоводен речник

National Audit Office
Сметна палата
National Chart of Accounts
Национален сметкоплан
National Electricity Company
НЕК
necessary information
необходими сведения
negative goodwill
отрицателна (търговска) репутация
net assets
нетни активи
net book value
балансова стойност
net capital worth
чиста стойност на капитала
net cash flow from operating activities
нетни парични потоци от основна дейност
net current assets
нетни краткотрайни активи
net financial expenses
финансови разходи нетно
net gains from dealing in foreign currencies
нетни положителни курсови разлики
net interest margin
чиста печалба от лихви
net loss
загуба, нетно
net off balances of accounts payable and receivable
компенсиране на салдата по разчетните сметки
net profit
нетна печалба
net profit before corporate income tax
нетна печалба преди данък печалба
net profit for the period
нетна печалба за периода
net sales
нетни приходи от продажби
net trade discounts
намалени с търговска отстъпка (без търговска отстъпка)
netting off with payments of a completely different nature
компенсиране (нетиране) с плащания от напълно различно естество
new business insurance
застраховки за нова дейност
newly arise
нововъзникнал
no material legal actions initiated or pending against the company
няма съществени правни действия заведени от или срещу фирмата
non deductibles
разходи, увеличаващи финансовия резултат
non privatized
нераздържавен
non-attendance trading
неприсъствена търговия
non-cash payment/cashless payment
безкасово плащане
non-due principal
неизискуема главница
non-marketable equity securities
извънборсови капиталови ценни книжа
non-monetary
непаричен
non-performance
неизпълнение
non-performing loan
необслужван кредит
non-profit project/company
проект/дружество с идеална цел
non-resident suppliers
чуждестранни лица без седалище или обект в страната
non-serviced loans
необслужван дълг
nostro accounts
ностро сметки
not secured
необезпечен
notary public
държавен нотариус
notes to the financial statements
бележки към счетоводния отчет
nullity of actions and transactions
нищожност на действия и сделки

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Покупка на МПС втора употреба

57
С-ка 206 - Транспортни средства -6000,00 лв. Амортизация 48 месеца.

Земеделски производител

38
Здравейте!!!Имам следния казус: регистрирано лице като земеделски производител сменя настоящ и постоянен адрес,каква е процедура...

Земеделски производител-ФЛ и облагане на доход

62
Трябва Д55 за третото тримесечие. Само че първо се приспадат 60% НПР, после осигуровките за м.07, 08 и 09. Догодина си подава ...

Отчитане на покупка на ламаринена врата

97
Разход за материали? ДМА?
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове