Английско-Български Счетоводен речник

GAAP
общоприети счетоводни принципи
gain
печалба/доход
gain an insight to
прониквам в същността на
gain from dealing securities
положителни разлики/печалба от операции с ценни книжа
gain on net monetary position
печалба от чиста парична позиция
gains arising as a result of dealing in foreign currencies
приходи от валутни операции
gains arising as a result of dealing securities
приходи от операции с инвестиции
gains on the sale of securities
положителни разлики от продажбата на ценни книжа
gains/(losses) arising from dealing in foreign currencies, net
печалба/(загуба) от операции в чуждестранна валута, нетно
gains/(losses) arising from dealing securities
печалба/(загуба) от операции с ценни книжа
gap analysis
анализ на различията
garbage collection fee
такса смет
gearing
кредитна задлъжнялост
general administrative expenses
общи административни разходи
general administrative expenses
разходи за организация и управление
general civil (third party) liability insurance
застраховка обща гражданска отговорност
general insurance paid
изплатени обезщетения по общо зстраховане
general insurance provisions
заделени резерви по общо застраховане
general insurance, non-life insurance
общо застраховане
general ledger
главна книга
General Manager
Изпълнителен директор
general partnership
събирателно дружество
general provisions
общи провизии
general purchasing power
обща покупателна способност
general reservеs shall be allocated from post-tax profits
общите резерви се формират след облагане на печалбата с данък
generating capacity
производствена мощност
give correct idea
давам вярна представа
going concern
принцип на действащото предприятие
goods and packaging
стоки и амбалаж
goods at stock, goods hold at stock, available goods at stock, stock of goods
складова наличност
goods for reprocessing, additional processing and storing
стоки за преработка, дообработка и сортировка
goods for resale
стоки
goods for resale in store
стоки на склад
goods on consignment
стоки на консигнация
goods pledged as collateral
стоки заложени като обезпечение
goodwill
положителна репутация
government bonds
държавни облигации
government grants for curreent operations
финансирания за текуща дейност
government grants related to fixed assets
финансирания за дълготрайни активи
government securities
държавни ценни книжа
grant a loan
отпускам кредит
grant license
издавам разрешение
grants
помощи
grants for working capital needs
приходи от финансирания на текущата дейност
grave irregularities
тежки нарушения
grooming
подготвям, инструктирам
gross
брутно
gross margin
брутна търговска отстъпка между цена на едро и цена на дребно
groundlessness
неоснователност
group
икономическа група
growth of sales
ръст на продажбите
guarantee
гаранция
guarantee fund charges
отчисления за гаранционния фонд
guarantees against loans in foreign currency
авалирани задължения по получени заеми във валута
guarantees against secured company credit received by enterprises
авалирани задължения на предприятия по гарантирани фирмени заеми
guarantees against unsecured company credit received by enterprises
авалирани задължения на предприятия по негарантирани фирмени заеми
guarantees in foreign currency
авалирани задължения по получени заеми във валута
guarantees in foreign currency
разчети за гаранции
guarantees on promisory notes
поръчителство по записи на заповед
guide
насочвам
guilt-edged securities
първокласни ценни книжа

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Въпрос за минимално обезщетение за борса.

38
А в останалите дни от тези 2 месеца какво сте правили? Пример: ако сте започнали работа на 15.01. и напускате на 14.12., това са...

СОЛ, ДУК и осигурителна книжка

40
Здравейте Колеги. Моля за съвет. Трябва да попълня осигурителна книжка за 2008г.  В един от месеците осигуряването е разделено т...

Допълнителна работа като Счетоводител- гр. Варна

55
Здравейте,в момента съм назначена  на трудов договор, но си търся допълнителна работа като счетоводител (дистанционно вечер след...

Болнични

181171
 Благодаря!
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове