КСО
"...Чл. 9. ...
...(2) За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, за отпуск за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст..."

НОИ работят с документи и какво е предлагано и какво не е прието е без значение. Работника трябва да бъде освободен поради изтичане срока на договора от 30.11.2019 по чл.325, ал.1, т.3 щом не желае да сключва ДС и има право на пълна борса в зависимост от осигурителния си стаж.
Носи се вярно попълнена Д-я 6 с код корекция на хартия и писмо до НАП за разрешение да бъде направена  тази корекция -НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. чл.6а, ал.9,10,11.
За Уведомлението може от днес поне да го пуснете с друг код и да мислите само за периода от 01.11. до 11.11. какво да правите.
Във фирмата с проекта работи на 8 часа, но само определени дни, така че в ТД би трябвало за работно време да се впишат точно определени 17,5 дена по 8 часа,  което не прави общо 21 дена, а са точно 17,5 дена.Или друга възможност е да впишете в ТД седмичното му работно време - например 17.5 Х8ч.=140 часа:4 седмици = 35 часа седмично.Съграсно КТ чл.66 ал.1, т.8 продължителността на  работното време се определя дневно или седмично, т.е. явно трябва да се доуточни ТД  с преподписването му или с ДС да се впише работното време така, че да отговаря на 17.5 дена по 8 часа. Относно Д1 не може да го давате с код 16 за сумирано работно време , защото тоя код се дава при отчитане за период повече от един месец.Считам , че за да може да се подаде и приеме Д1 трябва да пререгистрирате в НАП ТД с код 12- трудов договор по чл.114 ( за определени дни в месеца).
ba4katora Вие от коя страна се първото или второто предприятие или сте служителя?
Чл.325, ал.1, т.8 от КТ.
Защо не се обадите на национолния телефон на НАП?
Ако е нужна  ще Ви я поискат.
Подайте само Заявлението и ще чакате да получите на имейла си писмо от инспектор от НАП  с искани документи евентуално.
Вт.15.1 кода е 1.
"...не искаме неплатен отпуск. неплатен отпуск и самоотлъчка са две коренно различни неща..."
Така е , но е ясно, че не сте предприели  действия по дисциплинарно наказание съгласно КТ.
Считам, че ако запишете точно всички дати на двата болнични няма да има никакъв проблем. Накарайте го да си попълни една молба за неплатен отпуск за 21.10.19г.
Вашия служител е бил на работа до 31.10.2019г. и до тогава е задължително осигурен, съгласно КСО чл.4, ал.1, т.1. Няма прекратяване на осигуряването преди 31.10.2019 без да му е прекратен трудовия договор.Това, че е бил самоотлъчка намалява осигурителния му доход, но не прекратява осигуряването му.
Ако сте прекратили ТД на 21.10.2019 със Заповед за прекратяване и регистрация в НАП на прекратяването на ТД, тогава може да се твърди, че му е прекратено осигуряването.
Попитайте си лекаря дали може да Ви издаде болничен от когато искате .Той определя .
Лекаря Ви издава болничен, какъв е проблема? Нямата 12 месеца осигурителен стаж ли?
Отпускът, който ще ползвате е на база на издаден болничен, така че лекаря ще издаде болничен за периода преди и след термина и се следи общата сума на дните  - да е 135 дена.
Здравейте, въпроса ми е свързан с % на осигуровките, когато работник промени осигуряването си от допълнително задължително пенсионно осигуряване в УПФ от фонд "Пенсии" във фонд "Пенсии за лицата по чл.69" т.е променя ли се ДОО и дължи ли се ДЗПО в случая ?
    НАП събира вноските по същия начин и  със същите проценти и по същите сметки, както преди промяната и служебно си ги прехвърля след подаденота заявление от лицето не в частния фонд а в ДОО.
Защо не си подадете корекцията на Приложение 10 извън Стил, през сайта на НОИ онлайн?
От осигуреното лице  Приложение 7 -Заявление -декларация
от осигурителя -Приложение 10 -Удостоверение