Чл.325, ал.1, т.8 от КТ.
Защо не се обадите на национолния телефон на НАП?
Ако е нужна  ще Ви я поискат.
Подайте само Заявлението и ще чакате да получите на имейла си писмо от инспектор от НАП  с искани документи евентуално.
Вт.15.1 кода е 1.
"...не искаме неплатен отпуск. неплатен отпуск и самоотлъчка са две коренно различни неща..."
Така е , но е ясно, че не сте предприели  действия по дисциплинарно наказание съгласно КТ.
Считам, че ако запишете точно всички дати на двата болнични няма да има никакъв проблем. Накарайте го да си попълни една молба за неплатен отпуск за 21.10.19г.
Вашия служител е бил на работа до 31.10.2019г. и до тогава е задължително осигурен, съгласно КСО чл.4, ал.1, т.1. Няма прекратяване на осигуряването преди 31.10.2019 без да му е прекратен трудовия договор.Това, че е бил самоотлъчка намалява осигурителния му доход, но не прекратява осигуряването му.
Ако сте прекратили ТД на 21.10.2019 със Заповед за прекратяване и регистрация в НАП на прекратяването на ТД, тогава може да се твърди, че му е прекратено осигуряването.
Попитайте си лекаря дали може да Ви издаде болничен от когато искате .Той определя .
Лекаря Ви издава болничен, какъв е проблема? Нямата 12 месеца осигурителен стаж ли?
Отпускът, който ще ползвате е на база на издаден болничен, така че лекаря ще издаде болничен за периода преди и след термина и се следи общата сума на дните  - да е 135 дена.
Здравейте, въпроса ми е свързан с % на осигуровките, когато работник промени осигуряването си от допълнително задължително пенсионно осигуряване в УПФ от фонд "Пенсии" във фонд "Пенсии за лицата по чл.69" т.е променя ли се ДОО и дължи ли се ДЗПО в случая ?
    НАП събира вноските по същия начин и  със същите проценти и по същите сметки, както преди промяната и служебно си ги прехвърля след подаденота заявление от лицето не в частния фонд а в ДОО.
Защо не си подадете корекцията на Приложение 10 извън Стил, през сайта на НОИ онлайн?
От осигуреното лице  Приложение 7 -Заявление -декларация
от осигурителя -Приложение 10 -Удостоверение
Нали и Удостоверението по чл.54 трябва да заличите, а не само това по чл.53.
Да допълня, ако преди сключването на настоящия Ви трудов договор имате период без работа и не сте си внесли сам здравните осигуровки трябва да ги внесете, в противен случай ще стои в НАП - "прекъснати здравноосигурителни права", дори настоящия работодател да е изпълнил задълженията си. Начина е като първо подадете Декларация 7 на място в НАП или с ПИК  с начална дата от когато сте били без работа или без обещетение от НОИ и след няколко дена внесете по 22.40 лв.за всеки месец без работа.
Считам, че мотивите при започване на работа не са  "получаване на обещетения" , а полагане на труд и получаване на възнаграждение. Ние / счетоводители, ТРЗ-та / работим за своя работодател, но сме и "работници" от друга страна.
Аз също потърсих съдебно решение  за да се аргументирам и прочетох това решение, но при случая който коментираме работника не имал възможност да поиска обещетението в предходен момент, тъй като когато е навършил възрастта за пенсия не е имал трудово правоотношение, респективно работодател, така, че работника не избира кога да поиска обещетението ( при предходния работодател или при настоящия), а сега очаквайки прекратяване на ТД на точно определена дата ( във въпроса не даден какъв е срока на договара) си подава и молба за обещетението  по Кодекса на труда и така са изпълнени всички изисквания - възраст, прекратяване но ТД и подадена молба от лицето. В ТК също може да се види дали е изплащано обещетение в предходен момент. Вероятно работника е имал предвид тия обстоятелства. Bobo дава добра идея за запитване на МТСП.
Но след като му изтече срока на договора и  ако го  освободите му дължите обещетение.
Такова обещетение не му е изплащано и Вие ще бъдете работодателят, който го освобождава и е изпълнено условието да е придобил право на пенсия съгласно ал.3 на чл.222 .

На 365 дена от датата на осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст на детето и още по 6 месеца неплатен отпуск и за двамата родители до навършване на 8 години на детето.