колеги, може би въпроса ми е "тъп" но да попитам:
имам фактура от Мтел с облагаема стойност , ДДС и обща стойност на фактурата.
Под нея на отделен ред имам -вноски за изплащане на стоки-лизинг- със сумата и накрая обща стойност за плащане.
Въпроса ми е в дневника включва ли се тази сума/лизинговата вноска/ или само вкл.облагаемата стойност и ДДС върху н ея?
колеги, нали гледаме данните за 2015г. за да определим дали подлежим на одит?
при мен бал.сума на актива е 555хил.лв. , НПП - 646 хил.лв. и средна численост на персонала - 20души?
Нали не подлежим на одит?
Че ме вкарват в едни филми тука :blink:
Днес получих писмо от НОИ за лице, работило при нас през далечната 1998г/напуснало 01,10,1998/. Подало е документи за пенсия и се изисква от нас да проверим дали му е изплатено обезщетение по чл.222 от КТ. за периода 01,10,1998-01,11,1998г.
Аз не виждам във ведомостите да му е изплатено такова. Какво следва - да издам служебна бележка, че не е изплащане такова? И тя в свободен текст ли да е или има бланка за това?
/просто за първи път ми е /
а как да го направя?
знам че съм изпуснала 3-дневния срок
но мога ли да пусна ДС сключено на 20,05 считано от 20,05 днес?
колеги имам два срочни договора до 20,05,2016
Днес шефа се сети че иска да ги удулжим до 30,05?
Възможно ли е?
и аз за първи път ще подавам по ел.път
като си вляза в ел.услуги избирам заявление за обявяване на ГФО и после има :
"заявлението се подава" - избирам за първоначално вписване ли?
всички документи които се публикуват в ТР  ли трябва да се сканират в pdf. формат?
тъй като го подадох вече проблем ли е че съм написала 02200
пишат ли се работни дни - т. 16  и 16,1 в Декл.1 при ГД?
тези 4 дена са от 24,03-29,03,2016 вкл.
то тогава не трябва ли да извадя от общо сметнатия стаж 6 дена, а не 4?
имам работник който има 4 дни непл.отпуск без трудов стаж.
Тези дни ще ги запиша на стр.24 в ТК.
Но в случая трябва ли да записвам Осигурителния стаж е равен на зачетения трудов стаж?
моля някой да сподели
а счетоводната политика?
колеги, кои отчети от ГФО-то публикувате в ТР?
Аз смятам само СБ, ОПР, ОПП и ОСК
последно: дата на сключване пиша 28,04 , считано от 01,05
в т.10 на уведомл.посочвам 28,04