моля някой, който е по наясно с казуса да се включи
фирма има задължения към доставчик в размер на 181000лв. по фактури от 2010г.
1-ви вариант
Съгласно чл.46,ал.1, т.1 от ЗКПО през 2015г. трябва да ги отпиша задължително.
т.е.съставям си следните сч.операции: 401/791 и 791/123 и така формирам една огромна счетоводна печалба. Ако се извърши  плащане в следващ период по вече отписаните задължения ще си намаля дан.фин.резултат в ГДД с погасената сума./каква сч.операция правя обаче в този случай?/

2-ри вариант
Не ги отписвам счетоводно/т.е.стоят ми в Оборотната ведомост в с/ка 401/, а само увеличавам дан.фин.резултат - разходи за провизии за задължения по чл.38,ал.1.
При плащане в следващ период осч. 401/503 и намалявам дан.фин.р-т със платената сума- чл.38,ал.2 Въпроса ми при този вариант е има ли срок,до кога задълженията могат да стоят провизирани?

благодаря и аз съм на това мнение :good:
здравейте колеги,
имам спор с една колежка и искам и вашето мнение:
ГД сключен за периода от 01,03-31,03,2016г. във връзка с год.приключване 2015г.
Въпроса ми е:кога начисляваме разхода по ГД и за коя година се отчита-за 2015 или 2016. И трябва ли ако се отчете като разход за 2015г. със сумата по ГД да се увеличи фин.резултат?
плащането на ДОД също е през март, нали?
здравейте,
имам фирма в чиято оборотна ведомост стои дебитно салдо по сметка 452.
Попитах управителя защо, а той каза ще е от 2010г. от надвнесени авансови вноски.
Не искал да ги иска за възстановяване/заради евентуална ревизия/ и така си стоят до днес.
Какво да направя?
относно отписване на задълженията от 2010г. съставям следните сч.статии:
401/791
791/123
Ако през някоя от следващите години -2016,2017 и т.н. фирмата реши да плати част от тези отписани вече задължения ще трябва да намаля фин.си резултат със погасената сума.
Правилно ли разсъждавам?
ФЛ, което е самоосигуряващо се лице в ООД, без да получава доход от личен труд, получава само доход от наем на автомобил по 240 лв. на тримесечие.
Попълва ли Т1 и Т2 и в коя колона да отбележа дохода от наема?
мн ти благодаря за пореден път
самоосигуряващо се лице в ООД плаща наем за ползване на тов.автомобил на ФЛ/същото това лице/. През годината му е удържан авансово данък ДОД след приспадане на НПР 10%.
Въпросът ми е какво пиша на ред 2 от Сл.бележка по чл.45,ал.4 , както и на ред 6 от СИС по чл.45,ал.4?
Осигуровките които си е внасяло за своя сметка през годината ли/в/у 420/?
искам да попитам в ОПР /в статистиката/ има раздел V - Дивиденти. На ред Изплатени дивиденти през годината коя сума се пише - разпределените дивиденти или чистата сума, изплатена на собствениците?
знам че за задълженията след изтичане на давностния срок съм длъжна да ги отпиша.
задължена ли съм да отпиша вземания от 2010г./от клиенти/?
Или имам право  и в някоя от следващите години да го направя.
Не е обезценявано до момента.
здравейте, имам следния въпрос:
за м.02,2016 плащаме аванс на работниците на 25,02,2016 , останалата част на 10-то число на следващият месец, т.е.10,03,2016.
Когато подавам декл. обр.6 в две колони ли трябва или общата сума на осигуровките, но пък долу  в т.18 коя дата да пиша?
защо в т.9 да е 02,2016 като става дума за ДОД-то за м.01,2016?
заплатите за 01,2016 са начислени към 31,01,2016 , а изплатени на 10,02,2016.Осигуровките и ДОД за м.01,2016 са платени на 11,02,2016./ДОД-то го плащаме не март, а с осигуровките/.Правилно ли съм разбрала:
декл.6 с код 5 в т.9-01,2016,  в т.18-29,02,2016
             с код 8 в т.9- 01,2016, в т.18-31,01,2016