при освобождаването- чл.325ал1т1 с код като основание обаче 02 нали така?
Имам назначени лица на срочни трудови договори по чл.68 ал.1 т.1 които изтекоха на 01,10,2015г. Работниците продължават да работят на друг обект. Как е най-редно:
да сключа ДС за удължаване на срока на договора или просто без ДС тези договори са вече безсрочни и при приключването на строителният обект - прекратяването ще става по чл.325ал.1т.1
и съответно трябва сега през октомври да ги изплатя
включвам се в тази тема и моят въпрос е следният:
служителка която навърши годините за пенсиониране я освобождаваме считано от 01,10,2015г. В кой месец следва да и начисля обезщетението по чл.224 за неползваният  отпуск за 2015г. , както и обезщетението по чл.222 ал.3 - в ведомостта за месец септември или в м.октомври?
 :good: и аз стигнах до този извод след доста прочетени статии
благодаря ти delphine
мн благодаря за тази статия delphine
но все пак правилно ли съм разбрала: пускам фактура на третото лице, като описвам за предмет на сделката-прехвърляне на правото за придобиване на МПС съгл. анекс по договор за финансов лизинг. Данъчната ми основа ще е пазарната сума към момента минус остатъчната стойност на автомобила/т.е.това което ми е салдо по сметка 159/ и начислявам и ДДС върху нея/без да правя корекции по чл.79 от ЗДДС/.
Правилно ли съм разбрала?
И какви би следвало да са ми статиите?Как да приключа сметка 159?
моля и някой друг за мнение
здр.колеги,
фирмата ще продава МПС/на което все още не е  изтекъл лизинга/ на трето лице.
Сключено е тристранно споразумение.
Остатъчната стойност на автомобила е 15000лв. Автомобила е закупен 2013г. за
100000 лв.като е ползвано цялото ДДС.Лизинга е 5г.
Лизинговата компания ми е изпратила договора с  прогнозна пазарна стойност на МПС-то-57000лв.
Въпросът ми е със фактурата за продажба трябва ли да се извърши корекция на ползвания данъчен кредит или не съгл.чл.79 от ЗДДС?
вкл.се в тази тема тъй като казуса е подобен
фирмата иска да продаваме единият автомобил, който е взет на финансов лизинг/лизинга още не е изтекъл/.Издавам си фактурата с ДДС.
Как да приключа сметки 159 и лихвата която остава непогасена?
т.е.разхода си остава за сметка на фирмата, аз за ДДС-то си ни остава ползата че сме го ползвали за този период.
Имам следният казус:
фирмата закупи автомобил на оперативен лизинг през 2014г. за което всеки месец идват ф-ри за наем,/ползвам и ДДС-то/.От скоро шефа иска да връща колата/давала му дефекти/, разбира се преди да е е изтекъл срока на договора за опер.лизинг.
Та въпроса ми е има ли нещо особено относно разхода който съм отчитала досега/минавала съм го през 602/?
А с ползваното ДДС?
за мен доход на самоосигуряващо се лице е когато полага личен труд или ако има разпределен дивидент, в случая няма
Здр.колеги
моите деца тази година са в 1-ви клас и ще подавам молба за целева помощ,която се изпл.за записаните в първи клас деца.Представям и удостоверение за брутния доход за 12 мес.назад -по принцип и на двамата родители. Но в моя случай съпруга ми е самоосигураващо се лице в ООД.Според мен само моя брутен доход трябва да включа в справката,тъй като за мен това че той се самоосиурява на 420лв. не му е доход/т.е. за мен трябва да напиша бележка, че е самоосигуряващ и таблица с нулеви суми за тези 12 месеца назад.
Правилно ли мисля............
аз работя и с нея
доволна съм много
фирмата е строителна, но от юли няма обекти,не работим
Тъй като тези две коли ,които са на оперативен  лизинг са за управлението/за тях начислявам 10%  представителни разходи на горивото и ремонтите/, но сега нямаме работа свързана с дейността и управителите ги ползват за лични нужди не може ли този разход да го осчетоводя като разход несвързан с дейността и да си увелича печалбата?
Просто разсъждавам..........
това не е ли вариант?