тъй като работи на ТД на 8ч. работен ден в друга фирма се замислих
здравейте,
от скоро имам ЗП, осигуряването е като на СОЛ само че върху МОД 400 лв. нали?
Декларацията се попълва като на СОЛ, попълвам си същите клетки - ОД в кл.21
Тъй като лицето работи на ТД  в друга фирма, то. следва ли да попълвам кл.16  и 16,1 ?
И още нещо в поле код на задълженото лице попълвам ЕГН-то ли?
Здравейте,
попълвам ли кл.31 в обр.1 за СОЛ в програмата на НАП?
Здравейте,
трябва да назнача СОЛ на трудов договор на 4 ч. със срок на изпитване.
Това проблем ли е и по кой чл. да стане?
Или си е както обикновенно.....
Ако лице е самоосигуряващо се и има само доход от наем през годината, за който данък ае внесен авансово с декл.по чл.55 , то трябва ли да попълва и Т1 и Т2 към ГДД по чл.50?
и аз да се включа в тази тема
в момента съм на ТД във фирма/търговска/ като счетоводител, но там осигуровките са ми много големи
съдружник съм в друга ООД, там не се осигурявам
Въпроса ми е ако напусна и започна да се самоосигурявам ще загубя ли правата си да се подписвам на ГФО?
И как мислите е най-изгодно за мен от гл.т. на разходите за осигуровки и данъци?
доколкото научих от управителя това са закупени мостри за дейността
щори, които за фирмата са стока
Здравейте,
имам фирма която е подала нулева ГДД за 2012г./не осъществявала дейност/
Оказа се обаче сега при проверка от НАП, че има издадени фактури към нея за тази година на стойност около 1200лв.Фирмата не е регистрирана по ЗДДС.
Какви санкции ще последват от това и как да реагирам на ситуацията? :blink:
благодаря Ви
и аз така мисля
здравейте,искам да попитам ако лице е безработно, регистрирано в бюрото по труда и НОИ и получава обезщетение от там - ако сключи граждански договор и получи хонорар за извършена услуга /докато е безработно/ ще му бъде ли спряно обещетението от НОИ?
т.е.вземам впредвид сумата на непл.отпуск за отработените х2часа на ден.
13+5 дена защото лицето започва на 06,08 и работи до 24,08 вкл. и от 25-31,08 е в неплатен./говоря само за работни дни/
здравейте,
правя УП2 на лице,работило от 06.08,2010-31,08,2010, назначено на 2часа., като от 25,08,2010 до 31,08,2010 е в неплатен отпуск с право на трудов стаж.
Най-общо има 13 отработени дни +5 неплатен.Брутния доход е 47,27 лв
в УП2 освен тези 47,27 трябва да прибавя и сумата на неплатения отпуск на база минималната РЗ за страната през 2010г.
Въпроса ми е :преизчислявам го според часовете на ден ли или общо за 5-те дена?
1.240 :22=10,91/8=1,3636х2ч.х5дена=13,64 лв. или
2.240:22=10,91х5=54,55 лв.
Коя сума се прибавя към 47,27?   /13,64 или 54,55?/
дължи ли работник някакво обещетение на работодателя, ако го уволня дисциплинарно поради самоотлъчка?
самоосигуряващо се лице в ООД /без личен труд/ получава през 2016г. доход от наем.Платен /удържан/ авансов данък. Трябва ли лицето да попълва Таблица 1 и 2 към ГДД?
много ми е важно.Предстои ми назначаване, така че моля за съдействие...........
съгласна съм
а осчетоводяването как трябва да е: на прихода, като приход от продажба на услуга ли?
а как да осчетоводявам закупените щори, врати, като при продажбата им вкл.и монтажа?
фирма се занимава със следната дейност:
закупува произведени щори и врати и ги монтира на клиентите./не произвежда/.
Какъв е най-подходящия КИД? Това като търговия ли да го разглеждам или като услуга.ДАйте ми съвет :blink: