просто за пояснение:
днес на е ли 8ден? от 19,07
 :good:
благодаря ти marpan_64
пропуснала съм да го освободя-той не е на работа от 15,07
днес ще пускам уведомление по чл.62 за освобождаване - 7 дена  назад - 20.07. ли е макс.дата назад или 19.07?
 :good:
така си и мислех
здр,
пуснах фактура на клиент за авансово плащане по договор за СМР на 15,07,2016.
Обаче още нямам постъпило плащане./клиента ще плати каза утре-21,07/
Трябва ли да я анулирам и да пусна нова с датата на плащането?
здр. дойде  работник който е работел при нас 2007г. и иска документ за пред ТЕЛК комисия. Какъв ще да е той - може би служебна бележка за дохода или е друг?
да точно :good:
и тази сума я записвам на ред 1 , част ІV, колона 3 - Авансов данък по чл. 43 от ЗДДФЛ за доходи от друга стопанска дейност
за сума по ГД изплатена м.04 за работа извършена март подавам сега до 31,07 декл-я по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ като си посочвам 2-ро тримесечие нали не бъркам?
става въпрос за 15лв.?
днес получих фактура от 07,2015-покупка .Отнася се за материал, вложен в обект през 2015г.Няма ДДС /нулева е/, защото е приспадане на аванс.
Как да я осчетоводя и с разхода трябва ли да увелича фин.р-т за 2016г.?
в календарни или работни дни се описва стажа в УП3?
да на 8ч е.
къде трябва да го напиша това?
Просто за първи път правя УП3 :blink:
включвам се в темата да попитам относно издаването на УП3:
имам работник на срочен ТД , който е пенсионер от 16,06,2015г.Иска да му издам УП3 за увеличаване на пенсията.Всъщност от момента на пенсионирането е работил при нас от 17,09,2015-15,10,2015 и от 10,12,2015-15,06,2016.Въпросът ми е само за тези два периода ще опиша в УП3-то и изчислявам работните дни, не календарните?
благодаря за статията
за 2015г. ще оставя нещата така, но за 2016г.-работника ми предстои да го освободя тъй като е на срочен договор до 15,06,16. За м.05 ще му приспадна от ДОД-то, а за м.03 и 04 няма как, така че като го освободя ще му издам и служебна бележка за дохода и той ще трябва до 30,04,2017 да си подаде ГДД и да поиска да му бъде възстановен надвнесения ДОД нали правилно разсъждавам?
А трябва ли да подавам някакви коригиращи декларации 1 и 6?
същото това лице е работило на срочен договор при нас и през 2015г. за около месец и половина. За 2015г. вече може ли да направя нещо?
да лицето трябва да подаде до 30,04 на следващата година /2017/ ГДД нали така, а аз сега ще му издам служебна бележка
здравейте,
работник ми донесе телк решение с 50% инвалидност. днес, а е назначен на срочен договор от 18,03,2016 със срок до 15,06,2016г.
За м.05,ще му приспадна от ДО 660лв. за да намаля ДОД-то. ю
Но какво да правя с предходните два месеца?
ами не
имам само договор със обща сума , като е указано че плащането ще е на 24 равни вноски, в които е включена и дължимата лихва
само това