здравейте колеги,
получавам фактури от примерно Шел за гориво, но освен гориво управителя си е взел и кафе,сок, вестник, вкл.във фактурата. Тези разходи /за сока,кафето и вестника/ аз ги давам без право на ДК, като с тях увеличавам фин.резултат.Правилно ли ги осчетоводявам или трябва да ги осчетоводя като стоки за лични нужди?
да само по лична карта на лицето
освен по основен ТД лице е получило през м.04,2016 и доход по ГД.Трябва ли и този доход да се включи в служебната бележка?
автомобила ще се ползва изцяло за служебни цели
включвам се тук с един въпрос-лице назначено с ТД на 27,09 може ли да започне работа чак на 05,10,?
закупихме лек автомобил 6+1. Ползвам ли ДДС на разходите /фактурите/ свързани с този актив?
колеги, нали лихвите плащаме по същите сметки , съответно за ДОО,ЗО и ДЗПО?
колеги, моля някой да ми помогне.Трябва да преназнача едно лице от общ строителен работник в строителен работник мазилки.Не откривам нищо подходящо...............
става въпрос за лице, което е работило един ден в м.02,2016 , а вместо това е подадено че е бил в неплатен отпуск.Затова става въпрос.Има завишение на осигуровките, няма ДОД.
а осигуровките до кога трябва да ги доплатя?
благодаря ви
записвам значи 31.03.2016
колеги,
налага се да подам декл.6 в посока увеличение-редовна отнасяща се за м.02,2016 с код 6 долу в т.18 коя дата да запиша?
не изчислява и ДОД
оф явно аз бъкам
моля коригирайте ме ако греша някъде
според мен трябва да се начисли ЗО в/у болнични 4,8% за единия ден - 420:21*4,8%=0,96
така ли е , защото при мен програмата не ги начислява или някъде бъркам аз?
а ЗО върху болничния ще има ли за м.02?
колеги съвсем се обърках и моля за малко помощ:
работник с неплатен с право на тр.стаж от 01,02 до 16,02 вкл. и без право на тр.стаж от 17,02 до 25,02 вкл. Работил 1 ден на 26,02 и от 29,02 е в болничен.
какви са му осигуровките про осн,РЗ 420лв.
За да получава болничен трябва ли да има поне един отработен ден в месеца?
т.е.смятам 7 календарни дни от датата, следваща датата считано от...........
нали така?