да така е
но аз получавам ф-ра напр.
150л. бензин за 260лв.
и 950л. дизел за 1800лв.
и отстъпка от 100лв.
трябва пропорционално ли да приспадна и от бензина и от дизела?
ок благодаря исках да съм сигурна
здравейте колеги,
искам да попитам следното; отскоро във фактурите ми за закупено гориво имам и упомената отстъпка-/някакъв процент-всеки път различно/. Как е най редно да я осчетоводя?
пак да попитам правилно ли съм разбрала:
в Таблица 2 - колона 3-посочвам за всеки месец-до 12,2014 колко пенсия е получил ли?
Ами той е получил м.03,2014 сума която се отнася и за предходни месеци- тъй като е получил право на пенсия от м.11,2013г.Тогава е навършил годините.До решението за пенсия -което идва м.03,2014 той плаща и СО и ЗО.
Здравейте,
имам следния казус:
за първи път ще подавам декл.по чл.50 на ЕТ на патент.Попълних -приходи минус разходи= облагаем доход.Попълних Приложения 1 и 2 - изчислих си и изравнителните вноски.Да но чета в указанията на приложение 7 - че има НПР.
Та въпроса ми е ЕТ на патент определя ли НПР?
И още нещо ЕТ-то е пенсионер от м.02,2014г.В таблица 1 и 2 какво попълвам?Аз попълних колона 4 /с 500лв.-на колкото е внасял ЗО/ и колона 5.4 /с облагаемата Пч.разделена на 12м./
Нещо по особено има ли когато лицето е пенсионер и внася само ЗО от м.02,2014?
Моля за насока по моите казуси.
ще подавам декл.за изпл.дивиденти през първото тримесечие , но с ел. подпис на моето име. В декларацията трябва ли да попълвам част 3 - Данни за упълномощеното лице
Според мен не.
но моля и за становище
да съгласна съм с теб
но в случая май наистина не е толкова важна тази дата -15,04,2015 или 16,04,2015
По важна ще е датата на освобождаване.
благодаря ти
сключвам си го днес,считано от 15,04,2015
здр.колеги
трябва да сключа ДС за удължаване на срока с работник, чиито ТД е до 15,04,2015.
Тази дата - 15,04,2015 е последния работен ден или първия неработен за лицето? Т,е, новото ДС трябва да го напиша, че се счита от 15,04,2015 или от 16,04,2015?
Нещо се обърках, моля за съвет
разбира се
неправилно съм се изразила
да да
за молбата я пускам с 2-3 дена по-рано
мерси
да, но няма проблем и така нали
ок благодаря
Моля само за потвърждение:
Работник си пуска молба за напускане по взаимно съгласие на 08,04,2015 - "да се счита от 09,04,2015"
Шефа я приема и разписва и пускам Заповед за освобождаване  с дата 08,04,2015 , считано от 09,04,2015.
Няма проблем нали?
А може ли ли по принцип да се пусне Заповед от напр.08,04,2015 считано от 08,04,2015 или трябва Заповедта да е с по-ранна дата?
аха
ок разбрах
мерси за пореден път на всички ВИ
значи нося:
приложение 7,8,9 и 15.
А това приложение 10?
имам БЛ
в НОИ нося: приложение 15, придружителното писмо - 2бр./приложение 8/, опис на документите/приложение 9/.
Има някакво ново приложение 10?
А декларация за банковата сметка не се ли носи вече? Поне така виждам в сайта на НОИ-не се споменава ве4е тя.
Права ли съм колеги и ако не моля поправете ме.
искам да попитам следното:
с/ка 611 ми е аналитична и по нея набирам разходи за ремонти на различни обекти. Много често ми се случва някой разходи да са за един обект, а аз да съм ги осчетоводила в друг.Т.К.програмата ми е мн кофти и запазва всяко сторно/изтрита операция/ искам просто да ги прехвърля от партида в партида
напр.  Дт 611/1 - обект А
               Кт 611/2 - обект Б
или пък да използвам някоя кореспондираща сметка - 499 ? или
как е най редно за да не се налага да трия напрекъснато.
благодаря предварително

а редно ли да сключа ДС с лицето за удължаване на срока.
пример:
срока на ТД е днес - 01,04,2015
Мога ли да пусна в НАП ДС  със нов срок - напр.до 31,05,2015?
Т.е дам си остане срочен ТД
добре
ако не сключа ДС с лицето, то договора става безсрочен нали така?
лицето е назначено по чл.68 ал.1 т.1
по кой чл.да го освободя после?
имам срочен тр.договор от 12,11,2014г. със срок до 01,04,2015г.
лицето ще продължи да работи на друг обект. ДС ли да сключим или срочния договор преминава автоматично в безсрочен?
После при освобождаването по кой в уведомлението с код 02 или 01 ще трябва да го освободя?