и това няма да е проблем за вземане на обезщетението от НОИ?
имам служител който е на срочен трудов договор до 01,07,2015.
 В момента ми тече вторият болничен/продължение/ който е до 03,07,2015.
Въпросът ми е : тъй като договорът му изтича по време на болничният,този болничен счита ли се за продължение и на самия трудов договор.т.е. не лицето не мога да го освободя докато не изтече втория болничен нали така.?
благодаря
ще я подам по ел.път и ще видим какво ще стане
някой да ме посъветва какво се прави в такъв случай, за първи път ми е
лице,което е в неплатен отпуск  без право на тр.стаж/изчерпани 30 дни през 2014г./ съм ги подала по погрешка с право на трудов стаж.-това за м.12,2014г. Сега в справката на НОИ за това лице ми излизат осигурителен стаж -20дена за пълен месец, а реално трябва да са с 12 дена по-малко.
Какво трябва да направя в този случай? - Корекция на декл.1 ли?
благодаря ти
в случая обаче разходите за горивото и подръжката според мен няма да бъдат данъчно признати
в случая няма да се подават и декларация по чл.55 както и внасяне на авансов данък
незнам
да продължа темата:
договора трябва ли да е нотариално заверен?
и
как да определя цената на наема, за да спазя чл.15 и 16 от ЗКПО?
моля за насоки:
Управител на ООД иска да ползва товарен автомобил за дейността си, който всъщност е собственост на същото това ФЛ. Това с договор за отдаване под наем ли трябва да стане с някакво уговорено възнаграждение?
И ако да разходите за този автомобил /гориво и текуща подръжка/признават ли се за разход на фирмата?
да съгласна съм с теб delphine
и аз прочетох публикацията  и затова реших за по сигурно за звънна в НОИ, за да се уверя че нещо не е точно така :smile1:
и това разбрах - 7 работни дни са
ако мога да съм полезна на някой :smile1:
само не ми е ясно за регистрацията е Бюрото по труда -7 календарни или 7 работни дни се смятат от датата на освобождаване
току що говорих с НОИ и те отговориха следното /за моя случай/;
на 12,01,2012г. лицето се е регистрирало в НОИ и е вземало обезщетение/с прекъсване/ 11м.Считало се от тази дата -12,01,2012 тези три години-т.е.изтекли са на 12,01,2015г вкл.и лицето имало право на обезщетение 60% за безработица
а регистрацията в Бюрото по труда е 7 работни дни от датата,следваща таза на освобождаването на лицето нали така?
тези три години които се гледат при определяне на правото за получаване на обезщетение за безработица- считам ги от датата на последното изпл.обезщетение или от започване на изплащането?
за 2014 г.ли става въпрос?
Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 1986 г., доп., бр. 102 от 1995 г. и бр. 12 от 1996 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., в сила от 12.08.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) Не се образува административнонаказател но производство, а образуваното се прекратява, когато:

а) нарушителят е починал;

б) нарушителят е изпаднал в постоянно разстройство на съзнанието;

в) това е предвидено в закон или указ.

Не се образува административнонаказател но производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението, а за митнически, данъчни, банкови, екологични и валутни нарушения, както и по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Кодекса за застраховането и на нормативните актове по прилагането им и по Закона за регистър БУЛСТАТ - две години.