дните без стаж не са ли 21?
сякаш ми играят тука 2 дена
моля някой за помощ! :blink:
моля само да проверите дали правилно съм изчислила трудовия стаж на наш работник:
30,06,2016 - 31,12,2016 /посл.работен ден 30,12,2016/
неплатен отпуск без стаж - 13,07,16-29,07,16 и от 22,08,16-25,08,16
аз ги смятам че са 5м.12д.
да няма да е по взаимно съгласие;но по кой чл. да го освободя?
има ли срок за подаване на корекция на уведомление по чл.62-допълнително споразумение? Объркала съм срока вместо до 27,12 съм написала друга дата
продължавам темата:
лицето не е намерено от куриера, какво следва?
аз съм го освободила лицето откакто не е на работа.трябва ли да залича освобождаването и да подам отново уведомл.в НАП с датата на която съм получила отговор от куриер че лицето не може да бъде открито. и по кой чл. да го освободя?
Като покана ли да го оформя?
да дойде да си разпише документите и да си вземе ТК
Здравейте и честита Коледа на всички,
имам работник който освободихме понеже не идва на работа и на телефон не отговоря.Прекратила съм ТД на лицето в НАП не заповедта не е връчена.Мога ли по пощата с обратна разписка или само да му изпратя "покана" да дойде във офиса на фирмата да си подпише всички документи?
но тези разходи в дневника за покупките ги слагам в графа доставки без право на ДК нали така?
здравейте,
трябва да назнача лице, което е от друг град /по л.к,/. За първи път ми е, има ли нещо специфично при подаване на декларациите -1 и 6 ?
благодаря  Ви
имам обаче още един въпрос; за преведените пари за първоначалната вноска ми издадоха фактура, като пише авансово плащане.Осчетоводявам така ли:
159/401
4531/401
здравейте,
моля за вашето компетентно мнение: Имам договор за финансов лизинг с остатъчна стойност.Стойност на лизинговия обект - 23000, първоначална вноска-9000,сума на финансиране - 14000 и остатъчна стойност - 7000. Получих фактура за авансово плащане/първоначалната вноска/.С коя сума да заприходя автомобила в с/ка 205 - с 23000 или с 23000+7000=30000. /както и в сч.и данъчния план?/
 :good:благодаря ххххх
още един въпрос, но на друга тема:
миналата година закупихме работно облекло на работниците/строителни - на тези които бяха към момента назначени/.
Тази година, сега закупуваме пак, но само на тези които са новоназначените.
В случая това социален разход ли е ?
/тъй като не е за всички служители/
здравейте,
имам следното питане: ремарке, водещо се на фирмата /закупено 02,2008г./, но някак си е пропуснато да се декларира в МДТ.Сега искам да го декларирам и да си платя 5 години назад с лихвите разбира се. 
Та разхода, който се отнася за м.г. как да го отразя - като счетоводен, но данъчно непризнат и с него да си увелича финансовия резултат ли?
колеги,
нали мога да пусна в НАП ТД с днешна дата на работник, който е освободен от другата фирма със заповед считана от 01,11,2016/т.е. последен работен ден там-31,10/.
При нас ще е считано от 01,113,2016
т.е трябва да си ги внесе на каса за да нямам проблем,че не съм ги начислявала досега така ли?