фирмата е строителна, но от юли няма обекти,не работим
Тъй като тези две коли ,които са на оперативен  лизинг са за управлението/за тях начислявам 10%  представителни разходи на горивото и ремонтите/, но сега нямаме работа свързана с дейността и управителите ги ползват за лични нужди не може ли този разход да го осчетоводя като разход несвързан с дейността и да си увелича печалбата?
Просто разсъждавам..........
Здр.колеги,имам следния казус:
фирма излиза на доста голяма загуба.Има два оперативни лизинга за МПС-та,за които всеки месец ми идват фактури за наемни вноски,които аз отчитам в сметка 602-Нает транспорт като си ползвам и ДДС-то.Сумите са доста големи и оттам ми набъбна доста 614сметка.
Та въпроса ми е има ли друг вариант за отчитането им?
И въобще моля за други идеи как да си намаля загубата
ще използвам темата за един въпрос:
имам ЕТ-  самоосигуряващо се лице пенсионер. Внася само ЗО. При подаване на ГДД по чл.50 в Таблица 1 и 2 трябва ли да се вписва освен облагаемия доход по месеци и пенсията,която получава пак по месеци?
 :good:
Не се занимавайте с глупости..... петък е .... прекрасен ден:)
един въпрос само да съм сигурна:
това че МРЗ от 01,07,2015 скача на 380лв. не означава че се променя и МОД
Например имам техник-назначен по ТД на 560лв. /това е МОД за дейността/.След 01,07 продължавам да си го осигурявам на 560лв. нали така?
значи програмата правилно си ги е изчислила
но все пак се замислих
благодаря ти irenabrili :smile1:
имам автомобил закупен юни 2011г. за стойност 87545,33лв.
стария счетоводител е задал амортизация 25% за 4г.
Сега си пускам автоматично начисляване на амортизациите за м.07 и виждам че това МПС е напълно амортизирано-счетоводно.Така ли трябва да е ?
Нещо мисля не е наред или се бъркам?
 :good:
съгласна съм с dalila
наскоро имах подобен случай
мисля че трябва само Справка по чл.73 която се подава от фирмата в срок до 30,04 на следващата година
няма данък при земята
ако неплатения отпуск в размер на 3дни е за юли например ще имаш:
16,80/23р.д=0,73*3=2,19лв.
при неплатеният отпуск не се дължат осигуровки и данък, само ЗОВ/която е за сметка на работника/ върху 210лв.*8%=16,80,разделяш на работните дни в месеца и умножаваш по броя на дните в неплатен отпуск.
управител прави превод по фактура, която обаче е на ФЛ не на фирмата му , но по погрешка от фирмената сметка.
Това ли са записванията,които да направя за да изправя нещата счетоводно:
за банковия превод: 498/503
за вноската от собственика:  501/493 и после 493/498
или има др.вариянт?
да :good:
като до 30,04,2016г. ще трябва да се подаде и справка по чл.73 също от фирмата,където ще се упомене името на лицето, на което е изплатен дивидента
Декларацията е от фирмата, както и платежното с описание-данък дивидент за второ тримесечие на 2015г., на задължено лице се пише булстата и името на фирмата